De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Omkadering gewoon basisonderwijs:  Inleiding  De verschillende soorten lestijden  De puntenenveloppen  Godsdienst/n-c zedenleer/cultuurbeschouwing  Instaplestijden  (Gewezen) Anderstalige Nieuwkomers  Tijdelijk Onderwijs aan Huis

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Omzendbrieven  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09)BaO/2005/09  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04)BaO/2003/04

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wetwijs Personeelsformatie BAO-formulieren Lestijden BAO

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Andere formulieren  BAO - Scholengemeenschap (diverse puntenenveloppes) −Samenleggen van punten −Verdeling van de punten  BAO - Algemene Gegevens −Onderwijsaanbod −Afstanden −Tijdelijke vestigingsplaats

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Lestijden  Uren (kinderverzorger)  Punten (enveloppe aan de school en scholengemeenschap) Personeelsformatie scholen gewoon basisonderwijs

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Lestijden  Lestijden volgens de schalen  Aanvullende lestijden −Godsdienst/n-c zedenleer/cultuurbeschouwing −Anderstalige Nieuwkomers −Lichamelijke opvoeding kleuteronderwijs −Lichamelijke opvoeding lager onderwijs −GOK & GOK+ −Rand & Taal  Bijkomende lestijden −Vrijwillige fusie −Tijdelijk Onderwijs aan Huis

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Telling per onderwijsniveau  Leerlingen van alle VP samengeteld, uitgezonderd:  VP meer dan 2 km van elkaar  Brussels Hoofdstedelijk Gewest  Leerlingen worden aan coëfficiënt 1 geteld, uitzonderlijk aan 1,5:  Verblijven in een CKG  Verblijven in tehuizen voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats  Geplaatst door jeugdrechter of comité bijzondere jeugdzorg  Kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en artiesten en woonwagenbewoners Lestijden

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Teldata  1 februari (algemeen)  1 oktober (programmaties en herstructureringen)  Uitzondering: CKG-scholen (telperiode)  6 verschillende lestijdenschalen 1.Kleuter: 1 februari 2.Kleuter: 1 oktober 3.Kleuter Brussel: 1 februari 4.Kleuter Brussel: 1 oktober 5.Lager 6.Lager Brussel  Aanwendingspercentages  99,375 % kleuter  98,425 % lager (1 februari)  99,375 % lager (1 oktober) Lestijden

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten  VP1: K 50 – L 60: op 3 km van VP2 en 4 km van VP3  VP2: K 30 – L 30: op 1 km van VP3  VP3: L 20  Lestijden kleuter: schaal 1  VP1: 50 kleuters  65 lestijden  VP2: 30 kleuters  48 lestijden  ( = 113) x 99,375 % = 112,29 = 112 lestijden  Lestijden lager: schaal 5  VP1: 60 lln lager  89 lestijden  VP2 en VP3: = 50 lln lager  77 lestijden  ( = 166) x 98,425 % = 163,38 = 163 lestijden Basisschool in Vlaanderen met 3 VP met telling 1 februari

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Onderwijsopdracht directie  4 lestijden: 130 t.e.m. 179 lln  10 lestijden: 20 t.e.m. 129 lln  14 lestijden: minder dan 20 lln  Onderwijsopdracht directie Brussel  4 lestijden: 70 t.e.m. 99 lln  10 lestijden: 20 t.e.m. 69 lln  14 lestijden: minder dan 20 lln Lestijden

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Herverdeling  Binnen de school  Gedurende het hele schooljaar  Overdracht  Van school tot school  Vóór 15 oktober  Beperkt tot 3 % van LTP tenzij in SG  Aanvullende lestijden steeds voor hun specifiek doel  Mag geen TBSOB tot gevolg hebben Lestijden

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vrijwillige fusie  Leerlingenaantal 15 % boven rationalisatienorm  Adjunct-directeur indien beide directies vastbenoemd  Eventuele onderwijsopdracht adjunct- directeur 4 jaren  Eventuele Z-lestijden 4 jaren (afnemend)

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Aanvullende lestijden LO in het kleuter  Lestijden volgens de schaal delen door 12 en afronden naar beneden = Per volledige schijf van 12 lestijden  Aanvullende lestijden LO in het lager  Voor de gehele school (niet per VP)  T/m 96 lln: 0  Van 97 t/m 192 lln: 2  Van 193 t/m 350 lln: 4  Van 351 t/m 450 lln: 8  Vanaf 451 lln: 10 Lestijden

