De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K O R T R I J K Algemeen Ziekenhuis. DepressieDementie Dr Ghekiere Véronique.

Verwante presentaties


Presentatie over: "K O R T R I J K Algemeen Ziekenhuis. DepressieDementie Dr Ghekiere Véronique."— Transcript van de presentatie:

1 K O R T R I J K Algemeen Ziekenhuis

2 DepressieDementie Dr Ghekiere Véronique

3 DEEL 1. Depressie bij ouderen Dr Véronique Ghekiere

4

5 Casus 1. vrouw,70j, { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2200369/slides/slide_5.jpg", "name": "Casus 1.", "description": "vrouw,70j,

6 Inleiding Depressie : Depressie : – Echter vaak miskend als entiteit – Laatste 10j- 15j veel gepubliceerd problematiek uit de taboe-sfeer problematiek uit de taboe-sfeer Nieuwe therapeutische mogelijkheden Nieuwe therapeutische mogelijkheden – SSRI – Selectieve MAO-remmmers

7 Kenmerken van depressie bij geriatrische patiënt 1. Voorkomen van depressie 2. Neiging tot somatisering 3. Verliessituatie = basis van depressie 4. Weerslag is zeer ernstig bij bejaarden 5. Diagnose is zeer moeilijk 6. Therapie bij bejaarden

8 1.Voorkomen van depressie Als bejaarde zich aanbiedt op dienst psychiatrie dan betreft het vooral een probleem van depressie meestal echter atypisch klinisch beeld Als bejaarde zich aanbiedt op dienst psychiatrie dan betreft het vooral een probleem van depressie meestal echter atypisch klinisch beeld Gebrek aan cijfermateriaal Gebrek aan cijfermateriaal Tom ARRIE ( Notttingham) Tom ARRIE ( Notttingham) – Bejaarde in thuissituatie :10% – ROB / RVT :> 30%

9 Prevalentie geassociëerde depressie Neurologische aandoeningenNeurologische aandoeningen – MParkinson >50% – Huntington chorea>80% – Dementie 30-60% – Alzheimer 25% Andere somatische aandoeningenAndere somatische aandoeningen – Vaatziekten >50% – AHT 50% – Gehoor-en gezichtsverlies >60% – Kanker >50%A

10 2. Neiging tot somatisering Redenen? Redenen? – Als het subjectieve welbevinden onder nul is zal de bejaarde, die al meerdere medische kwalen heeft zich nog meer bewust worden van de lichamelijke ongemakken.

11 Redenen? Redenen? – Taboe-sfeer omtrent depressie – Maakt het uiten of aanbrengen van de problematiek nog moeilijker. – Somatisering kan uitweg bieden. – Verklaart waarom veel depressieve bejaarden eerst bij huisarts en geriater terecht komen en pas later bij psychiater. 2. Neiging tot somatisering

12 3. Ouderen hebben te maken met VERLIESSITUATIES = basis voor depressie Overlijden naasten Overlijden naasten Ziekten Ziekten Geheugenverlies Geheugenverlies Incontinentie Incontinentie Afname mobiliteit Afname mobiliteit Soms ook meer symbolisch Soms ook meer symbolisch – Inleveren rijbewijs

13 4. Weerslag is zeer ernstig Labiele homeostase bij kwetsbare bejaarde - polypathologie - polypathologie& – poly-medicatie  HOOG risico op deshydratatie bij hongerstaking

14 Zelfmoord frequentie is hoger dan bij jongeren! Zelfmoord frequentie is hoger dan bij jongeren! Dreiging met suicide verliest appellerende karakter bij bejaarde. Ze gaan sneller over tot efficiënte maatregelen. Dreiging met suicide verliest appellerende karakter bij bejaarde. Ze gaan sneller over tot efficiënte maatregelen. Gezien de belangrijke gevolgen van depressie is snelle diagnosestelling nodig. Gezien de belangrijke gevolgen van depressie is snelle diagnosestelling nodig. 4. Weerslag is zeer ernstig

15

16 5. Diagnose stelling Zeer moeilijk bij geriatrische populatie, niet alleen voor de huisarts en geriater maar tevens voor de psychiater. Zeer moeilijk bij geriatrische populatie, niet alleen voor de huisarts en geriater maar tevens voor de psychiater. – Omwille van: 1. Neiging tot somatisering 1. Neiging tot somatisering – Pijn, slecht slapen, anorexie, vermagering, angstig, vermoeid 2. Storende cognitieve problematiek 2. Storende cognitieve problematiek – DD dementie Depressie ( pseudodementie ) !!!! Cave overlap vb M Parkinson !!!! Cave overlap vb M Parkinson

