De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 juni 2006ALV KNAS 20061 ALV 2006 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris Nieuwegein 17 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 juni 2006ALV KNAS 20061 ALV 2006 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris Nieuwegein 17 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 17 juni 2006ALV KNAS ALV 2006 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris Nieuwegein 17 juni 2006

2 ALV KNAS Algemene Ledenvergadering 2006 Mobieltjes uit! Nieuwegein 17 juni 2006

3 ALV KNAS Appèl nominaal 2. Vaststelling quorum

4 17 juni 2006ALV KNAS Mededelingen •NK 2006 •Scheidsrechters en kader •Opleidingscoördinator •KNAS-internationaal •WK/EK-successen

5 17 juni 2006ALV KNAS Mededelingen •Vacatures –Scheidsrechterscommissie –PR –Opleidingscommissie •Samenwerking NHB en SMV •Materiaalaanschaf

6 17 juni 2006ALV KNAS Ingekomen post

7 17 juni 2006ALV KNAS Vaststellen agenda •Voorstel: agendapunten 17 en 18 omdraaien

8 17 juni 2006ALV KNAS Verslag ALV 28 mei 2005

9 17 juni 2006ALV KNAS Activiteitenverslag 2005

10 17 juni 2006ALV KNAS Financieel verslag 2005 Begroot 2005 (ref. presentatie ALV 2005) : Opbrengsten Lasten /- Resultaat Werkelijk 2005: Opbrengsten Lasten /- Resultaat1.194

11 17 juni 2006ALV KNAS Verslag kascommissie

12 17 juni 2006ALV KNAS Verkiezing kascommissie Huidige samenstelling kascommissie: •Dhr. E. Kooiman (herbenoembaar) •Dhr. A. Borst (herbenoembaar) •Één plaats vacant

13 17 juni 2006ALV KNAS Verkiezing Bestuursleden •Breedtesport –Opvolging nodig ivm tussentijds aftreden Kim Westerweel –Kandidaat Dinie Evers-Meijer –Al sinds 1 januari waarnemend –Geen tegenkandidaten •Topsport: –Anton Oskamp is aftredend volgens rooster –Herkiesbaar –Geen tegenkandidaten •Secretaris –Rob Wolthuis heeft afgelopen jaar waargenomen, maar kan zich toch niet verkiesbaar stellen –Geen kandidaat op dit moment

14 17 juni 2006ALV KNAS Evaluatie beleidsontwikkeling KNAS Amsterdam, 17 juni 2006 Agendapunt 12

15 17 juni 2006ALV KNAS Inhoud •Inleiding •Missie •Doelen •Interne analyse •Wat is er verder bereikt? •Conclusies

16 17 juni 2006ALV KNAS Inleiding •In mei 2004 presenteerde ik een aantal doelstellingen •Vandaag wil ik meten of we op de goede weg zijn

17 17 juni 2006ALV KNAS Missie •Schermen: veel, vaak, lang, goed en met plezier

18 17 juni 2006ALV KNAS Doelen 2008 •3500 KNAS-leden (5/2004: 2324; 12/2005: 2636). Dat wordt nog lastig. Wel groei ondanks nare contributieverhoging •75 verenigingen (2004: 67, heden 71) •3 schermers naar de Spelen. Is nog mogelijk •15 wedstrijden per jaar per wapen. Nog niet voldoende •Forse groei goed opgeleid kader (80 personen in de afgelopen 3 jaar)

19 17 juni 2006ALV KNAS Interne analyse •Groei ledenaantal moet. Groei is er! •KNAS slaagt er onvoldoende in meerwaarde over te brengen. Nog steeds waar •KNAS moet dienstverlenend en servicegericht zijn. Zullen we volgend jaar weer meten •Behoefte aan opleidingen. Die zijn er gekomen •Behoefte aan recreatiewedstrijden •Meer aanbod voor de jeugd. Er is groei, puntentoernooien en wedstrijden in het Noorden zijn mooie voorbeelden

20 17 juni 2006ALV KNAS Wat is er verder bereikt? •Sponsors! Begroting is enorm toegenomen •Er is veel meer geld voor schermen

21 17 juni 2006ALV KNAS Wat is er verder bereikt? •Nieuwe vorm van het Nederlands kampioenschap

22 17 juni 2006ALV KNAS Wat is er verder bereikt? •Nieuwe huisstijl!

