De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Korinthe 15:11 Daarom dan, ik (= Paulus) of zij (=de twaalf), ZO ZO prediken wij,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Korinthe 15:11 Daarom dan, ik (= Paulus) of zij (=de twaalf), ZO ZO prediken wij,"— Transcript van de presentatie:

1

2 1Korinthe 15:11 Daarom dan, ik (= Paulus) of zij (=de twaalf), ZO ZO prediken wij,

3 1Korinthe 15:11 Daarom dan, ik (= Paulus) of zij (=de twaalf), zo prediken wij, ZO en ZO zijt gij tot het geloof gekomen.

4

5

6 Hem nu, die bij machte is u te versterken Romeinen 16:25 lett. bevestigen

7 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar MIJN EVANGELIE Romeinen 16:25 > pauze

8 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, Romeinen 16:25

9 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, Romeinen 16:25 = onthulling

10 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, Romeinen 16:25 aeonische tijden = de tijden der aeonen

11 maar thans geopenbaard Romeinen 16:26 manifest geworden

12 maar thans geopenbaard en door profetische schriften Romeinen 16:26

13 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God Romeinen 16:26 aeonische God = de God der aeonen

14 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs Romeinen 16:26 versus: gehoorzaamheid van wet

15 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken) Romeinen 16:26

16 Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid Romeinen 16:27

17 Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. Romeinen 16:27 = tot in de aeonen

18

19 Romeinen 2:16 (...) ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt lett. de verborgen dingen van de mensen

20 Romeinen 2:16 ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens MIJN EVANGELIE, door Christus Jezus. "de mens Christus Jezus die zichzelf gaf tot losprijs voor allen" 1Timotheüs 2:6

21

22 2Timotheus 2:8 Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt,

23 2Timotheus 2:8 Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David,

24 2Timotheus 2:8 Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar MIJN EVANGELIE,

25 2Timotheus 2:9 waarvoor ik kwaad lijd

26 2Timotheus 2:9 waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger.

27 2Timotheus 2:9 waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid.


Download ppt "1Korinthe 15:11 Daarom dan, ik (= Paulus) of zij (=de twaalf), ZO ZO prediken wij,"

Verwante presentaties


Ads door Google