De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

2 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Overzicht programma Omkadering gewoon basisonderwijs: Inleiding De verschillende soorten lestijden De puntenenveloppen Godsdienst/n-c zedenleer/cultuurbeschouwing Instaplestijden (Gewezen) Anderstalige Nieuwkomers Tijdelijk Onderwijs aan Huis opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Omzendbrieven Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04) opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Wetwijs Personeelsformatie BAO-formulieren Lestijden BAO opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Andere formulieren BAO - Scholengemeenschap (diverse puntenenveloppes) Samenleggen van punten Verdeling van de punten BAO - Algemene Gegevens Onderwijsaanbod Afstanden Tijdelijke vestigingsplaats opleiding schoolsecretariaten

6 Personeelsformatie scholen gewoon basisonderwijs
Lestijden Uren (kinderverzorger) Punten (enveloppe aan de school en scholengemeenschap) opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Lestijden Lestijden volgens de schalen Aanvullende lestijden Godsdienst/n-c zedenleer/cultuurbeschouwing Anderstalige Nieuwkomers Lichamelijke opvoeding kleuteronderwijs Lichamelijke opvoeding lager onderwijs GOK & GOK+ Rand & Taal Bijkomende lestijden Vrijwillige fusie Tijdelijk Onderwijs aan Huis jhvkljhcvckluyhcvckuycvlugc opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Lestijden Telling per onderwijsniveau Leerlingen van alle VP samengeteld, uitgezonderd: VP meer dan 2 km van elkaar Brussels Hoofdstedelijk Gewest Leerlingen worden aan coëfficiënt 1 geteld, uitzonderlijk aan 1,5: Verblijven in een CKG Verblijven in tehuizen voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats Geplaatst door jeugdrechter of comité bijzondere jeugdzorg Kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en artiesten en woonwagenbewoners opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Lestijden Teldata 1 februari (algemeen) 1 oktober (programmaties en herstructureringen) Uitzondering: CKG-scholen (telperiode) 6 verschillende lestijdenschalen Kleuter: 1 februari Kleuter: 1 oktober Kleuter Brussel: 1 februari Kleuter Brussel: 1 oktober Lager Lager Brussel Aanwendingspercentages 99,375 % kleuter 98,425 % lager (1 februari) 99,375 % lager (1 oktober) opleiding schoolsecretariaten

10 Basisschool in Vlaanderen met 3 VP met telling 1 februari
VP1: K 50 – L 60: op 3 km van VP2 en 4 km van VP3 VP2: K 30 – L 30: op 1 km van VP3 VP3: L 20 Lestijden kleuter: schaal 1 VP1: 50 kleuters  65 lestijden VP2: 30 kleuters  48 lestijden ( = 113) x 99,375 % = 112,29 = 112 lestijden Lestijden lager: schaal 5 VP1: 60 lln lager  89 lestijden VP2 en VP3: = 50 lln lager  77 lestijden ( = 166) x 98,425 % = 163,38 = 163 lestijden opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Lestijden Onderwijsopdracht directie 4 lestijden: 130 t.e.m. 179 lln 10 lestijden: 20 t.e.m. 129 lln 14 lestijden: minder dan 20 lln Onderwijsopdracht directie Brussel 4 lestijden: 70 t.e.m. 99 lln 10 lestijden: 20 t.e.m. 69 lln opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Lestijden Herverdeling Binnen de school Gedurende het hele schooljaar Overdracht Van school tot school Vóór 15 oktober Beperkt tot 3 % van LTP tenzij in SG Aanvullende lestijden steeds voor hun specifiek doel Mag geen TBSOB tot gevolg hebben opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Vrijwillige fusie Leerlingenaantal 15 % boven rationalisatienorm Adjunct-directeur indien beide directies vastbenoemd Eventuele onderwijsopdracht adjunct- directeur 4 jaren Eventuele Z-lestijden 4 jaren (afnemend) opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Lestijden Aanvullende lestijden LO in het kleuter Lestijden volgens de schaal delen door 12 en afronden naar beneden = Per volledige schijf van 12 lestijden Aanvullende lestijden LO in het lager Voor de gehele school (niet per VP) T/m 96 lln: 0 Van 97 t/m 192 lln: 2 Van 193 t/m 350 lln: 4 Van 351 t/m 450 lln: 8 Vanaf 451 lln: 10 opleiding schoolsecretariaten

15 Urenpakket kinderverzorger
Voltijdse betrekking: 32 uren Geen omzetting naar lestijden Basispakket 8 uren indien minimum 35 kleuters Per bijkomende schijf van 55 kleuters: + 1 uur Per bijkomende VP met kleuter: +2 uur Vb: 3 VP K en 150 K: = 14 uren opleiding schoolsecretariaten

16 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Lestijden Meest gevolgde cursus godsdienst/n-c zedenleer/cultuurbeschouwing GOK GOK+ Rand & Taal opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011

18 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011

19 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011

20 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011

21 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011

22 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011

23 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Puntenenveloppen 1. Historiek en voordelen scholengemeenschap 2. Puntenenveloppen algemeen 3. Puntenenveloppen op niveau school 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap 5. Eénpuntenkwestie Wat betreft deze presentatie over de puntenenveloppen moet ik eerst en vooral zeggen dat ik jullie vandaag meer uitleg ga geven over de berekening van de verschillende puntenenveloppen, hoe de scholen ze van ons krijgen en hoe alles moet ingevuld worden op het formulier BAO JI. Het is zo dat onze collega's van de afdeling personeel dit stuk ook gaan behandelen tijdens de tweede dag van jullie opleiding en zij gaan meer in detail gaan. Het zou dus kunnen dat er van jullie uit bepaalde vragen gaan komen waarvan ik weet dat ze behandeld gaan worden tijdens de volgende dag van de opleiding. Dan zal ik jullie ook verwijzen naar de volgende opleidingsdag. Ik begin met de historiek en de voordelen van de scholengemeenschappen te schetsen want zij spelen een belangrijke rol in het verhaal van de puntenenveloppen. Daarna geef ik een algemeen overzicht van de verschillende soorten puntenenveloppen. Ik maak dan de opsplitsing en ga wat dieper in op de puntenenveloppen op niveau school en op niveau scholengemeenschap. Tenslotte ga ik het kort ook even hebben over de éénpuntenkwestie. opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Omzendbrieven Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11) Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10) Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/05) Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12) Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps) Tenslotte geef ik jullie graag nog een overzicht mee van de omzendbrieven waar alle informatie i.v.m. de puntenenveloppen kan in teruggevonden worden. In de eerste kan alle info over de puntenenveloppen op niveau van de SG teruggevonden worden. In de tweede OZB kan men informatie terugvinden i.v.m. de puntenenveloppen op niveau van de school. Het formulier BAO JI is als bijlage terug te vinden in de 3e OZB die hier vermeld is. opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Wetwijs Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen opleiding schoolsecretariaten

26 1. Historiek en voordelen Scholengemeenschap (SG)
2003: Introductie SG en puntenenveloppen twee testjaren 01/09/2005: eerste periode van 6 jaar gaat van start Voordelen SG puntenenveloppe stimulus grotere puntenenveloppe zorg samenleggen punten op niveau SG + ontkleuren functies op niveau SG: directeur-coördinator-SG en stafmedewerker In 2003 werden de SG en puntenenveloppen geïntroduceerd en gingen er twee testjaren in. Vanaf 2005 ging dan de eerste periode van 6 jaar van start waarbij alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs dus een scholengemeenschap konden vormen. Er zijn een heel aantal voordelen verbonden aan een scholengemeenschap. Ik geef er enkele die straks ook gaan terugkomen tijdens deze presentatie: - SG krijgen een puntenenveloppe stimulus ter ondersteuning van de SG - er wordt een grotere puntenenveloppe zorg toegekend aan de SG - Er kunnen punten samengelegd worden op niveau van de SG en deze punten kunnen op die manier 'ontkleurd' worden, maar daar ga ik het straks nog over hebben. - Twee functies kunnen ingericht worden op niveau van de SG: directeur- coördinator-SG en Stafmedewerker opleiding schoolsecretariaten