23 17 juni 2006ALV KNAS Wat is er verder bereikt? •Nieuwe Touché!

24 17 juni 2006ALV KNAS Wat is er verder bereikt? •Nieuwe site!

25 17 juni 2006ALV KNAS Wat is er verder bereikt? •Derde plaats WK door Bas Verwijlen.

26 17 juni 2006ALV KNAS Wat is er verder bereikt? •Prachtige prestaties van Sonja Tol!

27 17 juni 2006ALV KNAS Wat is er verder bereikt? •Saskia van Erven zesde op WK cadetten!

28 17 juni 2006ALV KNAS Wat is er verder bereikt? •Nieuwe ge-oliede administratie! •Topsportcoördinator •Opleidingsdeskundige •PITS in Papendal •Twee bondscoaches

29 17 juni 2006ALV KNAS Conclusies •De KNAS moet nog beter luisteren en vertellen wat ze doet •We zijn goed onderweg, maar de doelstellingen zijn ambitieus

30 17 juni 2006ALV KNAS Subsidieaanvraag •Aanvraag 2006 •Toekenningen 2006 •Begroting 2006 •Doorkijk 2007

31 17 juni 2006ALV KNAS Totale aanvraag •Totale aanvraag: circa € •Totale toekenning: circa € (86%; vorig jaar 78%) •Subsidieaanvraag  begroting •4 hoofdonderwerpen: –Algemeen –Breedtesport –Topsport –Overig 13. Subsidieaanvraag 2006

32 17 juni 2006ALV KNAS Algemeen •TV-rechten: € 0 •Alg functioneren: € •Algemene / niet-specifieke baten •Daarnaast: –twee sponsors: ECP en Multi-M/IT –contributies 13. Subsidieaanvraag 2006

33 17 juni 2006ALV KNAS Breedtesport 13. Subsidieaanvraag 2006

34 17 juni 2006ALV KNAS Topsport 13. Subsidieaanvraag 2006

35 17 juni 2006ALV KNAS Overig •Aanvraag bijdrage kosten internationaal bestuur: € Subsidieaanvraag 2006

36 17 juni 2006ALV KNAS Conclusie •Groot deel plannen is gehonoreerd •Uitvoering Breedtesport en Topsport is gewaarborgd •Extra baten 2006 –Sponsors ECP en Multi-M/IT (€ ) 13. Subsidieaanvraag 2006

37 17 juni 2006ALV KNAS begroting 2006 & Subsidieaanvraag 2006

38 17 juni 2006ALV KNAS Ontwikkeling lasten

39 17 juni 2006ALV KNAS Vaststelling revisies Handboek-Schermer •Revisies december 2005 •Revisies mei 2006

40 17 juni 2006ALV KNAS Voorstel SV Ter Weer Voorstel betreft kwalificatiestructuur NK: –Voeg ontbrekende leden van Jong Oranje (max 8) altijd toe aan het deelnemersveld van het NK

41 17 juni 2006ALV KNAS Contributie 2007 •Voorstel –Geen verhoging (ook geen indexering)

42 17 juni 2006ALV KNAS Rondvraag

43 17 juni 2006ALV KNAS Lid van Verdienste •Oscar Kardolus –Veelvuldig Nederlands kampioen –Diverse WK’s/EK’s –Nederlandse ranglijsten –Wedstrijdkalender –Wedstrijdbureaus –Organisatie NK’s –KNAS-internationaal –Ad-hoc commissies

44 17 juni 2006ALV KNAS Sluiting


Download ppt "17 juni 2006ALV KNAS 20061 ALV 2006 Verenigingsafgevaardigden persoonlijke leden svp melden bij de secretaris Nieuwegein 17 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google