De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers"— Transcript van de presentatie:

1 Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers
Lopend onderzoek Amsterdam Continuiteit van zorg, 31-mei-2013Lopend onderzoek Amsterdam Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers GGD Amsterdam: Marcel Buster, Monique van Raan St. Lucas Andreas Ziekenhuis: Adriaan Honig, Anton Vergouwen OOV: Openbare Orde en Veiligheid continuiteit van zorg GGD Amsterdam / UvA AMC/ VU 5 april 2017

2 “Toels” GGD Amsterdam/ SLAZ
Continuiteit van zorg, 31-mei-2013Lopend onderzoek Amsterdam continuiteit van zorg Inhoud “Toels” GGD Amsterdam/ SLAZ Achtergronden en doelstellingen project Beschrijving van het project (1e fase) De praktijk “Samen werken aan continuiteit van zorg” Reflectie op basis van jullie en onze ervaringen

3 Doelgroep: hoog risico groep voor suicide
continuiteit van zorg Achtergrond Doelgroep: hoog risico groep voor suicide Personen die als gevolg van een suïcidepoging op SEH gezien worden. Incidentie naar schatting: 2 suïcides per 100 pers. per jaar algemene NL bevolking: 1 per inw per jaar Landelijk TS op SEH  2/100  300 suïcides

4 Achtergrond Aanleiding Advies Trimbos m.b.t. preventie suïcide
continuiteit van zorg Achtergrond Aanleiding Advies Trimbos m.b.t. preventie suïcide “Het ontbreekt vooral nog aan goede nazorg en heldere afspraken hierover met instanties in de regio.” Gekozen voor project met Case management

5 Achtergrond Doelstellingen
continuiteit van zorg Achtergrond Doelstellingen Begeleiden naar nieuwe zorg, continuering van de zorg. Case-management met de handen op de rug Overzicht kenmerken van de suïcidepogers. Signaleren van de knelpunten t.a.v. toeleiding tot zorg cq continuiteit van de zorg na de suïcide poging.

6 Beschrijving TOELS 1 pilotproject
continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 pilotproject Doelgroep: alle personen n.a.v. suïcidepoging in behandeling bij SEH van St. Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ). Achtergrondgegevens, toestemming tijdens opname door Consultatieve Psychiatrische Dienst. Standaard 3x face to face contact met Case Manager Indien nodig tussentijds Case Management.

7 Kenmerken van suïcidepogers 1e jaar
continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Kenmerken van suïcidepogers 1e jaar 63% ♀ ♀: gem. 36 jr ♂: gem. 44 jr Etnische achtergrond: 42% niet westers

8 Suïcidepoging: methode
continuiteit van zorg 8 Beschrijving TOELS 1 Suïcidepoging: methode % Uitsluitend verbaal 9% Intoxicatie 86% Snijden 6% Strangulatie - Sprong Verhanging Anders 3%

9 Aanleiding volgens patiënt
continuiteit van zorg 9 Beschrijving TOELS 1 Aanleiding volgens patiënt % Relatieproblemen 40% Eenzaamheid 27% Problemen werk/ontslag/werkloos 19% Financiële problemen 13% Somatische problemen 10% Huisvesting 8% Acculturatieproblemen 4% Anders 44%

10 Onderliggende psychiatrie volgens CPD
continuiteit van zorg 10 Beschrijving TOELS 1 Onderliggende psychiatrie volgens CPD % As 1 diagnose 89% - Depressie / manie 42% - Middelenafhankelijkheid, misbruik 34% - Angst 10% - Psychotische stoornis 6% As 2 diagnose (persoonlijkheids-st.) Diagnose 35% - Uitgestelde diagnose

11 Beschrijving TOELS 1 Behandeling SLAZ % Enkel bezoek SEH 29%
continuiteit van zorg 11 Beschrijving TOELS 1 Behandeling SLAZ % Enkel bezoek SEH 29% somatische opname 41% PAAZ 27% Uitslaapbed: 15% Opname: 12%

12 Contact met verslavingszorg en/of GGZ?
continuiteit van zorg 12 Beschrijving TOELS 1 Contact met verslavingszorg en/of GGZ? n % Nooit 33 21% Vroeger 31 19% Actueel 97 60%

13 Beschrijving TOELS 1 Advies % Huisarts 13% Continueren huidige zorg
continuiteit van zorg 13 Beschrijving TOELS 1 Advies % Huisarts 13% Continueren huidige zorg 58% Nieuwe zorg 29%

14 Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact?
continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact?

