De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2 Overzicht programma Omkadering gewoon basisonderwijs:  Inleiding  De verschillende soorten lestijden  De puntenenveloppen  Godsdienst/n-c zedenleer/cultuurbeschouwing  Instaplestijden  (Gewezen) Anderstalige Nieuwkomers  Tijdelijk Onderwijs aan Huis

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 3 Omzendbrieven  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09)BaO/2005/09  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04)BaO/2003/04

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4 Wetwijs Personeelsformatie BAO-formulieren Lestijden BAO

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 5 Andere formulieren  BAO - Scholengemeenschap (diverse puntenenveloppes) −Samenleggen van punten −Verdeling van de punten  BAO - Algemene Gegevens −Onderwijsaanbod −Afstanden −Tijdelijke vestigingsplaats

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 6  Lestijden  Uren (kinderverzorger)  Punten (enveloppe aan de school en scholengemeenschap) Personeelsformatie scholen gewoon basisonderwijs

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 7 Lestijden  Lestijden volgens de schalen  Aanvullende lestijden −Godsdienst/n-c zedenleer/cultuurbeschouwing −Anderstalige Nieuwkomers −Lichamelijke opvoeding kleuteronderwijs −Lichamelijke opvoeding lager onderwijs −GOK & GOK+ −Rand & Taal  Bijkomende lestijden −Vrijwillige fusie −Tijdelijk Onderwijs aan Huis

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011  Telling per onderwijsniveau  Leerlingen van alle VP samengeteld, uitgezonderd:  VP meer dan 2 km van elkaar  Brussels Hoofdstedelijk Gewest  Leerlingen worden aan coëfficiënt 1 geteld, uitzonderlijk aan 1,5:  Verblijven in een CKG  Verblijven in tehuizen voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats  Geplaatst door jeugdrechter of comité bijzondere jeugdzorg  Kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en artiesten en woonwagenbewoners Lestijden

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 9  Teldata  1 februari (algemeen)  1 oktober (programmaties en herstructureringen)  Uitzondering: CKG-scholen (telperiode)  6 verschillende lestijdenschalen 1.Kleuter: 1 februari 2.Kleuter: 1 oktober 3.Kleuter Brussel: 1 februari 4.Kleuter Brussel: 1 oktober 5.Lager 6.Lager Brussel  Aanwendingspercentages  99,375 % kleuter  98,425 % lager (1 februari)  99,375 % lager (1 oktober) Lestijden

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011  VP1: K 50 – L 60: op 3 km van VP2 en 4 km van VP3  VP2: K 30 – L 30: op 1 km van VP3  VP3: L 20  Lestijden kleuter: schaal 1  VP1: 50 kleuters  65 lestijden  VP2: 30 kleuters  48 lestijden  (65 + 48 = 113) x 99,375 % = 112,29 = 112 lestijden  Lestijden lager: schaal 5  VP1: 60 lln lager  89 lestijden  VP2 en VP3: 30 + 20 = 50 lln lager  77 lestijden  (89 + 77 = 166) x 98,425 % = 163,38 = 163 lestijden Basisschool in Vlaanderen met 3 VP met telling 1 februari

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 11  Onderwijsopdracht directie  4 lestijden: 130 t.e.m. 179 lln  10 lestijden: 20 t.e.m. 129 lln  14 lestijden: minder dan 20 lln  Onderwijsopdracht directie Brussel  4 lestijden: 70 t.e.m. 99 lln  10 lestijden: 20 t.e.m. 69 lln  14 lestijden: minder dan 20 lln Lestijden

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 12  Herverdeling  Binnen de school  Gedurende het hele schooljaar  Overdracht  Van school tot school  Vóór 15 oktober  Beperkt tot 3 % van LTP tenzij in SG  Aanvullende lestijden steeds voor hun specifiek doel  Mag geen TBSOB tot gevolg hebben Lestijden

