De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick-off bijeenkomst De gekantelde buurt (19-03-2013)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick-off bijeenkomst De gekantelde buurt (19-03-2013)"— Transcript van de presentatie:

1 Kick-off bijeenkomst De gekantelde buurt ( )

2 Inleiding traject Regelarme Transitie (VWS / InVoorZorg)
Programma Inleiding traject Regelarme Transitie (VWS / InVoorZorg) > Beatrijs Jansen (voorzitter) 2. Aanleiding en doelstelling experiment ‘De gekantelde buurt’ > Yvonne Heuser / Giovanni Coenen Casuïstiek / werkgroepen > Martin Brouwers 4. Vervolgstappen > Beatrijs Jansen

3 De ‘decentralisatie’

4 De uitdaging

5 Het speelveld

6 Aanleiding ‘De gekantelde buurt (Yvonne Heuser en Giovanni Coenen)

7 Initiatieven in het Buurt –domein

8 Wat is Pluspunt De Wisselaar?

9 SOCIALE KRACHT!! Wat gebeurt er allemaal in De Wisselaar? (1)
Individuele talenten en organisaties in de Wisselaar / INFORMEEL (onder andere): Buurtvrijwilliger/buurtburgemeester: computerlessen , actief bij buurtfeest, zit in buurtoverleg, energiecoach , Breda Noord Digitaal etc. Initiatiefnemer wijknaaiatelier Initiatiefnemer Luctor et Emergo is actief bij Breda Noord Digitaal. Bewoonster van appartement: zeer betrokken bij sluiten en openen van Pluspunt maakt lunches Vrijwilliger als vaste beheerder Klusjesman in het gebouw Stichting Aya: adviseert mensen van Afrikaanse afkomst met sociale en juridische vragen Voor het Brakkenfestival zijn er in Noord vrijwilligers actief. Zij organiseren hun werkavonden in het Pluspunt Migrantenraad: geven juridisch advies, werken met studenten van het ROC Er zijn 34 wijkcontactpersonen tbv buurtpreventie in de wijk SOCIALE KRACHT!! Voetbalvereniging Barca Energiecoaches Vrijwilligersorganisaties in het Pluspunt Platform allochtone ouders en onderwijs Vrijwilliger die werkervaring op doet als beheerster Vrijwilliger die computerlessen geef, individueel of in groepen Een zooon van een bewoner, geeft schilder en tekenles Buurtbewoners organiseren creamiddag Wijknaaiatelier: vrijwilligers repareren kleding en mensen kunnen een praatje maken Kinderboederij Luctor et Emergo: richten zich op cultuur: jongeren en stagiaires Avans maken clips, radio en filmpjes Kerken Studenten van ROC repareren en installeren computers Outreachend team wat huisbezoeken aflegt Jaarlijks organiseert een groep een buurtfeest Platform Caribische Nederlanders; adviseert Caribische Nederlanders met sociale en juridische vragen Bij Stichting Jara zijn ROC-stagiaires voor computerreparatie en installatie Huurdersbelangenvereniging Kinderen van basisschool maken paasmandjes voor het Pluspunt Veel inzet van vrijwilligers, werk samen met Amarant dagbesteding

10 Wat gebeurt er allemaal in De Wisselaar? (2)
Individuele talenten en organisaties in de Wisselaar / FORMEEL: Welzijn (o.a.): Wegwijzer, buurtcentrum: Pluspunt Buurtonderneming Schatkamer WIJ Maatschappelijke organisaties (M&S-partners) Mantelzorgondersteuning STIB Vrijwilligerswerk: B-A: project zorgvrijwilligers Inloopcentra (Jan Hopman) Zorg (o.a.): Medische zorg (huisartsen, apotheek, fysiotherapeut, gezondheidscentrum) Zorgcentrum Vuchterhage Zichtbare schakel/wijkzuster (Careyn, Elisabeth, Thebe en Surplus) Thuiszorg: diverse organisaties Amarant Diversen (o.a.): Laurentius//Singelveste-AlleeWonen Onderwijs/brede school/CJG Politie/wijkagent Kerken Verenigingen Documenten (o.a.): Wijkmonitor 2010 Kwetsbare Bredanaars (WIJ-Nicis) GWI-uitvoeringsplannen Wijkontwikkeling 3.0 Onderzoek / monitoring (o.a.): Kwetsbare burgers (O&I, WIJ, Nicis) MKBA de Wisselaar (O&I, Surplus) Wijkmonitor (O&I) Onderzoeksrapport effecten woonservicegebied Hoge Vuch Projecten (o.a.): Sociaal team (WIJ/IMW/MEE) Duurzaam onder dak Project zorgvrijwilliger Buurtonderneming Breda Noord digitaal Wijkoverleggen (o.a.) MASS-overleg GWI-overleg Uitvoeringsoverleg wijkontwikkeling/jongerenoverlast CJG: partners

