De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Velon congres, Noordwijkerhout maart 2007 Attent op talent Verschillen tussen vwo-studenten en de overige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Velon congres, Noordwijkerhout maart 2007 Attent op talent Verschillen tussen vwo-studenten en de overige."— Transcript van de presentatie:

1 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Velon congres, Noordwijkerhout maart 2007 Attent op talent Verschillen tussen vwo-studenten en de overige pabostudenten voor het voetlicht Gerda Geerdink

2 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2 Indeling presentatie I.Waarom aandacht voor vwo-ers II.Theorie over achterblijvende studieresultaten III.Opzet en resultaten onderzoek IV.Discussie en vervolgactiviteiten

3 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3 Het project: Attent op talent (meer vwo-instromers) Onderdeel van het project ‘Paboys’ van het Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO): gericht op het werven en behouden mannelijke studenten als minderheidsgroep Pabo Arnhem: wil meer vwo-instromers werven en gediplomeerd laten uitstromen

4 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 4 Waarom aandacht voor vwo- instromers? Vanuit de pabo gezien: Percentage vwo-ers neemt af (6,5 procent) Relatief laag studierendement Relatief hoge uitval

5 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 5 Gemiddeld studierendement na vijf jaar van het instroomcohort 1998, 1999 en 2000. voor Pabo’s en voor alle hbo-sectoren; landelijke en voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studenten naar vooropleiding Pabo’s landelijk HAN- pabo Alle hbo- sectoren Alle HAN- sectoren Vwo- instromers 70.165.660.055.5 Havisten62.666.144.044.9 Mbo-ers57.361.653.253.8

6 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 6 Waarom aandacht voor vwo- instromers? Vanuit de huidige vwo-instromers en het werkveld gezien: Vwo-instromers zijn vaker ontevreden over het geboden onderwijs Afnemend werkveld wil meer diversiteit Samenleving wil de rol van kennis in het onderwijs verhogen (managers, vernieuwers)

7 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 7 Onderzoek Verklaringen voor lage studierendementen: Sturende vraag: waarin verschillen vwo-studenten van de niet vwo-ers?

8 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 8 Theoretische uitgangspunten Afhaken is géén gevolg van: - verkeerde beroepskeuze - te laag theoretisch niveau; eerder te hoog Afhaken mogelijk een gevolg van: - verkeerde match aanbod en vraag  persoonlijke identiteit is professionele identiteit  adaptief onderwijs is succesvol

9 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 9 Mismatch tussen pabo en vwo-ers opleiders te zeer studentgericht ipv instructiegericht vwo-ers zijn ongeziene minderheid opleiders gericht op de zwaksten heterogeen groeperen bevoordeelt lagere presteerders vwo-ers zijn minder tevreden over het aanbod Je moet wel heel veel doen maar je hoofd wordt lui

10 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 10 Studentfactoren Opleidingsfactoren Studieresultaten

11 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 11 Toegespitste onderzoeksvraag: Verschillen de instructiebehoeften van vwo-ers van die van andere studenten binnen de pabo? Drie subvragen:  Wordt er verschillend gepresteerd door vwo-ers en niet vwo-ers?  Worden onderwijsactiviteiten door vwo-ers en de overige studenten verschillend gewaardeerd?  Hoe ervaren docenten het lesgeven aan, en begeleiden van een groep waarin veel vwo-ers zitten?

12 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 12 Samenstelling onderzoeksgroep Vwo-groep(Controle) groep 1 (Controle) groep 2 Voor- opleiding Vwo 141 Havo 1112 Mbo 13

13 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 13 Studieresultaten-1

14 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 14 Studieresultaten-2 Vwo-ers scoren het hoogst op acht van de tien deficiëntietoetsen (minder toetsen nodig om te laten zien dat ze het propedeuse niveau gehaald hebben) Ze scoren hoger op voortgangstoetsen

15 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 15 Toetsresultaten - 3

16 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 16 Waardering onderwijsactiviteiten-1 Vwo-ersGroep 1Groep 2 formulieren10699102 uitspraken253=100%216=100%235=100% Uitspraken over onderwijsactiviteiten Gewaardeerd50 = 20 %99 = 46 %101 = 43 % Niet gewaard102 = 40 %62 = 29 %58 = 25 % Gemiste101 = 40 %55 = 25 %76 = 32 %

17 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 17 Waardering onderwijsactiviteiten-2 wel - gewaardeerde activiteiten Sub- groepen Vwo-ersGroep-1Groep-2 Bruikbare informatie ontvangen 15 x56 x65 x Oefenen beroepsvaardigheden 6 x9x6x Ervaringen uitwisselen16 x31 x23 x Sfeerbevorderende activiteiten 13 x3 x7 x Totaal aantal uitspraken5099101

18 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 18 Waardering onderwijsactiviteiten-4 Gemiste activiteiten Sub- groepen Vwo-ersGroep-1Groep-2 Begeleiding bij procedures 321233 Gespecificeerde theorie2065 Theorie gekoppeld aan praktijk 1368 Ruimte voor eigen inbreng 841 Totaal aantal uitspraken1015576

19 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 19 Waardering onderwijsactiviteiten-3 Niet-gewaardeerde activiteiten Sub- groepen Vwo-ersGroep-1Groep-2 Te laag tempo van de activiteiten 17 x6 x7 x Te hoog tempo van de activiteiten 0 x10x3x Slechte organisatie activiteiten 56 x11 x28 x Problemen met samenwerking 1 x8 x6 x Totaal aantal uitspraken1026258

20 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 20 Ervaringen opleiders -Vwo-ers hebben minder uitleg nodig bij opdrachten -Vwo-ers leren meer - zoals bedoeld – van bepaalde opdrachten -Vwo-ers stellen meer gerichte vragen -Vwo-ers zijn veel kritischer

21 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 21 Conclusies Vwo-ers scoren op alle terreinen hoger Ze ervaren een tekort aan theorie Ze vinden activiteiten niet altijd zinvol Activiteiten kosten te veel tijd en niet altijd nuttig Docenten bevestigen wat vwo-ers zelf ervaren Door dit alles haken vwo-ers sneller af en dat leidt tot een lager rendement

22 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 22 Vervolgactiviteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006 / 2007 Veel onvrede over inhoud en werkwijze tijdens de vaklessen maar de vraag is: hoe dan wel? Vier vakken nauwkeuriger onderzocht: pedagogiek beeldende vorming Nederlands oriëntatie op jezelf en de wereld

23 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 23 Tot slot Bedankt voor uw aandacht Gerda Geerdink gerda.geerdink@han.nl http://home.tiscali.nl/gerdageerdink/index.php Paper is verschenen in Tijdschrift voor Lerarenopleiders 28 (2). 2007


Download ppt "Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Velon congres, Noordwijkerhout maart 2007 Attent op talent Verschillen tussen vwo-studenten en de overige."

Verwante presentaties


Ads door Google