27 2. Puntenenveloppen algemeen
Sinds 4 soorten puntenenveloppen 2 soorten toegekend aan school administratieve ondersteuning en ICT 2 soorten toegekend aan SG zorg stimulus School niet in SG puntenenveloppe zorg op niveau school Sinds het schooljaart zijn er 4 soorten puntenenveloppen: - 2 puntenenveloppen die toegekend worden aan de school: AO en ICT. Deze zijn terug te vinden op de gewone dienstbrief personeelsformatie die elke school krijgt. - 2 puntenenveloppen die toegekend worden aan de SG: zorg en stimulus. Deze punten worden in een aparte dienstbrief aan de scholen van de scholengemeenschap meegedeeld. Als een school niet in een scholengemeenschap zit, dan krijgt zij een puntenenveloppe zorg op niveau van de school. In dat geval staan de punten zorg bij deze school ook vermeld op de gewone DB personeelsformatie. opleiding schoolsecretariaten

28 2. Puntenenveloppen algemeen
Puntenenveloppen worden toegekend op basis van het aantal gewogen leerlingen op de teldag per school of per scholengemeenschap. MAAR ‘gewogen leerling’ anders voor elke puntenenveloppe Teldag is verschillend AO, ICT en zorg aan school op basis van de gewone teldag van de school (bij herstructurering: 1/10) Zorg aan scholengemeenschap en stimulus altijd op basis van teldag 1 februari (ook indien herstructurering) Puntenenveloppen worden toegekend op basis van het aantal gewogen leerlingen op de teldag per school of per SG. Het begrip 'gewogen' lln. werd eerder al aangehaald door mijn collega, Eric. Bij de puntenenveloppen is het zo dat dit iets anders inhoudt voor elke puntenenveloppe. Bij ICT telt een gewogen leerling bijvoorbeeld aan 1,25, bij de punten stimulus van 1 tot 2,3. WAAR TERUG TE VINDEN?? De teldag is ook verschillend per puntenenveloppe: - De punten AO, ICT en zorg aan de school worden berekend op basis van de gewone teldag van de school. Bij een school in programmatie of in herstructurering is dit 1/10! - De punten zorg op niveau SG en stimulus worden altijd berekend op basis van de teldag 1 februari. Ook als er ergens sprake zou zijn van een school die in programmatie of in herstructurering is. opleiding schoolsecretariaten

29 3. Puntenenveloppen op niveau school
3 soorten Punten administratieve ondersteuning Punten ICT – indien school in scholengemeenschap of samenwerkingsplatform Punten zorg – indien school niet in scholengemeenschap Als we de puntenenveloppen op niveau van de school gaan bekijken dan kunnen we 3 soorten onderscheiden: - de punten AO (voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs)‏ - de punten ICT. Deze kan een school enkel krijgen indien ze in een scholengemeenschap of samenwerkingsplatform zit. Op dit SWP kom ik later nog op terug)‏ - als een school geen deel uitmaakt van een SG dan krijgt ze ook punten zorg op niveau van de school. opleiding schoolsecretariaten

30 3. Puntenenveloppen op niveau school
Alle punten zijn absoluut ‘gekleurd’  niet overdraagbaar naar andere enveloppe Niveau Puntenenveloppe Functie Ambten School Administratieve ondersteuning Administratief medewerker ICT ICT-coördinator School niet in SG Zorg zorgcoördinator Op niveau van de school zijn alle punten 'gekleurd'. Dit wil zeggen dat ze enkel voor hun doel kunnen gebruikt worden en dus niet kunnen overgedragen worden van de ene enveloppe naar de andere. Zoals al gezegd krijgt de school een puntenenveloppe AO en ICT. De punten AO moeten gebruikt worden voor de functie AO met deze punten kan men dus iemand aanstellen in het ambt Administratief Medewerker De punten ICT moeten gebruikt worden voor de functie ICT en daarmee kan de school een ICT-coördinator aanstellen. Als de school geen deel uitmaakt van een SG, dan krijgt ze op haar gewone dienstbrief ook punten zorg die ze kan gebruiken om iemand aan te stellen in het ambt van zorgcoördinator. Zoals je hier ziet heb ik het over 3 ambten: - Administratief Medewerker - ICT coördinator - zorgcöordinator opleiding schoolsecretariaten

31 3. Puntenenveloppen op niveau school
Oorspronkelijk 2 ambten Administratief medewerker Beleidsmedewerker 3 invullingen Administratieve ondersteuning ICT (technische aspect) ICT (pedagogische aspect) Zorg Dat was niet altijd zo. Het is van belang dat ik jullie uitleg van waar dit gekomen is. Oorspronkelijk waren er slechts 2 ambten(administratief medewerker en beleidsmedewerker) voor 3 invullingen: De administratief medewerker was een uitvoerende functie. Een personeelslid dat werd aangenomen voor de functie AO werd altijd aangesteld als Administratief medewerker. Voor de functie zorg werd een personeelslid altijd aangesteld als beleidsmedewerker. De fucntie ICT zat daar een beetje tussenin. Als het ging over iemand die zich meer met de technische benadering van ICT ging bezig houden dan koos men ervoor om deze persoon aan te stellen als administratief medewerker. Ging het om iemand die zich meer ging bezig houden met de pedagogische benadering van ICT (bijvoorbeeld opleiden van leerkrachten) dan ging men ervoor kiezen om deze persoon aan te stellen in het ambt van beleidsmedewerker. opleiding schoolsecretariaten

32 3. Puntenenveloppen op niveau school
HOKT / PBA HOLT / MA Beleidsmedewerker Zorgbegeleiding of pedagogische aspect ICT 63 punten 82 punten 120 punten HSO Administratief medewerker Administratieve ondersteuning of technische aspect ICT Punten-gewicht Diploma- niveau Ambt Hier ziet men hetzelfde overzicht. Voor het ambt van administratief medewerker voorzag men 3 niveaus en daaraan verbonden 3 puntengewichten. Voor het ambt van beleidsmedewerker voorzag men 2 niveaus met daaraan verbonden 2 puntengewichten. Dit zorgde voor problemen. Bijvoorbeeld een beleidsmedewerker ICT is niet vastbenoemd. Er komen uren zorg vrij. Hij kan die claimen want zorg valt ook onder het ambt van beleidsmedewerker. Maar dit terwijl hij misschien helemaal niet onderlegd is om zich bezig te houden met het aspect zorg. Om dergelijke problemen op te lossen is men overgegaan naar het systeem zoals het nu gebruikt wordt en waarbij er dus sprake is van 3 ambten i.p.v. slechts 2. opleiding schoolsecretariaten

