De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BO Zonnehart. nov 20062 Historiek 1957: Zusters van Liefde Kortemark – 2 klassen internaat 1967: Gemengde werking en semi-internaat 1988: Zonnehart: regionale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BO Zonnehart. nov 20062 Historiek 1957: Zusters van Liefde Kortemark – 2 klassen internaat 1967: Gemengde werking en semi-internaat 1988: Zonnehart: regionale."— Transcript van de presentatie:

1 BO Zonnehart

2 nov 20062 Historiek 1957: Zusters van Liefde Kortemark – 2 klassen internaat 1967: Gemengde werking en semi-internaat 1988: Zonnehart: regionale werking & busvervoer 1990: Externaat 1993: Overname door vzw De Rozenkrans 2001: Nieuwbouw Sportlaan

3 nov 20063 Samenwerkingsverbanden VOC Rozenweelde (internaat en semi-internaat) Revalidatiecentrum ‘t Veld CLB ouders

4 nov 20064 Doelgroepen hoofdcriterium mentale handicap (matig tot diep) Ook grensgevallen licht/matig Velen hebben bijkomende zorgvragen vanuit problematieken als –Beperkte visus, gehoor, pervasieve ontwikkelingsstoornis, motorische handicap, ADHD, syndroom van Down, epilepsie,….

5 nov 20065 Eigen accenten Welbevinden en betrokkenheid Totale ontwikkeling stimuleren Programma op maat van het kind (IHP) Participatie van ouders Pedagogische eenheden-overschrijdend werken Multidisciplinaire werking

6 DRIE CLUSTERS matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

7 nov 20067 matig, ernstig tot diep Buitengewoon kleuteronderwijs voor kinderen met een matig, ernstig of diep mentale handicap met eventueel bijkomende handicaps matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

8 nov 20068 BKO Communicatie Zindelijkheidstraining Gerichte aandacht

9 nov 20069 1.Kinderen met matig, ernstig tot diep mentale beperking 1 kleuterklas 1 oriëntatieklas 1 socialisatieklas met ondersteunde communicatiemiddelen (SMOG,Beta), functioneel lezen en huishoudelijke vaardigheden 2 klassen met technisch lees- en rekenprogramma matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

10 nov 200610 Communicatie en taal Smog Beta technisch en begrijpend lezen (thema’s, stappenplan, vriendenboekje) Globaalwoorden (functioneel)

11 nov 200611 C en T: Schrijven Schrijfdans Naam, adres Script- lopend schrift- typen

12 nov 200612 Leren leren:Uitgangspunten Interactie kind-leerkracht-omgeving

13 nov 200613 Kind Cognitieve vaardigheden Aandachtsproblemen Motivatie

14 nov 200614 Leerkracht Weten wat (IHP) Waarom Waardering Planmatig Transfer

15 nov 200615 Omgeving Rijk houvast

16 nov 200616 Leren leren Veel hoekenwerk Speel-en leerhoeken; zelfstandig werken Keuzesysteem –planning hoekenwerk

17 nov 200617 Leren leren: Geen standaardmateriaal;grote materialen Aanpassen – eenvoudige layout Foto’s Doe-activiteiten

18 nov 200618 Motorische ontwikkeling en lich. opvoeding Psychomotoriek Vrijetijdsbesteding Zwemmen Fijne motoriek

19 nov 200619 Muzische vorming Ifv vrijetijdsbesteding Computer hanteren Handvaardigheid- fier op het resultaat

20 nov 200620 Wereldoriëntatie Persoonlijke redzaamheid Maatschappelijke redzaamheid Kloklezen

21 nov 200621 Sociaal-emotionele ontwikkeling Basisveiligheid: vertrekken vanuit noden kind Houvast: dagschema; visualisaties Nauwe samenwerking met ouders Ook feestvieren Verbondenheid hele school

22 nov 200622 Sociaal-emotionele opvoeding Veiligheid-houvast: dagoverzicht, speeltijdbegeleiding Aandacht voor gevoelens (gevoelsthermometer- onthaal-spec lessen) Ervaringsgericht werken rekening houden met elkaar (hoekenwerk, leren samenspelen, babbelspel)

23 nov 200623 Functioneel rekenen Te gebruiken in dagelijks leven: tafeldekken, fruitronde,… getallenkennis Koken : wegen Handvaardigheid: meten Uitz: hoofdrekenen machinerekenen

24 nov 200624 Basale klassen Cognitie: 4m - 1,5j Motorische handicap Medische problemen Visuele of auditieve handicap Totale afhankelijkheid 2. Kinderen op basaal niveau matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

25 nov 200625 Basaal Noden : Positieve (lichamelijke) ervaringen Basisveiligheid en hechting:continuïteit Eigen inbreng Basale stimulatie matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

26 nov 200626 3. Kinderen met uitgesproken nood aan duidelijkheid Diagnose ASS Cognitie: 6ma-6jaar Emotioneel< 3 jaar

27 nov 200627 Uitgesproken nood aan duidelijkheid: behoeften Vaste personen Individuele aanleersessies, werksessies en spelsessies


Download ppt "BO Zonnehart. nov 20062 Historiek 1957: Zusters van Liefde Kortemark – 2 klassen internaat 1967: Gemengde werking en semi-internaat 1988: Zonnehart: regionale."

Verwante presentaties


Ads door Google