De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erasmus for All Het nieuwe EU-programma voor onderwijs en jeugd 2014 - 2020 Judith Dayus-Brouwer – Europees Platform Peter van Deursen – CINOP Internationaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erasmus for All Het nieuwe EU-programma voor onderwijs en jeugd 2014 - 2020 Judith Dayus-Brouwer – Europees Platform Peter van Deursen – CINOP Internationaal."— Transcript van de presentatie:

1 Erasmus for All Het nieuwe EU-programma voor onderwijs en jeugd 2014 - 2020 Judith Dayus-Brouwer – Europees Platform Peter van Deursen – CINOP Internationaal Agentschap

2 2 Beleidscontext Europa 2020 strategie Smart growth, sustainable growth, inclusive growth Onderwijs als hoofddoel Flagship Youth on the Move Flagship Agenda for New Skills and Jobs Onderwijs en Opleiding 2020 Benchmarks Jeugdstrategie 2010-2018 (jeugdgaranties)

3 3 Leven Lang Leren programma (2007-2013) 2007-2013: € 7 miljard In NL: Comenius (basis- en voortgezet onderwijs) – Europees Platform Grundtvig (volwasseneneducatie) – Europees Platform Leonardo da Vinci (beroepsonderwijs) – CINOP Internationaal Agentschap Erasmus (hoger onderwijs) - Nuffic

4 4 Voorbeeld Comenius Gemeente Emmen Comenius Regio Partnerschap “ViGU (a viewing guide: a practical tool for research attitude, collegial consultation, reflection and classroom management)” Gemeente Emmen (NL) - Department of Education, City of Oulu (FI) € 45.000 (plus € 45.000 partnerregio) Lesobservaties en collegiale consultatie/feedback via de Viewing Guide Leerkrachtvaardigheden didactisch handelen en differentiatie; effectief schoolleiderschap; partnerschap tussen deelnemende instellingen Deelnemers: gemeente, aantal basisscholen, hogeschool Slotconferentie met alle openbare basisscholen uit Emmen, de partners uit Finland en spreker Pasi Sahlberg (Finnish Lessons) http://ec.europa.eu/education/comenius/success_en.htm

5 5 Voorbeeld Leonardo da Vinci Gemeente ‘s-Hertogenbosch Transfer of Innovation € 400.000 NL-FI-AT Gemeente – VO – MBO - Bedrijven (Philips), Werkgeversorganisaties VSV – doorlopende leerlijn – Loopbaanoriëntatie en –begeleiding Brainport Eindhoven Bedrijven – Gemeente – sociale partners – roc’s – Universiteit De gemeente ‘s-Hertogenbosch is ook zeer actief binnen Comenius Regio Partnerschappen (bv. vroegtijdig schoolverlaten, kwaliteitsverbetering basisonderwijs, relatie onderwijs – arbeidsmarkt)

6 6 Erasmus for All op hoofdlijnen Integratie van Leven Lang Leren programma (Comenius, Leonardo, Erasmus en Grundtvig) Internationale programma’s voor hoger onderwijs (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, etc) Jeugd in Actie (Nederlands Jeugdinstituut) Pilot voor Sport Aantal acties kan hierdoor worden teruggebracht van 75 naar 11

7 7 Drie kernacties 63%25% 4% € 19,1 miljard (deelakkoord MMF 16,5)

8 8 Verdeling Minimum allocaties per sector -25% hoger onderwijs -17% beroepsonderwijs (waarvan 2% volwasseneneducatie) -7% schoolonderwijs -7% jeugd 56% van het budget is daarmee op voorhand over sectoren verdeeld volgens huidige verdeling.

9 9 KA1. Mobiliteit voor leerdoeleinden

10 10 KA2. Samenwerking

11 11 KA3. Beleidshervorming

12 12 Samenwerking: kansen voor gemeenten a) Strategic Partnerships Internationale samenwerking onderwijsorganisaties – jeugdorganisaties – andere sectoren Samenwerking – innovatie Regionale / lokale partners Kleine – grote projecten 23.000 partnerschappen – 115.000 instellingen Regiopartnerschappen binnen KA2 voor schoolonderwijs b) Sector Skills Alliances Bedrijven en onderwijsinstellingen 400 alliances en 4.000 instituten

13 13 Verder… Veel nog onduidelijk! Beoogde start : 1 januari 2014 20 juni a.s. voorlichtingsdag www.na-lll.nl

14 14 Vragen voor rondetafelgesprek Waar zien jullie je eigen rol, uitdagingen en kansen? Wat hebben jullie nodig van ons? Wat is de rol van scholen en schoolbesturen?

15 15 Contact Nationaal Agentschap Leven Lang Leren www.na-lll.nl Judith Dayus-BrouwerPeter van Deursen Coördinator LLPConsultant jdayus@epf.nlpdeursen@cinop.nl


Download ppt "Erasmus for All Het nieuwe EU-programma voor onderwijs en jeugd 2014 - 2020 Judith Dayus-Brouwer – Europees Platform Peter van Deursen – CINOP Internationaal."

Verwante presentaties


Ads door Google