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Urenpakket kinderverzorger  Voltijdse betrekking: 32 uren  Geen omzetting naar lestijden  Basispakket 8 uren indien minimum 35 kleuters  Per bijkomende schijf van 55 kleuters: + 1 uur  Per bijkomende VP met kleuter: +2 uur  Vb: 3 VP K en 150 K: = 14 uren

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Meest gevolgde cursus godsdienst/n-c zedenleer/cultuurbeschouwing  GOK  GOK+  Rand & Taal Lestijden

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen 1. Historiek en voordelen scholengemeenschap 2. Puntenenveloppen algemeen 3. Puntenenveloppen op niveau school 4. Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap 5. Eénpuntenkwestie

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Omzendbrieven  Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11)BaO/2005/11  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10)BaO/2005/09BaO/2005/10  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/05)BaO/2003/04BaO/2003/05  Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12)BAO/2005/12  Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps)PERS/2005/10/ps

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wetwijs Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Historiek en voordelen Scholengemeenschap (SG)  2003: Introductie SG en puntenenveloppen  twee testjaren  01/09/2005: eerste periode van 6 jaar gaat van start  Voordelen SG  puntenenveloppe stimulus  grotere puntenenveloppe zorg  samenleggen punten op niveau SG + ontkleuren  functies op niveau SG: directeur-coördinator-SG en stafmedewerker

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen algemeen  Sinds  4 soorten puntenenveloppen −2 soorten toegekend aan school – administratieve ondersteuning en ICT −2 soorten toegekend aan SG – zorg – stimulus  School niet in SG  puntenenveloppe zorg op niveau school

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen algemeen Puntenenveloppen worden toegekend op basis van het aantal gewogen leerlingen op de teldag per school of per scholengemeenschap. MAAR ‘ gewogen leerling’ anders voor elke puntenenveloppe Teldag is verschillend AO, ICT en zorg aan school op basis van de gewone teldag van de school (bij herstructurering: 1/10) Zorg aan scholengemeenschap en stimulus altijd op basis van teldag 1 februari (ook indien herstructurering)

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau school 3 soorten  Punten administratieve ondersteuning  Punten ICT – indien school in scholengemeenschap of samenwerkingsplatform  Punten zorg – indien school niet in scholengemeenschap

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau school  Alle punten zijn absoluut ‘gekleurd’  niet overdraagbaar naar andere enveloppe NiveauPuntenenveloppeFunctieAmbten School Administratieve ondersteuning Administratief medewerker ICT ICT-coördinator School niet in SG Zorg zorgcoördinator

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau school Oorspronkelijk  2 ambten  Administratief medewerker  Beleidsmedewerker  3 invullingen  Administratief medewerker −Administratieve ondersteuning −ICT (technische aspect)  Beleidsmedewerker −ICT (pedagogische aspect) −Zorg

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau school 85 punten 126 punten HOKT / PBA HOLT / MA Beleidsmedewerker Zorgbegeleiding of pedagogische aspect ICT 63 punten 82 punten 120 punten HSO HOKT / PBA HOLT / MA Administratief medewerker Administratieve ondersteuning of technische aspect ICT Punten-gewichtDiploma- niveau Ambt

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau school Nu AmbtDiplomaniveauPunten- gewicht Ambt-codesSalarisschaal Administratief medewerker HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten ICT-coördinator HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 85 punten 120 punten 126 punten ZorgcoördinatorHOKT / PBA HOLT / MA 85 punten 126 punten

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten Dienstbrief: 6 punten ICT / 23 punten Administratieve Ondersteuning Eén personeelslid, 2u PBA = 5 punten Personeelslid A: AM-HSO voor 10/36 = 18 punten Personeelslid B: AM-HSO voor 2/36 = 4 punten Eénpuntenkwestie: totaal 22 punten maar slechts 21 aangerekend

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap 2 soorten  Punten zorg  Punten stimulus

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap Punten zorg School genereert punten op basis van teldag 1 februari, maar scholengemeenschap krijgt de punten  Scholengemeenschap beslist over aanwending punten, maar moet rekening houden met een aantal beperkingen

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap Beperkingen  Min. 90% verdelen over scholen in scholengemeenschap  Elke school krijgt minimum het aantal punten waarop ze recht heeft volgens vorige berekeningssysteem  Geen TBSOB  Zorgpunten zijn ‘gekleurd’  enkel voor het ambt zorgcoördinator

