De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. E.J. Sytsma We lezen Genesis 1: 1 - 5, : 3 De preek gaat over Genesis 2: 1 – 3 de zevende dag Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 481: 1, 2 . .

2

3 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. E.J. Sytsma We lezen Genesis 1: 1 - 5, : 3 De preek gaat over Genesis 2: 1 – 3 de zevende dag Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 481: 1, 2 . .

4 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 2
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 481: 1, 2

5 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
Liedboek 481: 1, 2 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

6 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
Liedboek 481: 1, 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 2 Wet Zingen: Liedboek 481: 3, 4 Gebed Lezen: Genesis 1: 1 - 5, : 3 Preek over Genesis 2: 1 – 3 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaal

8 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
Liedboek 481: 3, 4 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

9 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Liedboek 481: 3, 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 2 Wet Zingen: Liedboek 481: 3, 4 Gebed Lezen: Genesis 1: 1 - 5, : 3 Preek over Genesis 2: 1 – 3 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaal

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 481: 1, 2 Wet Zingen: Liedboek 481: 3, 4 Gebed Lezen: Genesis 1: 1 - 5, : 3 Preek over Genesis 2: 1 – 3 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaal

12 Samen genieten is het allermooiste
Tekst: Genesis 2: 1 – 3 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Samen genieten is het allermooiste

13 1. rusten / 2. zegenen / 3. heilig verklaren
Tekst: Genesis 2: 1 – 3 Zingen: Psalm 92: 1, 2 de 7e dag … 1. rusten / 2. zegenen / 3. heilig verklaren doel kroon armoede vertrouwen

14 de 7e dag … 1. rusten / 2. zegenen / 3. heilig verklaren voor mensen
Tekst: Genesis 2: 1 – 3 Zingen: Psalm 92: 1, 2 de 7e dag … 1. rusten / 2. zegenen / 3. heilig verklaren voor mensen vruchtbaar leven God en rust Zonde en onrust Vreugde en schepping

15 de 7e dag … 1. rusten / 2. zegenen / 3. heilig verklaren
Tekst: Genesis 2: 1 – 3 Zingen: Psalm 92: 1, 2 de 7e dag … 1. rusten / 2. zegenen / 3. heilig verklaren geen eenheidsworst, maar veelkleurigheid dag van de schepping → dag van de Heer

16 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaalformulier II Zingen: Psalm 116: 7, 10 Gebed Viering + Psalm 3: 1, 2, 3, Gezang 169, Liedboek 488b Dankzegging Collecte Zingen: Gezang 75: 3, 6 (NG 43) Zegen

17 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaalformulier II Zingen: Psalm 116: 7, 10 Gebed Viering + Psalm 3: 1, 2, 3, Gezang 169, Liedboek 488b Dankzegging Collecte Zingen: Gezang 75: 3, 6 (NG 43) Zegen

18 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig avondmaal met de woorden: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam

19 voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

20 Daarom maakt iemand, die op onwaardige
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Daarom maakt iemand, die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst op de proef stellen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.

21 De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof sterker te maken. Om dat te bereiken moeten we onszelf onderzoeken. Als je jezelf onderzoekt, moet je in de eerste plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je het verdient dat God boos op je is. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God. Verder moet je jezelf onderzoeken of je echt

22 gelooft in de beloften van God dat hij al je
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal gelooft in de beloften van God dat hij al je zonden heeft vergeven alleen omdat Christus voor je is gestorven. Tenslotte moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan dankbaar en oprecht met God te leven. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten leven?

