De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geologie blz 7 + 9. Aantekening bij blz TB 7 op WB blz 9. Delen van de lithosfeer bewegen t.o.v. elkaar. Aanwijzingen en bewijzen hiervoor zijn: I-……………………………………

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geologie blz 7 + 9. Aantekening bij blz TB 7 op WB blz 9. Delen van de lithosfeer bewegen t.o.v. elkaar. Aanwijzingen en bewijzen hiervoor zijn: I-……………………………………"— Transcript van de presentatie:

1 Geologie blz 7 + 9

2 Aantekening bij blz TB 7 op WB blz 9. Delen van de lithosfeer bewegen t.o.v. elkaar. Aanwijzingen en bewijzen hiervoor zijn: I-…………………………………… II-Ouderdom van de oceaanbodem III-Het voorkomen van verschillende diersoorten IV- Gelijktijdige vergletsjering V-Metingen op plaatsen waar platen verschuiven VI-De spreiding van gebergten, vulkanen en aardbevingen Continenten passen als puzzelstukjes in elkaar

3 II-De ouderdom van de oceaanbodem. Een stijgende bel magma ( ‘hete luchtballoneffect’) laat het continent breken. De continenten zijn nu echt uit elkaar gedreven. Tussen de continenten ontstaat oceanische korst. In het midden wordt steeds nieuwe korst gemaakt. De korst aan de randen van de oceaan is dus ouder. Jonge oceanische korstoude oceanische korst De twee delen beginnen uit elkaar te drijven. De korst wordt dunner doordat hij wordt uitgerekt. Er ontstaat vulkanisme.

4 III-Ook de verspreiding van diverse diersoorten is zo te verklaren. Zo kun je verklaren dat dezelfde diersoort -die niet heel goe d kan zwemmen- toch op 2 continenten voorkomt.

5 IV-(Gelijktijdige) Vergletsjering van gebieden die nu in andere klimaatgebieden liggen. Verschillende continenten hebben gelijktijdig binnen de Zuidpoolcirkel gelegen. Toen waren ze bedekt met landijs. Vanuit de Zuidpool schuift dat landijs naar alle kanten. Daarbij zijn gletsjerkrassen en andere sporen achtergelaten die je nu nog kan zien.

6 V-Op andere plaatsen kan je de bewegingen van de platen gewoon meten en de gevolgen zien. San Andreas breuk in Californie. Als je inzoomt zie je dit…

7 De beweging kunnen we ook meten m.b.v satellieten Kaats een lasersignaal via een satelliet naar het andere continent. Meet de tijd die het signaal nodig heeft en de hoeken naar de satelliet. Bereken dan de breedte van de oceaan.

8 VI-De ligging van gebergten, vulkanen en aardbevingen Op de breuklijnen !!!!!

9 Laat Perm: Pangea en Panthalassa. Let op de ligging van India ! Hoge breedteligging. Dicht bij de Zuidpool

10 Eind Krijt. Let weer op de ligging van India !!!!!!! Het noorden van India ligt bij de evenaar.

11 Midden Tertiair. India is op Azië gebotst. India ligt bijna geheel op het noordelijk halfrond. De botsing met Azië levert een grote ‘kreukelzone’ op; Het Himalayagebergte ! Bekijk in deze link de animatie van les 4

12 Aantekening op WB blz 11 !  Divergente plaatgrenzen / spreidingszone Welk begrip wordt hier omschreven? Convergente plaatgrens Zone waar twee platen (stukken lithosfeer) naar elkaar toe bewegen. Breukzone in een continent, waar beide delen uit elkaar bewegen. Daardoor wordt de continentale korst steeds dunner en zakt weg.. Riftzone

13 Sediment Verweringsmateriaal (zand, grind, klei) meegenomen en vervolgens afgezet / neergelegd door stromend water, schuivend ij of de wind. Gesteente dat ontstaat als lava, uitgestroomd bij een vulkaan in een spreidingszone, stolt. Dit gesteente vind je op de oceaanbodem. Bazalt Gesteente dat ontstaat als lava, uitgestroomd bij een vulkaan in een subductiezone, stolt. Dit gesteente vind je dus op de continenten Graniet

14 Diepte in de oceanen waar een oceanische plaat onder een continentale plaat duikt. Diepzeetrog Midocenanische Rug. Het onderzeese gebergte aan weerzijde van de spreidingszone in de oceanen. M.O.R. Diepte in het midden van de midoceanische rug, waar de twee stukken oceanische plaat uit elkaar bewegen. Centrale slenk

15 De zwaartekracht zorgt ervoor dat de oceanische plaat van de hoger gelegen M.O.R. afglijd naar de lager gelegen oceaanbodem. Ridge push Zone waar twee platen (stukken lithosfeer) uit elkaar bewegen. Divergente plaatgrens Slab pull De wegduikende oceanische plaat trekt de rest van de oceanische plaat achter zich aan.

