De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingssamenwerking en corruptie - Vorming integriteit 31/5/07.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingssamenwerking en corruptie - Vorming integriteit 31/5/07."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingssamenwerking en corruptie - Vorming integriteit 31/5/07

2 Intro Effect corruptie Noord & Zuid Democratieën in Westerse ontwikkelde landen ~ stabiliteit niet in gevaar Democratieën in ontwikkelingslanden ~stabiliteit in gevaar.  OS bijdrage aan ontwikkeling /versterking transparante procedures + institutionalisering good governance

3 Bedragen en vormen van corruptie Raming omkoperij ca 1 triljoen USD/jaar = 3 % van het BNP van de wereld = 150 USD voor elke mens op de planeet Ter vergelijking = > 1 biljoen mensen minder dan 1 USD /dag = stijging 50 % jaarlijks inkomen armsten indien smeergeld gelijk verdeeld over wereldbevolking

4 Transparancy International Definitie “corruptie is het misbruik van toe- vertrouwde macht voor persoonlijke winst” = privé en publieke sector = machtsgegeven : wie heeft macht? in wiens belang oefenen ze macht uit? wie wint bij beslissingen?  Alleen als privé-en publieke sector + civiele maatschappij effïciënt samenwerken  integriteit !

5 Transparancy International –corruptie = politiek  we moeten naar politiek engagement kijken om corruptie aan te pakken – welke instellingen zijn er ? –Corruptie = economisch Met welke stimuli tot corruptie krijgen mensen te maken ? Welke risico’s nemen zij door zich zo te gedragen ? –Corruptie = wettelijk gegeven : bekijk de wetten die in het land bestaan + de internationale wetgeving en hoe deze ten uitvoer worden gebracht  TI werkt op elk van deze aspecten

6 Transparancy International –Persoonlijke waarden mensen –Filosofie, religie, ethiek –Wat individueel gedrag beïnvloedt –Psychologie, antropologie, sociologie kunnen antwoorden bieden : hoe reageren mensen op corruptie? Wat maakt dat mensen in groep zich anders gedragen, hoe vinden corrupte netwerken hun weg in bestaande systemen,…?

7 Overzicht nationaal -Zaïre (Mobutu) 1965-97: 5 biljoen $ verduisterd tov BNP per capita in 2001 = 99 $ - Filippijnen (Ferdinand Marcos) 1972-86: 5 tot 10 bijoen tov BNP per capita in 2001 = 912$ - Peru (Alberto Fujimori)’90-2000: 600 miljoen tov BNP per capita in 2001 = 2051 $ - Nicaragua (Arnaldo Allemán) 97-2002: tov BNP per capita in 2001 = 912 $

8 Corruption Perception Index

9 Het standpunt van de slachtoffers -Mensen zijn meest bezorgd over corruptie bij politieke partijen, parlement en bij de wetgevende macht. -corruptie veroorzaakt armoede. Armoede veroorzaakt in beperkte mate corruptie. Corruptie is grote barrière om uit armoede te geraken. -Corruptie kan effectiviteit OS programma’s bedreigen.

10 Standpunt EC DG Development -Anti-corruptie strategieën in breder ondersteuningskader good governance & democratiseringsprocessen (op maat van elk land) -Standaard clausule in elk financieel modelakkoord -Nood aan meer holistische aanpak : steun aan capacity building van publieke instellingen en non-state actors, brede participatie alle stakeholders (civiele maatschappij, NGO’s, privésector), bevorderen ownership

11 Aanpak EC Bij holistische benadering “governance” hoort ook politieke dialoog over corruptie  VVSG bepleit dit ook binnen stedenband Cf voorbeeld Finland : transparantie en financieel management integraal deel van samenwerking !

12 OLAF (European Anti-Fraud Office) -Vb publiekscampagne corruptie -Vb pretoetreding tot EU door institutionele opbouw, creëren van betere openbare dienstverlening e.a. i.p.v. bruggen/scholenbouw  “enable development countries to achieve ownership” - OLAF : coördinatie met onderzoeksinstellingen binnen UN & Wereldbank,… + zoeken naar coördinatie sanctionering

13 Budgetsteun of niet ? = risico maar nodig om ownership te herwinnen = transparantie crëeren voor bevolking = gevaar erkennen maar zoveel mogelijk maatregelen inbouwen om mogelijke negatieve effecten te beperken. Bvb - verplichte interne en externe audit - ook lokale mensen interviewen over outcome project Opgelet : geen overconcentratie op budget !

14 TI Integrity Pacts (IP’s) -“ agreements subscribed between all the parts that are directly involved in a bidding process, to promote transparency, equity and sustainability of the contracting sheme adopted” = compatibele aanvulling op bestaande legislatie = nuttig instrument voor partner in het Zuiden

15 FIN – Fin financieel beheer Finland Ownership gemeente geen tussenstructuur  op rekening gemeentebestuur  betrokkenheid ambtenaren én mandatarissen  Audit = leerproces financieel management i.f.v capaciteitsopbouw

16 Financieel management ~ “Good governance“ –Geen lekken (corruptie) –Transparante boekhouding –vergemakkelijkt samenwerking andere beleidsterreinen --> Meerwaarde aan O.S.

17 Hoe vermijden dat OS corruptie voedt ? Door de hoogste integriteitsnormen toe te passen in de samenwerking : –Ethische training van ambtenaren –Deontologische (gedrags)codes –Algemene personeelsreglementering = goed maar vaak toch onvoldoende

18 Hoe vermijden dat OS corruptie voedt ? Uitvoeringsregels bvb inzake “whistle-blowing” (informanten die een einde maken aan corruptie) In extreme gevallen : sancties door opschorten steun aan project of programma

19 Preventief werken Verschillende stadia van een samenwerkingsprogramma of projectcyclus doorlopen en de risico’s in elk stadium analyseren! Goede voorwaarden stellen aan financiële steun Aan bestuurskrachtversterking van lokale administraties werken ~ownership

20 Preventief werken Coherentie zoeken met andere donoren Contact met departementen buitenlandse zaken, handel, ambassades en consulaten Zelfde normen hanteren inzake transparantie & “accountability” als dat je eist van partner Lange termijn –perspectief om capaciteit hierrond op te bouwen

21 Development Assistance Committee (DAC > OECD) Beheert netwerk GOVNET, die ambtenaren van de verschillende donorlanden samenbrengt om ervaring uit te wisselen Ontwikkelde aantal principes (cf documap) en instrumenten

22 Link met decentralisatieproces Decentralisatie aan sneltempo van nationaal naar regionaal en lokaal niveau : + dichter bij de bevolking : kunnen zelf bepalen wat hun echte noden en prioriteiten zijn - meer beslissingsniveaus waardoor het risico op corruptie toeneemt  voorzichtigheid & “berekend risico” om ontwikkeling te bevorderen

23 Garantie ? Beschouw alle maatregelen als preventie- instrumenten niet als een garantie dat er geen corruptie meer zal zijn !

24 Blijf streven naar “Good Governance” = “ the transparent and accountable management of human, natural, economic and financial resources for the purposes of equitable and sustainable development, in the context of a political & institutional environment that upholds human rights, democratic principles and the rule of law” > Cotonou agreement


Download ppt "Ontwikkelingssamenwerking en corruptie - Vorming integriteit 31/5/07."

Verwante presentaties


Ads door Google