17 DE GDS (Geriatric depression scale) 1.BENT U IN HET ALGEMEEN TEVREDEN MET UW LEVEN? – JA ° – NEE * 2.HEBT U VEEL VAN UW ACTIVITEITEN EN INTRESSES LATEN VALLEN? -JA * - NEE ° - NEE °

18 3.HEBT U HET GEVOEL DAT UW LEVEN LEEG IS? JA * NEE 4.VERVEELT U ZICH DIKWIJLS? JA * NEE ° 5.BENT U MEESTAL GOEG GEZIND? JA ° NEE *

19 6.BENT U BANG DAT ER U IETS ERGS ZAL OVERKOMEN? – – JA * – – NEE ° 7.VOELT U ZICH MEESTAL GELUKKIG? – – JA ° – – NEE *

20 8.VOELT U ZICH DIKWIJLS HULPELOOS OF MACHTELOOS? JA * NEE ° 9.BLIJFT U ’S AVONDS LIEVER THUIS DAN UIT TE GAAN EN NIEUWE DINGEN TE DOEN? JA * NEE ° 10.HEBT U HET GEVOEL DAT U MEER MOEILIJKHEDEN ONDERVINDT MET UW GEHEUGEN DAN DE MEESTE ANDEREN VAN UW LEEFTIJD? JA * NEE °

21 11.BENT U BLIJ NU TE LEVEN? JA ° NEE * 12.VOELT U ZICH NOGAL WAARDELOOS ZOALS U NU BENT? JA * NEE ° 13.VOELT U ZICH VOL LEVENSENERGIE? JA ° NEE * 14.HEBT U HET GEVOEL DAT UW SITUATIE HOPELOOS IS? JA * NEE °

22 15.DENKT U DAT DE MEESTE MENSEN HET BETER HEBBEN DAN U? JA * NEE ° GDS score van 7/15 : verhoogd risico op depressie Te confronteren met psychologisch bilan daar waar nood

23 DD DD Depressie Dementie (pseudodementie ) -acuut falen cognitie-sluipend -beperkte duur-lange -voorgeschiedenis-geen -klemtoon op onvermogen-verbergt - onbebewust -ik weet het niet-naast de vraag -stemmingschommelingen-minder -ct -cognitie variabel acteruit-stabiel -geen inspanningen-wel -korte en lange termijn gelijk -vooral recent achteruit-

24 Differentieel diagnose Depressie Dementie (pseudodementie ) pro-desinteresse-voorgeschiedenis -acuut falen cognitie -biologische symptomen -therapie-effect  Pro memoriam !!!!!!

25 6. Therapie ACTIVATIE ACTIVATIE PSYCHO-THERAPIE PSYCHO-THERAPIE MEDICATIE MEDICATIE

26

27 6. Therapie activatie-psychotherapie- medicatie Aanpak is essentieel identiek als bij jongeren. Aanpak is essentieel identiek als bij jongeren. MAAR eigen kenmerken voor de MAAR eigen kenmerken voor de “Old age depression” – Méér herval dan bij jongeren : – na 1 jaar therapie 50% genezen 50% genezen 50% recidief of niet genezen 50% recidief of niet genezen

28 Gevolg : Gevolg : – Psychiatrische follow up & support blijft noodzakelijk – Uit ervaring => langzame afbouw te verkiezen 6. Therapie activatie-psychotherapie- medicatie

29 6. Therapie Vergelijkbaar als bij jongeren. Vergelijkbaar als bij jongeren. – serotonine-reuptake inhibitoren – selectieve mono-amino-oxydase A remmer ( moclobemide) – Lithium in overleg psychiater – Electroconvulsie

30 1.SEROTONINE- REUPTAKE INHIBITOREN – Fluoxamine, fluoxetine, paroxetine, sertraline, citalopram ( floxyfral, prozac, seroxat, serlain, cipramil ) Minimaal anticholinerg-hypotensief-sedatief tov TCA Minimaal anticholinerg-hypotensief-sedatief tov TCA Wel tremor-hoofdpijn-dyspepsie Wel tremor-hoofdpijn-dyspepsie Soms bij overdosering serotonerg syndr met tremor, agitatie, flushing Soms bij overdosering serotonerg syndr met tremor, agitatie, flushing 6. Therapie