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten punten gekregen van SG voor inrichting in eigen omkadering Directeur vrijgesteld van lesopdracht – 6/24 = 21 punten Personeelslid X : Zorgcoördinator PBA – 6/36 = 14 punten Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap Samengelegde punten & stimulus  Vanaf max. 10% van puntenenveloppe ICT en/of AO  Geen TBSOB  Geen vaste benoeming mogelijk  ‘Ontkleurd’  samengelegde punten AO en ICT kunnen aangewend worden voor ICT, zorg, AO, of ter ondersteuning SG

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap  Zorg samengelegde punten en stimulus  2 volledig aparte systemen zonder raakpunten

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap Aanstelling personeelsleden met ondersteunende functie −Directeur coördinatie-scholengemeenschap (dirco) −Stafmedewerker-scholengemeenschap – aanstelling mogelijk in 7 onderliggende ambten: » Administratieve medewerker » ICT-coördinator » Zorgcoördinator » Kleuteronderwijzer » Kleuteronderwijzer ASV » Onderwijzer » Onderwijzer ASV

43 AgODi opleiding schoolsecretariaten Stafmedewerker – onderwijzer 8/24 = 28 punten

44 AgODi opleiding schoolsecretariaten Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten

45 AgODi opleiding schoolsecretariaten Samenwerkingsplatform ICT  Samenleggen ICT punten  Niveau-overschrijdend  Geen vaste benoeming mogelijk 9

46 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier  Zie bijlage  BAO Jaarlijkse Inlichtingen −Punt 6 t.e.m. punt 9

47 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanvullende lestijden levensbeschouwelijke vakken 1.Algemeen 2.Meest gevolgde 3.Minder gevolgde 4.Formulier 5.Wijzigingen tijdens schooljaar

48 AgODi opleiding schoolsecretariaten Omzendbrief  OZB Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs (BaO/2005/09)BaO/2005/09

49 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wetwijs  Levensbeschouwelijke vakken Levensbeschouwelijke vakken  LBV-formulieren LBV-formulieren  Godsdienstlessen Godsdienstlessen  BAO-formulieren BAO-formulieren

50 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemeen  Aanvullende lestijden voor de cursussen erkende godsdiensten, NCZ en cultuurbeschouwing  Per week 2 lestijden toegekend per leerlingengroep (1 cursus = 2 lestijden)  Kunnen overgedragen worden  Enkel voor lager onderwijs

51 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemeen  Ouders maken keuze  Begin schooljaar 8 kalenderdagen tijd om te wijzigen

52 AgODi opleiding schoolsecretariaten Meest gevolgde  Teldag = teldag van de school  Gewogen leerlingen  Berekening per VP  Toekenning van lestijden per school De meest gevolgde godsdienst is die godsdienst waarvoor de meeste leerlingen in de school ingeschreven zijn.

53 AgODi opleiding schoolsecretariaten Meest gevolgde

54 AgODi opleiding schoolsecretariaten Meest gevolgde  Bijkomende halve of derde lestijd mogelijk, uit lestijden volgens de schaal  Maximum 3 lestijden per week per leerlingengroep

55 AgODi opleiding schoolsecretariaten Minder gevolgde  Eerst verdeling meest gevolgde, dan minder gevolgde  Minder gevolgde lestijden worden automatisch toegekend  Belangrijkste principe: Minder gevolgde volgt meest gevolgde

56 AgODi opleiding schoolsecretariaten Minder gevolgde  Per leerlingengroep zelfde aantal lestijden als voor meest gevolgde overeenstemmende leerlingengroep  Gelijktijdig ingericht  Totaal aantal lestijden minder gevolgde nooit meer dan totaal aantal lestijden meest gevolgde  Als leerlingengroep van meest gevolgde gesplitst wordt, mag minder gevolgde overeenstemmende leerlingengroep ook splitsen, vanaf 10 lln, bij veelvoud van 5 lln

57 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier  Voorbeeld 1 School A (1 VP): 92 lln voor RKG 12 lestijden RKG

58 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier

59 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier  Voorbeeld 2 School B (1 VP): 92 lln NCZ 12 lt NCZ Heeft 2x 5e leerjaar

60 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier

61 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier  Voorbeeld 3 School C (2 VP): VP 1: 62 lln NCZ = 8 lt NCZ VP 2: 32 lln NCZ = 4 lt NCZ In 1e en 6e leerjaar 3 lt per cursus

62 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier

63 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulieren  Voorbeeld 4 School D (1 VP) = 14 lt RKG

