De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BO Zonnehart. nov 20062 Historiek 1957: Zusters van Liefde Kortemark – 2 klassen internaat 1967: Gemengde werking en semi-internaat 1988: Zonnehart: regionale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BO Zonnehart. nov 20062 Historiek 1957: Zusters van Liefde Kortemark – 2 klassen internaat 1967: Gemengde werking en semi-internaat 1988: Zonnehart: regionale."— Transcript van de presentatie:

1 BO Zonnehart

2 nov Historiek 1957: Zusters van Liefde Kortemark – 2 klassen internaat 1967: Gemengde werking en semi-internaat 1988: Zonnehart: regionale werking & busvervoer 1990: Externaat 1993: Overname door vzw De Rozenkrans 2001: Nieuwbouw Sportlaan

3 nov Samenwerkingsverbanden VOC Rozenweelde (internaat en semi-internaat) Revalidatiecentrum ‘t Veld CLB ouders

4 nov Doelgroepen hoofdcriterium mentale handicap (matig tot diep) Ook grensgevallen licht/matig Velen hebben bijkomende zorgvragen vanuit problematieken als –Beperkte visus, gehoor, pervasieve ontwikkelingsstoornis, motorische handicap, ADHD, syndroom van Down, epilepsie,….

5 nov Eigen accenten Welbevinden en betrokkenheid Totale ontwikkeling stimuleren Programma op maat van het kind (IHP) Participatie van ouders Pedagogische eenheden-overschrijdend werken Multidisciplinaire werking

6 DRIE CLUSTERS matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

7 nov matig, ernstig tot diep Buitengewoon kleuteronderwijs voor kinderen met een matig, ernstig of diep mentale handicap met eventueel bijkomende handicaps matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

8 nov BKO Communicatie Zindelijkheidstraining Gerichte aandacht

9 nov Kinderen met matig, ernstig tot diep mentale beperking 1 kleuterklas 1 oriëntatieklas 1 socialisatieklas met ondersteunde communicatiemiddelen (SMOG,Beta), functioneel lezen en huishoudelijke vaardigheden 2 klassen met technisch lees- en rekenprogramma matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

10 nov Communicatie en taal Smog Beta technisch en begrijpend lezen (thema’s, stappenplan, vriendenboekje) Globaalwoorden (functioneel)

11 nov C en T: Schrijven Schrijfdans Naam, adres Script- lopend schrift- typen

12 nov Leren leren:Uitgangspunten Interactie kind-leerkracht-omgeving

13 nov Kind Cognitieve vaardigheden Aandachtsproblemen Motivatie

14 nov Leerkracht Weten wat (IHP) Waarom Waardering Planmatig Transfer

15 nov Omgeving Rijk houvast

16 nov Leren leren Veel hoekenwerk Speel-en leerhoeken; zelfstandig werken Keuzesysteem –planning hoekenwerk

17 nov Leren leren: Geen standaardmateriaal;grote materialen Aanpassen – eenvoudige layout Foto’s Doe-activiteiten

18 nov Motorische ontwikkeling en lich. opvoeding Psychomotoriek Vrijetijdsbesteding Zwemmen Fijne motoriek

19 nov Muzische vorming Ifv vrijetijdsbesteding Computer hanteren Handvaardigheid- fier op het resultaat

20 nov Wereldoriëntatie Persoonlijke redzaamheid Maatschappelijke redzaamheid Kloklezen

21 nov Sociaal-emotionele ontwikkeling Basisveiligheid: vertrekken vanuit noden kind Houvast: dagschema; visualisaties Nauwe samenwerking met ouders Ook feestvieren Verbondenheid hele school

22 nov Sociaal-emotionele opvoeding Veiligheid-houvast: dagoverzicht, speeltijdbegeleiding Aandacht voor gevoelens (gevoelsthermometer- onthaal-spec lessen) Ervaringsgericht werken rekening houden met elkaar (hoekenwerk, leren samenspelen, babbelspel)

23 nov Functioneel rekenen Te gebruiken in dagelijks leven: tafeldekken, fruitronde,… getallenkennis Koken : wegen Handvaardigheid: meten Uitz: hoofdrekenen machinerekenen

24 nov Basale klassen Cognitie: 4m - 1,5j Motorische handicap Medische problemen Visuele of auditieve handicap Totale afhankelijkheid 2. Kinderen op basaal niveau matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

25 nov Basaal Noden : Positieve (lichamelijke) ervaringen Basisveiligheid en hechting:continuïteit Eigen inbreng Basale stimulatie matig, ernstig tot diep basaal auti-werking

26 nov Kinderen met uitgesproken nood aan duidelijkheid Diagnose ASS Cognitie: 6ma-6jaar Emotioneel< 3 jaar

27 nov Uitgesproken nood aan duidelijkheid: behoeften Vaste personen Individuele aanleersessies, werksessies en spelsessies


Download ppt "BO Zonnehart. nov 20062 Historiek 1957: Zusters van Liefde Kortemark – 2 klassen internaat 1967: Gemengde werking en semi-internaat 1988: Zonnehart: regionale."

Verwante presentaties


Ads door Google