De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continuiteit van zorg GGD Amsterdam: Marcel Buster, Monique van Raan St. Lucas Andreas Ziekenhuis: Adriaan Honig, Anton Vergouwen Continuiteit van Zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continuiteit van zorg GGD Amsterdam: Marcel Buster, Monique van Raan St. Lucas Andreas Ziekenhuis: Adriaan Honig, Anton Vergouwen Continuiteit van Zorg."— Transcript van de presentatie:

1 continuiteit van zorg GGD Amsterdam: Marcel Buster, Monique van Raan St. Lucas Andreas Ziekenhuis: Adriaan Honig, Anton Vergouwen Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers

2 continuiteit van zorg “Toels” GGD Amsterdam/ SLAZ Achtergronden en doelstellingen project Beschrijving van het project (1 e fase) De praktijk “Samen werken aan continuiteit van zorg” Reflectie op basis van jullie en onze ervaringen Inhoud

3 continuiteit van zorg Doelgroep: hoog risico groep voor suicide  Personen die als gevolg van een suïcidepoging op SEH gezien worden.  Incidentie naar schatting: 2 suïcides per 100 pers. per jaar –algemene NL bevolking: 1 per 10.000 inw per jaar  Landelijk 15.000 TS op SEH  2/100  300 suïcides Achtergrond

4 continuiteit van zorg Aanleiding  Advies Trimbos m.b.t. preventie suïcide “Het ontbreekt vooral nog aan goede nazorg en heldere afspraken hierover met instanties in de regio.”  Gekozen voor project met Case management Achtergrond

5 continuiteit van zorg Doelstellingen  Begeleiden naar nieuwe zorg, continuering van de zorg.  Case-management met de handen op de rug  Overzicht kenmerken van de suïcidepogers.  Signaleren van de knelpunten t.a.v. toeleiding tot zorg cq continuiteit van de zorg na de suïcide poging. Achtergrond

6 continuiteit van zorg pilotproject  Doelgroep: alle personen n.a.v. suïcidepoging in behandeling bij SEH van St. Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ).  Achtergrondgegevens, toestemming tijdens opname door Consultatieve Psychiatrische Dienst.  Standaard 3x face to face contact met Case Manager  Indien nodig tussentijds Case Management. Beschrijving TOELS 1

7 continuiteit van zorg Kenmerken van suïcidepogers 1 e jaar 63% ♀ ♀ : gem. 36 jr ♂ : gem. 44 jr Etnische achtergrond: 42% niet westers Beschrijving TOELS 1

8 continuiteit van zorg Suïcidepoging: methode % Uitsluitend verbaal9% Intoxicatie86% Snijden6% Strangulatie- Sprong- Verhanging- Anders3% 8 Beschrijving TOELS 1

9 continuiteit van zorg Aanleiding volgens patiënt % Relatieproblemen40% Eenzaamheid27% Problemen werk/ontslag/werkloos19% Financiële problemen13% Somatische problemen10% Huisvesting8% Acculturatieproblemen4% Anders44% 9 Beschrijving TOELS 1

10 continuiteit van zorg Onderliggende psychiatrie volgens CPD % As 1 diagnose89% - Depressie / manie42% - Middelenafhankelijkheid, misbruik34% - Angst10% - Psychotische stoornis6% As 2 diagnose (persoonlijkheids-st.) - Diagnose35% - Uitgestelde diagnose34% 10 Beschrijving TOELS 1

11 continuiteit van zorg Behandeling SLAZ % Enkel bezoek SEH29% somatische opname41% PAAZ27% Uitslaapbed:15% Opname:12% 11 Beschrijving TOELS 1

12 continuiteit van zorg Contact met verslavingszorg en/of GGZ? n% Nooit3321% Vroeger3119% Actueel9760% 12 Beschrijving TOELS 1

13 continuiteit van zorg Advies % Huisarts13% Continueren huidige zorg58% Nieuwe zorg29% 13 Beschrijving TOELS 1

14 continuiteit van zorg Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact? Beschrijving TOELS 1

15 continuiteit van zorg Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact? Beschrijving TOELS 1 Jongeren moeilijk te bereiken (30%)

16 continuiteit van zorg Casemanagement Luisteren / Problemen bespreken Steunen / Motiveren Mobiliseren steunsysteem Informeren Actief contact hulpverlening Bemiddelen / mediation

17 continuiteit van zorg Perceptie van de patiënt

18 continuiteit van zorg Bijdrage case management (volgens patiënt)

19 continuiteit van zorg Bijdrage Case Management

20 continuiteit van zorg Bijdrage Case Management aan therapietrouw (volgens case manager) in contact met GGZ / VZ bij eerste ftf contact

21 continuiteit van zorg Conclusies 1 e pilot fase  Een face to face contact is zeer arbeidsintensief en ook niet altijd nodig.  Bij personen die tijdens het eerste gesprek nog niet in zorg zijn, zijn zowel de casemanager als de patiënt er vaker van overtuigd dat de interventie een positief effect heeft gehad.  Het structureel verzamelen van informatie over de patiënten bij de SEH levert waardevolle informatie op.

22 continuiteit van zorg Aanpassingen 2 e fase  Een beperkte groep wordt benaderd: –Personen zonder actueel contact met GGZ of verslavingszorg –Personen waarbij SEH opname niet direct gevolgd wordt door een opname op de psychiatrische afdeling. –Artsen kunnen altijd patiënten aandragen bij ‘niet pluis gevoel’  Eerste contact is telefonisch, gevolgd door casemanagement op maat.  Efficienter: uitbreiding van het project naar ander ziekenhuis.

23 continuiteit van zorg Workshop  Drie groepen, twee fases  Eerste deel: knelpunten benoemen, vragen stellen!! –Per groep formuleren van problemen, vragen of knelpunten m.b.t. toeleiding tot, continuiteit van zorg na een suïcide poging.

24 continuiteit van zorg Workshop  Drie groepen, twee fases  Eerste deel: knelpunten benoemen, vragen stellen!! –Per groep formuleren van problemen, vragen of knelpunten m.b.t. toeleiding tot, continuiteit van zorg na een suïcide poging.  Tweede deel: oplossingen bedenken, antwoorden geven!! –Doorschuiven: uw groep formuleert de antwoorden op de vragen / knelpunten die benoemd zijn door de vorige groep.

25 continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden SEH Patiënt GGZ Huisarts Sociale omgeving ….

26 continuiteit van zorg Onze ervaringen t.a.v. knelpunten!  Schaamte is belangrijke reden advies voor nazorg niet op te volgen.  Bagatelliseren van TS  Verwijzing (huisarts/nieuwe hulp) loopt stroef indien de patiënt zelf contact moet leggen.  Veel waardering van patiënt als hulpverlener contact zoekt.  Moeilijk contact te maken met jonge allochtone vrouwen.  Advies was vaak vergeten.  Patiënten hebben moeite met bejegening op SEH.

27 continuiteit van zorg Bedankt voor uw aandacht en bijdrage aan de discussie!!

28 continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden SEH  Attitude van personeel t.a.v. patiënt  Informatie/instructie naar GGZ/verslavingszorg, huisarts

29 continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden patiënt, omgeving van de patiënt.  Schaamte  Onzekerheid  (Wens tot) vergeten

30 continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg  (Pro)actieve houding  Wachttijden / procedures  Geen ‘klik’

31 continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg  (Pro)actieve houding


Download ppt "Continuiteit van zorg GGD Amsterdam: Marcel Buster, Monique van Raan St. Lucas Andreas Ziekenhuis: Adriaan Honig, Anton Vergouwen Continuiteit van Zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google