33 3. Puntenenveloppen op niveau school
Nu Ambt Diplomaniveau Punten- gewicht Ambt-codes Salarisschaal Administratief medewerker HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten 236 237 238 202 158 542 ICT-coördinator 85 punten 126 punten 253 254 255 256 257 148 501 Zorgcoördinator 251 252 Zoals jullie hier kunnen zien werd het ambt van administratief medewerker behouden en het ambt beleidsmedewerker zorg is nu het ambt zorgcoördinator. Bij deze twee ambten zijn de overeenkomende niveaus en puntengewichten gebleven zoals ze waren. Bij het ambt ICT-coördinator werden de 2 mogelijkheden van vroeger in elkaar geschoven. Dit is zo omdat verschillende personeelsleden al vastbenoemd zijn in hun bepaald puntengewicht en daarom moet dit zo behouden worden. Nu is er een keuze in de puntengewichten. De school beslist hier zelf voor welk puntengewicht ze kiest bij een aanstelling. Er mag alleen geen TBSOB veroorzaakt worden. opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
De punten op niveau van de school waarover ik het tot nu toe gehad heb, zijn terug te vinden op het formulier BAO JI bij punt 6. Hier is het de bedoeling dat de school gaat kijken: wat heb ik via mijn gewone dienstbrief gekregen? Wat ga ik aanwenden en hoe? Wat leg ik samen in de SG? En wat gebruik ik niet? Zijn er hier scholen bij die niet in een SG zitten? JA: Enkel deze scholen moeten hier bij de zorgpunten invullen hoeveel zorgpunten ze hebben gekregen op hun gewone dienstbrief en aanduiden wat ze ermee doen. De rest van jullie mag dit negeren. NEE: Dan mogen jullie hier het stuk van de zorgpunten volledig negeren en dus niet invullen. Daaronder is er een vak voorzien voor ICT punten en punten AO. Hier ga ik zo meteen een praktisch voorbeeld van geven. Op het einde staat een blokje over RAGO punten. Dit stuk moet enkel ingevuld worden door scholen van het GO! die RAGO punten hebben ontvangen. opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Dienstbrief: 6 punten ICT / 23 punten Administratieve Ondersteuning Eén personeelslid, 2u PBA = 5 punten Als we dan uit de vorige slide enkel het stuk ICT en AO eruit halen en een praktisch voorbeeld erop toepassen dan ziet dat er zo uit. Stel: de school heeft volgens haar dienstbrief recht op 6 punten ICT Ze stelt één personeelslid aan voor 2u met het niveau PBA. Daarvoor heeft ze 5 punten nodig. Het resterende punt legt ze samen in de SG. Volgens de dienstbrief heeft de school ook recht op 23 punten AO. Hier stelt ze 2 personeelsleden aan. Beiden niveau HSO. Eén personeelslid wordt aangesteld voor 10 uur. Daarvoor heeft de school 18 punten nodig. Het andere personeelslid wordt aangesteld voor 2 uur. Daarvoor heeft de school 4 punten nodig = 22, maar toch vult de school 21 punten in bij niveau HSO en legt ze er 2 samen op niveau van de SG. Dit kan! Dit kadert onder wat wij de éénpuntenkwestie noemen. Bij de éénpuntenkwestie is het zo dat als een school meerdere personeelsleden aansteld in hetzelfde ambt, hetzelfde opleidingsniveau en met dezelfde oorsprong omkadering dat zij nooit meer punten zal moeten inleveren dan wanneer ze slechts één personeelslid zou aanstellen. Mijn collega's van de personeelskant zullen het hier uitgebreider over hebben, maar ik wou het toch al even meegeven. Personeelslid A: AM-HSO voor 10/36 = 18 punten Personeelslid B: AM-HSO voor 2/36 = 4 punten Eénpuntenkwestie: totaal 22 punten maar slechts 21 aangerekend opleiding schoolsecretariaten

36 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap
2 soorten Punten zorg Punten stimulus De scholengemeenschappen krijgen 2 puntenenveloppen van ons. Namelijk een puntenenveloppe zorg en een puntenenveloppe stimulus. opleiding schoolsecretariaten

37 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap
Punten zorg School genereert punten op basis van teldag 1 februari, maar scholengemeenschap krijgt de punten  Scholengemeenschap beslist over aanwending punten, maar moet rekening houden met een aantal beperkingen Bij de puntenenveloppe zorg is het heel belangrijk dat men als school weet dat men als school wel een aantal punten genereert op basis van het leerlingenaantal op de teldag 1 februari, MAAR het is de scholengemeenschap die de punten krijgt. Het is dus de SG die volledig beslist over de aanwending van de punten zorg, maar ze moet hierbij wel rekening houden met een aantal beperkingen. opleiding schoolsecretariaten

38 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap
Beperkingen Min. 90% verdelen over scholen in scholengemeenschap Elke school krijgt minimum het aantal punten waarop ze recht heeft volgens vorige berekeningssysteem Geen TBSOB Zorgpunten zijn ‘gekleurd’  enkel voor het ambt zorgcoördinator De scholengemeenschap moet minimum 90 % van de zorgpunten die ze krijgt verdelen over de scholen in de SG. Tenzij op lokaal niveau anders beslist wordt. Dit is omdat men wil vermijden dat bepaalde scholenbinnen de SG zouden bevoordeeld worden t.o.v. anderen. Daarbij moet elke school minimum het aantal punten krijgen waarop ze volgens het oude berekeningssysteem rekening zou op hebben. Tenzij wederom anders beslist wordt. Er mag geen TBSOB veroorzaakt worden en de zorgpunten mogen enkel gebruikt worden voor het ambt van zorgcoördinator. opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
35 punten gekregen van SG voor inrichting in eigen omkadering Directeur vrijgesteld van lesopdracht – 6/24 = 21 punten Personeelslid X : Zorgcoördinator PBA – 6/36 = 14 punten Op de BAO JI worden de zorgpunten van de SG ingevuld bij punt 7. Bij het eerste stuk vul je als school in hoeveel punten je krijgt van de SG en inricht op het niveau van je school. (Het is de SG die beslist hoeveel punten je als school krijgt!) In dit geval krijg je als school 35 punten. Bij het tweede stuk moet er ingevuld worden wat er aan zorgpunten ingericht wordt op niveau van de SG. Indien de zorgcoördinator bijvoorbeeld wordt doorgegeven op jouw school (voor betaling) dan moet jij als school dat hier invullen. Dit is een volledig afgesloten systeem. Deze punten zorg kunnen niet overgedragen worden. Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten opleiding schoolsecretariaten

40 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap
Samengelegde punten & stimulus Vanaf max. 10% van puntenenveloppe ICT en/of AO Geen TBSOB Geen vaste benoeming mogelijk ‘Ontkleurd’  samengelegde punten AO en ICT kunnen aangewend worden voor ICT, zorg, AO, of ter ondersteuning SG Wat schiet er buiten de punten zorg voor de SG dan nog over: De punten stimulus en de samengelegde punten. De samengelegde punten zijn de punten die je als school krijgt op niveau school (ICT en AO)‏ - 10 % van deze puntenenveloppe kan samengelegd worden op niveau SG (tenzij anders beslist)‏ - Bij de verdeling van deze punten moet er altijd voor gezorgd worden dat er geen TBSOB veroorzaakt wordt. - Er kan niet mee vast benoemd worden - en ze zijn 'ontkleurd' d.w.z. dat ze kunnen aangewend worden voor ICT, zorg, AO, of ter ondersteuning van de SG in twee functies: - Directeur-coördinatie SG - Stafmedewerker SG Op deze 2 functies kom ik straks terug. opleiding schoolsecretariaten

41 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap
Zorg < > samengelegde punten en stimulus 2 volledig aparte systemen zonder raakpunten Op het niveau SG hebben de systemen zorg en samengelegde punten en stimulus in feite geen raakpunten. Het zijn 2 systemen die volledig apart moeten gezien worden. Het enige dat in sommige gevallen kan gebeuren. En ik geef jullie dit graag mee omdat wij hierover vaak vragen krijgen is het volgende. De scholengemeenschap moet met beide systemen de volledige oefening maken en alle punten aanwenden of opgebruiken zodanig dat ze op het einde bij de samengelegde punten/stimulus ofwel 0 punten over heeft ofwel 1 restpunt. Bij het systeem zorg gaat het hetzelfde. Ook daar zal ofwel 0 punten ofwel 1 restpunt overschieten. Nu krijgen we vaak de opmerking dat dat wel spijtig is dat die restpunten niet samen kunnen gebruikt worden om een extra uur in te richten. Strikt genomen volgens de regelgeving kan het niet, maar we laten het toe. Er zijn wel 2 voorwaarden aan verbonden: - er kan niet vast benoemd worden met deze punten want het gaat over stimulus/ samengelegde punten - en aangezien er een zorgpunt bijzit moet het voor zorg gebruikt worden Op het formulier BAO SG is er geen plaats voorzien om dit in te vullen omdat het volgens de regelgeving eigenlijk niet kan, maar we vragen dan om het in te vullen in het vak opmerkingen, zodanig dat het voor ons duidelijk is. opleiding schoolsecretariaten