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 13 Vrijwillige fusie  Leerlingenaantal 15 % boven rationalisatienorm  Adjunct-directeur indien beide directies vastbenoemd  Eventuele onderwijsopdracht adjunct- directeur 4 jaren  Eventuele Z-lestijden 4 jaren (afnemend)

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 14  Aanvullende lestijden LO in het kleuter  Lestijden volgens de schaal delen door 12 en afronden naar beneden = Per volledige schijf van 12 lestijden  Aanvullende lestijden LO in het lager  Voor de gehele school (niet per VP)  T/m 96 lln: 0  Van 97 t/m 192 lln: 2  Van 193 t/m 350 lln: 4  Van 351 t/m 450 lln: 8  Vanaf 451 lln: 10 Lestijden

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 15 Urenpakket kinderverzorger  Voltijdse betrekking: 32 uren  Geen omzetting naar lestijden  Basispakket 8 uren indien minimum 35 kleuters  Per bijkomende schijf van 55 kleuters: + 1 uur  Per bijkomende VP met kleuter: +2 uur  Vb: 3 VP K en 150 K: 8 + 2 + 4 = 14 uren

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 16  Meest gevolgde cursus godsdienst/n-c zedenleer/cultuurbeschouwing  GOK  GOK+  Rand & Taal Lestijden

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 17

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 18

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 19

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 20

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 23 Puntenenveloppen 1. Historiek en voordelen scholengemeenschap 2. Puntenenveloppen algemeen 3. Puntenenveloppen op niveau school 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap 5. Eénpuntenkwestie

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 24 Omzendbrieven  Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11)BaO/2005/11  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10)BaO/2005/09BaO/2005/10  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/05)BaO/2003/04BaO/2003/05  Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12)BAO/2005/12  Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps)PERS/2005/10/ps

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 25 Wetwijs Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 26 1. Historiek en voordelen Scholengemeenschap (SG)  2003: Introductie SG en puntenenveloppen  twee testjaren  01/09/2005: eerste periode van 6 jaar gaat van start  Voordelen SG  puntenenveloppe stimulus  grotere puntenenveloppe zorg  samenleggen punten op niveau SG + ontkleuren  functies op niveau SG: directeur-coördinator-SG en stafmedewerker

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 27 2. Puntenenveloppen algemeen  Sinds 2008-2009  4 soorten puntenenveloppen −2 soorten toegekend aan school – administratieve ondersteuning en ICT −2 soorten toegekend aan SG – zorg – stimulus  School niet in SG  puntenenveloppe zorg op niveau school

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 28 2. Puntenenveloppen algemeen Puntenenveloppen worden toegekend op basis van het aantal gewogen leerlingen op de teldag per school of per scholengemeenschap. MAAR ‘ gewogen leerling’ anders voor elke puntenenveloppe Teldag is verschillend AO, ICT en zorg aan school op basis van de gewone teldag van de school (bij herstructurering: 1/10) Zorg aan scholengemeenschap en stimulus altijd op basis van teldag 1 februari (ook indien herstructurering)

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 29 3. Puntenenveloppen op niveau school 3 soorten  Punten administratieve ondersteuning  Punten ICT – indien school in scholengemeenschap of samenwerkingsplatform  Punten zorg – indien school niet in scholengemeenschap

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 30 3. Puntenenveloppen op niveau school  Alle punten zijn absoluut ‘gekleurd’  niet overdraagbaar naar andere enveloppe NiveauPuntenenveloppeFunctieAmbten School Administratieve ondersteuning Administratief medewerker ICT ICT-coördinator School niet in SG Zorg zorgcoördinator

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 31 3. Puntenenveloppen op niveau school Oorspronkelijk  2 ambten  Administratief medewerker  Beleidsmedewerker  3 invullingen  Administratief medewerker −Administratieve ondersteuning −ICT (technische aspect)  Beleidsmedewerker −ICT (pedagogische aspect) −Zorg

