De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiecarrousel Communicatielijnen zorg Montessorischool Tuinstad Schiebroek 15 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiecarrousel Communicatielijnen zorg Montessorischool Tuinstad Schiebroek 15 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiecarrousel Communicatielijnen zorg Montessorischool Tuinstad Schiebroek 15 september 2011

2 Organigram Algemeen directeur: Adjunct directeur: Mascha Stolk Intern Begeleiders Helma Hendriks Yfke Kuiper Onderbouwcoördinator Henna Tjoe-a-on OBB: Marja Gabriels/ Ilona Oostdijk OBC: Ronald Schonberger/ Luc Stock OBD: Marion Cloosterman/ Anne Marie Engelshove OBE: Henna Tjoe-a-on/ Doriska de Roon OBF: Noor ter Heege/ Sabine Vrijlandt Administratie Yvonne Andreas Administratie Yvonne Andreas Vakleerkrachten: Handvaardigheid Annemiek Krijger Zingen Kees Verhaar HVO Hedy Bastemeijer/ Inge Breedveld Gym: Remy Snel/ Frans Ceton Engels Irene Voorthuijzen Middenbouwcoördinator Yfke Kuiper MBA: Jeroen Muijser MBB: Marije van Son MBC: Inge Jansen MBD: Annemarie van Lier MBE: Veronique van Rutten MBF: Arthur den Boer Bovenbouwcoördinator Dennis de Kruif BBA: Merel Bakker BBB: Elpida van Noorloos BBC: Kim van de Steenoven BBD: Jiska Kroef BBE: Dennis de Kruif

3 Interne communicatie  Directie overleg  Directie-Ib overleg  MMT vergadering  Teamvergadering  Bouwvergadering Directie overleg Teamvergadering Directie-Ib overleg en MMT vergadering Bouwvergadering

4 Intern Begeleider in de school Zorgbeleid coördineren Begeleiden leerkrachten o.a  In groep  Schrijven handelingsplannen….  Observaties interactie leerling- leerkracht  Klassenmanagement  Adviseren werksituaties Adviseren leerkrachten en directie Overleggen externe hulpverlening en begeleiding Volgen van groepsprocessen Volgen leer- en ontwikkelingslijnen leerlingen Orthotheek

5 Externe communicatie  Informatiecarrousel  Klassenbezoek door ouders  Minimaal 1 x per jaar  Oudergesprekken:  Oktobergesprek  Januarigesprek (verslag)  Junigesprek (verslag)  Nieuwsbrief  1 x per maand (digitaal)  Ouderportaal Parnassys

6 Communicatie over ontwikkeling en het welbevinden van de leerling Leerkracht Directie Vertrouwens persoon Externen Intern begeleider BLZSMWCJG

7 Leerlingen volgen Leerkrachten  Begeleiden in de groep  Signaleren in de groep  Observeren in de groep  Oudergesprekken  Groeps- en leerlingbespreking  Registreren (Parnassys) Intern begeleider  Observeren in de groep  Volgen ontwikkelingslijnen (parnassys)  Groeps- en leerlingbespreking Externen  BLZ, SMW, CJG  Psycholoog, Orthopedagoog  Meldcode, AMK e.d

8 Leerlingen volgen Stappenplan leerling volgen  Alle leerlingen:  Signalering  Observatie  Toetsen  Zorgleerlingen:  Inventarisatieprobleem  Gesprekken met ouders  Opstellen handelingsplan  Gesprekken met ouders  Eventueel start hulptraject. Hulpvraag aan intern begeleider

9 Leerlingvolgsysteem  Parnassys:  Administratie- en leerlingvolgsysteem  Ouderportaal  ZIEN!

10 Besprekingen Groepsbespreking  4 keer per jaar  Alle kinderen worden besproken  Cognitieve ontwikkeling  Sociaal-emotionele ontwikkeling  Arrangement spelling  Handelingsplannen Leerlingbespreking  4 keer per jaar  Zorgleerlingen worden besproken  Ontwikkelingsperspectief  Gestelde doelen evalueren

11 Driehoek van zorg Leerling Ouders School

12 Zorg- en hulptrajecten Intern  Handelingsplan  intensieve begeleiding van de leerkracht  Kindercoach  Leesouders  Ontwikkelingsperspectief Extern  Zorgteam WSNS  Vergoede dyslexiezorg  Logopedie (via huisarts)  CJG  Pedagoog  Psycholoog  SOVA training  Vriendentraining  Ambulante begeleiding  WSNS (PAB)  Kinderpraktijken  Eigen kosten

13 Toetskalender

14 Niet- methodetoetsen

15 Methodetoetsen  Aftekenboekje  Zeker Weten momenten  Parnassys methodetoetsen  Begin- en einddictees  Zeker Weten momenten rekenen

16 Interpretatie toetsen  A4.0 - 5.0Goed  B3.0 - 4.0Voldoende  C2.5 - 3.0Gemiddeld  C2.0 – 2.5Matig  D1.0 – 2.0Onvoldoende  E0.0 – 1.0Onvoldoende o Intern werken wij met niveauwaardes. o Als ouder ziet u in het ouderportaal alleen het niveau NiveauNiveauwaardeBeoordeling

17 Handelingsplannen  Leerkracht schrijft het plan  Intern begeleider adviseert  Leerkracht bespreekt het plan vooraf en achter met de ouders

18 Montessorigericht werken  Combinatie van:  Handelingsgericht werken  Opbrengstgericht werken  Kenmerken:  Niet langer “repareren”  Vooraf gestelde doelen per periode per leerling/ per bouw  Huidig schooljaar:  Spelling  Volgend schooljaar:  Rekenen

19 Voortgezet onderwijs  Leerlingvolgsysteem  Entreetoets (groep 7)  Eindtoets (groep 8)  Advies van de school  Koers VO  Praktijkonderwijs  Leerwegondersteunend onderwijs

20 Passend onderwijs De zorg waar tot nu toe het meest over is gesproken gaat over leerlingen die onder het gemiddelde zitten. Ook voor kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben, proberen wij de beste zorg te bieden. We zijn nog in het beginstadium met het vormgeven hiervan, maar het is een belangrijk speerpunt voor het komende schooljaar. Binnen het montessorionderwijs zijn uiteraard altijd veel mogelijkheden tot verbreding en verdieping in de leerstof, maar voor sommige leerlingen is er meer nodig. Als dat voor uw kind speelt, zal de leerkracht hier met u over spreken en de mogelijkheden en onmogelijkheden uit de doeken doen


Download ppt "Informatiecarrousel Communicatielijnen zorg Montessorischool Tuinstad Schiebroek 15 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google