De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruud de Moor Centrum Netwerkleren Darco Jansen, programmamanager

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruud de Moor Centrum Netwerkleren Darco Jansen, programmamanager"— Transcript van de presentatie:

1 Ruud de Moor Centrum Netwerkleren Darco Jansen, programmamanager

2 Opzet workshop Vormen van professionaliseren RdMC en NWL
werkvorm 10punten – persoonlijk Bespreking voorkeuren en relateren aan effectiviteit RdMC en NWL Vruchtbare grond zoeken - Netwerkscan Presentatie + uitleg Werkvorm met netwerkscan (groepjes-papier) Zaaien – Netwerkspiegel Werkvorm met netwerkspiegel (…) Zaaien / oogsten – The Brain Oogsten – Barometer Vragenlijst Barometer met opgave NAW+

3 Nog beter worden als leraar: hoe?
Advies van expert buiten schoollocatie Coaching - intervisie Congres/conferentie Cursusdagen buiten school Studiedag op school (evt met inhuur expert) Training gegeven door externen op school met eigen cases Overleg met collega’s in school Kennisuitwisseling met (vak)collega’s Gewoon door je werk te doen / dagelijkse ervaringen Internet – database – kennisomgeving raadplegen

4 Nog beter worden als leraar: voorkeuren
Welke vorm van ondersteuning heeft jouw voorkeur? Je hebt 10 punten te verdelen over 10 mogelijke vormen. Geef punten op ‘geeltjes’

5 Nog beter worden als leraar: voorkeuren
Resultaatbespreking…….

6 Professionalisation: some facts
We spend 80% of our professionalisation budget on those forms that are only 20-30% effective. A social activity: “If an employee has a question, in 90% of all cases a colleague is the source for the answer, in 10% the existing knowledge-managementsystem” (IBM Institute for Knowledge Management). Mainly informal: “90% of the communication between colleagues occurs during accidental encounters” (Kraut, 1993).

7 Professionalisering: wat werkt?
Terugblik Kort herhalen van vorige presentaties op Hofscholen: wat weten we al?

8 Professionalisering: wat werkt?
Werkplekleren/netwerkleren Kort herhalen van vorige presentaties op Hofscholen: wat weten we al?

9 Ruud de Moor Centrum Centre for professional development of teachers
Geen (initiële) opleiding, geen (klassieke) na- en bijscholing Stimuleren ontwikkeling leraar vanuit de werkplek, vanuit (dagelijkse) praktijksituaties, direct bruikbaar centre of expertise for learning-on-the-job for teachers, both for educational and professional development purposes Leren op de werkplek: het samen met collega’s toepassen en het ontwikkelen van nieuwe kennis ín de scholen vanuit dé dagelijkse praktijk Focus on learning in networks

10 Ruud de Moor Centrum Focus on learning-on-the job and on learning-in-networks on a blend of time/space independent learning and f2f Programma Vraagsturing Intervententies met het veld Lokale problemen -> generieke oplossingen Onderzoeksprogramma: Weten wat wanneer werkt

11

12 A B C D E F

13 A B C D E F

14 A B C D E F

15

16 Netwerkleren Participatie aan ‘bovenschoolse’ netwerken leverde een belangrijke bijdrage aan veranderingen in de dagelijkse lespraktijk en hogere resultaten bij de leerlingen (Lorna et al., 2006) ‘School-based networks’ en peer-networks zijn een effectieve manier om leraren te ondersteunen bij het implementeren van vernieuwingstrajecten (Dresner & Starvel, 2004) Collectieve netwerken helpen ‘like-minded’ leraren bij het oplossen van vragen dmv delen van ervaringen en vragen (Vandeberghe, 2001) Leraren leren veel meer van wat ze tegen elkaar vertellen dan van wat ze horen van een expert (Dang 2005)

17 Programma Netwerkleren
Het blijvend stimuleren en faciliteren van de participatie van leraren in leernetwerken ten behoeve van hun professionalisering.

18 Scenario’s Netwerkleren
Haalbaarheid Initiëren Faciliteren Evalueren

19 Basisdeel Vraagsturing Vragenlijst NLL-index DigilessenVO Downsyndroom
ROC MNL NHL Panel Focusgroep Fontys OSO Hofscholen Netwerkkaarten Netwerkspiegel Vmbo- mbo Lucas Onderwijs Netwerkscan Vraagsturing Haalbaarheid Initiate Facilitatie Evaluatie

20 netwerkleren aanwezig?
Haalbaarheid Zijn de condities voor netwerkleren aanwezig? Netwerkscan Bij aanvraag dan wel start project

21 Initiëren Detecteren lerende netwerken en (informele) sociale relaties
Netwerkspiegel o.b.v. Change mirror Lucas Onderwijs Netwerkkaarten - The Brain Hofscholen - Skozok Interviews en focusgroepsessies ROC MNL, DigilessenVO Verdere initiatieacties

22 Optimaliseren bestaande leernetwerken
Faciliteren Optimaliseren bestaande leernetwerken Gerichte interventies Actieonderzoek - casestudies Effecten facilitatietechnieken LNF, LN-PO, Fontys-OSO, Downsyndroom

23 Evaluatie lang lopende leernetwerken
Evalueren Evaluatie lang lopende leernetwerken Impact en aanbevelingen Consortium vmbo-mbo Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

24 Welke kennis en kunde zit waar
Welke kennis en kunde zit waar? Hoe kunnen we dat zichtbaar maken en zorgen dat de juiste verbindingen ontstaan?

25 Maatschappelijke stage
1. Detecteren informele netwerken

26 Netwerkkaart rond jouw school
Hoe ziet het netwerkkaart eruit op jouw school en binnen jouw schoolbestuur Geef inschatting A B C Afhankelijk van aantal deelnemers een centrale discussie dan wel opsplitsen in groepjes (

27 Docent in een netwerk Waar kunnen en moeten we heen?
B C Wat moeten we doen om daar heen te komen? Afhankelijk van aantal deelnemers een centrale discussie dan wel opsplitsen in groepjes (

28 Initiatie: netwerkspiegel
Eerste weten wie met wie waarover praat Uitleg netwerkspiegel Afhankelijk van aantal deelnemers een centrale discussie dan wel opsplitsen in groepjes (

29 1. Netwerkspiegel Bron: Changemirror (Homan)

30 Netwerkspiegel Uitleg werkvorm met netwerkspiegel
Afhankelijk van aantal deelnemers een centrale discussie dan wel opsplitsen in groepjes (

31 Netwerkspiegel Terugkoppeling werkvorm samenvatten
Afhankelijk van aantal deelnemers een centrale discussie dan wel opsplitsen in groepjes (

32 Zaaien / oogsten: The Brain
Volgen van netwerken Bepalen effectiviteit interventies The Brain als één van de interventies Afhankelijk van aantal deelnemers een centrale discussie dan wel opsplitsen in groepjes (

33

34 The Brain Uitleg werkvorm
Afhankelijk van aantal deelnemers een centrale discussie dan wel opsplitsen in groepjes (

35 The Brain Terugkoppeling werkvorm samenvatten
Afhankelijk van aantal deelnemers een centrale discussie dan wel opsplitsen in groepjes (

36 Oogsten Barometer: principe uitleggen
Deelnemers vragenlijst laten invullen Met achterlating gegevens Terugkoppeling later per Inclusief presentatie Afhankelijk van aantal deelnemers een centrale discussie dan wel opsplitsen in groepjes (

37


Download ppt "Ruud de Moor Centrum Netwerkleren Darco Jansen, programmamanager"

Verwante presentaties


Ads door Google