16 Waardoor worden de platen voortbewogen ? 1-Convectiestromingen. Door de hitte van de kern gaat het gesteente in de mantel stromen. De platen drijven mee. 2-Ridge push. De oceanische korst die van de mid-oceanische rug af glijdt, duwt de oceanische korst voor zich uit. 3-slabpull. De in de mantel duikende oceanische korst trekt de rest van de oceanische korst achter zich aan. Hitte Drie ‘krachten’ brengen de platen in beweging.

17 Er zijn drie verschillende bewegingen mogelijk langs de plaatranden 1-Divergent = uit elkaar De rode voorbeelden in de kaart ! 2-Convergent = naar elkaar toe De gele voorbeelden in de kaart 3-Transfersaal = langs elkaar Het blauwe voorbeeld in de kaart Transfersaal ConvergentDivergent In de volgende dia’s worden de verschillende plaatgrenzen stuk voor stuk uitgebreid besproken. Klik maar verder….. Welke bewegingen kunnen de platen maken ?

18 Divergente plaatgrenzen. 1-Mid-oceanische rug = Onderzees gebergte waar de oceanische korst door opstijgend magma omhoog wordt gedrukt. Hier ontstaat steeds nieuwe oceanische korst. Hierdoor wordt bijvoorbeeld tussen Afrika en Zuid-Amerika de Atlantische Oceaan steeds breder. Zo is ook het patroon in de ouderdom van de oceaanbodem te verklaren: heel jong in het midden en steeds ouder naar de kusten. De animatie in de volgende dia geeft een indruk van wat er op de oceaanbodem gebeurd.

19 Mid-oceanische rug Asthenosfeer Centrale slenk De breuk waardoor magma opstijgt. Lithosfeer lithosfeer Convectiestromingen Divergente plaatgrenzen: oceanische korst ontstaat

20 Soms zie je dat platen bewegen………... Wat zal er met deze brug gebeuren?

21 a-Horizontale convectiestromen rekken de continentale korst op. De korst wordt dunner. Opstijgend magma drukt de korst omhoog en er ontstaan barsten b-De gebroken randen van de continentale korst zakken weg. Het weggezakte, lage deel noemen we een slenk. Er is een breuk ontstaan, waarin oceanische korst ontstaat. Er is ook sprake van vulkanisme c-de twee stukken continent zijn verder uit elkaar ‘gedreven’ en de laag gelegen slenk is volgelopen met zeewater. Een echte oceaan is ontstaan. Zie figuur d. Dit proces is nu gaande in Oostelijk Afrika. Divergente plaatgrenzen: Riftzone ! een continent breekt, een oceaan ontstaat.

22 Divergente plaatgrenzen: een continent breekt, een oceaan ontstaat. Door de hele Rode Zee en de Afrikaanse ‘Rift Valley’ loop een divergente breukzone De Rode Zee is dus eigenlijk de ‘Rode Oceaan’. De ‘Rift Valley’ ligt deels al onder zeeniveau en zal uiteindelijk vol stromen met zeewater. (bij de pijlen)

23 De oceaanbodem. Centrale slenk Midoceanische rug Mantel

24 De dikte van de sedimenten op de oceaanbodem. Weinig sediment Veel sediment Afstand = Ouderdom

25 De ouderdom van de sedimenten op de oceaanbodem Waarom ligt hier geen sediment uit het Krijt ? Ouderdom van de oceaanbodem in miljoenen jaren 100 90 80 70 60 50 40 30 10 0 Van wanneer tot wanneer duurde het Krijt ?


Download ppt "Geologie blz 7 + 9. Aantekening bij blz TB 7 op WB blz 9. Delen van de lithosfeer bewegen t.o.v. elkaar. Aanwijzingen en bewijzen hiervoor zijn: I-……………………………………"

Verwante presentaties


Ads door Google