De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taxidiensten & diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 5 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taxidiensten & diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 5 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Taxidiensten & diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 5 februari 2013

2 Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Ellen Vercaigne Afdeling Juridische Dienstverlening Eric Sempels Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

3 Programma Wetgeving: decreet en besluit belangrijkste definities
Vergunningverlening: tarieven, taxameter, randapparatuur, … Tijdens de vergunning Beëindiging vergunning

4 Regels: bescherming Beschermen klant, exploitant en taxibestuurder
Bestrijden oneerlijke mededinging Sociale en fiscale controle toelaten Moderniseren van de regelgeving Transparantie nastreven

5 1. Wetgeving: Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder + bijlagen bestaande uit 14 formulieren, kaarten, enz. .. voor de gemeenten

6 Definities Wat is een taxidienst?
BEZOLDIGDE VERVOERSDIENSTEN VAN PERSONEN DOOR MIDDEL VAN VOERTUIGEN die aan volgende eisen voldoen: -> voertuig ten hoogste 9 personen, inclusief bestuurder -> de terbeschikkingstelling gebeurt vanop een standplaats op de openbare weg of plaats die niet opengesteld is voor het verkeer -> cliënt bepaalt de bestemming -> ter beschikking stellen van volledig voertuig OF per plaats als collectieve taxidienst

7 Welk voertuigtype? elk twee-, drie- of vierwielig motorvoertuig dat naar constructie en uitrusting geschikt is voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, met uitzondering van de voertuigen die gebruikmaken van een hulpmotor, waarvan het vermogen niet hoger is dan 0,3 kW

8 Voorbeelden voertuigen
Minibus Personenwagen, eventueel dubbel gebruik Sportwagen (2 plaatsen) Kleine stadswagens (2 of 3 plaatsen) Velotaxi met sterke motor Niet: Bus 12 personen Normale velotaxi

9 Wat is een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder?
->BEZOLDIGDE VERVOERSDIENSTEN VAN PERSONEN DOOR MIDDEL VAN VOERTUIGEN die aan volgende eisen voldoen: -> Voertuig ten hoogste 9 plaatsen, inclusief bestuurder => ter beschikkingstelling min 3 u: ofwel 1 rit of ofwel combinatie van ritten + voorafgaandelijke registratie ritten op de zetel + opstellen schriftelijke overeenkomst -> overeenkomst aan boord van het voertuig tijdens de dienst: kan wel getekend worden net voor het instappen -> VVB-voertuig wordt als geheel verhuurd – niet per zitplaats !

10 Soms subtiel onderscheid: voorbeeld luchthavenvervoer
Reisbureau stuurt klant door naar vervoerder. De klant betaalt aan de luchthaven = taxidienst Reisbureau groepeert de klanten en betaalt zelf de vervoerder. De ritten worden verzameld in 1 dienstverlening van ten minste 3 u. Bijvoorbeeld 2x2 personen worden vervoerd: geen probleem, want de klant is het reisbureau = VVB

11 duur van ten minste 3 uur:
Alle diensten in Vlaanderen zijn taxidiensten behalve als ze VVB’s zijn: - register overeenkomst duur van ten minste 3 uur: 1 rit van 3 uur (of meer) Verscheidene ritten in de overeenkomst van ten minste 3 uur bijv. 3 X 1,5 uur

12 Andere vormen: Dringend ziekenvervoer (federaal geregeld)
Niet-dringend ziekenvervoer Liggend (decreet liggend ziekenvervoer) Zittend (decreet personenvervoer) Mindermobielenvervoer, rolstoelvervoer Bijzondere vormen van geregeld vervoer Geregeld vervoer

13 Uitgesloten van het decreet:
Diensten voor niet-dringend zittend ziekenvervoer -> ambulances, vervoer door mutualiteiten Niet-commercieel vervoer -> DAV’s, MMC’s, OCMW’s.... Opgelet: treedt pas in werking na beslissing van de Vlaamse Regering