15 Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact?
continuiteit van zorg Beschrijving TOELS 1 Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact? Jongeren moeilijk te bereiken (30%)

16 Casemanagement Luisteren / Problemen bespreken Steunen / Motiveren
continuiteit van zorg Casemanagement Luisteren / Problemen bespreken Steunen / Motiveren Mobiliseren steunsysteem Informeren Actief contact hulpverlening Bemiddelen / mediation

17 Perceptie van de patiënt
continuiteit van zorg Perceptie van de patiënt

18 Bijdrage case management (volgens patiënt)
continuiteit van zorg Bijdrage case management (volgens patiënt)

19 Bijdrage Case Management
continuiteit van zorg Bijdrage Case Management

20 Bijdrage Case Management aan therapietrouw (volgens case manager)
continuiteit van zorg Bijdrage Case Management aan therapietrouw (volgens case manager) in contact met GGZ / VZ bij eerste ftf contact

21 Conclusies 1e pilot fase
continuiteit van zorg Conclusies 1e pilot fase Een face to face contact is zeer arbeidsintensief en ook niet altijd nodig. Bij personen die tijdens het eerste gesprek nog niet in zorg zijn, zijn zowel de casemanager als de patiënt er vaker van overtuigd dat de interventie een positief effect heeft gehad. Het structureel verzamelen van informatie over de patiënten bij de SEH levert waardevolle informatie op.

22 Aanpassingen 2e fase Een beperkte groep wordt benaderd:
continuiteit van zorg Aanpassingen 2e fase Een beperkte groep wordt benaderd: Personen zonder actueel contact met GGZ of verslavingszorg Personen waarbij SEH opname niet direct gevolgd wordt door een opname op de psychiatrische afdeling. Artsen kunnen altijd patiënten aandragen bij ‘niet pluis gevoel’ Eerste contact is telefonisch, gevolgd door casemanagement op maat. Efficienter: uitbreiding van het project naar ander ziekenhuis.

23 Workshop Drie groepen, twee fases
continuiteit van zorg Workshop Drie groepen, twee fases Eerste deel: knelpunten benoemen, vragen stellen!! Per groep formuleren van problemen, vragen of knelpunten m.b.t. toeleiding tot, continuiteit van zorg na een suïcide poging.

24 Workshop Drie groepen, twee fases
continuiteit van zorg Workshop Drie groepen, twee fases Eerste deel: knelpunten benoemen, vragen stellen!! Per groep formuleren van problemen, vragen of knelpunten m.b.t. toeleiding tot, continuiteit van zorg na een suïcide poging. Tweede deel: oplossingen bedenken, antwoorden geven!! Doorschuiven: uw groep formuleert de antwoorden op de vragen / knelpunten die benoemd zijn door de vorige groep.

25 Knelpunten en mogelijkheden
continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden Sociale omgeving …. SEH Patiënt …. …. …. …. Huisarts GGZ ….

26 Onze ervaringen t.a.v. knelpunten!
continuiteit van zorg Onze ervaringen t.a.v. knelpunten! Schaamte is belangrijke reden advies voor nazorg niet op te volgen. Bagatelliseren van TS Verwijzing (huisarts/nieuwe hulp) loopt stroef indien de patiënt zelf contact moet leggen. Veel waardering van patiënt als hulpverlener contact zoekt. Moeilijk contact te maken met jonge allochtone vrouwen. Advies was vaak vergeten. Patiënten hebben moeite met bejegening op SEH.

27 en bijdrage aan de discussie!!
continuiteit van zorg Bedankt voor uw aandacht en bijdrage aan de discussie!!

28 Knelpunten en mogelijkheden SEH
continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden SEH Attitude van personeel t.a.v. patiënt Informatie/instructie naar GGZ/verslavingszorg, huisarts

29 Knelpunten en mogelijkheden patiënt, omgeving van de patiënt.
continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden patiënt, omgeving van de patiënt. Schaamte Onzekerheid (Wens tot) vergeten

30 Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg
continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg (Pro)actieve houding Wachttijden / procedures Geen ‘klik’

31 Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg
continuiteit van zorg Knelpunten en mogelijkheden GGZ/Verslavingszorg (Pro)actieve houding


Download ppt "Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers"

Verwante presentaties


Ads door Google