64 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier

65 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wijzigingen tijdens schooljaar Wijzigingen in loop van schooljaar  Geen leerlingen meer voor leerlingengroep  Nieuwe leerlingen voor cursus die nog niet ingericht werd

66 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wijzigingen tijdens schooljaar Voorbeeld 5  School D krijgt op 15/11/ lln NCZ bij: 2e en 6e leerjaar

67 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wijzigingen tijdens schooljaar

68 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wijzigingen tijdens schooljaar

69 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wijzigingen tijdens schooljaar

70 AgODi opleiding schoolsecretariaten Instaplestijden 1.Algemeen 2.Historiek 3.Berekeningswijze instaplestijden 4.Herberekening lestijden LO

71 AgODi opleiding schoolsecretariaten Omzendbrieven  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09)BaO/2005/09  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04)BaO/2003/04

72 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wetwijs  Instaplestijden Instaplestijden  Instapdagen gewoon kleuteronderwijs Instapdagen gewoon kleuteronderwijs  Herberekening lestijden kleuteronderwijs Herberekening lestijden kleuteronderwijs  BAO-formulieren BAO-formulieren

73 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemeen  Ligt het aantal kleuters op de instapdag minstens 1 kleuter hoger dan het aantal kleuters op de teldag?  JA  Instaplestijden  Formulier ‘Herberekening in het kleuteronderwijs’

74 AgODi opleiding schoolsecretariaten Historiek  Vroeger  Minstens 11 lestijden meer  Niet veel scholen konden instaplestijden inrichten of pas laat in het schooljaar  Ingewikkeld systeem

75 AgODi opleiding schoolsecretariaten Historiek  Vanaf maatregelen ter bevordering kleuterparticipatie  Betere omkadering voor kleuterscholen −Voordeliger systeem instaplestijden – Instaplestijden sneller organiseren – Extra ondersteuning voor instappertjes – Vereenvoudigd systeem

76 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekeningswijze instaplestijden  1e herberekening tijdens schooljaar  Aantal kleuters méér op de instapdag dan op de teldag = aantal instaplestijden bijkomend in te richten  Vanaf 2e herberekening tijdens schooljaar  Zelfde principe  Hiervan de al eerder bekomen instaplestijden aftrekken  = aantal instaplestijden bijkomend in te richten

77 AgODi opleiding schoolsecretariaten

78 AgODi opleiding schoolsecretariaten Herberekening lestijden LO  Kan enkel indien er een instapklas kan worden opgericht

79 AgODi opleiding schoolsecretariaten

80 AgODi opleiding schoolsecretariaten Opmerkingen  Kleuters worden op schoolniveau geteld. Met aparte telling van vestigingsplaatsen geen rekening houden  Kleuters worden niet ‘gewogen’ geteld  Ook voor kinderverzorging  Teldag = teldag voor de berekening van de lestijden volgens de schalen (school in herstructurering  1/10)  school die telt op 1/10  eerste instapdatum is eerste schooldag na Allerheiligenvakantie

81 AgODi opleiding schoolsecretariaten (Gewezen) Anderstalige Nieuwkomers (G)AN 1.Definitie AN & GAN 2.Voorwaarden 3.Formulier

82 AgODi opleiding schoolsecretariaten Omzendbrief  OZB Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers van 30/06/2006 (BAO/2006/03)BAO/2006/03

83 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wetwijs  Anderstalige nieuwkomers Anderstalige nieuwkomers  Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers

84 AgODi opleiding schoolsecretariaten Definitie AN & GAN Definitie AN  5 jaar of ouder  Thuistaal of moedertaal niet Nederlands  Onvoldoende beheersen van onderwijstaal  Maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school  Nieuwkomer (max. 1 jaar in België)  Asielcentra (enkel leeftijd)

85 AgODi opleiding schoolsecretariaten Definitie AN & GAN Definitie GAN  Basisonderwijs  Voorafgaand schooljaar AN  Onthaalonderwijs genoten

86 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden  Aanvullende gesubsidieerde of gefinancierde lestijden  Voor de opvang van (gewezen) anderstalige nieuwkomers  Enkel voor gewoon basisonderwijs  Toelage voor AN

87 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden  Keuze: via school of via SG Keuze is volledig schooljaar geldig  Aanvullende lestijden (G)AN worden altijd aan school toegekend!