23 Uitnodiging en terugwijzing God wil iedereen die door de genade van de
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Uitnodiging en terugwijzing God wil iedereen die door de genade van de heilige Geest verdriet heeft over zijn zonden zeker genadig aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, al heb je nog

24 ongewild zonden en zwakheden. Maar wij waarschuwen iedereen die geen
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal ongewild zonden en zwakheden. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren: blijf van het avondmaal weg, anders word je zwaarder gestraft. Christus gedenken Christus heeft ons bevolen deze maaltijd te houden om hem te gedenken. Daarom gedenken wij dat onze Heer Jezus Christus

25 door de Vader in deze wereld gezonden is.
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal door de Vader in deze wereld gezonden is. Hij is mens geworden Van het begin tot het einde van zijn leven op aarde heeft hij de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods woede was hij in de hof van Getsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de

26 Daar liet hij zich boeien om ons vrijuit te laten
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal op de grond viel. Daar liet hij zich boeien om ons vrijuit te laten gaan. Hij werd onschuldig ter dood Veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren en zo de vloek die op ons lag, op zich genomen om ons met zijn zegen te vervullen. Hij is door God verlaten, zodat wij door God aangenomen

27 en nooit meer door hem verlaten zouden
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Tenslotte heeft hij met zijn dood het verbond van genade en verzoening voor eeuwig bekrachtigd, toen hij uitriep: Het is volbracht! Verzekering Elke keer dat wij van dit brood eten en uit deze beker drinken, wordt de trouwe liefde van Christus ons voor ogen gesteld en op het

28 hart gebonden. Hij heeft zich immers eerst voor
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal hart gebonden. Hij heeft zich immers eerst voor ons aan het kruis in de dood gegeven. Nu Voedt en versterkt hij onze hongerige en dorstige ziel met zijn lichaam en bloed zodat wij eeuwig leven. Dit is even zeker als dat we dit brood eten en uit deze beker drinken. Eenheid Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons

29 te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf, zodat we met de apostel mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons ook met elkaar in echte broederlijke liefde als leden van één lichaam. Want de apostel zegt: Omdat het één brood is,

30 zijn wij, hoewel met velen, één lichaam; want
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal zijn wij, hoewel met velen, één lichaam; want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Daarom zijn wij samen één lichaam en moeten we ons inspannen om elkaar in liefde te dienen. Wij moeten dit niet alleen met woorden, maar ook door onze daden aan elkaar bewijzen. Verwachting van Christus’ wederkomst Christus heeft ons geboden het avondmaal te

31 vieren, totdat hij komt. Wij genieten aan zijn
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal vieren, totdat hij komt. Wij genieten aan zijn tafel een voorproef van de overvloed van vreugde die hij beloofd heeft. Wij zien met groot verlangen uit naar zijn verschijning in luister, naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we dus blij zijn en feestvieren en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam komt.

32 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaalformulier II Zingen: Psalm 116: 7, 10 Gebed Viering + Psalm 3: 1, 2, 3, Gezang 169, Liedboek 488b Dankzegging Collecte Zingen: Gezang 75: 3, 6 (NG 43) Zegen

33 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaalformulier II Zingen: Psalm 116: 7, 10 Gebed Viering + Psalm 3: 1, 2, 3, Gezang 169, Liedboek 488b Dankzegging Collecte Zingen: Gezang 75: 3, 6 (NG 43) Zegen

34 men staat mij naar het leven. Door velen wordt gespot:
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 O HEER, de tegenstand komt op van elke kant, men staat mij naar het leven. Door velen wordt gespot: Hij vindt geen hulp bij God, die heeft hem nu begeven. Maar toch bent U mijn eer, U bent mijn schild o HEER. U wilt mijn hoofd verheffen. Van Sion klinkt zijn stem, wanneer ik roep tot Hem. Geen onheil zal mij treffen.

35 Mij van Gods trouw bewust, sliep ik geheel gerust,
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Mij van Gods trouw bewust, sliep ik geheel gerust, tot ik verkwikt ontwaakte. De HERE was nabij, Hij ondersteunde mij, terwijl Hij mij bewaakte. Ik zal vol nieuwe moed, daar mij zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen. Al word ik opgejaagd, van elke kant belaagd, de HEER zal met mij wezen.