14 In welke gemeente een vergunning aanvragen?
Taxivergunning: In de gemeente waar men WIL exploiteren ofwel beschikt de exploitant er over een standplaats op privé-grond ofwel maakt hij gebruik van taxistandplaatsen gelegen op de openbare weg -> desnoods moet de gemeente standplaats creëren Correctie: Toch ritten uitvoeren in een andere gemeente als de rit besteld is

15 VVB-vergunning: aanvragen in de gemeente waar een exploitatiezetel is gelegen is geldig in heel Vlaanderen

16 Aantal taxi’s per gemeente
“Norm” 1 taxi per 1000 inwoners Vergunning afleveren tot de norm bereikt is Daarna op een officiële wachtlijst Gemeenteraad kan norm verhogen of verlagen met 20% tot 0,8 of 1,2 taxi’s per 1000 inwoners Gemeenteraad kan, mits akkoord van de Vlaamse minister van Mobiliteit, nog verdergaan bijvoorbeeld 3 taxi’s per 1000 inwoners Uitzondering: luchthaven

17 Vraag: Wanneer het aantal taxi’s van 1 per 1000 inwoners nog niet is bereikt moet het college de aanvragen aannemen en toestaan?

18 De gemeente Afleveren van de vergunningen + controle op afgeleverde vergunningen Inrichten taxistandplaatsen Types beslissing: Gemeenteraad: Belastingen taxidiensten (Niet: belastingen VVB) Taxitarieven, inclusief wijzigingen Afwijking op de Vlaamse norm voor het aantal taxi’s in de gemeente tot maximaal 80% of 120% Indien meer dan 20%, ook akkoord Vlaams minister Mobiliteit College van Burgemeester en Schepenen: Als geen gemeenteraadsbeslissing: de taxitarieven, inclusief wijzigingen (op voorstel van de exploitant) Indien gedelegeerd: inrichting taxistandplaats

19 Vergunning/kaarten/ herkenningsteken
Tweetrapssysteem: 1. Vergunning: College verleent vergunning voor een aantal voertuigen (taxi en/of VVB) Toewijzing identificatienummers (TAXI 0001) Toewijzing herkenningstekens (VVB 0001) 2.a. Taxikaarten 2 kaarten per taxi verschillend kleur voor standplaats openbare weg en privégrond concrete invulling van het voertuig 2.b. VVB-kaart + 2 herkenningstekens 3. Reserves: 1 reserve per begonnen schijf van 10 vergunningsvoertuigen (alleen bij taxi’s) 4. Vervanging = tijdelijke vervanging voor max. 3 maanden

20 Combinatie taxi + VVB Is het mogelijk om voor hetzelfde voertuig zowel een taxivergunning als een VVB-vergunning aan te vragen? Welke herkenningstekens moeten er dan uithangen ?

21 Tarieven taxidiensten
De gemeenteraad stelt de toepasselijke tarieven vast. Als er geen gemeentelijke reglement gestemd werd in de gemeenteraad, dan stelt het bevoegde college de tarieven vast op voorstel van de exploitant. De tarieven moeten in elk voertuig zichtbaar uitgehangen worden.

22 Wanneer tarief inschakelen?
Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter wordt ingeschakeld op het ogenblik dat de klant plaatsneemt in het voertuig.    Als de klant wordt afgehaald op het afgesproken tijdstip, dan mag het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter worden ingeschakeld op het ogenblik dat de taxi stopt op de plaats van afhaling en nadat de bestuurder de klant verwittigd heeft dat hij aangekomen is.    Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter blijft ingeschakeld zolang de klant het voertuig gebruikt.

