De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007"— Transcript van de presentatie:

1 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
samenvatting week 4 wrijving: contactkracht: evenredig met normaalkracht statisch, kinetisch, rollend vloeistofwrijving: afhankelijk van oppervlakte lage snelheid: lineair bewegingsvergelijking? dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

2 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
wrijving hogere snelheid: quadratisch met de snelheid terminal velocity: ~ evenredig met R voor lucht dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

3 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
arbeid definitie: afgeleid: arbeid: oppervlakte onder integraal Fdx voorbeelden: veer, vrachtwagen dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

4 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Kracht in 3 dimensies Tangentiale component: inproduct, verricht arbeid verandert de kinetische energie centripetale component: verandert de richting, maar niet de kinetische energie. Verricht geen arbeid. dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

5 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Constante kracht: Als de kracht constant is als functie van de tijd, dan kun je de driedimensionale integraal over de ruimte vervangen door een integraal over de tijd: dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

6 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Vermogen vermogen: geleverde arbeid per tijdseenheid. vermogen: geleverde arbeid per tijdseenheid, dus ook gelijk aan de verandering van kinetische energie Voorbeeld: ski wrijvingsloos: eindsnelheid onafhankelijk van helling dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

7 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Potentiele energie Arbeid: externe kracht op een deeltje systeem van meer dan 1 deeltje: potentiele energie. potentiele energie: opgeslagen in de configuratie van het systeem gravitationele potentiele energie opgeslagen in het aarde-halter systeem elastische potentiele energie in de veer dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

8 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Behoudende krachten Behoudende kracht: wanneer de totaal verrichte arbeid nul is voor ieder gesloten pad. b.v. zwaartekracht behoudende kracht: uitgeoefende arbeid is onafhankelijk van het afgelegde pad dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

9 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Potentiele energie Potentiele energie – scalaire functie arbeid gedaan door behoudende kracht hangt alleen van begin en eindpunt af functie die verschil in arbeid tussen beginpunt en eindpunt geeft b.v. electrisch veld: afgeleide van electrische potentiaal: dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

10 Potentiele energie veer
veer: conservatieve kracht dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

11 Voorbeeld: basketball speler
potentiele energie: zwaartekrachtsenergie en veerenergie. U0: speler staat op de grond, basket hangt horizontaal. zwaartepunt speler: 110 kg, 0.8m boven grond bij stilstand, 1.3m boven grond hangend aan basket basket: 0.15 m omlaag, veerconstante 7.2kN/m dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

12 Voorbeeld: basketball speler
kracht: -afgeleide dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

13 Niet-conservatieve krachten
Wrijving: tegen bewegingsrichting in Wrijving: altijd negatieve arbeid. Wrijving: temperatuur stijgt: Warmte (thermische energie) warmte: kinetische/rooster energie molekulen. gas: kinetische energie molekulen is gemiddeld Lucht: dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

14 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Evenwicht Een deeltje is in evenwicht als de netto externe kracht op het deeltje nul is. afgeleide potentiele energie is nul. stabiel neutraal, labiel dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

15 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Voorbeeld potentiele energie van een deeltje is gegeven door: Kracht in het interval: evenwicht? Potentiaal: 2 veren links en rechts van het deeltje. Atomaire krachten in een kristalrooster in 1 dimensie. stabiel? dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

16 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Behoud van Energie dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

17 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Behoud van energie Externe krachten: Interne krachten: conservatief: alle krachten: Mechanische energie: som van kinetische en potentiele energie. Dus: Veel problemen zijn simpel op te lossen als je kunt gebruiken dat de mechanische energie behouden is. dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

18 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Voorbeelden Wrijvingsloos glijden skieen langs een willekeurig pad Bal: dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

19 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
voorbeelden Snelheid slinger, spankracht draad: systeem:slinger, aarde interne krachten: T en mg T verricht geen arbeid zwaartekracht conservatief dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

20 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
voorbeelden hoe ver valt een massa aan een veer? maximale snelheid: bij vrije val: snelheid 2 keer hoger. dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

21 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Energiebehoud Mechanische energie: niet behouden in de aanwezigheid van niet-behoudende krachten wordt omgezet in warmte of chemische energie of straling. b.v. wanneer je begint te lopen: Overdracht energie: arbeid, warmte, straling dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

22 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Wrijving Kinetische wrijvingsconstante verplaatsing systeem: blok-tafel dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007

23 dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
voorbeeld systeem: aarde plus constructie op plaatje links. blok 1 ondervindt kinetische wrijving, veer: k=180N/m, 30 cm ingedrukt wat is de snelheid als blok 2 40 cm gevallen is? dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007


Download ppt "dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google