De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica 1 NSG geluidshindermiddag ‘communiceren over geluid met niet-akoestici’

Verwante presentaties


Presentatie over: "M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica 1 NSG geluidshindermiddag ‘communiceren over geluid met niet-akoestici’"— Transcript van de presentatie:

1 M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica 1 NSG geluidshindermiddag ‘communiceren over geluid met niet-akoestici’ emissiegericht geluidsbeleid door: Ir. Theodoor Höngens

2 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 20062 Emissiegericht geluidsbeleid ideeën over ▪de rol en plaats van geluid in RO ▪geluidsbeoordeling zonder decibellen ▪classificeren van geluidsbronnen en gebieden ▪gebruik van emissieplafonds voor industrie en verkeer ▪een instrument voor toepassing door niet- deskundigen bij strategisch onderzoek in de beleid- en ontwikkelfase inhoud

3 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 20063 Gemeente • afd. milieu • afd. verkeer • afd. stedenbouw/RO projectontwikkelaar • plattegrond/typologie • verkoopbaarheid • oriëntatie buitenruimte architect • plattegrond • voorzieningen • bouwtechnisch bouwer • voorzieningen • bouwtechnisch bewoner • comfort • bruikbaarheid • onderhoud

4 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 20064 bijzonderheden tav ´geluid´ ▪gerelateerd aan bron in de omgeving ▪moeilijk weg te nemen ▪gevolgen voor gebouw ▪gebouwmassa ▪oriëntatie plattegronden (geluidsluwe gevel) ▪evt. dove gevel ▪voorzieningen geluidswering gevel ▪gevolgen voor wooncomfort

5 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 20065 geluid in de Ruimtelijke Ontwikkeling ▪gegevens bronnen ▪gedetailleerd overdracht berekenen ▪toetsing aan grenswaarden en maximale ontheffingswaarden ▪vastleggen in bestemmingsplan ▪hogere waarden worden ‘geregeld’

6 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 20066 planontwikkeling ▪geluid speelt dan weer bij bouwvergunningsaanvraag (geluidswering gevel) ▪ofwel geluid krijgt laat aandacht.

7 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 20067 idee: scheiding emissie en immissie

8 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 20068 beheer emissie ▪beheren van de emissie, bijv. door: ▪emissieplafonds, zie rijkswegen, railverkeer ▪beheerssysteem bedrijven- en industrieterreinen ▪levert op: ▪toepasbaar bij planning, uitgifte, beheer en handhaving ▪duidelijke scheiding van rollen en bevoegdheden ▪economisch, efficiënt ▪inzichtelijk, transparant ▪technisch realiseerbaar ▪rechtszekerheid

9 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 20069 Voorbeeld beheersysteem bedrijventerrein boekhoud systeem met kavels: ▪max geluidvermogen per kavel ▪doorrekenen naar totaal ▪beheren bij enkele vaste punten

10 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200610 Emissiegericht geluidsbeheerVoorbeeld beheersysteem bedrijventerrein

11 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200611 emissiegericht geluidsbeheer emissiekentallen in klassen •wegverkeer •wegtype (hoofdweg wijkweg) •wegdekcategorie (klinkers (stil) asfalt) •(afscherming) •industrie •oppervlakbetrokken geluidsvermogens (type bedrijf, stand der techniek) •continue of fluctuerende bedrijfssituatie •(afscherming) classificatie

12 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200612 van emissie naar immissie ▪doel: eenvoud bij planontwikkeling ▪passend binnen denkraam van beleidsmakers, stedebouwkundigen en projectontwikkelaars ▪werkbaar in schetsfase ▪voorwaardenscheppend bij invulling en uitvoering ▪hanteerbaar voor niet-akoestici ▪vermijden van pseudo-nauwkeurigheid ▪aansluiting bij ontwikkelingen leefomgevingskwaliteit

13 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200613 ▪geluidseffecten van grote lawaaimakers in de omgeving worden als randvoorwaarden in het ontwerpstadium meegenomen. ▪randvoorwaarden bijvoorbeeld: ▪mogelijke functies ▪afschermende bebouwing voor geluidsgevoelige bebouwing ▪vereiste klasse voor geluidswering ▪wel/geen geluidsluwe gevel ▪indeling plattegronden ▪waar ‘stille’ recreatie-zones randvoorwaarden voor immissie

14 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200614 de omgeving

15 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200615 immissiegericht geluidsbeheer •toelaatbaar omgevingsgeluid in klassen, afhankelijk van bron en omgevingstype: •continue bron incidentele pieken •dagbedrijf nachtbedrijf •dorpssituatie drukke stad •woonwijk bedrijventerrein •buitenstedelijk binnenstedelijk classificatie

16 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200616 Bijvoorbeeld: bebouwingszones met geluidniveaus in bestemmingsplan vastleggen 58 dB56 dB54 dB52 dB50 dB 48 dB 60 dB

17 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200617 stappen: van beheren emissie naar randvoorwaarden bij immissie 1.de emissie vastleggen (in bestemmingsplan) 2.de emissie beheren / handhaven 3.immissie classificeren 4.randvoorwaarden nav classificatie bepalen (bestemmingsplan) 5.plannen ontwikkelen met randvoorwaarden 6.bij bouwvergunning toetsen aan randvoorwaarden (en overige bouw-eisen)

18 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200618 overdenkingen bij idee van scheiding ▪aandachtspunten ▪juridisch: duidelijke systematiek, maar hoe kunnen we het goed regelen? ▪afstemming Wm/Wgh, Wro en Woningwet ▪consistent ▪aansluiting bij bouwregelgeving ▪passend bij Wro, Wm/Wgh ▪toepasbaar voor EU-richtlijn omgevingslawaai

19 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200619 tegenstrijdigheid: eenvoud detaillering/nauwkeurigheid ▪beheersen totale geluidproductie zeer eenvoudig, kan echter leiden tot overschrijding plaatselijke overschrijdingen ▪uitgebreide overdrachtsberekeningen leveren nauwkeurig resultaat, echter complex en niet goed beheersbaar ▪Waar zit balans? ▪Wat is juridisch beheersbaar??

20 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200620 nadere uitwerking … ▪categorisering bedrijven en indeling bedrijventerreinen? ▪classificatie van overgangsgebieden? ▪geluidsboekhouding? ▪emissiegerichte handhaving? ▪emissierechten? ▪accountancy? ▪geluid als aspect binnen duurzaam beheer? ▪leerpunten uit praktische toepassingen?

21 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200621 Winst/verlies rekening Geen winst door vereenvoudiging zonder verlies aan detaillering: ▪Winst: iedereen begrijpt het, accepteert het en kan het hanteren binnen zijn eigen discipline ▪Verlies: geen toetsing bij individuele woningen en kans op overschrijding op sommige punten en bij sommige woningen

22 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200622 vragen / discussie

23 NSG geluidshindermiddag - communiceren over geluid met niet-akoestici, 20 december 200623 BEDANKT VOOR UW AANDACHT ! adresgegevens: M+P – raadgevende ingenieurs Ir. Theodoor Höngens postbus 344 1430 AH Aalsmeer tel: 0297-320651 website: www.mp.nlwww.mp.nl e-mail: theodoorhongens@mp.nltheodoorhongens@mp.nl


Download ppt "M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica 1 NSG geluidshindermiddag ‘communiceren over geluid met niet-akoestici’"

Verwante presentaties


Ads door Google