De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

wiskunde B-stroom Bisdom BRUGGE PB SO Geert Delaleeuw en Luc Gheysens

Verwante presentaties


Presentatie over: "wiskunde B-stroom Bisdom BRUGGE PB SO Geert Delaleeuw en Luc Gheysens"— Transcript van de presentatie:

1 wiskunde B-stroom Bisdom BRUGGE PB SO Geert Delaleeuw en Luc Gheysens
24 mei 2011 Leerplanvoorzitter: Jean-Marie Ramakers DPB-SO Hasselt

2 wiskunde B-stroom huidige 1997 OD 135 doelen
volledig het werk van de LPC nieuwe 2011 OD ongewijzigd 59 doelen LPC + inbreng BaO + overleg VVKSO LPVZ + resonans uit het veld + resonans PB + peiling 2008 DPB-SO Hasselt

3 wiskunde B-stroom nieuw accent Leerplandoelen 1997 Getallenkennis
Hoofdbewerkingen Breuken Percent Metend rekenen Meetkunde Informatieverwerking Leerplandoelen 2011 Domeinoverschrijden-de doelen Getalinzicht en bewerkingen Meten van grootheden Meetkunde nieuw accent DPB-SO Hasselt

4 wiskunde 1B/BVL beginsituatie
profiel van de leerling 1B/BVL = kwetsbare groep met geaccidenteerde schoolloopbaan wiskundige voorkennis … bepaalde ET BaO niet of onvoldoende bereikt DPB-SO Hasselt

5 wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken*
leerplan en opvoedingsproject B-stroom en BaO ► inpikken op aanwezige vaardigheden en kennis specifieke aanpak terminologie methodes en goede gewoontes mediëren en differentiëren mediëren: stimuleren om cognitieve mogelijkheden te benutten; activeren van eigen oplossingsweg; 1ste fase BZL differentiëren: naar tempo, naar inhoud bv. mag en moettaken (BaO) nieuw accent zelf werken (en leren) DPB-SO Hasselt

6 Leerlijn BZL 1ste graad 2de graad 3de graad ZELF WERKEN BEGELEID
ZELFSTANDIG WERKEN ZELFSTANDIG LEREN ZELFVERANT-WOORDELIJK LEREN 1ste graad 1B - BVL 2de graad 3BSO - 4BSO 3de graad 5BSO - 6BSO 7BSO DPB-SO Hasselt

7 wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken*
taalzorg = ? zeven en zeven geeft ? … schooltaal / instructietaal / vaktaal actief en participerend leren … activerende werkvormen (zie 7.1 p. 36!) leren leren → OVUR integratie ICT evalueren: ook co/peer/zelf … *idem voor mavo, nawe, TO, Frans, Nederlands B-stroom DPB-SO Hasselt

8 OVUR-methode Oriënteren op de context op de taak Voorbereiden
inhoud verkennen inhoud verzamelen, verwerken Uitvoeren informatie verwerken informatie verstrekken Reflecteren op het product op het proces DPB-SO Hasselt

9 wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken
rekenproblemen: rekenmoeilijkheid (gevolg van belemmerende factoren als omgeving, IQ, …) rekenstoornis (oorzaak ligt in leerlingenkenmerk zelf): bv. dyscalculie → STICORDI-maatregelen (BaO) STImuleren COmpenseren (bv. dynamische tafelkaart, zie 7.4) Remediëren en Relativeren DIspenseren DPB-SO Hasselt

10 wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken*
vakgroepwerking leren in samenhang (LIS) bv. ‘informatiebronnen gebruiken zie 7.3 p. 40 *idem voor mavo, nawe, TO, Frans, Nederlands B-stroom DPB-SO Hasselt

11 wiskunde 1B/BVL groeilijn B-stroom ► bso
realisatie van de ‘wiskundecompetenties’ van 1B t/m 7 BSO zorgpunten (tekorten) per leerling en/of prioriteiten vanuit de vakgroep i.f.v. maatsch. zelfredzaamheid en eventueel ‘ingekleurd’ zie 7.5 p. 42 !!! nieuw accent DPB-SO Hasselt

12 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
Speeltijd … en koffiepauze Vervolledig deze getallenreeks: DPB-SO Hasselt

13 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
sleutelen aan wiskundecompetenties = geheel van kennis, inzicht, vaardigheden én vakattitudes (o.a. zin voor nauwkeurigheid en orde, kritische zin, zelfstandigheid en doorzettings- vermogen, zin voor samenwerking en overleg, een positieve houding t.a.v. wiskunde) zelfredzaamheid DPB-SO Hasselt