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 32 3. Puntenenveloppen op niveau school 85 punten 126 punten HOKT / PBA HOLT / MA Beleidsmedewerker Zorgbegeleiding of pedagogische aspect ICT 63 punten 82 punten 120 punten HSO HOKT / PBA HOLT / MA Administratief medewerker Administratieve ondersteuning of technische aspect ICT Punten-gewichtDiploma- niveau Ambt

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 33 3. Puntenenveloppen op niveau school Nu AmbtDiplomaniveauPunten- gewicht Ambt-codesSalarisschaal Administratief medewerker HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten 236 237 238 202 158 542 ICT-coördinator HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 85 punten 120 punten 126 punten 253 254 255 256 257 202 158 148 542 501 ZorgcoördinatorHOKT / PBA HOLT / MA 85 punten 126 punten 251 252 148 501

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 34

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 35 Dienstbrief: 6 punten ICT / 23 punten Administratieve Ondersteuning Eén personeelslid, 2u PBA = 5 punten Personeelslid A: AM-HSO voor 10/36 = 18 punten Personeelslid B: AM-HSO voor 2/36 = 4 punten Eénpuntenkwestie: totaal 22 punten maar slechts 21 aangerekend

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 36 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap 2 soorten  Punten zorg  Punten stimulus

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 37 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap Punten zorg School genereert punten op basis van teldag 1 februari, maar scholengemeenschap krijgt de punten  Scholengemeenschap beslist over aanwending punten, maar moet rekening houden met een aantal beperkingen

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 38 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap Beperkingen  Min. 90% verdelen over scholen in scholengemeenschap  Elke school krijgt minimum het aantal punten waarop ze recht heeft volgens vorige berekeningssysteem  Geen TBSOB  Zorgpunten zijn ‘gekleurd’  enkel voor het ambt zorgcoördinator

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 39 35 punten gekregen van SG voor inrichting in eigen omkadering Directeur vrijgesteld van lesopdracht – 6/24 = 21 punten Personeelslid X : Zorgcoördinator PBA – 6/36 = 14 punten Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 40 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap Samengelegde punten & stimulus  Vanaf 2008-2009 max. 10% van puntenenveloppe ICT en/of AO  Geen TBSOB  Geen vaste benoeming mogelijk  ‘Ontkleurd’  samengelegde punten AO en ICT kunnen aangewend worden voor ICT, zorg, AO, of ter ondersteuning SG

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 41 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap  Zorg samengelegde punten en stimulus  2 volledig aparte systemen zonder raakpunten

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 42 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap Aanstelling personeelsleden met ondersteunende functie −Directeur coördinatie-scholengemeenschap (dirco) −Stafmedewerker-scholengemeenschap – aanstelling mogelijk in 7 onderliggende ambten: » Administratieve medewerker » ICT-coördinator » Zorgcoördinator » Kleuteronderwijzer » Kleuteronderwijzer ASV » Onderwijzer » Onderwijzer ASV

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 43 Stafmedewerker – onderwijzer 8/24 = 28 punten

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 44 Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 45 Samenwerkingsplatform ICT  Samenleggen ICT punten  Niveau-overschrijdend  Geen vaste benoeming mogelijk 9

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier  Zie bijlage  BAO Jaarlijkse Inlichtingen −Punt 6 t.e.m. punt 9

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Aanvullende lestijden levensbeschouwelijke vakken 1.Algemeen 2.Meest gevolgde 3.Minder gevolgde 4.Formulier 5.Wijzigingen tijdens schooljaar

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Omzendbrief  OZB Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs (BaO/2005/09)BaO/2005/09

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Wetwijs  Levensbeschouwelijke vakken Levensbeschouwelijke vakken  LBV-formulieren LBV-formulieren  Godsdienstlessen Godsdienstlessen  BAO-formulieren BAO-formulieren

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 1. Algemeen  Aanvullende lestijden voor de cursussen erkende godsdiensten, NCZ en cultuurbeschouwing  Per week 2 lestijden toegekend per leerlingengroep (1 cursus = 2 lestijden)  Kunnen overgedragen worden  Enkel voor lager onderwijs

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 1. Algemeen  Ouders maken keuze  Begin schooljaar 8 kalenderdagen tijd om te wijzigen

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2. Meest gevolgde  Teldag = teldag van de school  Gewogen leerlingen  Berekening per VP  Toekenning van lestijden per school De meest gevolgde godsdienst is die godsdienst waarvoor de meeste leerlingen in de school ingeschreven zijn.