42 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap
Aanstelling personeelsleden met ondersteunende functie Directeur coördinatie-scholengemeenschap (dirco) Stafmedewerker-scholengemeenschap aanstelling mogelijk in 7 onderliggende ambten: Administratieve medewerker ICT-coördinator Zorgcoördinator Kleuteronderwijzer Kleuteronderwijzer ASV Onderwijzer Onderwijzer ASV Zoals ik eerder al zei kunnen met de samengelegde punten en stimuluspunten aanstellingen gebeuren in twee functies: - directeur coördinatie SG - stafmedewerker SG Onze collega's van de personeelskant gaan uitgebreider ingaan op deze twee functies, maar ik wil toch al meegeven dat bij de functie stafmedewerker SG dieper op in tijdens hun deel, maar ik wil toch al meegeven dat bij de functie stafmedewerker SG er een aanstelling mogelijk is in 7 onderliggende ambten. Dit omdat we dit ook gaan kunnen terugvinden op de BAO JI. opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Stafmedewerker – onderwijzer 8/24 = 28 punten Hier bijvoorbeeld worden er 28 punten gebruikt voor het aanstellen van een stafmedewerker SG in het onderliggend ambt van onderwijzer. opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
9 Samenwerkingsplatform ICT Samenleggen ICT punten Niveau-overschrijdend Geen vaste benoeming mogelijk Op de BAO JI rest ons dan alleennog punt 9. Hier gaat het over de punten ICT die samengelegd worden in een SWP. SG zijn in 2003 ontstaan. ICT puntenenveloppen zijn een jaar eerder ontstaan. Toen kon men samengaan in een SWP en op die manier punten ICT krijgen. Dit was en is niveau overschrijdend. In andere niveaus bijvoorbeeld het secundair onderwijs kan men geen ICT punten krijgen via de SG, daar kan het enkel als men in een SWP zit. 95% van de basisscholen maken hier geen gebruik van. Als het bij u niet gebruikt wordt, mag u dit stuk blanco laten. opleiding schoolsecretariaten

46 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier Zie bijlage BAO Jaarlijkse Inlichtingen Punt 6 t.e.m. punt 9 opleiding schoolsecretariaten

47 Aanvullende lestijden levensbeschouwelijke vakken
Algemeen Meest gevolgde Minder gevolgde Formulier Wijzigingen tijdens schooljaar We gaan samen even kijken hoe de lestijden voor de godsdiensten worden berekend en hoe de BAO jaarlijkse inlichtingen ingevuld moeten worden Hiervoor kiiken we wat de lestijden zijn, het verschil tussen de meest en minder gevolgde godsdienst. Hoe de BAO ingevuld wordt en wat u moet doen als er voor de godsdiensten wijzigingen zijn in de loop van het schooljaar. opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Omzendbrief OZB Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs (BaO/2005/09) De regelgeving vindt u terug in het BVR personeelsformatie. De praktische informatie in de ozb. Het formulier wijziging is een bijlage bij de ozb opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Wetwijs Levensbeschouwelijke vakken LBV-formulieren Godsdienstlessen BAO-formulieren opleiding schoolsecretariaten

50 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
1. Algemeen Aanvullende lestijden voor de cursussen erkende godsdiensten, NCZ en cultuurbeschouwing Per week 2 lestijden toegekend per leerlingengroep (1 cursus = 2 lestijden) Kunnen overgedragen worden Enkel voor lager onderwijs Het gaat over aanvullende lestijden voor de organisatie van de cursussen van de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer. Als een school geen godsdienstlessen inricht, kan ze cultuurbeschouwing geven. Per week worden er per llngroep 2 lt toegekend. Dus als we spreken van een cursus zijn dit 2 lt. De lt zijn er enkel voor het lager onderwijs en scholen kunnen ze ook overdragen. opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
1. Algemeen Ouders maken keuze Begin schooljaar 8 kalenderdagen tijd om te wijzigen Bij de inschrijving kiezen ouders de godsdienst die hun kind op school zal volgen. Zij hebben dan nog 8 kalenderdagen de tijd om hun keuze te wijzigen. Ook elk schooljaar kunnen zij die keuze wijzigen. Hiervoor hebben zij ook 8 kalenderdagen de tijd. opleiding schoolsecretariaten

52 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Meest gevolgde De meest gevolgde godsdienst is die godsdienst waarvoor de meeste leerlingen in de school ingeschreven zijn. Teldag = teldag van de school Gewogen leerlingen Berekening per VP Toekenning van lestijden per school De lestijden worden berekend voor de godsdienst die de meeste lln volgen. De teldag voor deze lestijden is de teldag van de school, dus ofwel eerste schooldag van februari ofwel de eerste schooldag van oktober. De lestijden worden berekend volgens gewogen leerlingen, 1 of 1,5. Dit is dezelfde weging als voor de lestijden volgens de schaal. Men kijkt per VP hoeveel lln er voor elke godsdienst ingeschreven zijn, de godsdienst die het meest aantal (gewogen) lln heeft, is de meest gevolgde. Deze godsdienst bepaalt hoeveel lt de school krijgt voor de godsdiensten. De berekening gebeurt per VP, de toekenning van de lt gebeurt aan de school. Een school met meerdere VP kan dus meer dan 1 meest gevolgde godsdienst hebben. opleiding schoolsecretariaten

53 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Meest gevolgde Hier ziet u hoeveel lestijden de leerlingen genereren. De tabel op de slides is niet volledig, voor de volledige tabel verwijs ik jullie naar de ozb. opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Meest gevolgde Bijkomende halve of derde lestijd mogelijk, uit lestijden volgens de schaal Maximum 3 lestijden per week per leerlingengroep Normaal gezien bedraagt een cursus godsdienst 2 lt per week. Het is voor scholen mogelijk om een bijkomende halve of derde lestijd voor de godsdienst in te richten, dus per week 2,5 of 3 lt in te richten. Hiervoor moeten zij dan wel lestijden volgens de schaal voor gebruiken. Heeft een school meer lt godsdienst toegekend gekregen dan ze nodig heeft, mag ze die overblijvende hier ook voor gebruiken. Het maximum blijft 3 lt per week. opleiding schoolsecretariaten

55 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
3. Minder gevolgde Eerst verdeling meest gevolgde, dan minder gevolgde Minder gevolgde lestijden worden automatisch toegekend Belangrijkste principe: Minder gevolgde volgt meest gevolgde De officiële scholen zijn verplicht om elke erkende godsdienst aan te bieden, dus hebben zij dikwijls te maken met minder gevolgde cursussen. De meeste vrije scholen bieden maar 1 godsdienst aan en hebben hier dus weinig mee te maken. Eerst worden de lestijden van de meest gevolgde cursus verdeeld onder de verschillende leerlingengroepen. Hiervoor mogen alle toegekende lt aangewend worden. Daarna wordt gekeken of er minder gevolgde cursussen zijn. Zijn die er dan worden hiervoor automatisch lestijden voor toegekend. Deze moeten dus niet uit het lestijdenpakket genomen worden. Het belangrijkste principe hierbij is dat de minder gevolgde de meest gevolgde volgt. We kijken even wat dat principe precies inhoudt. opleiding schoolsecretariaten

56 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
3. Minder gevolgde Per leerlingengroep zelfde aantal lestijden als voor meest gevolgde overeenstemmende leerlingengroep Gelijktijdig ingericht Totaal aantal lestijden minder gevolgde nooit meer dan totaal aantal lestijden meest gevolgde Als leerlingengroep van meest gevolgde gesplitst wordt, mag minder gevolgde overeenstemmende leerlingengroep ook splitsen, vanaf 10 lln, bij veelvoud van 5 lln Voor elke overeenstemmende leerlingengroep worden evenveel lestijden ingericht als voor de meest gevolgde. Krijgt een groep voor de meest gevolgde 3 lt per week, dan moet de overeenstemmende groep voor de minder gevolgde ook 3 lt per week krijgen. Alle cursussen godsdienst worden om organisatorische redenen gelijktijdig ingericht. Het totaal aantal aanvullende lestijden van de minder gevolgde cursus in een school, mag nooit meer bedragen dan het totaal aantal aanvullende lestijden van de meest gevolgde cursus. Als een school dus voor de meest gevolgde in totaal 12 lt inricht mag de minder gevolgde niet meer dan 12 lt zijn. Een minder gevolgde cursus kan, vanaf 10 leerlingen, opgesplitst worden bij een veelvoud van 5 leerlingen wanneer de overeenstemmende leerlingengroep van de meest gevolgde cursus opsplitst. opleiding schoolsecretariaten