36 verbrijzelt door uw kracht de tanden van de bozen. Bij God de HERE, is
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Sta op, verlos mij HEER! U hebt uw naam ter eer, gesmaad de goddelozen. U toont uw grote macht, verbrijzelt door uw kracht de tanden van de bozen. Bij God de HERE, is mijn hulp en troost gewis, al is mij alles tegen. Verlosser, blijf nabij; U redt en U maakt vrij. Schenk aan uw volk uw zegen!

37 Van God nooit losgekomen Ben ik; Hij nam mijn hand
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Van God nooit losgekomen Ben ik; Hij nam mijn hand En voerde mij in dromen Naar het beloofde land. Hoe hemels dit bedrijf: De avond raakt de morgen, Gods hand raakt aan mijn zorgen, Waar ik ook maar verblijf

38 Ook zonder te aanschouwen, Hier in voorlopigheid.
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Op U kan ik vertrouwen In moeitevolle tijd, Ook zonder te aanschouwen, Hier in voorlopigheid. Gij keert het leed, ik kan Met heel mijn zoekend leven Aan U mij overgeven en aan uw reddingsplan.

39 Die Jezus Christus schenkt, Zijn langbeloofde Zoon
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Genade is verschenen Nu God aan mensen denkt, De grote hulpverlener Die Jezus Christus schenkt, Zijn langbeloofde Zoon Door wie Hij blinden, doven, Verlost, o Heer, wij loven U in uw hemeltroon.

40 Bij Christus’ openbaring Wanneer elk ook Hem ziet.
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 De groten van de aarde, Zij vallen in het niet Bij Christus’ openbaring Wanneer elk ook Hem ziet. En dit geheim is groot: Het kerkhof hier beneden bloeit als de hof van Eden, God wekt ons uit de dood

41 Die ons geschapen heeft En door zijn Zoon genade
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Zo wil het God de Vader Die ons geschapen heeft En door zijn Zoon genade In overvloed ons geeft. Geloof is het bewijs Van ongeziene dingen O Geest, voer ons daarbinnen. God zij lof, eer en prijs

42 Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft,
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft.

43 Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan,
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus' naam.

44 Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld,
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld, o Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld.

45 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood.
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood. Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood.

46 Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht,
Viering + Psalm 3: 1, 2, 3 Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Liedboek 488b: 1, 2, 3, 4, 5 Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht, Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht.

47 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaalformulier II Zingen: Psalm 116: 7, 10 Gebed Viering + Psalm 3: 1, 2, 3, Gezang 169, Liedboek 488b Dankzegging Collecte Zingen: Gezang 75: 3, 6 (NG 43) Zegen

48 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaalformulier II Zingen: Psalm 116: 7, 10 Gebed Viering + Psalm 3: 1, 2, 3, Gezang 169, Liedboek 488b Dankzegging Collecte Zingen: Gezang 75: 3, 6 (NG 43) Zegen

49 Zingen: Psalm 92: 1, 2 Avondmaalformulier II Zingen: Psalm 116: 7, 10 Gebed Viering + Psalm 3: 1, 2, 3, Gezang 169, Liedboek 488b Dankzegging Collecte Zingen: Gezang 75: 3, 6 (NG 43) Zegen

50 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk
de 2e collecte is voor de Kerk Emeritering Volgende Week de 2e collecte is voor de Kerk bijdr. kerkverband Bloemenbezorging: Vandaag: Klaske v/d Veen Volgende week: Iris van de Zwaag Na de collecte zingen we Gezang 75: 3, 6 (NG 43)

51 Nu blijf je steeds iets missen en in het ongewisse
Gezang 75: 3, 6 (NG 43) Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg. Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw De hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

52 Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Gezang 75: 3, 6 (NG 43) Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen. Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw De hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

53 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

54 Wijkavond Wijk 5 Bij familie Vonk Welkom vanaf 20 uur


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google