23 Het is de bestuurder verboden om:
aan de klant een ander tarief of een andere prijs te vragen dan het tarief of de prijs, vermeld in de vergunning, in de geafficheerde tarieven, door de taxameter of de randapparatuur;    in geval van een collectieve taxi, aan de klant een andere prijs te vragen dan die welke berekend wordt op basis van de op- en afstapplaatsen van elke klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt toegepast;

24 Tarieven in de vergunning/taxikaart: algemene principes
Eerder voor de grotere steden: eenzelfde tarief voor alle voertuigen van alle exploitanten binnen de gemeente Ook mogelijk: een verschillend tarief per categorie van voertuig voor alle exploitanten binnen de gemeente eenzelfde tarief voor de taxivoertuigen die gemachtigd zijn om op de openbare weg te stationeren en een verschillende tarief voor de taxivoertuigen die niet gemachtigd zijn om op de openbare weg te stationeren één tarief voor alle verplaatsingen waarvan het begin- en het eindpunt gelegen is binnen de grenzen van de vergunningverlenende gemeente

25 Eerder in de kleinere gemeenten:
elk voertuig zijn tarievenset van A tot Z een verschillend tarief per categorie van voertuig voor alle exploitanten binnen de gemeente

26 Algemene opbouw De taxameter bevat enkel de tarieven die in de vergunning zijn vermeld. Er zijn tarieven van A tot en met Z Te berekenen tarieven, forfaits of gecombineerd, onder andere voor bepaalde af te leggen afstanden, voor bepaalde categorieën van klanten, voor bepaalde evenementen of voor bepaalde periodes,

27 Tarieven: Duidelijke omschrijving van het tarief zoals bijvoorbeeld
Tarief A = rit met terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,15/km + wachtgeld € 25/u Tarief B = rit zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,30/km + wachtgeld € 25/u NIET Tarief A = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,15/km + wachtgeld € 25/u Tarief B = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,30/km + wachtgeld € 25/u

28 Voorbeelden tarieven: Te berekenen tarieven
Tarief A = rit met terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,15/km + wachtgeld € 25/u Tarief B = rit zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,30/km + wachtgeld € 25/u Tarief C = rit vanaf 20 km zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,00/km + wachtgeld € 25/u Tarief D = voor vaste klanten, rit zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,80/km + wachtgeld € 25/u Nachttarief = voor een rit die begint tussen 22u en 6 u in tarief A, B, C of D = + € 2,00

29 Voorbeelden tarieven: Forfaitaire tarieven
Tarief E = forfait voor rit binnen de ring = opnemingsbedrag 8 euro Tarief F = forfait voor rit tussen 22u en 6u op het grondgebied van de gemeente = € 12 Tarief G = forfait voor rit gemeente naar Brussels Airport en indien besteld, voor rit Brussels Airport - gemeente = € 75 Tarief H = forfait voor rit gemeente tot luchthaven Luik en indien besteld, voor rit Brussels Airport - gemeente = € 102 Opmerking: gezien het om een forfait handelt, geen nachttarief!

30 Speciale tarieven: Tarief K = forfaitair maandabonnement stadsritten voor 65+ = € 75 Altijd samen met een tweede tarief L = ritten vallend onder het maandabonnement = opnemingsbedrag, kilometerbedrag, wachtgeld & nachttarief = € 0 Tarief N = standaardrit van de gemeente naar Brussels Airport inbegrepen 55 km en 30 minuten of omgekeerd indien besteld = € 69 + verhoogd met extra km en extra wachtgeld aan tarief A

31 Gestelde vraag In onze gemeente zijn de prijzen niet vastgelegd en de prijzen worden door de aanvrager voorgesteld . Maar dan moet de gemeente zich toch ergens op kunnen op richten? Hoever mag de gemeente hierin gaan? MB houdende de maximumprijzen voor taxivervoer is opgeheven (enkel Vlaamse Gewest)

32 Collectieve taxirit Alleen als de taxameter dit kan uitvoeren!
Tarief O = forfait voor collectieve taxirit van de gemeente naar de luchthaven per klant = € 30

33 Commerciële kortingen
Niet publiek systeem UITSLUITEND forfait voor een bepaald traject EN voor een bepaalde klant Altijd lager dan de vergunde tarieven of prijzen Deze kortingen worden op het einde van de rit ingetikt of via een centrale doorgestuurd Enkel toelaten als de randapparatuur dit kan verwerken