88 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden  Voorwaarden voor aanvullende lestijden  Individueel werkplan  Leerkrachten volgen nascholing gericht op onthaalonderwijs  Voldoende aantal −4 AN of 6 AN (school) −12 AN (SG) −Stijging: +4 AN −Daling tot <2 AN (school) of tot <4 AN (SG) = stopzetten −Vanaf 1 GAN

89 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier Voorbeeld 1  School A (L – 1 VP) heeft: Op 11/10/2010: 4 AN Op 11/01/2011: nog eens 5 AN bij Op 01/03/2011: nog maar 1 AN Op 01/10/2010: 3 GAN

90 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier per school

91 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier per school

92 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier per school

93 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier per school

94 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier per SG Voorbeeld 2  Scholen C, D, E en F vormen samen een scholengemeenschap  Op 01/09/2010 heeft School C: 3 AN School D: 4 AN School E: 4 AN School F: 8 AN

95 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier per SG

96 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier per SG  Op 01/03/2011 vertrekken alle AN uit school D, E en F

97 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier per SG Op 01/10/10 hebben de verschillende scholen ook GAN:  School C: 0 GAN  School D: 4 GAN  School E: 2 GAN  School F: 2 GAN

98 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier per SG

99 AgODi opleiding schoolsecretariaten Tijdelijk onderwijs aan huis 1.Algemeen 2.Voorwaarden 3.Formulier

100 AgODi opleiding schoolsecretariaten Omzendbrief  OZB Onderwijs aan huis (BaO/97/5)BaO/97/5

101 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wetwijs  Tijdelijk onderwijs aan huis Tijdelijk onderwijs aan huis  Zieke leerlingen Zieke leerlingen  Chronisch zieke kinderen en jongeren Chronisch zieke kinderen en jongeren

102 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemeen  Bijkomende lestijden voor het geven van onderwijs aan zieke kinderen  Per week toegekend (4 lt)  Voor BaO en BuBaO  2 soorten  Tijdelijk onderwijs aan huis − chronisch of niet-chronisch  Permanent onderwijs aan huis  Geen huisonderwijs!

103 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden  Niet-chronisch  Leerling 5 jaar of ouder  Langdurig afwezig wegens ziekte − onafgebroken 21 kalenderdagen  Op vraag van ouders  Attest van huisarts of behandelende arts  Volledig ingevuld formulier

104 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden  Chronisch  Leerling 5 jaar of ouder  Chronisch ziek − continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden  Per 9 halve dagen afwezigheid 4 lestijden  Op vraag van ouders  Attest van geneesheer-specialist (1 per schooljaar)  Volledig ingevuld formulier

105 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulieren  Zie bijlage  Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis  Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis voor een leerling met een chronische ziekte

106 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Antwerpen Els de Wint  Vlaams-Brabant en Limburg Eric Wouters  Oost- en West-Vlaanderen Lennie van Leeuwen  Uw dossierbeheerder Schoolbeheerteams Gewoon Basisonderwijs

107 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

108 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Omkadering buitengewoon onderwijs 1.Inleiding 2.Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs 3.Lestijden 4.Uren 5.Punten 6.Formulier aanwending 7.Geïntegreerd onderwijs (GON) 8.Contact

109 AgODi opleiding schoolsecretariaten Omzendbrieven  Omzendbrief ‘Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs’ BaO/2005/10 van ‘Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs’  Omzendbrief ‘Invullen van de BKL- formulieren’‘Invullen van de BKL- formulieren’ BaO/2003/05 van  Omzendbrief ‘Afwijkingslestijden- en uren’‘Afwijkingslestijden- en uren’ NO/2006/02 van

110 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wetwijs  Personeelsformatie  BKL-formulieren  Jaarlijkse inlichtingen

111 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding  198 scholen voor buitengewoon basisonderwijs  GO!  internaten (16 MPIGO’s)  semi-internaten (10)  opvangcentra (4)

112 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding  8 types:  type 1: kinderen met een licht mentale handicap;  type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap;  type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen;  type 4: kinderen met een fysieke handicap;  type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium;  type 6: kinderen met een visuele handicap;  type 7: kinderen met een auditieve handicap;  type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen

113 AgODi opleiding schoolsecretariaten Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs  Lestijden en uren Rekening houdend met type en/of verblijfsregeling van de leerlingen  Punten

114 AgODi opleiding schoolsecretariaten Lestijdenpakket  Lestijden volgens de schalen  Teldag / telperiode (T5)  Per type schalenschalen  Aanwendingspercentage 94,5%  Meerderheidsgodsdienst uit pakket  Aanwending lestijden: voor onderwijzend personeel

