De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Velon congres, Noordwijkerhout maart 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Velon congres, Noordwijkerhout maart 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Velon congres, Noordwijkerhout maart 2007
Attent op talent Verschillen tussen vwo-studenten en de overige pabostudenten voor het voetlicht Gerda Geerdink Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Indeling presentatie Waarom aandacht voor vwo-ers Theorie over achterblijvende studieresultaten Opzet en resultaten onderzoek Discussie en vervolgactiviteiten Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

3 Het project: Attent op talent (meer vwo-instromers)
Onderdeel van het project ‘Paboys’ van het Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO): gericht op het werven en behouden mannelijke studenten als minderheidsgroep Pabo Arnhem: wil meer vwo-instromers werven en gediplomeerd laten uitstromen Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

4 Waarom aandacht voor vwo- instromers? Vanuit de pabo gezien:
Percentage vwo-ers neemt af (6,5 procent) Relatief laag studierendement Relatief hoge uitval Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

5 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Gemiddeld studierendement na vijf jaar van het instroomcohort 1998, 1999 en voor Pabo’s en voor alle hbo-sectoren; landelijke en voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studenten naar vooropleiding Pabo’s landelijk HAN-pabo Alle hbo-sectoren Alle HAN- sectoren Vwo-instromers 70.1 65.6 60.0 55.5 Havisten 62.6 66.1 44.0 44.9 Mbo-ers 57.3 61.6 53.2 53.8 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

6 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Waarom aandacht voor vwo- instromers? Vanuit de huidige vwo-instromers en het werkveld gezien: Vwo-instromers zijn vaker ontevreden over het geboden onderwijs Afnemend werkveld wil meer diversiteit Samenleving wil de rol van kennis in het onderwijs verhogen (managers, vernieuwers) Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

7 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Onderzoek Verklaringen voor lage studierendementen: Sturende vraag: waarin verschillen vwo-studenten van de niet vwo-ers? Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

8 Theoretische uitgangspunten
Afhaken is géén gevolg van: - verkeerde beroepskeuze - te laag theoretisch niveau; eerder te hoog Afhaken mogelijk een gevolg van: - verkeerde match aanbod en vraag persoonlijke identiteit is professionele identiteit adaptief onderwijs is succesvol Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

9 Mismatch tussen pabo en vwo-ers
opleiders te zeer studentgericht ipv instructiegericht vwo-ers zijn ongeziene minderheid opleiders gericht op de zwaksten heterogeen groeperen bevoordeelt lagere presteerders vwo-ers zijn minder tevreden over het aanbod  Je moet wel heel veel doen maar je hoofd wordt lui Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

10 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Studentfactoren Studieresultaten Opleidingsfactoren Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

11 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Toegespitste onderzoeksvraag: Verschillen de instructiebehoeften van vwo-ers van die van andere studenten binnen de pabo? Drie subvragen: Wordt er verschillend gepresteerd door vwo-ers en niet vwo-ers? Worden onderwijsactiviteiten door vwo-ers en de overige studenten verschillend gewaardeerd? Hoe ervaren docenten het lesgeven aan, en begeleiden van een groep waarin veel vwo-ers zitten? Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

12 Samenstelling onderzoeksgroep
Vwo-groep (Controle) groep 1 groep 2 Voor- opleiding Vwo 14 1 Havo 11 12 Mbo 3 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

13 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Studieresultaten-1 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

14 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Studieresultaten-2 Vwo-ers scoren het hoogst op acht van de tien deficiëntietoetsen (minder toetsen nodig om te laten zien dat ze het propedeuse niveau gehaald hebben) Ze scoren hoger op voortgangstoetsen Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

15 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Toetsresultaten - 3 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

16 Waardering onderwijsactiviteiten-1
Vwo-ers Groep 1 Groep 2 formulieren 106 99 102 uitspraken 253=100% 216=100% 235=100% Uitspraken over onderwijsactiviteiten Gewaardeerd 50 = 20 % 99 = 46 % 101 = 43 % Niet gewaard 102 = 40 % 62 = 29 % 58 = 25 % Gemiste 101 = 40 % 55 = 25 % 76 = 32 % Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

17 Waardering onderwijsactiviteiten-2 wel - gewaardeerde activiteiten
Sub- groepen Vwo-ers Groep-1 Groep-2 Bruikbare informatie ontvangen 15 x 56 x 65 x Oefenen beroepsvaardigheden 6 x 9x 6x Ervaringen uitwisselen 16 x 31 x 23 x Sfeerbevorderende activiteiten 13 x 3 x 7 x Totaal aantal uitspraken 50 99 101 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

18 Waardering onderwijsactiviteiten-4 Gemiste activiteiten
Sub- groepen Vwo-ers Groep-1 Groep-2 Begeleiding bij procedures 32 12 33 Gespecificeerde theorie 20 6 5 Theorie gekoppeld aan praktijk 13 8 Ruimte voor eigen inbreng 4 1 Totaal aantal uitspraken 101 55 76 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

19 Waardering onderwijsactiviteiten-3 Niet-gewaardeerde activiteiten
Sub- groepen Vwo-ers Groep-1 Groep-2 Te laag tempo van de activiteiten 17 x 6 x 7 x Te hoog tempo van de activiteiten 0 x 10x 3x Slechte organisatie activiteiten 56 x 11 x 28 x Problemen met samenwerking 1 x 8 x Totaal aantal uitspraken 102 62 58 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

20 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ervaringen opleiders -Vwo-ers hebben minder uitleg nodig bij opdrachten -Vwo-ers leren meer - zoals bedoeld – van bepaalde opdrachten -Vwo-ers stellen meer gerichte vragen -Vwo-ers zijn veel kritischer Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

21 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Conclusies   Vwo-ers scoren op alle terreinen hoger Ze ervaren een tekort aan theorie Ze vinden activiteiten niet altijd zinvol Activiteiten kosten te veel tijd en niet altijd nuttig Docenten bevestigen wat vwo-ers zelf ervaren Door dit alles haken vwo-ers sneller af en dat leidt tot een lager rendement Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

22 Vervolgactiviteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006 / 2007
Veel onvrede over inhoud en werkwijze tijdens de vaklessen maar de vraag is: hoe dan wel? Vier vakken nauwkeuriger onderzocht: pedagogiek beeldende vorming Nederlands oriëntatie op jezelf en de wereld Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

23 Tot slot Bedankt voor uw aandacht Gerda Geerdink gerda.geerdink@han.nl
Paper is verschenen in Tijdschrift voor Lerarenopleiders 28 (2). 2007 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Download ppt "Velon congres, Noordwijkerhout maart 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google