34 Wanneer kan de exploitant een aanvraag voor commerciële kortingen indienen ?
Als de gemeenteraad het gebruik van commerciële kortingen niet expliciet heeft uitgesloten (verbod is te vermelden in het gemeentelijk reglement) Als het College de tarieven vaststelt, dan kan de exploitant altijd een voorstel van commerciële kortingen indienen; College van BS keurt de commerciële kortingen af of goed binnen de 30 dagen Exploitant legt de gewaarmerkte documenten in de wagen

35 Aanvraag om te stationeren op taxistandplaats op de openbare weg
De gemeente moet geschikte en voldoende taxistandplaatsen voorzien op de openbare weg als een kandidaat-exploitant hiervoor een vergunning aanvraagt Beschikbaarheid garanderen

36 Gestelde vragen Hier in de gemeente is dat nog niet bereikt maar er zijn slechts een aantal standplaatsen voorzien. Wat als het te erg wordt, nl. veel te weinig standplaatsen – ruzie onder de bestuurders, enz. Is de gemeente verplicht om het aantal standplaatsen te verhogen?

37 Gestelde vragen Een bestaand taxibedrijf heeft een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst op het grondgebied van een bepaalde gemeente (bv. Ninove). Dat taxibedrijf heeft op het grondgebied van Ninove haar maatschappelijke zetel. Men wenst een vergunning aan te vragen om in een andere gemeente (bv. Denderleeuw) een taxidienst te mogen uitbaten. Mag dat? Hoe? Kan een taxibedrijf twee vergunningen van twee verschillende gemeenten hebben als het bedrijf maar één maatschappelijke zetel heeft? Wat voor gevolgen heeft dit? Kan bv. de gemeente Denderleeuw de taxidienst uit Ninove verbieden om zich met een taxi te stationeren aan het station van Denderleeuw? Kan een gemeente te weten komen of de aanvrager van een taxidienst nog andere vergunningen heeft in andere gemeenten? Via welke applicatie kan een gemeente dit onderzoeken? Bijvoorbeeld: een gemeentelijke administratie heeft het vermoeden dat de aanvrager een vergunning aanvraagt in de gemeente op z'n persoonlijke naam, terwijl de aanvrager reeds een taxidienst uitbaat in een andere gemeente maar onder een bedrijfsnaam...

38 Gestelde vragen een bedrijf uit de gemeente verhuurt limousines, bruidwagens, cabrio's, oldtimers en andere voertuigen onder de categorie 'autoverhuur': onder welke categorie valt deze uitbating: hebben zij hiervoor een vergunning nodig? kan een vergunninghouder van een taxidienst de gemeente verplichten een taxistandplaats in te richten ter hoogte van bv. het station en daar aan koppelen dat de gemeente een verkeersbord dient te plaatsen waarop enkel de vergunde taxidiensten op staan afgebeeld?

39 Vergunning Zie bijlage

40 Kaarten en herkenningsteken
Gestelde vraag: Welke soort kaarten zijn er allemaal: zowel voor taxi's als VVB's: en welke kleuren hebben deze? Ik zie bv. in gemeentelijke reglementen dat er paarse kleuren aan kaarten wordt gegeven, is dit conform het taxibesluit en taxiwetgeving?

41 Welke documenten? Aflevering taxi- en VVB-kaarten
Boorddocumenten van het voertuig Extra documenten: op te nemen in het gemeentelijke reglement

42 Vervangingen en reservevoertuigen
Zie bijlagen

43 Verschil tijdelijke en definitieve vervanging
Tijdelijke vervanging : vervangkaart (maximum 3 maanden) Definitieve vervanging: nieuwe taxi- of VVB-kaarten aanmaken

44 Centaurus Wat? Communicatieplatform voor de Vlaamse taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Voor de gemeenten Voor de controle: Politie Belastingen, Sociale Inspectie, Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor motorvoertuigen De Lijn In te vullen door de gemachtigde gemeentelijke ambtenaren Gemeentesecretaris geeft toegangsrechten Nakijken of een kandidaat-exploitant reeds exploiteerde en de vergunning geschorst of ingetrokken werd.

