De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Hypo)manische ontwikkeling bij olanzapine gebruik

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Hypo)manische ontwikkeling bij olanzapine gebruik"— Transcript van de presentatie:

1 (Hypo)manische ontwikkeling bij olanzapine gebruik
(Hypo)manische ontwikkeling bij olanzapine gebruik Marlijn Vermeiden

2 Casus – Mw. J. (62 jr) 2002 opname i.v.m. depressieve- en angstklachten en automutilatie. ambulante behandeling met clomipramine, later in combinatie met quetiapine. Eind 2009: angsklachten en slaapproblemen w.v. start olanzapine 1 dd 5 mg. Pte decompenseerde hypomaan. Na staken olanzapine verdwenen de hypomane klachten. Conclusie: bipolaire II stoornis. Lithium instellen. : onvoldoende herstel depressieve klachten, second opninion Erasmus MC P2. Diagnose: depressieve stoornis met vitale kenmerken.

3 Klinische vraagstelling
Indicatie olanzapine: matige tot ernstige manische episode bij schizofrenie bipolaire stoornis, wiens manische episode eerder op heeft gereageerd Farmacotherapeutisch Kompas: (hypo)manie is geen beschreven bijerwerking Vraag: kan olanzapine een (hypo)manie induceren?

4 P: As I stoornis I: Olanzapine gebruik C: Placebo O: (Hypo)manie

5 Olanzapine-induced psychotic mania in bipolar schizo-affective disorder; Benazzi, 1999
Case-report 55-jr vrouw met bipolar schizoaffectieve stoornis 1 week na start olanzapine 20 mg: insomnia, psychomotore agitatie, prikkelbaarheid en hyperactiviteit, grootheidswanen, versneld denken Remissie na enkele dagen staken olanzapine Abrupt aanvang en remissie pleiten voor causaal verband met olanzapine Theorie: serotonine > dopamine antagonisme; hypothese: manie geinduceerd door 5-HT2 blokkade

6 Placebo-controlled trials do not find association of olanzapine with exacerbation of bipolar manie; Baker et al, 2002 2 studies gecombineerd Dubbel-blind gerandomiseerde trials Werkzaamheid olanzapine 5-20 mg per dag (n=125) i.v.m. placebo (n=129) bij behandeling acute bipolaire manie (SCID) 11-item Young-Mania Rating Scale (Y-MRS) Na 3 weken behandeling vergelijking met baseline Y-MRS

7 Baker et al, 2002 - Resultaten
Geen sign. verschillen tussen populatie groepen Werkzaamheid: gem verbetering Y-MRS olanzapine > placebo (p<0.001) Exacerbatie manie: gem verslechtering Y-MRS olanzapine < placebo (p = 0.005)

8 Baker et al, 2002 - Conclusie Beperkingen:
Manie score verslechterd placebo > olanzapine (sign. verschil) Case reports manie door atypisch AP = exacerbatie van natuurlijk beloop bipolaire stoornis Olanzapine netto effect = anti-manie Beperkingen: Twee studies gecombineerd Geen onderscheid tussen de novo manie en verslechtering bestaande manie 3 weken = korte follow-up Is er sprake van een kwetsbare subgroep met > risico ontstaan manie bij atypisch AP gebruik?

9 Case report - Mania and hypomania with olanzapine use; Akdemir et al, 2004
Casus 1: 33 jr vrouw, paranoide schizofrenie, VG manie - Fam: blanco Na 2 wk olanzapine 10 mg: manische kenmerken Switch risperidon 6 mg  verbetering Casus 2: 36 jr man, paranoide schizofrenie, VG manie – Fam: schizofrenie + Na 3 dgn olanzapine 10 mg  “excessive action and talking” met slaapstoornis Ophogen olanzapine 15 mg  onveranderd beeld

10 Case report - Mania and hypomania with olanzapine use; Akdemir et al, 2004
Casus 3: 18 jr man, schizofrenie Fam: blanco Verslechtering beeld  start olanzapine 20 mg  meer actief, spraakzaam, dysfoor, afname impulscontrole en slaapstoornis, onsamenhangend denken, bizar gedrag Verlaging olanzapine 15 mg en start haldol 5 mg  afname Casus 4: 24 jr man, gedesorganiseerd schizofrenie, haldol 15 mg Acute psychose  additie olanzapine  na 3 wkn: toename eigenwaarde, spraakzaam, vrolijk (hypomanie)

11 Mogelijke verklaringen:
Case report - Mania and hypomania with olanzapine use; Akdemir et al, 2004 Casus 5: 33 jr man, paranoide schizofrenie Fam: schizofrenie + Olanzapine 10 mg  vrolijk, toename grootheidsgevoel Mogelijke verklaringen: Toeval? Onderliggende affectieve stoornis? Olanzapine veroorzaakt manisch toestandsbeeld?  Hypothese: hogere affiniteit 5HT2 receptoren

12 Possible induction of mania of hypomania by atypical antipsychotics: an updated review of reported cases; Rachid et al, 2004 Atypische AP deels antidepressieve werking  neiging tot manische ontwikkeling? MEDLINE search ( ), atypische antipsychotica 34 casussen geinduceerde (hypo)manie  olanzapine (n=5), risperidon (n=6), quetiapine (n=5), ziprasidone (n=11), flupentixol (n=6), amisulpride (n=1) Geen (hypo)mane symptomen bij start atypisch AP

13 Rachid et al, 2004 - Resultaten
20 casussen suggestief voor causaal verband van atypisch AP bij ontstaan (hypo)mane symptomen  snelle remissie (hypo)manie na dosis reductie / staken  verhoging dosering gaf verslechtering (hypo)manie  snelle terugval (hypo)manie na herstart zelfde AP (n=2) Overige casussen incomplete documentatie: premorbide kenmerken, symptomatologie, interval tot begin (hypo)manie, overige medicatie gebruik, dosering medicatie

14 Rachid et al, 2004 - Conclusie
Suggestief dat atypische AP effect heeft op stemming en dat causaal verband bestaat met ontstaan (hypo)manie Bewustzijn van mogelijkheid stemmingswisselingen met atypische AP, voornamelijk bij pten met schizofrenie / schizoaffectieve stoornis Netto-effect atypische AP blijft anti-manie Discussie: Hypothese: lage dosering AP resulteert in blokkade 5-HT2A maar geen D2 receptoren  inductie manische symptomen Echter: meerdere casussen (hypo)manie bij hoge doseringen Beperking: geen controle studie

15 Take-home message Vraag: kan olanzapine een (hypo)manie induceren?
Antwoord: causaal verband is niet uitgesloten echter te weinig onderzoek gedaan


Download ppt "(Hypo)manische ontwikkeling bij olanzapine gebruik"

Verwante presentaties


Ads door Google