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2. Meest gevolgde

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2. Meest gevolgde  Bijkomende halve of derde lestijd mogelijk, uit lestijden volgens de schaal  Maximum 3 lestijden per week per leerlingengroep

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 3. Minder gevolgde  Eerst verdeling meest gevolgde, dan minder gevolgde  Minder gevolgde lestijden worden automatisch toegekend  Belangrijkste principe: Minder gevolgde volgt meest gevolgde

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 3. Minder gevolgde  Per leerlingengroep zelfde aantal lestijden als voor meest gevolgde overeenstemmende leerlingengroep  Gelijktijdig ingericht  Totaal aantal lestijden minder gevolgde nooit meer dan totaal aantal lestijden meest gevolgde  Als leerlingengroep van meest gevolgde gesplitst wordt, mag minder gevolgde overeenstemmende leerlingengroep ook splitsen, vanaf 10 lln, bij veelvoud van 5 lln

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4. Formulier  Voorbeeld 1 School A (1 VP): 92 lln voor RKG 12 lestijden RKG

58 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4. Formulier

59 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4. Formulier  Voorbeeld 2 School B (1 VP): 92 lln NCZ 12 lt NCZ Heeft 2x 5e leerjaar

60 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4. Formulier

61 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4. Formulier  Voorbeeld 3 School C (2 VP): VP 1: 62 lln NCZ = 8 lt NCZ VP 2: 32 lln NCZ = 4 lt NCZ In 1e en 6e leerjaar 3 lt per cursus

62 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4. Formulier

63 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4. Formulieren  Voorbeeld 4 School D (1 VP) = 14 lt RKG

64 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4. Formulier

65 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 5. Wijzigingen tijdens schooljaar Wijzigingen in loop van schooljaar  Geen leerlingen meer voor leerlingengroep  Nieuwe leerlingen voor cursus die nog niet ingericht werd

66 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 5. Wijzigingen tijdens schooljaar Voorbeeld 5  School D krijgt op 15/11/2010 2 lln NCZ bij: 2e en 6e leerjaar

67 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 5. Wijzigingen tijdens schooljaar

68 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 5. Wijzigingen tijdens schooljaar

69 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 5. Wijzigingen tijdens schooljaar

70 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 70 Instaplestijden 1.Algemeen 2.Historiek 3.Berekeningswijze instaplestijden 4.Herberekening lestijden LO

71 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 71 Omzendbrieven  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09)BaO/2005/09  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04)BaO/2003/04

72 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Wetwijs  Instaplestijden Instaplestijden  Instapdagen gewoon kleuteronderwijs Instapdagen gewoon kleuteronderwijs  Herberekening lestijden kleuteronderwijs Herberekening lestijden kleuteronderwijs  BAO-formulieren BAO-formulieren

73 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 73 1. Algemeen  Ligt het aantal kleuters op de instapdag minstens 1 kleuter hoger dan het aantal kleuters op de teldag?  JA  Instaplestijden  Formulier ‘Herberekening in het kleuteronderwijs’

74 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 74 2. Historiek  Vroeger  Minstens 11 lestijden meer  Niet veel scholen konden instaplestijden inrichten of pas laat in het schooljaar  Ingewikkeld systeem

75 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 75 2. Historiek  Vanaf 01-09-2007 maatregelen ter bevordering kleuterparticipatie  Betere omkadering voor kleuterscholen −Voordeliger systeem instaplestijden – Instaplestijden sneller organiseren – Extra ondersteuning voor instappertjes – Vereenvoudigd systeem