45 Centaurus Gebruiksrechten aanvragen via :

46

47 Centaurus

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Belastingen: Taxidiensten
In haar belastingreglement KAN de gemeente voor een taxivergunning volgende belastingen aannemen want het decreet spreekt over maximumbedragen: bij een standplaats op privé-terrein: … euro (bedrag tussen 0 en 250 euro, te bepalen door de gemeenteraad) per jaar en per vergund voertuig + … euro (bedrag tussen 0 en 75 euro, te bepalen door de gemeenteraad) per jaar en per vergund voertuig wanneer het voertuig voorzien is van radiotelefonie; bij gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg: … euro (bedrag tussen 0 en 450 euro, te bepalen door de gemeenteraad) per jaar en per vergund voertuig, inclusief het gebruik van radiotelefonie. + Indexering

64 Belasting voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Belasting bedraagt 250 euro per jaar per vergund voertuig + indexering Dec (basis 2004): 119,01 Dec (basis 2004): 93,29 (119,01/93,29) x 250 euro = 318,92 euro Totaal = 318,92 euro voor het jaar 2012 Zie elk jaar op de website van de VVSG

65 Belastingen voor de VVB-diensten: verplicht
Verplicht innen van een belasting van 250 euro + indexering.  Geen eigen belastingreglement goedkeuren (want dit is reeds een bepaling in het decreet) Enkel inkohieren ten voordele van de gemeente. Deze belasting is niet in tegenstrijd met het lokaal pact. Want deze regelgeving dateert reeds van voor het lokaal pact.

66 Voertuig vergund voor taxi én VVB
Belasting voor de taxidienst (bepaald door gemeente) + Belasting voor de VVB-dienst (bepaald door Vlaams Gewest)

67 Onderzoek vergunningsaanvraag vervolg:
Uniek ondernemingsnummer Identificatie van de aanvrager: natuurlijk- of rechtspersoon (BVBA, NV, VZW, zelfstandige, enz., cfr. statuten Kennis basisbeheer van een onderneming Deze documenten worden afgeleverd door het ondernemingsloket Uittreksel uit het strafregister (vervangt getuigschrift van goed gedrag en zeden voor de zelfstandige). Indien rechtspersoon dat van de zaakvoerder(s) Indien geen goed gedrag en zeden, dan nagaan of toch kan vergund worden

68 Onderzoek vergunnings- aanvraag
In regel met sociale lasten? Indeling werknemer of werkgever Max. twee zaakvoerders als zelfstandige aangesloten (elk ten minste 50% aandelen) => aansluiting bij Kas voor Zelfstandigen (of indien reeds aangesloten, attest van in regel zijn) Overige zijn werknemers => aansluiting bij Sociale Zekerheid(of indien reeds aangesloten, attest van in regel zijn)

69 Onderzoek vergunnings- aanvraag
In regel met fiscale lasten: attest van de belastingen Indien reeds bestaand: in regel met de belastingen Indien niet, dan wel respecteren afbetalingsplan (mogelijkheid om de looptijd te beperken, mits motivering)

70 Onderzoek De kandidaat-exploitant dient over het voertuig te beschikken= Aankoop Afbetaling Leasing (huur of aankoopformule) Besteld (indien aanvraag voor de wachtlijst, dan moet de kandidaat pas over een voertuig beschikken als het dossier behandeld wordt)

71 Gestelde vragen Hoe kunnen de gemeenten, indien er geen gemeenteraadsbeslissing opgemaakt wordt, de vergunninghouders verplichten de jaarlijkse belasting te betalen ? Wat is de sanctie indien ze niet betalen ? Welke sancties komen er indien de gemeente de belasting niet int ? Wanneer moet er gestart worden met het innen van de belasting : meteen, bij nieuwe aanvragen, moeten de lopende vergunningen in 2012 ook al belasting betalen ? Wat indien de vergunninghouders die werkzaam zijn op het grondgebied van een gemeente, een postbus nemen in Wallonië. In het Waals Gewest is deze belasting niet van toepassing. Mogen deze vergunninghouders dan klanten meenemen vanuit de Vlaamse gemeenten ? Mogen forfaitaire tarieven opgenomen worden in een vergunning voor VVB’s (bv. tarief luchthavenvervoer) ? Of moeten telkens tarieven voor de eerste drie uur en bijkomende uren opgenomen worden.