115 AgODi opleiding schoolsecretariaten Lestijdenpakket  Aanvullende lestijden  Minderheidscursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer  Permanent onderwijs aan huis (POAH)  Geïntegreerd onderwijs (GON)  Inclusief onderwijs (ION)  Rand en Taal  GOK (enkel externe en semi-interne lln type 1 en type 3)

116 AgODi opleiding schoolsecretariaten Urenpakket  Uren volgens de richtgetallen  per type  rekening houdend met de verblijfsregeling van de leerling: −extern −intern −semi-intern −revalidatie  Internaat/semi-internaat/opvangcentrum  Uitgez. type 5-scholen  Aanvullende uren  geïntegreerd onderwijs (GON)

117 AgODi opleiding schoolsecretariaten Urenpakket  Aanwending uren: voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel  Psycholoog – Arts – Verpleger – Logopedist – Kinesitherapeut – Maatschappelijk werker – Ergotherapeut – Orthopedagoog – Kinderverzorger  In (semi-)internaten en opvangcentra: ook administratief en opvoedend personeel

118 AgODi opleiding schoolsecretariaten Extra/bijkomend  Extra lestijden/uren  Projecten buitengewone onderwijsontwikkeling (PBOO)  Bijkomende lestijden  Vrijwillige fusie  Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)  Bijkomende lestijden/uren voor afwijkingen: gewone en GON ASS

119 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten  Voor de school:  ICT  administratieve omkadering  Via de SG:  stimulus  zorg

120 AgODi opleiding schoolsecretariaten Formulier aanwending  Melding aanwending lestijden-, uren- en puntenpakket in het buitengewoon onderwijs via ‘BKL-formulier’: bijlage 1bijlage 1 bij omzendbrief ‘Invullen van de BKL-formulieren’

121 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geïntegreerd onderwijs (GON) 1.Inleiding 2.Toelatingsvoorwaarden + documenten 3.GON-pakket 4.Aandachtspunten 5.Inclusief onderwijs (ION)

122 AgODi opleiding schoolsecretariaten Omzendbrieven  Omzendbrief ‘Geïntegreerd onderwijs’ GD/2003/05 van ‘Geïntegreerd onderwijs’  Omzendbrief ‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’ NO/2008/05 van ‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’

123 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wetwijs  Geïntegreerd onderwijs (GON) GON-dossier GON-pakket Integratieplan (GON)  Inclusief onderwijs (ION) Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap – type 2 (ION)

124 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding  samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs:  voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden  volgen les in gewoon onderwijs  met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs  alle niveaus  uitzondering: universitair onderwijs  begeleiding kan niveau-overschrijdend

125 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding GON-begeleiding buitengewoon basisonderwijs scholen buitengewoon basisonderwijs begeleiden 8184 leerlingen in gewoon onderwijs

126 AgODi opleiding schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden en vereiste documenten GON-dossier  toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs  teldag = eerste schooldag oktober  inschrijvingsverslag  BO-attest: zie bijlage 1 en bijlage 6 omzendbrief GONbijlage 1bijlage 6  protocol  diagnosestelling ASS  voor nieuwe GON-leerlingen vanaf 1 september 2007  (kinder)psychiater, COS of referentiecentrum autisme adressen: zie bijlage 7 omzendbrief GONbijlage 7  zending  integratieplan: zie bijlage 2 omzendbrief GONbijlage 2

127 AgODi opleiding schoolsecretariaten GON-pakket  GON-eenheden  toegekend aan BO-school  zie bijlage 3 omzendbrief GONbijlage 3  Flexibele aanwending  t.a.v. het GON-team: zowel lestijden als uren  t.a.v. leerlingen

128 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aandachtspunten  Voorafgaand jaar in BO voor type 1/3/8  Type 4/6/7: 3de jaar matig = geen recht  uitzondering: kleuters  Onmogelijke combinaties  overeenkomst: - type / niveau - type / aard en ernst van de handicap  11-jarige type 8-leerling op 1/9  Leeftijdsvoorwaarden op 1/10  opletten met instapdata jonge kleuters

129 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inclusief onderwijs (ION)  enkel voor leerlingen type 2  enkel in lager en secundair onderwijs  ondersteuning door buitengewoon onderwijs (school type 2)  volledige en permanente integratie  contingent: max. 100 leerlingen / schooljaar  enkel voor onderwijskundige hulp (5,5 lestijden)  geen teldag

130 AgODi opleiding schoolsecretariaten Contact Schoolbeheerteam buitengewoon basisonderwijs:  Christel Bens  Uw dossierbeheerder


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google