De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DPB-SO Hasselt wiskunde B-stroom Bisdom BRUGGE PB SO Geert Delaleeuw en Luc Gheysens 24 mei 2011 Leerplanvoorzitter: Jean-Marie Ramakers

Verwante presentaties


Presentatie over: "DPB-SO Hasselt wiskunde B-stroom Bisdom BRUGGE PB SO Geert Delaleeuw en Luc Gheysens 24 mei 2011 Leerplanvoorzitter: Jean-Marie Ramakers"— Transcript van de presentatie:

1 DPB-SO Hasselt wiskunde B-stroom Bisdom BRUGGE PB SO Geert Delaleeuw en Luc Gheysens 24 mei 2011 Leerplanvoorzitter: Jean-Marie Ramakers jean-marie.ramakers@skynet.be

2 DPB-SO Hasselt wiskunde B-stroom huidige 1997 OD 135 doelen volledig het werk van de LPC nieuwe 2011 OD ongewijzigd 59 doelen LPC + inbreng BaO + overleg VVKSO LPVZ + resonans uit het veld + resonans PB + peiling 2008

3 DPB-SO Hasselt wiskunde B-stroom Leerplandoelen 1997 1. Getallenkennis 2. Hoofdbewerkingen 3. Breuken 4. Percent 5. Metend rekenen 6. Meetkunde 7. Informatieverwerking Leerplandoelen 2011 1. Domeinoverschrijden- de doelen 2. Getalinzicht en bewerkingen 3. Meten van grootheden 4. Meetkunde

4 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL beginsituatie profiel van de leerling 1B/BVL = kwetsbare groep met geaccidenteerde schoolloopbaan wiskundige voorkennis … bepaalde ET BaO niet of onvoldoende bereikt http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/?get=NL&nr=372&i=36

5 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken* leerplan en opvoedingsproject B-stroom en BaO ► inpikken op aanwezige vaardigheden en kennis specifieke aanpak terminologie methodes en goede gewoontes mediëren en differentiëren mediëren: stimuleren om cognitieve mogelijkheden te benutten; activeren van eigen oplossingsweg; 1 ste fase BZL1 ste fase BZL differentiëren: naar tempo, naar inhoud bv. mag en moettaken (BaO)

6 DPB-SO Hasselt Leerlijn BZL ZELF WERKEN BEGELEID ZELFSTANDIG WERKEN BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN ZELFVERANT- WOORDELIJK LEREN 1 ste graad 1B - BVL 2 de graad 3BSO - 4BSO 3 de graad 5BSO - 6BSO 3 de graad 7BSO

7 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken* taalzorg 7 + 7 = ? zeven en zeven geeft ? … schooltaal / instructietaal / vaktaal actief en participerend leren activerende werkvormen (zie 7.1 p. 36!) … activerende werkvormen (zie 7.1 p. 36!) OVUR OVUR leren leren → OVUROVUR integratie ICT http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03174/toepassing_rekenweb.html http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03174/toepassing_rekenweb.html evalueren: ook co/peer/zelf …

8 DPB-SO Hasselt OVUR-methode Oriënteren - op de context - op de taak Voorbereiden - inhoud verkennen - inhoud verzamelen, verwerken Uitvoeren - informatie verwerken - informatie verstrekken Reflecteren - op het product - op het proces

9 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken rekenproblemen: 1. rekenmoeilijkheid (gevolg van belemmerende factoren als omgeving, IQ, …) 2. rekenstoornis (oorzaak ligt in leerlingenkenmerk zelf): bv. dyscalculie → STICORDI-maatregelen (BaO) STImuleren COmpenseren (bv. dynamische tafelkaart, zie 7.4) Remediëren en Relativeren DIspenseren

10 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken* vakgroepwerking leren in samenhang (LIS) bv. ‘informatiebronnen gebruiken zie 7.3 p. 40

11 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL groeilijn B-stroom ► bso realisatie van de ‘wiskundecompetenties’ van 1B t/m 7 BSO zorgpunten (tekorten) per leerling en/of prioriteiten vanuit de vakgroep i.f.v. maatsch. zelfredzaamheid en eventueel ‘ingekleurd’ zie 7.5 p. 42 !!!