72 Gestelde vragen Als bij de aanvraag geen uittreksel uit het strafregister (vroegere attest van goed zedelijke gedrag) kan worden voorgelegd, dient het college de vergunning dan te weigeren of kunnen zij beslissen om ze toch te verlenen. Iemand beschikt reeds over een vergunning voor VVB van 27 augustus 2010 t.e.m. 26 augustus 2015 en wil uitbreiden met 1 voertuig (een sportwagen met slechts 1 plaats voor de bestuurder en 1 plaats voor een passagier). Vraag: Mag dat? Hoe het besluit opstellen? Is het administratief personeel bij de aanvraag verplicht om alles na te gaan betreffende de aangenomen chauffeurs ?

73 Meetinstrument: bevoegdheden
Europa: technische eisen meetinstrumenten De federale staat: Federale overheidsdienst Economie: Technische eisen “oude” Belgische + installatie + controle installatie MID taxameters + controle hierop

74 Onderzoek Taxameter Gehomologeerde versie die voldoet aan Europese
Meetinstrumenten Directive (afgekort MID) Randapparatuur (vanaf 1/1/2010) Geïntegreerde toestel Aangesloten zelfgemaakte apparatuur Aangesloten PC-apparatuur

75 Taxameters en randapparatuur
Volgende taxameters/randapparatuur hebben reeds de dienststaten, vervoerbewijzen en controlerapporten kunnen produceren (stand september 2009) : Rauwers/ Taxitronic (GOBOX BCT) Varoco/ Digitax (F1 + Combus) Varoco/ Digitax (Spiegeltaxameter + Combus) Metrotax/ ATA (Primus + DAP10streetlocator) Krautli/Hale (Microtax 06 + randapparatuur) Krautli/Hale(mirror taximeter SPT-02 + randapparatuur)

76 Taxameters en randapparatuur
Nog op de markt: Euphoria software (CABMAN CS) Quipment (Megtax) Varoco Digitax F1 + DAP10streetlocator Metrotax/ATA (Primus + een tweede model randapparatuur)

77 Keuring installatie taxameter
De installatie van de taxameters moet gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme Momenteel zijn er 4 erkend: Belgisch Meetinstituut BVBA METROTAX BVBA VAROCO BVBA KRAUTLI NV

78 Controle van de taxi 1. Algemene controle van het voertuig (niet technische controle) 2. Afdrukken van : Vervoerbewijs Dienststaat Controlerapport

79 In de taxi Vervoerbewijs sinds 1 januari 2005 verplicht

80 Digitalisering van het rittenblad
Taxibesluit voorziet digitalisering rittenblad Dienststaat Vervoerbewijs Controlerapport Vervoerbewijs: geen handgeschreven vermeldingen meer

81 Dienststaten De taxameter met zijn randapparatuur moet de volgende gegevens kunnen verstrekken : bij de aanvang van de dienst :  - naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer  - datum dienst  - identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi  - de naam en de voornaam van de bestuurder  - totalisatoren - het uur waarop de dienst van de bestuurder begint tijdens de dienst : - de uren van de effectief genomen rustpauze en de dienstonderbrekingen   aan het einde van de dienst :    - de totalisatoren - de datum en het uur van de effectieve beëindiging van de dienst  

82 - Vervoerbewijs. De randapparatuur drukt de vervoerbewijzen automatisch af. Hierop staan ten minste de volgende vermeldingen in onuitwisbare inkt :    - vermelding " vervoerbewijs "; - naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer; - identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi; - naam van de bestuurder; - het volgnummer van de rit dat een oplopend getal is dat bestaat uit vijf cijfers, te beginnen met 00001 - datum en het uur van het in- en uitstappen; - instap- en uitstapplaatsen (voorstel van wijziging in het najaar met precisering in geval er geen GPS-signaal is of geen straatnamen); - aantal afgelegde kilometer; - toegepaste tarief; - totale prijs van de rit, voorafgegaan door de vermelding " te betalen bedrag " of de prijs per persoon in geval van een collectieve rit; - vermelding " klachten " en het telefoonnummer van de politiepost van de vergunningverlenende gemeente.

