De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Water” bij milieueffectrapportage Studienamiddag 23 januari 2012 Paul Van Snick afdelingshoofd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Water” bij milieueffectrapportage Studienamiddag 23 januari 2012 Paul Van Snick afdelingshoofd."— Transcript van de presentatie:

1 “Water” bij milieueffectrapportage Studienamiddag 23 januari 2012 Paul Van Snick afdelingshoofd

2 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Welkomstwoord en toelichting richtlijnenboeken 1.Proces Mer in beweging  de nieuwe dienst Milieueffectrapportagebeheer (dienst Mer) 2.Richtlijnenboeken en discipline Water binnen dienst Mer 3.Focus op programma  Richtlijnenboek Water  Evoluties in wetgeving, beleid en methodologie

3 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Proces Mer in beweging Vóór Mer in beweging: Dienst Mer = verantwoordelijk voor milieueffectrapportage Dienst BGP = verantwoordelijk voor begeleiding gebiedsgerichte planprocessen Na Mer in beweging: Dienst Milieueffectrapportage beheer 1+1 > 2!

4 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Missie en Visie Missie ‘We zetten ons in voor het optimaal verloop van de milieueffectrapportage en voor het beoordelen van de milieukwaliteit van plannen en projecten met het oog op een leefbaar Vlaanderen.’ Visie ‘We verruimen de milieueffectenrapportage tot een proces waar we streven naar de minimale negatieve impact van het voorgenomen plan of project, op mens en milieu. We stimuleren de dialoog, om vanaf de start tot en met de uitvoering en vanuit een gebiedsgerichte visie, een significante positieve bijdrage te leveren aan duurzame kwaliteit voor mens en milieu.’

5 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Dienst Milieueffectrapportagebeheer KerntakenKerncompetenties ProcesbegeleidingOvertuigingskracht Kennis en MethodologieNetwerken KwaliteitsbeoordelingOordeelsvorming (synthetisch denken) Resultaatgerichtheid Strategische waarden Klantgericht denken en handelen Algemeen belang primeert op individuele Interne en externe transparantie Gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen (vergt ververtrouwen)

6 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Een nieuw organisatiemodel = 4 thematische zelfsturende teams

7 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Organisatiemodel Team InfrastructuurTeam Open Ruimte HavensOntbossing BedrijventerreinenWaterbeheersing en - zuivering Lijninfrastructuur (waterwegen, wegen,…) Ruilverkaveling LuchthavensKustwerken Grondwater AGNAS Leidingen Golfterreinen

8 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Organisatiemodel Team Industriële Ruimte Afval Chemie Metaal Dierlijke Productie Voeding Papier Hout Textiel Ontginningen Team Stedelijke Ruimte Afbakening Stedelijke Gebieden Stadsontwikkeling Harde en zachte Recreatie Windturbines

9 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Een nieuw organisatiemodel Transversale advies en ontwikkelplatformen

10 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Proces Mer in Beweging Meer informatie: Website: www.mervlaanderen.bewww.mervlaanderen.be Presentaties forum 19 oktober 2011 ‘mer in beweging’

11 Richtlijnenboeken en discipline Water binnen de dienst Mer

12 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Richtlijnenboeken Beschikbaarheid? Sinds eind jaren ‘90: richtlijnenboeken voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten die de bij voorkeur te hanteren methodologie voor de verschillende disciplines en activiteitengroepen in een project-MER vastlegde. Geen juridische grondslag toen. Verandering door het Mer/Vr-decreet van 18 december 2002 dat zowel het hanteren als het actualiseren ingevolge nieuwe (wetenschappelijke) inzichten van richtlijnenboeken verplicht stelt. Sindsdien regelmatige actualisaties van richtlijnenboeken. Website: www.mervlaanderen.be onder item deskundigenwww.mervlaanderen.be

13 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Types richtlijnenboeken 1. Richtlijnenboeken per discipline: Deze geven een algemene methodologie weer voor een specifieke discipline. Binnen de nieuwe organisatie is het duidelijk dat deze richtlijnenboeken voor elk team relevant kunnen zijn en dat deze bijgevolg eerder een ontwikkelingsplatform vormen. 2. Richtlijnenboeken per activiteitengroep: Deze geven een methodologie weer voor een bepaalde activiteitengroep, aanvullend op de discipline-specifieke richtlijnenboeken. Afhankelijk van de activiteit is het duidelijk welk team hiervoor verantwoordelijk is.

14 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Recentste en lopende richtlijnenboeken  Richtlijnenboeken per activiteitengroep  Landbouwdieren (vernieuwde versie 2011)  Stadsontwikkeling & recreatie (2011) Lopende richtlijnenboeken per activiteitengroep  Ontginningen 1.Richtlijnenboeken per discipline  Geluid en trillingen (2011)  Water (2011) Lopende richtlijnenboeken per discipline  Lucht  Fauna en flora

15 Focus op programma: Richtlijnenboek Water Evoluties in wetgeving, beleid en methodologie

16 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Richtlijnenboek Water 2005: Eerste keer geactualiseerd Door o.a. wijzigingen in wetgeving (ook toekomstige): nieuwe actualisaties gewenst Opdracht afgerond september 2011 Studieopdracht richtlijnenboek ‘actualisatie van het richtlijnenboek milieueffectrapportage voor de discipline Water’

17 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Richtlijnenboek Water: samenstelling stuurgroep Sertius/ Grontmij Beperkte stuurgroep: Dienst Mer VMM ARP Uitgebreide stuurgroep: Beperkte stuurgroep aangevuld met administraties en MER- deskundigen water

18 Studienamiddag: “Water” bij merPaul Van Snick – Dienst Mer Studienamiddag Water: wie komt wat vertellen  Sertius en Grontmij:  Deel project-MER uit het richtlijnenboek: de belangrijkste nieuwe inzichten en relevant te vermelden aspecten.  Deel plan-MER - volledig nieuw deel  Dienst Mer: de zoektocht naar hoe klimaat binnen milieueffectrapportage kan uitgewerkt worden  VMM:  Recente wijzigingen inzake watertoets en overstromingskaarten  Nieuwe milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater en het gebruik van mengzones  Bepalen van de impact van grondwaterwinningen

19 Bedankt voor jullie aandacht en een aangename studienamiddag!


Download ppt "“Water” bij milieueffectrapportage Studienamiddag 23 januari 2012 Paul Van Snick afdelingshoofd."

Verwante presentaties


Ads door Google