11 Uitdaging experiment De Gekantelde Buurt / De Wisselaar
Vraagstelling: wet € 1,- welzijn € 5,- zorg voorkomen? Versterking eigen kracht/talent Versterking van sociale netwerken: mensen kennen elkaar en durven een beroep op elkaar te doen Laagdrempelige collectieve activiteiten en diensten Vergroten participatie: iedereen kan iets, iedereen doet iets. Kwetsbare mensen hebben talenten die ze inzetten. Effectenmeting: (o.a.) Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Doelstelling experiment De Wisselaar: Zo lang mogelijk zelfstandig wonen Vanuit de vraag van (wijk)bewoners Voor & door bewoners (wederkerigheid): zowel kwetsbare als niet –kwetsbare bewoners Integraal: Wonen-Welzijn-Zorg-Arbeid-ICT Voor & door (wijkbewoners), onder andere door: Vrijwilligerspool organiseert beheer en ontmoetingsactiviteiten Spreekuur wijkzuster/GGZ/migrantenraad/Anbo Diensten door vrijwilligers/stagiaires: computerreparatie, kledingherstel, lunches Cursussen: computerles, schilderen, taal, bewegen ICT: Breda Noord Digitaal (MSP)

12 Uitgangspunten De Gekantelde Buurt

13 Op zoek naar nieuwe vormen

14 Casuïstiek / werkgroepen (Marlies van Ginneken en Martin Brouwers)

15 Casus 2015 nr. 1: Opa & oma Opa en Oma wonen samen met dochter en kleinzoon in een huis in de wijk Wisselaar. Opa (70 jaar) heeft vaatproblemen, een wond aan zijn been, zijn mobiliteit is verminderd. Hij is onder behandeling van een vaatchirurg. Oma (68 jaar) heeft beginnende dementieverschijnselen, die zich vooral uiten in decorumverlies, vergeetachtigheid en dag-nacht ritme stoornissen. Dochter (34 jaar) is zwakbegaafd en is al op jonge leeftijd ongewenst moeder geworden. De kleinzoon van 16 is licht verstandelijk gehandicapt en gaat, zo zegt Opa, met de verkeerde vrienden om. Hij is naar zijn mening erg beïnvloedbaar. De jongen vindt het leuk iets te kunnen betekenen voor de overige gezinsleden. Opa vindt het allemaal wel een beetje veel, al die zorgen, maar houdt het met wat ondersteuning nog wel vol. Hij ziet dat ook als zijn taak. Hij heeft een positieve invloed op zijn kleinzoon.

16 Casus 2015 nr. 2: Eén gezin, één plan
Een echtpaar van 75 en 79 jaar zijn één jaar geleden verhuisd naar de wijk de Wisselaar. Zij komen uit het oosten van het land en kennen nog niet veel mensen in de buurt. De man is licht dementerend. Hij is met name s’avonds onrustig en kan dan niet meer alleen zijn. Zijn vrouw zorgt 24 uur per dag voor hem. Overbelasting dreigt. Mevrouw heeft depressieve klachten en slaapt slecht. Ze hebben 2 kinderen, waarvan dochter is geëmigreerd. Hun zoon is werkloos. Het echtpaar heeft voor de verhuizing schulden moeten maken.

17 Casus 2015 nr. 3: Dhr. Pieterse Dhr. Pieterse woont zelfstandig in de wijk Wisselaar, vlak bij de basisschool. Hij heeft wat lichte cognitie problemen en tot nu toe, zo zegt hij zelf, mag hij over de rest niet klagen. De buren doen veel voor hem zoals de boodschappen, zorgen er voor dat de container buiten wordt gezet, enz. enz. Op een dag staat Dhr Pieterse, poedelnaakt, naar buiten te kijken terwijl de kinderen van de basisschool voorbij lopen. Ineens slaat de stemming om. Hij is niet meer die aardige oude man waar iedereen compassie mee heeft.

18 Hoe kun je de ondersteuningsvraag van een kwetsbare burger helder
Vragen voor elke casus Vragen per casus: Hoe kun je de ondersteuningsvraag van een kwetsbare burger helder krijgen; wie hebben daarin welke rol? (vraag verhelderen) Hoe kan deze vraag naar formele –en informele ondersteuning samengesteld worden? (samenstellen / arrangeren ondersteuning) Hoe kunnen we eigen kracht en informele hulp in de buurt versterken, en welke rol kan het Pluspunt hierin spelen? (organiseren ondersteuning)


Download ppt "Kick-off bijeenkomst De gekantelde buurt (19-03-2013)"

Verwante presentaties


Ads door Google