83 Controlerapport. De randapparatuur moet een controlerapport kunnen afdrukken. Hierop staan tenminste de volgende vermeldingen in onuitwisbare inkt : - de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer;   - het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi;   - de naam of de benaming van de installateur van de taxameter en de randapparatuur;   - de naam van de bestuurder;   - de datum en het uur waarop de dienst van de bestuurder begonnen is;   - alle gegevens betreffende de uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst;   - alle tarieven die de taxameter kan uitvoeren;   - de totalisatoren, bedoeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters.

84 Vervoerbewijs Aan het einde van de rit wordt het vervoerbewijs van de desbetreffende rit aan de klant overhandigd, zelfs zonder dat die erom verzoekt. In afwijking van § 1 geeft de bestuurder een handgeschreven vervoerbewijs met al de gegevens, als het vervoerbewijs niet kan worden geprint. Hij mag daarna geen klanten meer vervoeren met dit voertuig zolang het toestel niet is hersteld.

85 Taxikaart: opgelet Kaarten moeten leesbaar blijven Niet kleiner maken
Kaarten verbleken in de zon Bij verduisterde ruiten is de kaart niet meer leesbaar Droogstempelen! De gemachtigde ambtenaar tekent!

86 3. Tijdens de vergunning:
1. Strafrechtelijk systeem PV politiediensten (vaststelling) Parket Politierechtbank Vlaamse administratieve sanctie alleen in geval seponeren door Parket (nog geen uitvoeringsbesluit) 2. Administratiefrechtelijk systeem PV verhoor Schorsing of intrekking van de vergunning Rechten van de exploitant

87 Onderzoek tijdens de vergunningsperiode
Aangetekende en gewone zending Drie datums voorstellen Opsommen wat gevraagd wordt Altijd vermelden dat, als de exploitant zich daar niet aan houdt, zijn/haar vergunning kan geschorst of eventueel ingetrokken worden De exploitant zich kan laten bijstaan door een advocaat

88 Onderzoek tijdens vergunningsperiode
Taxi: Controle voertuig en documenten ( bijv van de vergunningsperiode) De rittenbladen, dienststaten en controlerapporten voor een bepaalde periode Attesten voor fiscale en sociale lasten Groene verzekeringskaarten + verzekeringspolis voor bezoldigd personenvervoer Boorddocumenten voertuig Installatiegetuigschrift/testrapport keuringsorganisme Nagaan opschriftenplaatje onder motorkap (groen of geel) Ofwel controle taxameter en printer, ofwel drukken vervoerbewijs, dienststaat en controlerapport Eventueel boekhouding Eventueel rekeninguittreksels die betrekking hebben op de taxidienst

89 Onderzoek Dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder:
Register met de bestelde dienstleveringen Overeenkomsten Eventueel facturen Eventueel boekhouding Eventueel rekeningsuittreksels met betrekking tot de VVB-dienst

90 Toegang voertuigen en garages
Vlaams toezichtspersoneel + politiediensten

91 4. Beëindiging vergunning:
Niet afhalen taxikaarten binnen de 3 maanden Vrijwillige stopzetting Faillissement Schorsing of intrekking ten gevolge van een beslissing van de provinciegouverneur (onwettig ronselen) Schorsing of intrekking door het College van B & S

92 Schorsing of intrekking door het College
Procedure! Aangetekend maar ook gewoon zending Exploitant horen, eventueel met advocaat PV van verhoor (de exploitant legt een verklaring af die door hem/haar + gemeenteambtenaar ondertekend wordt Altijd vermeldingen: welke inbreuk strafbepaling zoals “de vergunning kan geschorst of ingetrokken worden”

93 Vlaamse helpdesk Taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Eric Sempels


Download ppt "Taxidiensten & diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 5 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google