57 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
4. Formulier Voorbeeld 1 School A (1 VP): 92 lln voor RKG 12 lestijden RKG Wat vullen we in op het formulier. U heeft daarjuist al gezien dat u op pg 2 al kan aanduiden of u deze lt overdraagt of er ontvangt. Bij punt 10 meldt de school of er bijkomend cursussen worden ingericht met lestijden volgens de schalen én of er bijkomend lestijden volgens de schalen worden gebruikt om elk van deze cursussen uit te breiden met een halve of derde lestijd boven de twee aanvullende lestijden van de meest gevolgde cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer. Daarom: Vul in vak 1 het aantal lestijden in zoals vermeld in vak 4 van punt 5 (m.a.w. het totaal aantal lestijden na eventuele overdracht) Vul in vak 2 het aantal lestijden in die bijkomend uit het pakket lestijden volgens de schalen worden gehaald om bijkomende cursussen in te richten plus het aantal lestijden die uit het pakket lestijden volgens de schalen zijn gehaald om deze cursussen uit te breiden met een half of volledig uur. Vul in vak 3 het totaal aantal ingerichte lestijden in voor de meest gevolgde cursus. opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
4. Formulier Bij punt 11duidt u de verdeling van de lestijden aan. U vult in het raster het aantal aangewende lestijden in. Hier vul je per VP en per leerlingengroep in hoeveel lestijden je inricht per cursus en of deze gegeven worden door een onderwijzer (O) of een leermeester (L). School A richt voor elke llngroep 2 lt in, die worden gegeven door een onderwijzer. Je duidt natuurlijk ook aan voor welke godsdienst je dit op die manier inricht. opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
4. Formulier Voorbeeld 2 School B (1 VP): 92 lln NCZ 12 lt NCZ Heeft 2x 5e leerjaar Om elke leerlingengroep 2 lt per week te kunnen geven, neemt ze nog 2 lestijden van de lestijden volgens de schaal. Op het formulier duidt u dit aan onder punt 10 opleiding schoolsecretariaten

60 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
4. Formulier De verdeling van de lestijden ziet u dan hier. opleiding schoolsecretariaten

61 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
4. Formulier Voorbeeld 3 School C (2 VP): VP 1: 62 lln NCZ = 8 lt NCZ VP 2: 32 lln NCZ = 4 lt NCZ In 1e en 6e leerjaar 3 lt per cursus Hiervoor moeten zij dus 2 lt uit de lt volgens de schaal nemen. opleiding schoolsecretariaten

62 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
4. Formulier Per VP en per leerjaar duidt de school aan hoeveel lestijden er aan welk leerjaar gegeven wordt. En of dit door een LM of een O gebeurt. opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
4. Formulieren Voorbeeld 4 School D (1 VP) = 14 lt RKG Volgende voorbeeld: Een basisschool met 1 VP biedt verschillende godsdiensten aan en heeft lln voor RKG, Islam en NCZ. De lestijden worden berekend volgens de meest gevolgde, in dit geval dus RKG. Die lln genereren 14 lt. opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
4. Formulier Eerst kijkt de school hoe de meest gevolgde ingericht wordt. Ze wendt alle 14 lt hiervoor aan. De minder gevolgde dan: Voor Islamitische godsdienst heeft zij in elke overeenstemmende leerlingengroep lln dus mogen deze lt ook ingericht worden. In het 5e leerjaar zitten 14 lln die Islam volgen, de overeenstemmende leerlingengroep van RKG is gesplitst. Dus wordt ook voor deze cursus de lestijden automatisch toegekend. Voor de NCZ zijn er enkel leerlinge in het 1e, het 3e en het 5de. Ook hier mag de cursus van het 5e leerjaar gesplitst worden. opleiding schoolsecretariaten

65 5. Wijzigingen tijdens schooljaar
Wijzigingen in loop van schooljaar Geen leerlingen meer voor leerlingengroep Nieuwe leerlingen voor cursus die nog niet ingericht werd Als er geen leerlingen meer zijn die een bepaalde minder gevolgde cursus volgen, dan wordt deze cursus niet meer gesubsidieerd of gefinancierd. Als een leerling wordt ingeschreven voor een minder gevolgde cursus waarvoor nog geen aanvullende lestijden worden gefinancierd of gesubsidieerd mag deze cursus onmiddellijk worden ingericht. Als er zich in de loop van het schooljaar een bijkomende minderheidscursus ingericht wordt of wegvalt, moet er een formulier Wijziging aanvullende lestijden godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing ingevuld worden. Alleen wat wijzigt wordt vermeld. Op het formulier is enkel rekening gehouden met 1 vestigingsplaats. opleiding schoolsecretariaten

66 5. Wijzigingen tijdens schooljaar
Voorbeeld 5 School D krijgt op 15/11/ lln NCZ bij: 2e en 6e leerjaar De school van daarjuist schrijft op 15 november nog 2 lln in die NCZ willen volgen, 1 in het 2e en 1 in het 6e leerjaar. Deze cursussen werden nog niet ingericht in de loop van het schooljaar, maar mogen nu wel ingericht worden. opleiding schoolsecretariaten

67 5. Wijzigingen tijdens schooljaar
Hier vult u per gevolgde godsdienst het aantal lln in op de dag van de wijziging. opleiding schoolsecretariaten

68 5. Wijzigingen tijdens schooljaar
U berekent het totaal van het aantal cursussen van de school. opleiding schoolsecretariaten

69 5. Wijzigingen tijdens schooljaar
Hier herhaalt u nog eens de wijziging. opleiding schoolsecretariaten

70 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Instaplestijden Algemeen Historiek Berekeningswijze instaplestijden Herberekening lestijden LO Beginnen met een algemene definitie van instaplestijden. Uitleggen hoe het systeem er vroeger uitzag en hoe het er nu uitziet en wat er verandert is. Uitleggen hoe de instaplestijden berekend worden en aansluitend hoe de berekening in het kleuteronderwijs verloopt. Aan de hand van het BAO-formulier “Herberekening in het kleuteronderwijs”. opleiding schoolsecretariaten

71 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Omzendbrieven Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04) Alle informatie i.v.m. instaplestijden is terug te vinden in deze twee omzendbrieven: Personeelsformatie Invullen van de BAO formulieren In deze laatste omzendbrief kan men ook het BAO-formulier “Herberekening in het kleuteronderwijs” terugvinden als Excel document en PDF. opleiding schoolsecretariaten

72 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Wetwijs Instaplestijden Instapdagen gewoon kleuteronderwijs Herberekening lestijden kleuteronderwijs BAO-formulieren opleiding schoolsecretariaten

73 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
1. Algemeen Ligt het aantal kleuters op de instapdag minstens 1 kleuter hoger dan het aantal kleuters op de teldag? JA Instaplestijden Formulier ‘Herberekening in het kleuteronderwijs’ Als het aantal kleuters op de instapdag minstens 1 kleuter hoger ligt dan het aantal kleuters op de teldag dan kunnen er instaplestijden ingericht worden. De school moet dan het BAO-formulier volledig invullen en naar ons doorsturen. opleiding schoolsecretariaten

74 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Historiek Vroeger Minstens 11 lestijden meer Niet veel scholen konden instaplestijden inrichten of pas laat in het schooljaar Ingewikkeld systeem Vroeger was er een systeem in werking waarbij: Het aantal kleuters op de instapdag recht moest geven op ten minste 11 LT volgens de schalen méér dan het aantal LT dat de school al aanwendde op de datum van de herberekening. Het was een ingewikkeld systeem dat als gevolg had dat er niet veel scholen waren die effectief instaplestijden konden inrichten en als ze het konden dan vaak pas laat in het schooljaar. opleiding schoolsecretariaten