31 2.SELECTIEVE MONO-AMINO-OXYDASE A REMMERS – MOCLOBEMIDE Geen tyramine vrij dieet Geen tyramine vrij dieet Quasi vrij van Anti-cholinerge activiteit Quasi vrij van Anti-cholinerge activiteit Wel hoofdpijn – vertigo – insomnia – nausea Wel hoofdpijn – vertigo – insomnia – nausea 6. Therapie

32 3.LITHIUM in overleg Psychiater – In preventie – In associatie in geval therapieresistentie – Geen kombinatie met SSRI – Lagere plasmaspiegels 6. Therapie

33 4.ELEKTROCONVULSIES Indikaties Indikaties – Ernstige depressie met  Suicide neiging  Stupor  Psychose  Voedselstaking – Therapie resistente depressie Contra-Indikaties Contra-Indikaties – Intra-craniele hypertensie – Arteriele hypertensie – AMI, CVA in acute fase – AMI, CVA in acute fase 6. Therapie

34

35 Deel 2:dementie = geen nl verouderingsproces = geen nl verouderingsproces Neemt wel toe met de leeftijd (>65j ) Neemt wel toe met de leeftijd (>65j ) 2% 65-69j 2% 65-69j >20%80-plus >20%80-plus In België meer dan 85000 patiënten In België meer dan 85000 patiënten – waarvan 6000 mensen ts 30 -59j

36

37 Casus 2 Vrouw,82j,nooit gehuwd,volledig zelfstandig Vrouw,82j,nooit gehuwd,volledig zelfstandig Bezoek nicht met Pasen: Bezoek nicht met Pasen: – na telefoon van bankdirecteur :reeds 3X afgesloten van telefonie wegens niet betalen van telefoonrekening – tevreden met Nieuwjaarsbezoek – draagt pyjama onder stadskledij (koude) – hele huishouden onverzorgd-geen koffie in huis want dat is niet gezond – vermagering -frigo:bedorven voeding waar ook koffie te vinden is

38 Definitie dementie =syndroom dat door verschillende ziekten veroorzaakt kan worden =syndroom dat door verschillende ziekten veroorzaakt kan worden Gekenmerkt door aftakeling van verschillende psychische functies Gekenmerkt door aftakeling van verschillende psychische functies Maar ook gedrag en karakter veranderen ingrijpend Maar ook gedrag en karakter veranderen ingrijpend Interferentie met het dagdagelijks funtioneren Interferentie met het dagdagelijks funtioneren

39 Criteria dementie:DSM IV ontstaan van multipele cognitieve stoornissen geheugenproblemen :kortetermijn + afasie tot anomie- +apraxie-agnosie- +gestoord executief vermogen  verstoring van relaties /jobactiviteit/sociale contacten  dwz significante achteruitgang tov vroeger niveau van functioneren

40 Symptomencomlex niet verklaard dr andere klinische ziekte (depressie /schizofrenie) Symptomencomlex niet verklaard dr andere klinische ziekte (depressie /schizofrenie) Stoornissen doen zich niet uitsluitend voor tijdens een delirante toestand Stoornissen doen zich niet uitsluitend voor tijdens een delirante toestand

41 Definitie dementie =syndroom dat kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten en gekenmerkt wordt door een toenemende aftakeling van psychische functies – Niet alleen het geheugen wordt aangetast. – Ook gedrag en karakter veranderen ingrijpend – Bij het dagelijks functioneren treden er problemen op – In terminale fase : vitale functies die verloren gaan vb slikfunctie-omkering dag-nachtritme

42 Symptomen A. Cognitieve symptomen Fatische stoornissen Fatische stoornissen Gnostische stoornissen Gnostische stoornissen Aandachtstoornissen- concentratiestoornissen- oordeelsstoornissen- hallucinaties Aandachtstoornissen- concentratiestoornissen- oordeelsstoornissen- hallucinaties

43 Symptomen B. Gedragsmatige stoornissen Decorumverlies Decorumverlies Impulsief gedrag Impulsief gedrag Egocentrisch gedrag Egocentrisch gedrag Sociaal onaangepast gedrag Sociaal onaangepast gedrag

44 Symptomen C. Affectieve symptomen DepressiefAngstWoedeOnrustAchterdocht

45 Symptomen D. Functionele symptomen Zelfredzaamheid neemt progressief af : -slordigheid -slordigheid-decorumverlies -omkering bioritme -verminderde hygiëne -beperkte tot onvoldoende voedselinname

