De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Model kostprijsberekening containerparken Studie uitgevoerd door AKRON in opdracht van INTERAFVAL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Model kostprijsberekening containerparken Studie uitgevoerd door AKRON in opdracht van INTERAFVAL."— Transcript van de presentatie:

1 Model kostprijsberekening containerparken Studie uitgevoerd door AKRON in opdracht van INTERAFVAL

2 Context Studie naar de kostprijs van huishoudelijke afvalstromen die ingezameld worden op containerparken Ontwikkeling van een kostprijsmodel dat toepasbaar is op individuele containerparken & en aggregaten –Regio –Containerparken van een groep van steden en gemeenten met specifieke demografische kenmerken –Containerparken van gemeenten met een bepaald aantal inwoners

3 Werkwijze Gedetailleerde operationele en financiële doorlichting van 10 containerparken Bevraging operationele parameters bij 143 steden en gemeenten Definitie referentie – containerpark Ontwikkeling kostprijssimulatiemodel Simulatie op basis van OVAM databank, gegevens organismen

4 Keuze 10 containerparken: criteria Regionale spreiding Inwonersaantal Graad van verstedelijking

5 Werkwijze Vragenlijst Operationele aspecten Tarieven Personeelsbezetting Aard van het afval Werking Uitrusting Financiële aspecten Inzicht in kostenstructuur

6 Werkwijze Opstellen rekenmodel flexibel referentiekosten (blauwdruk) kostenidentificatie van individuele afvalstromen

7 Model INPUTVERWERKINGOUTPUT operationele gegevens totale kostprijs omslag naar individuele fracties hoeveelheden infrastructuur

8 Definitie referentie - containerpark blauwdruk van wat een containerpark minimaal nodig heeft aan infrastructuur, personeel, goederen en diensten

9 Wat er niet in zit……… Recipiënten Transport Verwerking Communicatie Diftar … “naakt” containerpark

10 Referentie - containerpark

11 Afvalstoffengroepen

12 Infrastructuu r Borden & aanduiding Omheining & aanverwante KGA kluis Materiaal Verharding & fundering Weeginfrastructuur Behuizing & Installaties

13 Infrastructuur

14

15

16

17 Steekproef: “Nuttige” oppervlakte: 8,22 % totale oppervlakte 429 0,0822 = 5200 m2 (afgerond) Oppervlakte referentie - containerpark

18 Personeelsbezetting containerpark Enquête VVSG

19 Loonkosten Containerparkwachter –Niveau D –5 jaar anciënniteit Beheerskost omkadering –30% van Niveau B –5 jaar anciënniteit 27.873 10.675

20 Exploitatiekosten op jaarbasis

21

22 verdeelsleutels totale kostprijs gewicht homogeniteit frequentie nuttige oppervlakte

23 Wegingsfactoren frequentie

24

25

26

27

28 KGA - kostprijsberekening Indeling in groepen op basis van gewichtsdrempels Toepassing homogeniteit binnen elke groep

29 Aandeel < 1% Aandeel tss 1 & 5% Aandeel > 5%

30 KGA

31

32

33 Samenvatting Simulatiemodel voor een kostprijsberekening van een containerpark –Totale exploitatiekosten op jaarbasis –Omslag kosten naar afvalstoffengroepen Minimale kostprijsberekening op basis van een referentie - concept

34 VRAGENRONDE


Download ppt "Model kostprijsberekening containerparken Studie uitgevoerd door AKRON in opdracht van INTERAFVAL."

Verwante presentaties


Ads door Google