De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2: De lage landen bij de zee.  Harde – zachte kusten  Geven en nemen  Zelfstandigwerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2: De lage landen bij de zee.  Harde – zachte kusten  Geven en nemen  Zelfstandigwerken."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2: De lage landen bij de zee

2  Harde – zachte kusten  Geven en nemen  Zelfstandigwerken

3  10.000 jaar geleden, eindigde de ijstijd en begon het smelten van de ijskappen.  Dit leidde tot een (voort durende) zeespiegelstijging  De Noordzee en het Kanaal vulde zich met zeewater.  Nederland had toen andere ‘grenzen’/kustlijnen. Zie kaarten atlas.

4  Nederland kent harde kusten en zachte kusten. Beiden beschermen ze NL tegen dreiging van water vanuit zee.  Zachte kusten zijn door de natuur ontstaan, zoals;  Duinen  Stranden  Zandplaten  Wadden  Kwelders

5  Harde kusten zijn door de mens aangelegd, zoals;  Dijken  Dammen

6  Dijk aan zee  Waar de natuur (bijv: duinen) te weinig beschermd heeft de mens een zeedijk aangelegd.  Vb: Hondsbossche zeewering

7

8

9 Ecologie als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de verspreiding van organismen, de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen en de relaties tussen organismen en de niet-biologische omgeving.biologie

10  De kust verandert voortdurend door zogenaamde kustprocessen;  Hierdoor vind opbouw en afbraak van kusten plaats  De kust verandert voortdurend door;  Wind ▪ Golven ▪ Zeestromen ▪ Opstuwing  Getijden  De mens

11  De wind zorgt voor het ontstaan van golven, zeestromingen en opstuwing van water.  Hierdoor word zand gesedimenteerd maar ook weg geërodeerd langs de kust.  (lees mini teksten boek).

12

13

14

15 http://www.deltawerken.com/modules/media gallery/popup.php?id=1650&style_root=/hom e/deltawer/public_html/styles/blauw&style_ro ot_http=http://www.deltawerken.com/styles/ blauw&language=nl

16 http://www.nauticlink.com/nl/getijklok /getijdenklok-ebvloed.html

17  De mens probeert al lange tijd te overleven met water.  Eerst door op hogere plekken te wonen  Later door terpen  En nog later door dijken te bouwen  Eeuwenlange strijd tegen het water! (en ook nu nog wilde plannen, zie fig 2.12).


Download ppt "Hoofdstuk 2: De lage landen bij de zee.  Harde – zachte kusten  Geven en nemen  Zelfstandigwerken."

Verwante presentaties


Ads door Google