46 Wanneer denken aan dementie ? 1. vergeten van data en dagen 1. vergeten van data en dagen 2. waanideeën 2. waanideeën 3. moeite met dagdagelijkse activiteiten 3. moeite met dagdagelijkse activiteiten 4. ruimtelijke desoriëntatie 4. ruimtelijke desoriëntatie 5. verzwakt oordeelsvermogen 5. verzwakt oordeelsvermogen 6. abstract denken lukt niet 6. abstract denken lukt niet 7. zoekgeraakte voorwerpen 7. zoekgeraakte voorwerpen 8. persoonlijkheidsveranderingen 8. persoonlijkheidsveranderingen 9. stemmings-en gedragsveranderingen 9. stemmings-en gedragsveranderingen 10. ontkenning van een probleem of een feit 10. ontkenning van een probleem of een feit Bij deze gegevens is een volledige check up noodzakelijk Bij deze gegevens is een volledige check up noodzakelijk Pro memoriam Pro memoriam

47

48 Dementie van het Alzheimer type:criteria Is meest frequente vorm Is meest frequente vorm Etiologie ??? Etiologie ??? Pathofysiologisch :reductie van achetylcholine transferase –productie Pathofysiologisch :reductie van achetylcholine transferase –productie Geleidelijk ontstaan en verloop van cognitief verval Geleidelijk ontstaan en verloop van cognitief verval Nog steeds niet geneesbaar –enkel stabiliseerbaar Nog steeds niet geneesbaar –enkel stabiliseerbaar

49 Alzheimer Aloïs Duitse neuropatholoog /psychiater Duitse neuropatholoog /psychiater Auguste Deter 51jaar :seniele plaque – neurofibrillaire tangel (tau)op APO Auguste Deter 51jaar :seniele plaque – neurofibrillaire tangel (tau)op APO

50

51 Klinisch verloop DAT Progressief

52 Vasculaire dementie:criteria +Specifieke FOCALE NEUROLOGISCHE UITVALSTEKENEN EN SYMPTOMEN

53 Klinisch verloop van MID Stapsgewijs desoriëntatie

54 Andere vormen :degeneratief Gemengde vorm: DAT + MID Gemengde vorm: DAT + MID Pickdementie (frontotemporaal dementie :gedragsproblematiek) Pickdementie (frontotemporaal dementie :gedragsproblematiek) Jacob Creutzfeld (prion- epilepsie-4m tot 2j) Jacob Creutzfeld (prion- epilepsie-4m tot 2j) Lewy Bodydementie (Lower Body Parkinson) Lewy Bodydementie (Lower Body Parkinson) MParkinson + dementie MParkinson + dementie

55 Reversibele oorzaken Metabool :-hypothyroidie -vit B12 deficiëntie Metabool :-hypothyroidie -vit B12 deficiëntie-ionenstoornissen Toxisch : -Alcohol (Korsakow) Toxisch : -Alcohol (Korsakow) Intracraniëel : Tumor- Trauma/subduraal hematoom - NPH Intracraniëel : Tumor- Trauma/subduraal hematoom - NPH

56 Diagnostiek Voorgeschiedenis: Voorgeschiedenis:Depressie?medicatie?Alcohol? Klinisch onderzoek : focale neurologische stigmata Klinisch onderzoek : focale neurologische stigmata Neuropsychologische evaluatie :MMSE –kloktest Neuropsychologische evaluatie :MMSE –kloktest Labo :alg- vit –TSH Labo :alg- vit –TSH Beeldvorming :CT -NMR-SPECT :RIP? Vasc? Beeldvorming :CT -NMR-SPECT :RIP? Vasc?

57 Neuropsychologische evaluatie Screeningstest: =MiniMental State Examination: test de belangrijkste aspecten van de cognitieve functies test de belangrijkste aspecten van de cognitieve functies Gemakkelijk afneembaar Gemakkelijk afneembaar Wereldwijd Wereldwijd Bevordert communicatie tussen de gezondheids werkers Bevordert communicatie tussen de gezondheids werkers

58 MMSE Totaalscore…/30 Oriëntatie: tijd…./5 Oriëntatie: plaats …./5 Schrijven…./1Taal…./4Geheugen…./6Praxis…./4Aandacht/concentratie…./5

59 MMSE Max score = 30 Max score = 30 Duidelijk afwijkend vanaf? ?? Duidelijk afwijkend vanaf? ?? 18-----24: vermoeden van psychomototrische stoornis 18-----24: vermoeden van psychomototrische stoornis Score <18: vemoeden dementie /delier Score <18: vemoeden dementie /delier

