De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vocational service … Roepen en geroepen worden … Bijdrage RBC 2008 District 1610 AG Vocational Dr.Leo E.E.Ligthart

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vocational service … Roepen en geroepen worden … Bijdrage RBC 2008 District 1610 AG Vocational Dr.Leo E.E.Ligthart"— Transcript van de presentatie:

1

2 Vocational service … Roepen en geroepen worden … Bijdrage RBC 2008 District 1610 AG Vocational Dr.Leo E.E.Ligthart drligthart@planet.nl

3 Inhoud van deze presentatie Een boerderij in de Rif … Vocational een lastige materie ! Roepen passief en actief … Waar gaat het in essentie om ? De wegen naar Rome : Hoe ? Gewetensvraag …

4 Een boerderij in de Rif …

5 Waar gaat het in essentie om ??? Roepen … Geroepen, c.q. beroepen worden … En werelden van verschil

6 ‘Vocational’ lastige materie Voorzitter vocational … Roepende in de woestijn ???

7 Het woord alleen al … ‘Vocational’ Komt van het Latijnse werkwoord ‘vocare’ Het betekent daar: ‘roepen’, ‘oproepen’ of ‘beroepen’. Dat betekent passieve en actieve connotaties … Het woord ‘beroep’ is gevormd uit het prefix ‘be’ of ‘bi’ en ‘hropan’. Letterlijk: ‘er bij roepen’

8 Roeping … passief Roeping het idee dat hij een taak te volbrengen heeft. Deze taak kan zowel maatschappelijk (arts, verpleegster, journalist) of geestelijk zijn zoals bij priester of zuster. Roeping wordt vaak geassocieerd met de uitoefening van een vrij beroep. Het idee van roeping, met een passieve beeldvorming is de laatste decennia sterk afgenomen

9 Roeping is diep verankerd in ons Joods-Christelijke gedachtengoed …

10 Roepen … actief Rotary nodigt je uit je beroep, vak, métier een stem te geven…

11 SERVICE above self Vocational service Club service Community service International service Vele classificaties: werelden van verschil, maar uitdagend … Make Dreams Real

12 Waar gaat het om ??? De commissie Vocational Service stimuleert de leden om: 1.bewust om te gaan met de ethische normen in beroeps- en privé leven 2.die normen te toetsen door ze te bespreken/bediscussiëren tijdens beroepspraatjes en/of firesides 3.tot ethisch verantwoord handelen en tot vergroting van de maarschappelijke betrokkenheid In feite is dat :

13 Geef jouw beroep een stem door … 1.Bewustwording 2.Maatschappelijke betrokkenheid 3.Dienstbaarheid

14 De wegen naar Rome: Hoe ???

15 Hoe geef je jouw beroep een stem 1: The Four Way test Spreek ik de waarheid? Is het fair naar alle betrokkenen Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? Is het maatschappelijk verantwoord?

16 Hoe geef je jouw beroep een stem 2 Diverse activiteiten: clubniveau 1.Beroepspraatje 2.Levensverhaal 3.Toets je Intuïtie Kern: Bewustwording 4. Club overschrijdend

17 Beroepspraatje 1 Wat zijn de achtergronden, wat is de motivatie, die leiden tot de wijze van uitoefening van het beroep? Is de uitoefening een roeping? Wat zijn de persoonlijke resultaten, met name de plus- en minpunten, en past de beroepsuitoefening in de gedachte loopbaan? Wat is de invloed van ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaal, commercieel en technisch terrein op de uitoefening van het beroep?

18 Beroepspraatje 2 Wat is de publieke opinie, de image van het beroep? Hoe sluit het beroep aan op de opleidingen, bijscholingen en eventuele eerdere beroepen? Hoe wordt het beroep uitgeoefend in relatie tot medewerkers, collega’s, concurrenten, klanten, patiënten, omgeving en milieu? Hoe wordt de beroepsuitoefening beïnvloed door wetten en regels van de overheid, en door erecodes en erkende normen van de beroepsgroep/bedrijfstak?

19 Beroepspraatje 3 Welke rol spelen honorering, arbeidsvoorwaarden, arbeids-omstandigheden, fiscale aspecten,sociale verzekeringen op de wijze van beroepsuitoefening? Is er een relatie van de uitoefening van het beroep met de positie in het gezin en met activiteiten in de vrije tijd? Hoe zijn de verwachtingen voor de toekomst?

20 Levensverhaal 1 Gezin en omgeving waaruit de Rotarian voorkomt Jeugdjaren Opleiding, problemen en vreugde die deze heeft gekend Huidige burgerlijke status, partner, kinderen en hun activiteiten, motivatie voor de beroepskeuze

21 Levensverhaal 2 Hobby’s en het beleven hiervan met anderen Maatschappelijke belangstelling en de hiermee verband houdende functies Kerkelijke beleving en politieke belangstelling Houding tegenover Rotary en toekomstverwachtingen in dit opzicht

22 Toets je Intuïtie 1 Doel: het bevorderen van een ethische wijze van besluitvorming bij te nemen beslissingen Hoe? Door middel van het in de club houden van een workshop waarin de 6 stappen worden aangeleerd bij het omgaan met morele vraagstukken Clubworkshop word geleid door een Rotarian die opgeleid is als trainer Trainers worden opgeleid Nijenrode Business Universiteit en zijn Rotarians

23 Toets je intuïtie 2 Contact voor de cursus opnemen met: Leo Ligthart via: drligthart@planet.nl

24 Hoe geef je jouw beroep een stem 3. Club overschrijdend Gezamenlijk project: Stageplaatsen ‘Den Hey- Acker”. Wedstrijd Profielwerk- stukken MO Beroepenbeurs Kern: Maatschappelijke betrokkenheid

25 Hoe geef je jouw beroep een stem 4. Internationaal GSE GSE Activiteiten= Group Study Exchange Commissie Ressorteren onder AG Vocational 1610 een maal jaars een groep zenden en ontvangen Dienstbaarheid

26 GSE: 1610 GSE commissie: Hans Brader jmhbrader@tiscali.nl voorzitter. jmhbrader@tiscali.nl Secretaris: wmalcontent@technidate.nl Wim Malcontentwmalcontent@technidate.nl

27 GSE 2008-2009 RC Goes (R I) RC Hoeksche Waard Binnenmaas (R II) RC Bergen op Zoom (R III) RC Gilze-Rijen & RC Tilburg Oost (R IV) RC Kinderdijk (R V)

28 Districtscommissie Vocational 1610 5 Regio’s = 5 vertegenwoordigers 1 Vertegenwoordiger naar andere districten Denktank nieuwe vormen Ondersteunen voorzitters vocational In kaart brengen van successen

29 Vacatures Regio 1: Club Middelburg Regio 2: Willy Spaan Regio 3: West-Brabant: vacature Regio 4: Erick Hekking Regio 5: Alblasserwaard etc: vacature

30 Gewetensvraag …. Wat realiseren wij binnen onze club nu eigenlijk van dit alles ?????

31 Met dank voor Uw aandacht …. Leo Ligthart AG Vocational 1610 06-51309909 drligthart@planet.nl


Download ppt "Vocational service … Roepen en geroepen worden … Bijdrage RBC 2008 District 1610 AG Vocational Dr.Leo E.E.Ligthart"

Verwante presentaties


Ads door Google