De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geologie blz 11+13. Waardoor worden de platen voortbewogen ? 1-Convectiestromingen. Door de hitte van de kern gaat het gesteente in de mantel stromen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geologie blz 11+13. Waardoor worden de platen voortbewogen ? 1-Convectiestromingen. Door de hitte van de kern gaat het gesteente in de mantel stromen."— Transcript van de presentatie:

1 Geologie blz 11+13

2 Waardoor worden de platen voortbewogen ? 1-Convectiestromingen. Door de hitte van de kern gaat het gesteente in de mantel stromen. De platen drijven mee. 2-Ridge push. De oceanische korst die van de mid-oceanische rug af glijdt, duwt de oceanische korst voor zich uit. 3-slabpull. De in de mantel duikende oceanische korst trekt de rest van de oceanische korst achter zich aan. Hitte Drie ‘krachten’ brengen de platen in beweging.

3 De aardkorst bestaat uit continentale en oceanische korst. Als er twee stukken korst naar elkaar toe bewegen zijn er dus drie soorten botsingen mogelijk: 1-continentaal   oceanisch 2-continentaal   continentaal 3-oceanisch   oceanisch Kijk goed wat er zal gebeuren in de verschillende situaties ! Convergente plaatgrenzen : 1-Oceanisch Continentaal Oc korst Cont korst De zwaardere oceanische plaat schuift onder de lichtere continentale plaat. Door de botsing wordt de Zuid-Amerikaanse continentale plaat geplooid en ontstaat het Andes gebergte. In het gebergte ligt een rij vulkanen. Voor de kust ligt een diepzeetrog. Waar de platen – schoksgewijs- langs elkaar bewegen ontstaan aardbevingen

4 2-Oceanisch OceanischConvergente plaatgrenzen: Beide oceanische platen zijn in principe even zwaar. In dit geval zakt de oudste, meest afgekoelde en dus iets zwaardere plaat weg. De wegduikende korst smelt, de warme magma stijgt op en ‘brandt’ zichzelf een weg door de bovenliggende korst. Gevolg: evenwijdig aan de diepzee trog ontstaat een rij vulkanische eilanden. Oc korst eilandenboog diepzeetrog

5 Convergente plaatgrenzen: 3-Continent Continent Beide continentale platen zijn even zwaar. Geen van beide zakt de mantel in. De oceanische korst die er tussen lag is wel in de mantel verdwenen. Alle kracht van de botsing heeft geleid tot sterke plooiing en opheffing van de continentale korst. Het beste voorbeeld van een dergelijk gebergte is het Himalayagebergte. Cont korst oude oc korst Cont korst India is tegen Eurazië gebotst

6 De Alpiene gebergte gordel…..

7 Zet de volgende plaatjes in de juiste volgorde. A B C Er ligt nog een oceaan tussen India (links) en Azië (rechts). Doordat de oceanische korst onder Azië duikt wordt de oceaan steeds smaller. Op de oceanische korst ligt sediment (zand, klei) dat van de continenten is gespoeld en gewaaid. De oceaan is verdwenen ! Een deel van de oceanische korst verdwijnt onder Azië. Het sediment dat op de oceaanbodem lag wordt tussen de twee continentale platen omhoog gedrukt en geplooid. De twee continenten liggen nu tegen elkaar. De oceanische korst en de sedimenten die daar op lagen worden nu omhoog geperst. Op deze manier komen sedimenten van de oceaanbodem (met bijvoorbeeld fossiele schelpen en andere zeedieren) kilometers hoog in een gebergte terecht.

8 Zet de nummers uit de legenda op de juiste plaats. 1-India 2-Azië 3-Oceanische korst 4-asthenosfeer 5-Sediment op oceaanbodem 6-Opheffing door endogene krachten. 7-Afbraak door exogene krachten. (verwering en erosie) C A B 1 5 3 2 4 7 6


Download ppt "Geologie blz 11+13. Waardoor worden de platen voortbewogen ? 1-Convectiestromingen. Door de hitte van de kern gaat het gesteente in de mantel stromen."

Verwante presentaties


Ads door Google