De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 1 3. De aarde als natuurlijk systeem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 1 3. De aarde als natuurlijk systeem."— Transcript van de presentatie:

1 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 1 3. De aarde als natuurlijk systeem

2 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 2

3 3 3.1 De aarde verandert van binnenuit opbouw aarde: aardkorst ) mantel ) →gesteente kern → nikkel en ijzer lithosfeer (vast gesteente) - aardkorst + buitenmantel asthenosfeer (vervormbaar → stroming) - binnenmantel lithosfeer bestaat uit platen

4 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 4 platentektoniek platen bestaan uit - oceanische korst - continentale korst platen verschuiven- divergentie - convergentie - transform breuken convectiestromen ontstaan door temperatuur- verschil tussen lithosfeer en asthenosfeer - duwkracht - trekkracht

5 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 5 divergente plaatgrenzen vooral in middenoceanische ruggen dunne lithosfeer vanuit asthenosfeer → heet gesteente omhoog oceaanbodem omhoog gedrukt - bergketen met slenk (=rift) - duwkracht = ridge push ontstaan scheuren - vorming nieuwe aardkorst - seafloorspreading ver van de rug krimpt het gesteente - diepe oceaan

6 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 6 convergente plaatgrenzen platen drukken tegen elkaar aan een plaat duikt weg onder een andere plaat - subductie - diepzeetrog bij subductie is de korst oud en koud zwaartekracht trekt oceanische korst omlaag - trekkracht = slab pull

7 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 7 ouderdom aarde ouderdom aarde: 4,5 miljard jaar geologische tijdschaal - verdeeld in 4 hoofdtijdperken - 11 perioden

8 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 8 vulkanisme Bij divergerende platen vulkaanuitbarsting (eruptie) is meestal rustig = effusief er ontstaan schildvulkanen: - brede basis - flauwe helling - bolle helling

9 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 9 vulkanisme bij subductiezones gesteente smelt - hoge druk door water - explosieve uitbarsting vorming andesiet uit gesmolten gesteente stratovulkanen→ kegelvorm → steile helling, hol uitstoot gas, lava, pyroklastisch materiaal als top wordt weggeblazen ontstaat caldera

10 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 10 hot spots warme plek in de aardkorst, ontstaan door magmapluim - magma stijgt - verbreding aan onderzijde lithosfeer - plaat schuift over hot spot heen - lange rij vulkanen bij continenten ontstaat zo groot basaltplateau

11 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 11 aardbevingen platen bewegen gesteenten houden verplaatsing tegen druk neemt toe → schok hypocentrum en epicentrum ondiepe bevingen (< 65 km diep) bij divergentie en transform diepe bevingen (tot 700 km) bij subductie

12 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 12 meten van aardbevingen Schaal van Mercalli meet intensiteit - gevolgen voor mensen en landschap - 12 stappen Schaal van Richter - meet de sterkte van de beving: magnitude - logaritmische schaal > 6 zware beving > 8 zeer zware beving

13 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 13 tsunami aardbeving in zee - watermassa wordt opgetild - de golven verspreiden zich snel - bij ondiep water neemt de golfhoogte toe

14 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 14 gebergtevorming plooiingsgebergte bij convergente zones - bij subductie aan rand van continent (b.v. Andes) - als alle oceanische korst weggezakt is: meer landinwaarts (b.v. Himalaya) ook reliëfvorming bij divergentie - oceanische ruggen - onder continent → rifzone langs breuken - ontstaan horsten en slenken

15 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 15 perioden met gebergtevorming Alpiene plooiing - gaat nog steeds door Hercynische plooiing - eindigde 200 mln jaar geleden tijdens Pangea Caledonische plooiing - eindigde 400 mln jaar geleden o.a. botsing Europa en Noord-Amerika

16 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 16 een doorsnede van de aarde

17 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 17 verschillende bewegingen van platen

18 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 18 samenhang van verschillende krachten in de aardkorst

19 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 19 het ontstaan van de riftzone in Afrika

20 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 20 het werelddeel Afrika scheurt in tweeën

21 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 21

22 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 22

23 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 23


Download ppt "Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 1 3. De aarde als natuurlijk systeem."

Verwante presentaties


Ads door Google