De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal op Maat Taal Expertise Centrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal op Maat Taal Expertise Centrum"— Transcript van de presentatie:

1 Taal op Maat Taal Expertise Centrum

2 Theo van den Bos Teammanager opleiding Secretarieel/ Juridisch/Bank- en Verzekeren Joris Bovy Coördinator Taal Expertise centrum

3 Inhoud Project Taal op Maat Taal in de opleiding Secr./Jur./BVW
Het Taal Expertise Centrum Gevolgen TEC voor team Secr./Jur./BVW Neveneffecten TEC

4 1. Taal op Maat

5 Doelen Taal op Maat Looptijd project TOM 2004 - 2007
Onderwijsvernieuwingsproject met als doelen: Vergroten van de effectiviteit en de intensiteit van het taalleren per deelnemer (door middel van het aanbieden van competentieontwikkelend taalonderwijs) Het verankeren van taalbeleid in de organisatie Bundelen en vergroten expertise (taal)docenten

6 Taal op Maat: de aanpak “Bottom-up”
Gezamenlijk visiedocument taaldocenten vormt basis van het verdere project Van visievorming naar taalbeleid Managementconferentie over taalbeleid met als input visiedocument taaldocenten Uitkomst managementconferenties: beleidskaders

7 Taal op Maat: beleidskaders
Taalontwikkeling Op maat (flexibele leertrajecten). In de context van het beroep. Een taalassessment. Niveaus Europees Referentie Kader (ERK) zijn leidend. Voor de doorstroom geïntegreerde verrijkingsopdrachten. In elke integrale leeropdracht is een onderdeel van taalontwikkeling expliciet aanwezig. Signalerings- en verwijzingsfunctie voor de taalontwikkeling voor het voltallig personeel Taaltoegankelijkheid Vaste formats en beoordelingsmodellen voor verslagen, presentaties, etc...; deze zijn mede ontworpen door taaldeskundigen. Screenen leermiddelen en exameninstrumenten door een taaldeskundige op taaltoegankelijkheid

8 Plan van Aanpak ERK trainingen taaldocenten
Workshops “Taal in het Team” Workshops toetsing en examinering taal Pilot taalintake ZHH Implementatie Taal Expertise Centrum

9 Evaluatie Taal op Maat Sterke punten
Draagvlak in de organisatie, het project leeft onder taaldocenten en wordt als nuttig ervaren Stuurgroep met mensen in de lijn: adjunct-directeuren van de drie direct betrokken sectoren, in de stuurgroep

10 Resultaten Taal zit weer tussen de oren in de organisatie
Winnaar Europees Talenlabel 2006 Subsidie Aanvalsplan Laaggeletterdheid

11 Evaluatie Taal op Maat Zwakke punten
Implementatie taalbeleid in de onderwijsteams De transfer van kennis en resultaten naar de onderwijsteams: niet alle teams in projectgroep Wisselende en matige opkomst scholingstraject taaldocenten

12 Evaluatie Taal op Maat Kansen
Taalvaardigheid een duidelijke plek gekregen in de Kwalificatiedossiers LLB Taal op Maat doorgang als ROC-breed programma Ondernemend Vakmanschap Taal op Maat opgenomen in: pilot Doorlopende Taalleerlijnen ZW Novia (samenwerkingsverband met de VMBO’s) Het Taal Expertise Centrum heeft fysieke plek op Campusbaan en maakt deel uit van de staande organisatie

13 Evaluatie Taal op Maat Bedreigingen
Tekort aan taaldocenten, mn. Nederlands en Duits Krapte in de formatie: taaleisen vragen om extra investeringen Discrepantie hoge en harde taaleisen in KD’s en Brondocument en instroom onvoldoende taalvaardige studenten

14 Evaluatie Taal op Maat Aanbevelingen
ROC-brede keuze taalintake instrument (reeds gerealiseerd met TOA) Stel per team taalcoach aan Organiseer opleiding gecertificeerde taalassessoren Stel Taalwaakhond aan Betrek toeleverende scholen en het HBO bij taalproblematiek

15 Taal in de opleiding Secr./Jur.
Oude situatie Vorming rvt teams einde vakgroepen Grote mate van interpretatievrijheid taaldocenten Taalaspecten binnen de opleidingen zeer op zichzelf gericht (weinig verbinding met de beroepsspecifieke inhoud)

16 Taal in de opleiding Secr./Jur.
Nieuwe situatie Problematiek wordt middels taalassessment in een vroeg stadium onderkend Taalonderwijs geïntegreerd binnen CGO (i.c.m. doorlopende taalleerlijn) Vraag naar flexibele maatwerkgebonden trajecten is toegenomen

17 TEC: taalonderwijsconcept
Taalintake m.b.v. TOA voor alle nieuwe studenten In de opleiding Taalgericht vakonderwijs Vakgericht taalonderwijs Overkoepelende taalondersteuning vanuit het TEC

18 TEC voor studenten Taalondersteuning Ne/Du/En/Sp
20 Native Speakers Du/En/Sp/Fr Oefenen spreekvaardigheid in het TEC op afspraak: gratis service Uitleen Native Speakers aan opleidingen voor bijvoorbeeld praktijksimulaties

19 TEC voor studenten Aanbod extra talen (vb. Spaans)
Aanbod internationale certificaten (vb. Cambridge Certificates BEC en CAE) Traject Nederlands voor Duitse studenten

20 TEC voor docenten Kenniscentrum talen:
bijhouden van ontwikkelingen informeren taaldocenten Taal Expertise Platform: bijeenkomsten taaldocenten Campusbaan. Professionalisering taaldocenten: landelijke pilot gecertificeerde taalassessoren i.s.m. Cinop

21 Aandachtspunten Samenwerking Teams – TEC Absentie “Wiens probleem?”

22 Gevolgen TEC voor onderwijsteam
Vanaf dag één vat op de taalontwikkeling bij studenten Breder taalaanbod (tegen betaling) Minimale formatieafdracht, maximaal rendement Hoger diplomarendement

23 Neveneffecten TEC Mogelijkheden tot lesdifferentiatie taaldocenten
Ondersteuning taalonderdelen (mini-) proeven van bekwaamheid Rol bij de inrichting van flexibele (BBL-) onderwijsroutes (toekomstmuziek)

24 Neveneffecten TEC Onderdompelingsweken Engels PW
Cursussen voor medewerkers Spaans Engels Notuleren Ondersteuning Logopedie i.s.m. HAN Zomercursussen Nederlands t.b.v. Duitstalige studenten

25 Taal leeft bij het ROC Nijmegen!
Einde Taal leeft bij het ROC Nijmegen!


Download ppt "Taal op Maat Taal Expertise Centrum"

Verwante presentaties


Ads door Google