De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Model kostprijsberekening containerparken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Model kostprijsberekening containerparken"— Transcript van de presentatie:

1 Model kostprijsberekening containerparken
Studie uitgevoerd door AKRON in opdracht van INTERAFVAL

2 Context Studie naar de kostprijs van huishoudelijke afvalstromen die ingezameld worden op containerparken Ontwikkeling van een kostprijsmodel dat toepasbaar is op individuele containerparken & en aggregaten Regio Containerparken van een groep van steden en gemeenten met specifieke demografische kenmerken Containerparken van gemeenten met een bepaald aantal inwoners

3 Werkwijze Gedetailleerde operationele en financiële doorlichting van 10 containerparken Bevraging operationele parameters bij 143 steden en gemeenten Definitie referentie – containerpark Ontwikkeling kostprijssimulatiemodel Simulatie op basis van OVAM databank, gegevens organismen

4 Keuze 10 containerparken: criteria
Regionale spreiding Inwonersaantal Graad van verstedelijking

5 Werkwijze Operationele aspecten Tarieven Personeelsbezetting
Aard van het afval Werking Uitrusting Vragenlijst Financiële aspecten Inzicht in kostenstructuur

6 Werkwijze Opstellen rekenmodel flexibel referentiekosten (blauwdruk)
kostenidentificatie van individuele afvalstromen

7 omslag naar individuele fracties
Model operationele gegevens hoeveelheden infrastructuur INPUT VERWERKING OUTPUT totale kostprijs omslag naar individuele fracties

8 Definitie referentie - containerpark
blauwdruk van wat een containerpark minimaal nodig heeft aan infrastructuur, personeel, goederen en diensten

9 Wat er niet in zit……… Recipiënten Transport Verwerking Communicatie
Diftar “naakt” containerpark

10 Referentie - containerpark

11 Afvalstoffengroepen

12 Verharding & fundering
Borden & aanduiding Verharding & fundering Behuizing & Installaties Infrastructuur Omheining & aanverwante Materiaal Weeginfrastructuur KGA kluis

13 Infrastructuur

14 Infrastructuur

15 Infrastructuur

16 Infrastructuur

17 Oppervlakte referentie - containerpark
Steekproef: “Nuttige” oppervlakte: 8,22 % totale oppervlakte 429 0,0822 = 5200 m2 (afgerond)

18 Personeelsbezetting containerpark
Enquête VVSG

19 Loonkosten Containerparkwachter Beheerskost omkadering Niveau D
5 jaar anciënniteit Beheerskost omkadering 30% van Niveau B 27.873 10.675

20 Exploitatiekosten op jaarbasis

21

22 gewicht verdeelsleutels totale kostprijs nuttige oppervlakte homogeniteit frequentie

23 Wegingsfactoren frequentie

24

25

26

27

28 KGA - kostprijsberekening
Indeling in groepen op basis van gewichtsdrempels Toepassing homogeniteit binnen elke groep

29 Aandeel > 5% Aandeel tss 1 & 5% Aandeel < 1%

30 KGA

31 KGA

32 KGA

33 Samenvatting Simulatiemodel voor een kostprijsberekening van een containerpark Totale exploitatiekosten op jaarbasis Omslag kosten naar afvalstoffengroepen Minimale kostprijsberekening op basis van een referentie - concept

34 VRAGENRONDE


Download ppt "Model kostprijsberekening containerparken"

Verwante presentaties


Ads door Google