14 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
4.1 Domeinoverschrijdende doelen (DO) = fundamenteel ► voordurende aandacht 4.1.1 schatten (2 d) → schatprocedures 4.1.2 wiskundige info verwerven/verwerken (3 d) ◄ 62 % 4.1.3 ZRM (1 d) ◄ 63 % … krijgen alle lln voldoende kansen om te leren werken met een ZRM? nieuw accent DPB-SO Hasselt

15 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
nieuw accent 4.1.4 wiskundige problemen oplossen (2 d) → algoritmische en heuristische werkwijzen (zie 7.2 p. 39) 4.1.5 functioneel rekenen in praktische situaties (1 d) ◄ 51 % “Van receptenwiskunde naar meer realistische wiskunde, toepasbaar in concrete situaties, waarvoor de lln wiskundige basiscompetenties nodig hebben.” (M.V.) “Wiskunde als schakel tussen BaO en start van een vooral arbeidsmarktgerichte opleiding.” (PP) DPB-SO Hasselt

16 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
4.2 Domein getalinzicht en bewerkingen (GB) 4.2.1 Getalinzicht (9 d): juiste terminologie gebruiken getallen lezen en schrijven rang en waarde van een cijfer in een getal bepalen symbolen = ≠ < > lezen en gebruiken getallen zinvol afronden kenmerken van deelbaarheid breuken vereenvoudigen en gelijknamig maken percent verband breuk - percent - kommagetal ◄ 33 % !!! inzicht DPB-SO Hasselt

17 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
4.2.2 Bewerkingen (9 d): → leer kiezen tussen de 4 rekenwijzen (HR/SR/C/ZRM)! juiste terminologie gebruiken vlot hoofdrekenen → standaardprocedures (bv. p.22) en flexibel hoofdrekenen vlot cijferen → vaste procedure ◄ 43 % !!! resultaten controleren rekenkundig gemiddelde breuken optellen en aftrekken ◄ 34 % !!! percentberekening (ZRM) 4 rekenwijzen DPB-SO Hasselt

18 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
4.3 Domein meten van grootheden (ME) (11 d) lengte, inhoud, massa, oppervlakte, volume, tijd, temperatuur en hoekgrootte: begrippen, eenheden en symbolen → verband inhoudsmaten en volumematen en oppervlaktematen en landmaten grootheden schatten en meten → referentiematen herleidingen bewerkingen ◄ 47 %! klok en tijdsduur schaalbegrip en berekening ◄ 41 %! DPB-SO Hasselt

19 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
4.4 Domein meetkunde (MK) 4.4.1 Lijnen en hoeken (7 d) soorten lijnen lengte van een lijnstuk onderlinge ligging van rechten in een vlak rechten tekenen → i.f.v. constructie van vlakke figuren elementen van een hoek hoeken aanduiden en indelen hoeken meten en tekenen DPB-SO Hasselt

20 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
4.4.2 Vlakke figuren en ruimtefiguren (14 d) Vlakke figuren indelen in veelhoeken en figuren die geen veelhoeken zijn veelhoeken: vierhoeken en driehoeken + classificering vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel: elementen, tekenen, omtrek en oppervlakte berekenen ◄ 34 %!!! DPB-SO Hasselt

21 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
4.4.2 Vlakke figuren en ruimtefiguren (14 d) tweedimensionale tekening spiegelen (raster) vierkant, rechthoek, driehoek verkleind / vergroot tekenen (raster) DPB-SO Hasselt

22 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen
4.4.2 Vlakke figuren en ruimtefiguren (14 d) Ruimtefiguren kubus, balk, piramide, cilinder, kegel en bol volume van kubus en balk berekenen ◄ 34 %!!! ontwikkeling van kubus en balk DPB-SO Hasselt

23 WISKUNDE B-STROOM "Leraren zijn best tevreden
“Leraren staan graag voor de klas in 1B en BVL; ze vinden hun werk boeiend en hebben het gevoel dat ze iets kunnen betekenen voor deze leerlingen” "Leraren zijn best tevreden met hun werk in de B-stroom" DPB-SO Hasselt


Download ppt "wiskunde B-stroom Bisdom BRUGGE PB SO Geert Delaleeuw en Luc Gheysens"

Verwante presentaties


Ads door Google