76 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 76 3. Berekeningswijze instaplestijden  1e herberekening tijdens schooljaar  Aantal kleuters méér op de instapdag dan op de teldag = aantal instaplestijden bijkomend in te richten  Vanaf 2e herberekening tijdens schooljaar  Zelfde principe  Hiervan de al eerder bekomen instaplestijden aftrekken  = aantal instaplestijden bijkomend in te richten

77 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 77

78 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 78 4. Herberekening lestijden LO  Kan enkel indien er een instapklas kan worden opgericht

79 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 79

80 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 80 Opmerkingen  Kleuters worden op schoolniveau geteld. Met aparte telling van vestigingsplaatsen geen rekening houden  Kleuters worden niet ‘gewogen’ geteld  Ook voor kinderverzorging  Teldag = teldag voor de berekening van de lestijden volgens de schalen (school in herstructurering  1/10)  school die telt op 1/10  eerste instapdatum is eerste schooldag na Allerheiligenvakantie

81 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 (Gewezen) Anderstalige Nieuwkomers (G)AN 1.Definitie AN & GAN 2.Voorwaarden 3.Formulier

82 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Omzendbrief  OZB Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers van 30/06/2006 (BAO/2006/03)BAO/2006/03

83 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Wetwijs  Anderstalige nieuwkomers Anderstalige nieuwkomers  Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers

84 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 1. Definitie AN & GAN Definitie AN  5 jaar of ouder  Thuistaal of moedertaal niet Nederlands  Onvoldoende beheersen van onderwijstaal  Maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school  Nieuwkomer (max. 1 jaar in België)  Asielcentra (enkel leeftijd)

85 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 1. Definitie AN & GAN Definitie GAN  Basisonderwijs  Voorafgaand schooljaar AN  Onthaalonderwijs genoten

86 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2. Voorwaarden  Aanvullende gesubsidieerde of gefinancierde lestijden  Voor de opvang van (gewezen) anderstalige nieuwkomers  Enkel voor gewoon basisonderwijs  Toelage voor AN

87 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2. Voorwaarden  Keuze: via school of via SG Keuze is volledig schooljaar geldig  Aanvullende lestijden (G)AN worden altijd aan school toegekend!

88 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2. Voorwaarden  Voorwaarden voor aanvullende lestijden  Individueel werkplan  Leerkrachten volgen nascholing gericht op onthaalonderwijs  Voldoende aantal −4 AN of 6 AN (school) −12 AN (SG) −Stijging: +4 AN −Daling tot <2 AN (school) of tot <4 AN (SG) = stopzetten −Vanaf 1 GAN

89 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 3. Formulier Voorbeeld 1  School A (L – 1 VP) heeft: Op 11/10/2010: 4 AN Op 11/01/2011: nog eens 5 AN bij Op 01/03/2011: nog maar 1 AN Op 01/10/2010: 3 GAN

90 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier per school

91 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier per school

92 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier per school

93 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier per school

94 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier per SG Voorbeeld 2  Scholen C, D, E en F vormen samen een scholengemeenschap  Op 01/09/2010 heeft School C: 3 AN School D: 4 AN School E: 4 AN School F: 8 AN

95 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier per SG

96 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier per SG  Op 01/03/2011 vertrekken alle AN uit school D, E en F

97 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier per SG Op 01/10/10 hebben de verschillende scholen ook GAN:  School C: 0 GAN  School D: 4 GAN  School E: 2 GAN  School F: 2 GAN

98 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier per SG

99 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Tijdelijk onderwijs aan huis 1.Algemeen 2.Voorwaarden 3.Formulier

100 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Omzendbrief  OZB Onderwijs aan huis (BaO/97/5)BaO/97/5

101 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Wetwijs  Tijdelijk onderwijs aan huis Tijdelijk onderwijs aan huis  Zieke leerlingen Zieke leerlingen  Chronisch zieke kinderen en jongeren Chronisch zieke kinderen en jongeren

102 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 1. Algemeen  Bijkomende lestijden voor het geven van onderwijs aan zieke kinderen  Per week toegekend (4 lt)  Voor BaO en BuBaO  2 soorten  Tijdelijk onderwijs aan huis − chronisch of niet-chronisch  Permanent onderwijs aan huis  Geen huisonderwijs!