75 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Historiek Vanaf maatregelen ter bevordering kleuterparticipatie Betere omkadering voor kleuterscholen Voordeliger systeem instaplestijden Instaplestijden sneller organiseren Extra ondersteuning voor instappertjes Vereenvoudigd systeem Vanaf het schooljaar werden er een aantal maatregelen getroffen ter bevordering van de kleuterparticipatie. Eén van de manieren om dit te doen was om ervoor te zorgen dat de kleuterscholen een betere omkadering zouden krijgen. Dit heeft men willen doen door o.a. een voordeliger systeem van instaplestijden te creëren waarbij de scholen hun instaplestijden sneller zouden kunnen organiseren er telkens extra ondersteuning zou komen voor de instappertjes en men heeft het systeem ook sterk vereenvoudigd t.o.v. het vorige. opleiding schoolsecretariaten

76 3. Berekeningswijze instaplestijden
1e herberekening tijdens schooljaar Aantal kleuters méér op de instapdag dan op de teldag = aantal instaplestijden bijkomend in te richten Vanaf 2e herberekening tijdens schooljaar Zelfde principe Hiervan de al eerder bekomen instaplestijden aftrekken = aantal instaplestijden bijkomend in te richten Bij de berekening van de instaplestijden moeten we eerst altijd bekijken of het gaat om een eerste herberekening in de loop van het schooljaar of niet. Bij een eerste herberekening in de loop van het schooljaar: Is het aantal kleuters dat de school méér telt op de instapdag dan op de teldag = het aantal instaplestijden dat de school bijkomend kan inrichten. Vanaf een tweede herberekening in de loop van het schooljaar: Geldt hetzelfde principe, maar De al eerder bekomen instaplestijden moeten van dit getal afgetrokken worden Dan bekomt men het aantal instaplestijden dat de school bijkomend kan inrichten. opleiding schoolsecretariaten

77 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Uitleggen a.d.h.v. punt 4 van het BAO formulier. Het formulier zit als bijlage bij de omzendbrief en kan als Excel document ingevuld worden. Dit heeft als voordeel dat enkel de vakjes in het geel dienen ingevuld te worden. De rest wordt vanzelf uitgerekend en ingevuld. opleiding schoolsecretariaten

78 4. Herberekening lestijden LO
Kan enkel indien er een instapklas kan worden opgericht Een herberekening van de aanvullende LT LO, kan enkel indien er instaplestijden kunnen ingericht worden. opleiding schoolsecretariaten

79 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Uitleggen a.d.h.v. het BAO-formulier. opleiding schoolsecretariaten

80 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Opmerkingen Kleuters worden op schoolniveau geteld. Met aparte telling van vestigingsplaatsen geen rekening houden Kleuters worden niet ‘gewogen’ geteld Ook voor kinderverzorging Teldag = teldag voor de berekening van de lestijden volgens de schalen (school in herstructurering  1/10) school die telt op 1/10  eerste instapdatum is eerste schooldag na Allerheiligenvakantie Nog enkele belangrijke aandachtspunten: Voor de berekening van de instaplestijden worden de kleuters altijd op schoolniveau geteld. Als een school bijvoorbeeld 2 VPen heeft die apart zouden tellen dan speelt dat hier geen rol. De kleuters worden ‘niet-gewogen’ geteld. D.w.z. aan 1. Niet aan 1,5. ISL kunnen ook gebruikt worden om uren kinderverzorger mee in te richten. In dit geval zal men moeten gaan kijken naar de omrekeningstabel in de omzendbrief om te weten hoeveel uren kinderverzorger men kan inrichten met een bepaald aantal instaplestijden. Het aantal kleuters op de instapdag moet telkens vergeleken worden met het aantal op de teldag. Met teldag wordt hier bedoeld: de teldag voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Voor de meeste scholen is dit de eerste schooldag van februari. Voor scholen in herstructurering is dit de eerste schooldag van oktober. Dit heeft als gevolg dat scholen in herstructurering pas hun eerste instapdag kunnen hebben de eerste schooldag na de Allerheiligenvakantie. opleiding schoolsecretariaten

81 (Gewezen) Anderstalige Nieuwkomers (G)AN
Definitie AN & GAN Voorwaarden Formulier Ik ga u meer uitleg geven over de anderstalige nieuwkomers en de gewezen anderstalige nieuwkomers. Daarbij gaan we even kijken wat de definitie van AN en GAN is, wat de voorwaarden zijn voor een school om daar lestijden voor te krijgen en hoe het formulier moet worden ingevuld. opleiding schoolsecretariaten

82 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Omzendbrief OZB Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers van 30/06/2006 (BAO/2006/03) U vindt alle regelgeving omtrent (gewezen) anderstalige nieuwkomers in deze omzendbrief. De beide formulieren zijn bij deze ozb als bijlage te vinden. Dit was het wat de lestijden voor anderstalige en gewezen anderstalige nieuwkomers betreft, over naar … opleiding schoolsecretariaten

83 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Wetwijs Anderstalige nieuwkomers Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers opleiding schoolsecretariaten

84 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
1. Definitie AN & GAN Definitie AN 5 jaar of ouder Thuistaal of moedertaal niet Nederlands Onvoldoende beheersen van onderwijstaal Maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school Nieuwkomer (max. 1 jaar in België) Asielcentra (enkel leeftijd) Eerst de anderstalige nieuwkomer Een anderstalige nieuwkomer is een leerling uit het gewoon basisonderwijs die aan alle volgende voorwaarden voldoet: 5 jaar is of ouder d.w.z. 5 jaar geworden ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar - Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben. - Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om goed de lessen te kunnen volgen. - Maximaal 9 maanden inschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (vakantiemaanden juli en augustus niet meegerekend). - Een nieuwkomer zijn, dit wil zeggen maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven. (Vroeger lag het accent op de nationaliteit) Thuistaal = gangbare taal binnen het gezin; moedertaal = taal die het kind van kindsbeen af aangeleerd heeft Thuistaal/moedertaal + nieuwkomer = verklaring op eer Onvoldoende beheersen Ndls = beslissing school Voor kinderen die officieel in een open asielcentrum verblijven, geldt enkel de leeftijdsvoorwaarde opleiding schoolsecretariaten

85 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
1. Definitie AN & GAN Definitie GAN Basisonderwijs Voorafgaand schooljaar AN Onthaalonderwijs genoten Gewezen anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die in het voorafgaande schooljaar anderstalige nieuwkomer waren en onthaalonderwijs hebben genoten. opleiding schoolsecretariaten

86 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Voorwaarden Aanvullende gesubsidieerde of gefinancierde lestijden Voor de opvang van (gewezen) anderstalige nieuwkomers Enkel voor gewoon basisonderwijs Toelage voor AN Scholen voor het gewoon basisonderwijs kunnen aanvullende gesubsidieerde of gefinancierde lestijden bekomen. Aanvullende, dus die lestijden mogen enkel gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, in dit geval voor de opvang van anderstalige nieuwkomers Doel lestijden (G)AN : taalvaardigheid Nederlands en de sociale integratie van de anderstalige nieuwkomer te bevorderen. Deze lestijden kunnen enkel toegekend worden aan scholen van het gewoon basisonderwijs, niet in het buitengewoon basisonderwijs. Aan deze lestijden is ook een toelage verbonden: in scholen waar onthaalonderwijs wordt georganiseerd, krijgt de school voor elke AN, per volledige maand 12,50 euro. Deze toelage wordt niet toegekend voor het vervolgjaar. Wordt uitbetaald aan het einde van het schooljaar. opleiding schoolsecretariaten

