De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruud de Moor Centrum Netwerkleren Darco Jansen, programmamanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruud de Moor Centrum Netwerkleren Darco Jansen, programmamanager."— Transcript van de presentatie:

1 Ruud de Moor Centrum Netwerkleren Darco Jansen, programmamanager

2 Opzet workshop 1.Vormen van professionaliseren werkvorm 10punten – persoonlijk Bespreking voorkeuren en relateren aan effectiviteit 2.RdMC en NWL 3.Vruchtbare grond zoeken - Netwerkscan Presentatie + uitleg Werkvorm met netwerkscan (groepjes-papier) 4.Zaaien – Netwerkspiegel Presentatie + uitleg Werkvorm met netwerkspiegel (…) 5.Zaaien / oogsten – The Brain 6.Oogsten – Barometer Vragenlijst Barometer met opgave NAW+email

3 Nog beter worden als leraar: hoe? 1.Advies van expert buiten schoollocatie 2.Coaching - intervisie 3.Congres/conferentie 4.Cursusdagen buiten school 5.Studiedag op school (evt met inhuur expert) 6.Training gegeven door externen op school met eigen cases 7.Overleg met collega’s in school 8.Kennisuitwisseling met (vak)collega’s 9.Gewoon door je werk te doen / dagelijkse ervaringen 10.Internet – database – kennisomgeving raadplegen

4 Nog beter worden als leraar: voorkeuren Welke vorm van ondersteuning heeft jouw voorkeur? Je hebt 10 punten te verdelen over 10 mogelijke vormen. Geef punten op ‘geeltjes’

5 Nog beter worden als leraar: voorkeuren Resultaatbespreking…….

6 Professionalisation: some facts We spend 80% of our professionalisation budget on those forms that are only 20-30% effective. A social activity: –“If an employee has a question, in 90% of all cases a colleague is the source for the answer, in 10% the existing knowledge-managementsystem” (IBM Institute for Knowledge Management). Mainly informal: –“90% of the communication between colleagues occurs during accidental encounters” (Kraut, 1993).

7 Professionalisering: wat werkt?

8 Werkplekleren/netwerkleren

9 Ruud de Moor Centrum Centre for professional development of teachers Geen (initiële) opleiding, geen (klassieke) na- en bijscholing Stimuleren ontwikkeling leraar vanuit de werkplek, vanuit (dagelijkse) praktijksituaties, direct bruikbaar centre of expertise for learning-on-the-job for teachers, both for educational and professional development purposes Leren op de werkplek: het samen met collega’s toepassen en het ontwikkelen van nieuwe kennis ín de scholen vanuit dé dagelijkse praktijk Focus on learning in networks

10 Ruud de Moor Centrum Focus on learning-on-the job and on learning-in- networks on a blend of time/space independent learning and f2f Programma 2010-2014 Vraagsturing Intervententies met het veld Lokale problemen -> generieke oplossingen Onderzoeksprogramma: Weten wat wanneer werkt

11

12 A B C D E F

13 A B C D E F

14 A B C D E F

15

16 Netwerkleren  Participatie aan ‘bovenschoolse’ netwerken leverde een belangrijke bijdrage aan veranderingen in de dagelijkse lespraktijk en hogere resultaten bij de leerlingen (Lorna et al., 2006) ‘School-based networks’ en peer-networks zijn een effectieve manier om leraren te ondersteunen bij het implementeren van vernieuwingstrajecten (Dresner & Starvel, 2004) Collectieve netwerken helpen ‘like-minded’ leraren bij het oplossen van vragen dmv delen van ervaringen en vragen (Vandeberghe, 2001) Leraren leren veel meer van wat ze tegen elkaar vertellen dan van wat ze horen van een expert (Dang 2005)

17 Programma Netwerkleren Het blijvend stimuleren en faciliteren van de participatie van leraren in leernetwerken ten behoeve van hun professionalisering.

18 Scenario ’ s Netwerkleren 1.Haalbaarheid 2.Initiëren 3.Faciliteren 4.Evalueren

19 Basisdeel Vragenlijst NLL-index Panel Focusgroep Netwerkscan Vraagsturing HaalbaarheidInitiateFacilitatieEvaluatie Netwerkkaarten Netwerkspiegel NHL Vmbo- mbo Lucas Onderwijs Hofscholen ROC MNL DigilessenVO Downsyndroom Fontys OSO

20 Haalbaarheid Zijn de condities voor netwerkleren aanwezig? Netwerkscan Bij aanvraag dan wel start project

21 Initiëren Detecteren lerende netwerken en (informele) sociale relaties Netwerkspiegel o.b.v. Change mirror Lucas Onderwijs Netwerkkaarten - The Brain Hofscholen - Skozok Interviews en focusgroepsessies ROC MNL, DigilessenVO Verdere initiatieacties

22 Faciliteren Optimaliseren bestaande leernetwerken Gerichte interventies Actieonderzoek - casestudies Effecten facilitatietechnieken LNF, LN-PO, Fontys-OSO, Downsyndroom

23 Evalueren Evaluatie lang lopende leernetwerken Impact en aanbevelingen Consortium vmbo-mbo Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

24

25 Maatschappelijke stage 1. Detecteren informele netwerken

26 Netwerkkaart rond jouw school Hoe ziet het netwerkkaart eruit op jouw school en binnen jouw schoolbestuur Geef inschatting A B C

27 Docent in een netwerk Waar kunnen en moeten we heen? A B C Wat moeten we doen om daar heen te komen?

28 Initiatie: netwerkspiegel Eerste weten wie met wie waarover praat Uitleg netwerkspiegel

29 1. Netwerkspiegel Bron: Changemirror (Homan)

30 Netwerkspiegel Uitleg werkvorm met netwerkspiegel

31 Netwerkspiegel Terugkoppeling werkvorm samenvatten

32 Zaaien / oogsten: The Brain Volgen van netwerken Bepalen effectiviteit interventies The Brain als één van de interventies

33

34 The Brain Uitleg werkvorm

35 The Brain Terugkoppeling werkvorm samenvatten

36 Oogsten Barometer: principe uitleggen Deelnemers vragenlijst laten invullen Met achterlating gegevens Terugkoppeling later per email Inclusief presentatie

37


Download ppt "Ruud de Moor Centrum Netwerkleren Darco Jansen, programmamanager."

Verwante presentaties


Ads door Google