103 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2. Voorwaarden  Niet-chronisch  Leerling 5 jaar of ouder  Langdurig afwezig wegens ziekte − onafgebroken 21 kalenderdagen  Op vraag van ouders  Attest van huisarts of behandelende arts  Volledig ingevuld formulier

104 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2. Voorwaarden  Chronisch  Leerling 5 jaar of ouder  Chronisch ziek − continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden  Per 9 halve dagen afwezigheid 4 lestijden  Op vraag van ouders  Attest van geneesheer-specialist (1 per schooljaar)  Volledig ingevuld formulier

105 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 3. Formulieren  Zie bijlage  Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis  Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis voor een leerling met een chronische ziekte

106 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011  Antwerpen Els de Wint els.dewint@ond.vlaanderen.be 02 553 93 88 els.dewint@ond.vlaanderen.be  Vlaams-Brabant en Limburg Eric Wouters eric.wouters@ond.vlaanderen.be 02 553 93 26 eric.wouters@ond.vlaanderen.be  Oost- en West-Vlaanderen Lennie van Leeuwen lennie.vanleeuwen@ond.vlaanderen.be 02 553 99 36 lennie.vanleeuwen@ond.vlaanderen.be  Uw dossierbeheerder www.agodi.be www.agodi.be Schoolbeheerteams Gewoon Basisonderwijs

107 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

108 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Overzicht programma Omkadering buitengewoon onderwijs 1.Inleiding 2.Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs 3.Lestijden 4.Uren 5.Punten 6.Formulier aanwending 7.Geïntegreerd onderwijs (GON) 8.Contact

109 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Omzendbrieven  Omzendbrief ‘Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs’ BaO/2005/10 van 29-06-2005‘Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs’  Omzendbrief ‘Invullen van de BKL- formulieren’‘Invullen van de BKL- formulieren’ BaO/2003/05 van 06-10-2003  Omzendbrief ‘Afwijkingslestijden- en uren’‘Afwijkingslestijden- en uren’ NO/2006/02 van 15-06-2006

110 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Wetwijs  Personeelsformatie  BKL-formulieren  Jaarlijkse inlichtingen

111 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Inleiding  198 scholen voor buitengewoon basisonderwijs  GO!  internaten (16 MPIGO’s)  semi-internaten (10)  opvangcentra (4)

112 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Inleiding  8 types:  type 1: kinderen met een licht mentale handicap;  type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap;  type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen;  type 4: kinderen met een fysieke handicap;  type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium;  type 6: kinderen met een visuele handicap;  type 7: kinderen met een auditieve handicap;  type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen

113 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs  Lestijden en uren Rekening houdend met type en/of verblijfsregeling van de leerlingen  Punten

114 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Lestijdenpakket  Lestijden volgens de schalen  Teldag / telperiode (T5)  Per type schalenschalen  Aanwendingspercentage 94,5%  Meerderheidsgodsdienst uit pakket  Aanwending lestijden: voor onderwijzend personeel

115 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Lestijdenpakket  Aanvullende lestijden  Minderheidscursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer  Permanent onderwijs aan huis (POAH)  Geïntegreerd onderwijs (GON)  Inclusief onderwijs (ION)  Rand en Taal  GOK (enkel externe en semi-interne lln type 1 en type 3)

116 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Urenpakket  Uren volgens de richtgetallen  per type  rekening houdend met de verblijfsregeling van de leerling: −extern −intern −semi-intern −revalidatie  Internaat/semi-internaat/opvangcentrum  Uitgez. type 5-scholen  Aanvullende uren  geïntegreerd onderwijs (GON)