12 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen Speeltijd … en koffiepauze Vervolledig deze getallenreeks: 9 8 1 8 6 4 7 4 9 6 3........... 1 1

13 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen sleutelen aan wiskundecompetenties = geheel van kennis, inzicht, vaardigheden én vakattitudes (o.a. zin voor nauwkeurigheid en orde, kritische zin, zelfstandigheid en doorzettings- vermogen, zin voor samenwerking en overleg, een positieve houding t.a.v. wiskunde)

14 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4.1 Domeinoverschrijdende doelen (DO) = fundamenteel ► voordurende aandacht 4.1.1 schatten (2 d) → schatprocedures http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03032/toepassing_algemeen.html 4.1.2 wiskundige info verwerven/verwerken (3 d) ◄ 62 % 4.1.3 ZRM (1 d) ◄ 63 % … krijgen alle lln voldoende kansen om te leren werken met een ZRM? …

15 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4.1.4 wiskundige problemen oplossen (2 d) → algoritmische en heuristische werkwijzen (zie 7.2 p. 39) 4.1.5 functioneel rekenen in praktische situaties (1 d) ◄ 51 % “Van receptenwiskunde naar meer realistische wiskunde, toepasbaar in concrete situaties, waarvoor de lln wiskundige basiscompetenties nodig hebben.” (M.V.) “Wiskunde als schakel tussen BaO en start van een vooral arbeidsmarktgerichte opleiding.” (PP)

16 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4.2 Domein getalinzicht en bewerkingen (GB) 4.2.1 Getalinzicht (9 d): juiste terminologie gebruiken getallen lezen en schrijven rang en waarde van een cijfer in een getal bepalen symbolen = ≠ lezen en gebruiken getallen zinvol afronden kenmerken van deelbaarheid breuken vereenvoudigen en gelijknamig maken percent verband breuk - percent - kommagetal ◄ 33 % !!! …

17 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4.2.2 Bewerkingen (9 d): → leer kiezen tussen de 4 rekenwijzen (HR/SR/C/ZRM)! juiste terminologie gebruiken vlot hoofdrekenen → standaardprocedures (bv. p.22) en flexibel hoofdrekenen vlot cijferen → vaste procedure ◄ 43 % !!! resultaten controleren rekenkundig gemiddelde breuken optellen en aftrekken ◄ 34 % !!! percentberekening (ZRM) …

18 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4.3 Domein meten van grootheden (ME) (11 d) lengte, inhoud, massa, oppervlakte, volume, tijd, temperatuur en hoekgrootte: begrippen, eenheden en symbolen http://users.belgacom.net/annuntiawisk/mtk2-5a.htm → verband inhoudsmaten en volumematen en oppervlaktematen en landmaten grootheden schatten en meten → referentiematen herleidingen bewerkingen ◄ 47 %! klok en tijdsduur schaalbegrip en berekening ◄ 41 %! …

19 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4.4 Domein meetkunde (MK) 4.4.1 Lijnen en hoeken (7 d) soorten lijnen lengte van een lijnstuk onderlinge ligging van rechten in een vlak rechten tekenen → i.f.v. constructie van vlakke figuren elementen van een hoek hoeken aanduiden en indelen hoeken meten en tekenen …

20 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4.4.2 Vlakke figuren en ruimtefiguren (14 d) Vlakke figuren indelen in veelhoeken en figuren die geen veelhoeken zijn veelhoeken: vierhoeken en driehoeken + classificering vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel: elementen, tekenen, omtrek en oppervlakte berekenen ◄ 34 %!!! http://spelletjeswereld.be/play-2507.html http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweedimensionaal …

21 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4.4.2 Vlakke figuren en ruimtefiguren (14 d) tweedimensionale tekening spiegelen (raster) vierkant, rechthoek, driehoek verkleind / vergroot tekenen (raster) …

22 DPB-SO Hasselt wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4.4.2 Vlakke figuren en ruimtefiguren (14 d) Ruimtefiguren kubus, balk, piramide, cilinder, kegel en bol volume van kubus en balk berekenen ◄ 34 %!!! ontwikkeling van kubus en balk http://nl.wikipedia.org/wiki/Driedimensionaal …

23 DPB-SO Hasselt WISKUNDE B-STROOM “Leraren staan graag voor de klas in 1B en BVL; ze vinden hun werk boeiend en hebben het gevoel dat ze iets kunnen betekenen voor deze leerlingen”


Download ppt "DPB-SO Hasselt wiskunde B-stroom Bisdom BRUGGE PB SO Geert Delaleeuw en Luc Gheysens 24 mei 2011 Leerplanvoorzitter: Jean-Marie Ramakers"

Verwante presentaties


Ads door Google