87 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Voorwaarden Keuze: via school of via SG Keuze is volledig schooljaar geldig Aanvullende lestijden (G)AN worden altijd aan school toegekend! Scholen kiezen ervoor om te tellen per school of per scholengemeenschap. Een combinatie van beiden is niet mogelijk. Wijzigen in de loop van het schooljaar is ook niet mogelijk. Opmerking: De toekenning van de aanvullende lestijden gebeurt aan de school, zelfs als de berekening per scholengemeenschap gebeurt. De lestijden voor onthaalonderwijs kunnen gedurende het volledige schooljaar overgedragen worden, inspelend op het soms grote verloop van onthaalleerlingen. opleiding schoolsecretariaten

88 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Voorwaarden Voorwaarden voor aanvullende lestijden Individueel werkplan Leerkrachten volgen nascholing gericht op onthaalonderwijs Voldoende aantal 4 AN of 6 AN (school) 12 AN (SG) Stijging: +4 AN Daling tot <2 AN (school) of tot <4 AN (SG) = stopzetten Vanaf 1 GAN Om aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers gefinancierd of gesubsidieerd te krijgen moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: - een voldoende aantal anderstalige nieuwkomers hebben KS/LS met 1 VP: 4 AN Alle andere scholen: 6 AN SG: 12 AN Bij stijging + 4 AN GAN: vanaf 1 GAN - het schoolbestuur organiseert voor elke anderstalige nieuwkomer een individueel werkplan - het schoolbestuur laat de leerkrachten deelnemen aan nascholing gericht op onthaalonderwijs. Daarbij moeten twee actieterreinen aan bod komen: het bevorderen van taalvaardigheidsonderwijs en bevorderen van sociale integratie opleiding schoolsecretariaten

89 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
3. Formulier Voorbeeld 1 School A (L – 1 VP) heeft: Op 11/10/2010: 4 AN Op 11/01/2011: nog eens 5 AN bij Op 01/03/2011: nog maar 1 AN Op 01/10/2010: 3 GAN Dan gaan we even kijken hoe we het formulier invullen aan de hand van een voorbeeld: Een autonome lagere school met 1 VP krijgt op 11 oktober 4 AN, op 11 januari komen er nog eens 5 AN bij. Op 1 maart blijft er nog maar 1 AN over, de rest is vertrokken naar een andere school Op 1 oktober heeft deze school 3 GAN. Hoe vullen we het formulier in? opleiding schoolsecretariaten

90 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier per school Op 11 oktober wil de school een eerste aanvraag indienen. Ze heeft 4 AN, dus heeft ze er voldoende en kan ze lestijden aanvragen. Ze kiest er voor om de lestijden als individuele school aan te vragen, dus neemt ze het formulier ‘per school geteld’ (op het einde van mijn uitleg verneemt u bij welke ozb u de formulieren vindt) U vult het aantal lln in die in uw school aan de definintie van AN voldoen. U berekent het aantal lestijden: 1,5 lt per AN en een sokkel van 2 lt per school (als u het formulier in excell invult wordt dit automatisch berekend) Dan meldt u ook nog vanaf welke datum de school voldoende AN heeft. opleiding schoolsecretariaten

91 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier per school In de loop van januari kwamen er nog een aantal AN bij, voldoende om een stijging van de lestijden aan te vragen (4 nodig voor stijging). Op 11 januari vult de school een nieuw formulier in. Ze vermeldt eerst wanneer de vorige aanvraag was en hoeveel AN er toen waren. De school vult het aantal bijkomende AN in en berekend daarna hoeveel lestijden er bij komen. De sokkel geldt enkel voor de eerste aanvraag, die krijgt de school nu niet meer. Dus 1,5 lt per AN. Dan meldt de school ook nog eens vanaf wanneer de school een voldoende aantal AN had voor een stijging. opleiding schoolsecretariaten

92 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier per school Als een school minder dan 2 AN heeft stopt de financiering/subsidiëring van de lestijden. U vult dan op het formulier in vanaf welke datum er net voldoende AN meer in de school zijn . Vanaf die datum worden de lestijden niet langer gefinancierd/gesubsidieerd. opleiding schoolsecretariaten

93 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier per school Voor de lestijden voor de gewezen anderstaligen, telt u hoeveel gewezen anderstaligen nieuwkomers heeft op 1 oktober. In de eerste week van oktober vult u dan het formulier in. U vult in hoeveel lln voldoen aan de voorwaarden om GAN te zijn en berekent het aantal lestijden. Per GAN heeft de school recht op 1 lt. opleiding schoolsecretariaten

94 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier per SG Voorbeeld 2 Scholen C, D, E en F vormen samen een scholengemeenschap Op 01/09/2010 heeft School C: 3 AN School D: 4 AN School E: 4 AN School F: 8 AN Volgende scholen vormen samen een scholengemeenschap. Zij hebben elk een aantal AN, niet allemaal genoeg om zef lt aan te vragen, dus beslissen ze om dit per scholengemeenschap te doen. Zij vullen hiervoor het formulier ‘per scholengemeenschap geteld’ in. opleiding schoolsecretariaten

95 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier per SG Zij vullen in vanaf wanneer zij minstens 12 AN in de SG hebben, in dit geval op 1 september. Daarna vullen zij per school in hoeveel AN er zijn. De berekening is dan als volgt: 1,5 lt per AN. Bij de aanvraag via SG is er geen sokkel van 2 lt. opleiding schoolsecretariaten

96 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier per SG Op 01/03/2011 vertrekken alle AN uit school D, E en F Dit betekent dat er nog slechts 3 AN over zijn. Dat is minder dan de 4 die nodig zijn om de lt te blijven krijgen dus moeten zij dit ook melden. opleiding schoolsecretariaten

97 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier per SG Op 01/10/10 hebben de verschillende scholen ook GAN: School C: 0 GAN School D: 4 GAN School E: 2 GAN School F: 2 GAN Dezelfde SG heeft op 1 oktober ook enkele GAN, verspreid over de verschillende scholen. Ook hier mag vanaf 1 GAN lt aangevraagd worden, dus vult de SG de eerste week van oktober het formulier in. Als men als school kiest om voor AN te tellen per SG, moet dit voor alles gelden, dus ook voor de GAN-lt. opleiding schoolsecretariaten

98 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier per SG Ze geven een overzicht per school hoeveel GAN er zijn. De berekening is ook hier: 1 lt per GAN opleiding schoolsecretariaten

99 Tijdelijk onderwijs aan huis
Algemeen Voorwaarden Formulier We gaan het als laatste deel van de lestijden hebben over het onderwijs aan huis We zullen hier even stilstaan bij de definitie van de lestijden, de voorwaarden om recht te hebben op deze lestijden en welk formulier daarvoor moet gebruikt worden. opleiding schoolsecretariaten

100 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Omzendbrief OZB Onderwijs aan huis (BaO/97/5) opleiding schoolsecretariaten

101 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Wetwijs Tijdelijk onderwijs aan huis Zieke leerlingen Chronisch zieke kinderen en jongeren opleiding schoolsecretariaten

102 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
1. Algemeen Bijkomende lestijden voor het geven van onderwijs aan zieke kinderen Per week toegekend (4 lt) Voor BaO en BuBaO 2 soorten Tijdelijk onderwijs aan huis chronisch of niet-chronisch Permanent onderwijs aan huis Geen huisonderwijs! Het gaat hier om bijkomende lestijden voor het geven van onderwijs aan zieke kinderen Deze lestijden worden per week toegekend à rato van 4 lt per week Ze bestaan voor het gewoon én het buitengewoon Er zijn 2 soorten: -Tijdelijk OAH, waarbij we dan nog een onderscheid maken tussen chronisch en niet-chronisch (gewoon OAH) Permanent OAH (daar gaan we het nu niet over hebben Nog een opmerking: OAH is niet hetzelfde als huisonderwijs (hier wordt het kind niet ingeschreven in een school, maar zorgen de ouders voor het geven van onderwijs) opleiding schoolsecretariaten