117 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Urenpakket  Aanwending uren: voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel  Psycholoog – Arts – Verpleger – Logopedist – Kinesitherapeut – Maatschappelijk werker – Ergotherapeut – Orthopedagoog – Kinderverzorger  In (semi-)internaten en opvangcentra: ook administratief en opvoedend personeel

118 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Extra/bijkomend  Extra lestijden/uren  Projecten buitengewone onderwijsontwikkeling (PBOO)  Bijkomende lestijden  Vrijwillige fusie  Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)  Bijkomende lestijden/uren voor afwijkingen: gewone en GON ASS

119 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Punten  Voor de school:  ICT  administratieve omkadering  Via de SG:  stimulus  zorg

120 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Formulier aanwending  Melding aanwending lestijden-, uren- en puntenpakket in het buitengewoon onderwijs via ‘BKL-formulier’: bijlage 1bijlage 1 bij omzendbrief ‘Invullen van de BKL-formulieren’

121 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Geïntegreerd onderwijs (GON) 1.Inleiding 2.Toelatingsvoorwaarden + documenten 3.GON-pakket 4.Aandachtspunten 5.Inclusief onderwijs (ION)

122 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Omzendbrieven  Omzendbrief ‘Geïntegreerd onderwijs’ GD/2003/05 van 11-09-2003‘Geïntegreerd onderwijs’  Omzendbrief ‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’ NO/2008/05 van 22-07-2008‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’

123 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Wetwijs  Geïntegreerd onderwijs (GON) GON-dossier GON-pakket Integratieplan (GON)  Inclusief onderwijs (ION) Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap – type 2 (ION)

124 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Inleiding  samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs:  voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden  volgen les in gewoon onderwijs  met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs  alle niveaus  uitzondering: universitair onderwijs  begeleiding kan niveau-overschrijdend

125 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Inleiding GON-begeleiding buitengewoon basisonderwijs 2010- 2011 135 scholen buitengewoon basisonderwijs begeleiden 8184 leerlingen in gewoon onderwijs

126 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Toelatingsvoorwaarden en vereiste documenten GON-dossier  toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs  teldag = eerste schooldag oktober  inschrijvingsverslag  BO-attest: zie bijlage 1 en bijlage 6 omzendbrief GONbijlage 1bijlage 6  protocol  diagnosestelling ASS  voor nieuwe GON-leerlingen vanaf 1 september 2007  (kinder)psychiater, COS of referentiecentrum autisme adressen: zie bijlage 7 omzendbrief GONbijlage 7  zending  integratieplan: zie bijlage 2 omzendbrief GONbijlage 2

127 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 GON-pakket  GON-eenheden  toegekend aan BO-school  zie bijlage 3 omzendbrief GONbijlage 3  Flexibele aanwending  t.a.v. het GON-team: zowel lestijden als uren  t.a.v. leerlingen

128 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Aandachtspunten  Voorafgaand jaar in BO voor type 1/3/8  Type 4/6/7: 3de jaar matig = geen recht  uitzondering: kleuters  Onmogelijke combinaties  overeenkomst: - type / niveau - type / aard en ernst van de handicap  11-jarige type 8-leerling op 1/9  Leeftijdsvoorwaarden op 1/10  opletten met instapdata jonge kleuters

129 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Inclusief onderwijs (ION)  enkel voor leerlingen type 2  enkel in lager en secundair onderwijs  ondersteuning door buitengewoon onderwijs (school type 2)  volledige en permanente integratie  contingent: max. 100 leerlingen / schooljaar  enkel voor onderwijskundige hulp (5,5 lestijden)  geen teldag

130 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 Contact Schoolbeheerteam buitengewoon basisonderwijs:  Christel Bens christel.bens@ond.vlaanderen.be 02 553 93 24  Uw dossierbeheerder www.agodi.be


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google