60 MMSE Hou rekening met (Hetero)anamnese : analfabetisme – moedertaal (Hetero)anamnese : analfabetisme – moedertaal Motivatie/coöperatie Motivatie/coöperatie Psychomotorische eigenschappen Psychomotorische eigenschappen MMSE afh van Leeftijd Leeftijd Opleiding/ontwikkeling Opleiding/ontwikkeling Intelligentie Intelligentie Lokalisatie van afname Lokalisatie van afname

61 Clockdrawing test

62 kloktest

63 kloktest Score /5 cirkel juiste cijfers in juiste volgorde juiste cijfers op juiste plaats 2 wijzers juist uur Voordeel snel onafh van taal

64 Therapie:afh van etiologie MID MID Diabetes Diabetes AHT AHT Salicylaten/OAC preventie trombo-embolische fenomen Salicylaten/OAC preventie trombo-embolische fenomen DAT DAT Cholinesterase inhibitoren bij lichte of matige vormen Cholinesterase inhibitoren bij lichte of matige vormen – Aricept-Exelon-Reminyl  Nevenwerkingen :nausea- braken,diarree,zweten,bradycardiue Memantine bij ernstiger vormen Memantine bij ernstiger vormen – Ebixa  Nevenwerkingen:duizeligheid-verwardheid/hallucinaties

65 Testen die aangewend worden voor de terugbetaling van Ach- remmers/memantine Testen die aangewend worden voor de terugbetaling van Ach- remmers/memantine -ondersteunen de diagnose van ziektedementie -tonen de ernst van de ziekte -maakt follow-up van de evolutie van de ziekte mogelijk

66 Soorten testen Soorten testen – Cognitief functioneren  MMSE / 30(nl 30/30)  Clock-test /5 (nl 5/5)  ADAS-COG /70 (<10/70) – GDS ernst /7(nl 1/7) – KATZ-schaal (afh)/24(nl 4/24) – IADL“/36(nl 9/36) – NPIgedrag/144(nl 0/144)

67 GDS : Global deterioation scale 1.Geen cognitieve achteruitgang 1.Geen cognitieve achteruitgang Geen subjectieve klachten van geheugenverlies, geen evident geheugenverlies bij anamnese Geen subjectieve klachten van geheugenverlies, geen evident geheugenverlies bij anamnese 2.Zeer licht cognitief tekort 2.Zeer licht cognitief tekort Subjectieve klachten van geheugenverlies, meestal in de volgende domeinen: Subjectieve klachten van geheugenverlies, meestal in de volgende domeinen: – vergeten waar men vertrouwde voorwerpen heeft gelegd. – Vergeet namen van welbekende personen geen objectief bewijs van geheugenverlies op basis van de anamnese geen objectief bewijs van geheugenverlies op basis van de anamnese geen objectieve deficits in de uitoefening van beroeps of in sociale situaties geen objectieve deficits in de uitoefening van beroeps of in sociale situaties gepaste bezorgdheid met betrekking tot de symptomatologie gepaste bezorgdheid met betrekking tot de symptomatologie

68 3. Licht cognitief tekort 3. Licht cognitief tekort 4. Matig cognitief tekort 4. Matig cognitief tekort 5. Matig tot ernstig cognitief tekort 5. Matig tot ernstig cognitief tekort 6. Ernstig cognitief tekort 6. Ernstig cognitief tekort 7. Zeer ernstig cognitief tekort 7. Zeer ernstig cognitief tekort

69 3. Licht cognitief tekort Deficits:eerst duidelijke Deficits:eerst duidelijke – verplaatsingen?- zwakkere prestaties-woord-en naamvindingsstoornissen-concentratiedeficits Ojectieve aanwijzingen voor geheugenverlies enkel in intensieve interviews te bekomen door ervaren mensen Ojectieve aanwijzingen voor geheugenverlies enkel in intensieve interviews te bekomen door ervaren mensen Ontkenning begint Ontkenning begint + milde tot matige angst + milde tot matige angst

70 4. Matig cognitief tekort Deficits duidelijk Deficits duidelijk – Recente(actualitiet)gebeurtenissen – Reeksen :concentratie verstoord – financiën Onvermogen complexe handelingen Onvermogen complexe handelingen Ontkenning++ Ontkenning++ Affectafstomping en vermijden van uitdagingen Affectafstomping en vermijden van uitdagingen