103 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Voorwaarden Niet-chronisch Leerling 5 jaar of ouder Langdurig afwezig wegens ziekte onafgebroken 21 kalenderdagen Op vraag van ouders Attest van huisarts of behandelende arts Volledig ingevuld formulier Niet-Chronisch Voor leerlingen van 5 jaar of ouder Die langdurig afwezig zijn, onafgebroken 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte De lt worden ingericht op vraag van de ouders, de organisatie in samenspraak met de ouders Er is een attest van de huisarts of van de behandelende arts. Daarin verklaart de arts dat het kind voor een bepaalde periode niet naar school kan gaan maar wel onderwijs kan krijgen. Het juiste formulier moet door alle partijen correct én volledig ingevuld worden. opleiding schoolsecretariaten

104 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
2. Voorwaarden Chronisch Leerling 5 jaar of ouder Chronisch ziek continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden Per 9 halve dagen afwezigheid 4 lestijden Op vraag van ouders Attest van geneesheer-specialist (1 per schooljaar) Volledig ingevuld formulier Chronisch Ook hier leerlingen van 5 jaar of ouder Die chronisch ziek zijn. De definitie van chronisch ziek is een continue of repetitieve behandeling nodig hebben van minstens 6 maanden. De leerling kan gewoon naar school gaan, maar moet die behandeling ondergaan en daardoor lestijden missen. Per 9 halve dagen (omgerekend een volledige schoolweek) kan de school 4 lt OAH inrichten De lt worden ingericht op vraag van de ouders, de organisatie in samenspraak met de ouders Er is een attest van de geneesheer-specialist. Daarin verklaart de arts dat het een chronisch ziektebeeld heeft. Dit attest moet bij de eerste aanvraag van het schooljaar zitten. Het juiste formulier moet door alle partijen correct én volledig ingevuld worden. opleiding schoolsecretariaten

105 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
3. Formulieren Zie bijlage Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis voor een leerling met een chronische ziekte opleiding schoolsecretariaten

106 Schoolbeheerteams Gewoon Basisonderwijs
Antwerpen Els de Wint Vlaams-Brabant en Limburg Eric Wouters Oost- en West-Vlaanderen Lennie van Leeuwen Uw dossierbeheerder opleiding schoolsecretariaten

107 Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

108 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Overzicht programma Omkadering buitengewoon onderwijs Inleiding Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs Lestijden Uren Punten Formulier aanwending Geïntegreerd onderwijs (GON) Contact opleiding schoolsecretariaten

109 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Omzendbrieven Omzendbrief ‘Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs’ BaO/2005/10 van Omzendbrief ‘Invullen van de BKL- formulieren’ BaO/2003/05 van Omzendbrief ‘Afwijkingslestijden- en uren’ NO/2006/02 van opleiding schoolsecretariaten

110 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Wetwijs Personeelsformatie BKL-formulieren Jaarlijkse inlichtingen opleiding schoolsecretariaten

111 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Inleiding 198 scholen voor buitengewoon basisonderwijs GO! internaten (16 MPIGO’s) semi-internaten (10) opvangcentra (4) opleiding schoolsecretariaten

112 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Inleiding 8 types: type 1: kinderen met een licht mentale handicap; type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap; type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen; type 4: kinderen met een fysieke handicap; type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium; type 6: kinderen met een visuele handicap; type 7: kinderen met een auditieve handicap; type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen opleiding schoolsecretariaten

113 Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs
Lestijden en uren Rekening houdend met type en/of verblijfsregeling van de leerlingen Punten opleiding schoolsecretariaten

114 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Lestijdenpakket Lestijden volgens de schalen Teldag / telperiode (T5) Per type schalen Aanwendingspercentage 94,5% Meerderheidsgodsdienst uit pakket Aanwending lestijden: voor onderwijzend personeel opleiding schoolsecretariaten

115 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Lestijdenpakket Aanvullende lestijden Minderheidscursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer Permanent onderwijs aan huis (POAH) Geïntegreerd onderwijs (GON) Inclusief onderwijs (ION) Rand en Taal GOK (enkel externe en semi-interne lln type 1 en type 3) opleiding schoolsecretariaten

116 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Urenpakket Uren volgens de richtgetallen per type rekening houdend met de verblijfsregeling van de leerling: extern intern semi-intern revalidatie Internaat/semi-internaat/opvangcentrum Uitgez. type 5-scholen Aanvullende uren geïntegreerd onderwijs (GON) opleiding schoolsecretariaten

117 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Urenpakket Aanwending uren: voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel Psycholoog – Arts – Verpleger – Logopedist – Kinesitherapeut – Maatschappelijk werker – Ergotherapeut – Orthopedagoog – Kinderverzorger In (semi-)internaten en opvangcentra: ook administratief en opvoedend personeel opleiding schoolsecretariaten

118 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Extra/bijkomend Extra lestijden/uren Projecten buitengewone onderwijsontwikkeling (PBOO) Bijkomende lestijden Vrijwillige fusie Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) Bijkomende lestijden/uren voor afwijkingen: gewone en GON ASS opleiding schoolsecretariaten

119 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Punten Voor de school: ICT administratieve omkadering Via de SG: stimulus zorg opleiding schoolsecretariaten

120 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Formulier aanwending Melding aanwending lestijden-, uren- en puntenpakket in het buitengewoon onderwijs via ‘BKL-formulier’: bijlage 1 bij omzendbrief ‘Invullen van de BKL-formulieren’ opleiding schoolsecretariaten

121 Geïntegreerd onderwijs (GON)
Inleiding Toelatingsvoorwaarden + documenten GON-pakket Aandachtspunten Inclusief onderwijs (ION) opleiding schoolsecretariaten

122 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Omzendbrieven Omzendbrief ‘Geïntegreerd onderwijs’ GD/2003/05 van Omzendbrief ‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’ NO/2008/05 van opleiding schoolsecretariaten

123 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Wetwijs Geïntegreerd onderwijs (GON) GON-dossier GON-pakket Integratieplan (GON) Inclusief onderwijs (ION) Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap – type 2 (ION) opleiding schoolsecretariaten

124 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Inleiding samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden volgen les in gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs alle niveaus uitzondering: universitair onderwijs begeleiding kan niveau-overschrijdend opleiding schoolsecretariaten

125 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Inleiding GON-begeleiding buitengewoon basisonderwijs 135 scholen buitengewoon basisonderwijs begeleiden 8184 leerlingen in gewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

126 Toelatingsvoorwaarden en vereiste documenten GON-dossier
toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs teldag = eerste schooldag oktober inschrijvingsverslag BO-attest: zie bijlage 1 en bijlage 6 omzendbrief GON protocol diagnosestelling ASS voor nieuwe GON-leerlingen vanaf 1 september 2007 (kinder)psychiater, COS of referentiecentrum autisme adressen: zie bijlage 7 omzendbrief GON zending integratieplan: zie bijlage 2 omzendbrief GON opleiding schoolsecretariaten

127 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
GON-pakket GON-eenheden toegekend aan BO-school zie bijlage 3 omzendbrief GON Flexibele aanwending t.a.v. het GON-team: zowel lestijden als uren t.a.v. leerlingen opleiding schoolsecretariaten

128 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Aandachtspunten Voorafgaand jaar in BO voor type 1/3/8 Type 4/6/7: 3de jaar matig = geen recht uitzondering: kleuters Onmogelijke combinaties overeenkomst: - type / niveau - type / aard en ernst van de handicap 11-jarige type 8-leerling op 1/9 Leeftijdsvoorwaarden op 1/10 opletten met instapdata jonge kleuters opleiding schoolsecretariaten

129 Inclusief onderwijs (ION)
enkel voor leerlingen type 2 enkel in lager en secundair onderwijs ondersteuning door buitengewoon onderwijs (school type 2) volledige en permanente integratie contingent: max. 100 leerlingen / schooljaar enkel voor onderwijskundige hulp (5,5 lestijden) geen teldag opleiding schoolsecretariaten

130 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Contact Schoolbeheerteam buitengewoon basisonderwijs: Christel Bens Uw dossierbeheerder opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google