71 5. Matig tot ernstig cognitief tekort Patiënt kan niet zonder hulp overleven Patiënt kan niet zonder hulp overleven Belangrijke aspecten eigen leven ? Belangrijke aspecten eigen leven ? Frequente desoriëntatie T en R Frequente desoriëntatie T en R – Kennen nog hun eigen naam en die van hun partner/kinderen – Geen hulp bij toiletbezoek /eten – Kiezen met moeite hun kledij

72 6. Ernstig cognitief tekort Vaak gestoord dagritme Vaak gestoord dagritme Herrinnert bijna altijd zijn naam Herrinnert bijna altijd zijn naam Mogelijke persoonsveranderingen Mogelijke persoonsveranderingen Angstsymptomen met soms agressief gedrag Angstsymptomen met soms agressief gedrag Hulp bij verplaatsingen maar af en toe herinneren van vertrouwde bestemmingen Hulp bij verplaatsingen maar af en toe herinneren van vertrouwde bestemmingen

73 7. Zeer ernstig cognitief tekort Zeer ernstig cognitief tekort Verlies van alle verbale vermogens. Vaak helemaal geen spraak meer. Verlies van alle verbale vermogens. Vaak helemaal geen spraak meer. Incontinentie voor urine; hulpbehoevend bij het toilet en het eten Incontinentie voor urine; hulpbehoevend bij het toilet en het eten Verlies van fundamentele psychomotorische vaardigheden, vb van het loopvermogen. De hersenen lijken niet langer in staat om het lichaam te bevelen Verlies van fundamentele psychomotorische vaardigheden, vb van het loopvermogen. De hersenen lijken niet langer in staat om het lichaam te bevelen Gegeneraliseerde corticale en focale neurologische tekens en symptomen zijn frequent aanwezig Gegeneraliseerde corticale en focale neurologische tekens en symptomen zijn frequent aanwezig

74 Naast medicamenteuze therapie Revalidatie ? Revalidatie ? – ADL training :functioneringsniveau behouden :taken die dementerende nog kan verder laten uitvoeren en niet overnemen – Geheugentraining :beginnende fase – ROTtraining :Realiteits-en Oriëntatietraining: Op regelmatige basisdezelfde basisinfo aanbieden en hierop beroep doen cave confrontatie

75 Omgaan met dementerenden? Geen pasklaar antwoord:vaak zeer moeilijk Geen pasklaar antwoord:vaak zeer moeilijk Respect en geduld =essentie Respect en geduld =essentie Individueel :verschillend afh van patiënt Individueel :verschillend afh van patiënt Verbale /nonverbale communicatie is belangrijk Verbale /nonverbale communicatie is belangrijk – Lichamelijk contact

76 Omgaan met dementerenden Afhankelijk van fase =leefwereld van patiënt -fase van bedreigde ik: ziektebesef met rouwreacties (angst) -fase van verdwaalde ik :vervreemding van de realiteit (eigen wereld) -fase van verzonken ik :wisselende emoties

77 Bedreigde ik -bedreigingen en onzekerheden wegnemen -zelfstandigheid stimuleren -eigenwaarde bevorderen

78 Verdwaalde ik -structuren van dagelijkse leven -veiligheidsgevoel verhogen

79 Verzonken ik -elementaire behoeften vervullen -sensomotoriek stimuleren

80 bedenkingen Dementie is een moeilijke en delicate diagnose Dementie is een moeilijke en delicate diagnose Dementie is een exclusie en klinische diagnose diagnose Dementie is een exclusie en klinische diagnose diagnose De onderkenning van dementie is primordiaal De onderkenning van dementie is primordiaal Dementie –diagnosestelling heeft belangrijke consequenties voor patiënt en familieleden Dementie –diagnosestelling heeft belangrijke consequenties voor patiënt en familieleden

81

82 MAMA Ik was haar Ik kam haar haar Ze is mijn moeder Ik kleed haar aan Breng lipstick aan Ze is mijn moeder Ik knip haar nagels Masseer haar voeten Ze is mijn moeder Ik zoek de beste pampers Voor haar uit Doe op het toilet Haar broek uit Ze is mijn moeder Kijk haar aan En lach haar toe Waar is mijn moeder Toch naar toe

83 Dank U voor uw aandacht.


Download ppt "K O R T R I J K Algemeen Ziekenhuis. DepressieDementie Dr Ghekiere Véronique."

Verwante presentaties


Ads door Google