De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi Overzicht programma Bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming: 1.Reglementering en toepassingsgebied 2.Wanneer en wie? 3.Procedure en formulieren 4.Elektronische zendingen 5.Begindatum, einddatum en duur 6.Betaling 7.Administratieve en geldelijke toestand 8.Aandachtspunten 2 Opleiding schoolsecretariaten

3 AgODi Reglementering / toepassingsgebied Reglementering:  Wet van 03/07/1967 (art. 3 bis)  K.B. van 02/05/1995  BVR van 21/02/2003  Omzendbrief 24/09/2002 (PERS/2002/21/13AC) Toepassingsgebied:  Personeelsleden die vallen onder de Decreten Rechtspositie van 27/03/ Opleiding schoolsecretariaten

4 AgODi BBZ tijdens zwangerschap: wanneer?  Infectieziekten: toxoplasmose, cytomegalovirus (CMV),varicella...  kinderen < 6 jaar  risicodragende leerlingen (BLO)  Chemische stoffen  Fysische agentia 4 Opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi BBZ tijdens zwangerschap: wie?  Verhoogd risico voor:  personeelsleden in het kleuteronderwijs  personeelsleden die werken met zwaar mentaal gehandicapten ( Type II )  Gewoon risico voor:  personeelsleden in het buitengewoon lager onderwijs  NIET (BBZ&MB):  personeelsleden gewoon lager onderwijs  administratief personeel 5 Opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi MB bij zwangerschap: wie en wanneer?  Zwangere vrouwen  agressief gedrag jongeren  lasten tillen  Tijdens lactatieperiode (= borstvoeding)  tillen lasten 10 de week na bevalling  (uitsluitend !) bedreiging CMV (cytomegalovirus), hepatitis B, HIV  blootstelling aan chemische stoffen 6 Opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi BBZ/MB: procedure  Risico-evaluatie school:  preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  Risicofunctie + zwanger/borstvoeding  directie inlichten  Afspraak preventieadv.-arbeidsgeneesheer:  beslist al dan niet verwijdering uit risico 7 Opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi BBZ/MB: procedure  Werkgever (directie) 1.aanpassing werkomstandigheden bvb. wisselen van klas 2.andere betrekking/ambt (zo mogelijk) bvb. leerm. L.O. wisselen kleuter – lager bvb. kleuteronderwijzer krijgt aanstelling onderwijzer (vast = TAO / tijdelijk = nieuwe aanstelling) 3.vrijstelling van arbeid (= eventueel opdrachtgebonden) 8 Opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi Formulieren - stappen  Directie:  Melding tijdelijke verwijdering BBZ Rubriek 1 vak 1 en 2  Melding tijdelijke verwijdering MB Rubriek 1 vak 1 en 2  Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:  Melding tijdelijke verwijdering BBZ Rubriek 2 vak 4 tem 9  Melding tijdelijke verwijdering MB Rubriek 2 vak 4 tem 12 9 Opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi Formulieren - stappen  Terug naar Directie:  Melding tijdelijke verwijdering BBZ Rubriek 3 vak 11 tem 13 Formulier doorsturen naar Medex (BBZ of niet)  Melding tijdelijke verwijdering MB Rubriek 3 vak 14 tem 16 Formulier doorsturen naar werkstation  Medex: beslissing BBZ naar werkstation  WS: definitieve beslissing BBZ en MB naar personeelslid + school 10 Opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi Elektronische zendingen  BBZ = RL1- code 109 (opdrachtgebonden)  MB = RL1- code 113 (opdrachtgebonden)  Bij niet-erkenning BBZ/MB-code annuleren en ziekteverlof doorsturen (eventueel deel van opdracht) 11 Opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi BBZ/MB zwangerschap: start Start  1 e aanstelling: ten vroegste vanaf 1 ste risicodag of 2 de effectieve werkdag (niet vast/geen TADD op vooravond) ≠ weekend of verlofdag (VB )(VB )  2 e aanstelling zelfde zwangerschap: vanaf 1 e aanstellingsdag bij zelfde ambt en zelfde schoolbestuur = eventueel weekend of verlofdag (VB 4 + 5)(VB 4 + 5) 12 Opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi BBZ/MB zwangerschap: einde Einde  6 weken (= 42 dagen) vóór vermoedelijke bevallingsdatum (8 weken of 56 dagen bij meerlingen) (VB 6)(VB 6)  wanneer geen risico meer / sluiting zomervakantie (VB 4)(VB 4)  bij einde aanstelling/arbeidsovereenkomst tijd./contr. (VB 5)(VB 5) 13 Opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi MB tijdens lactatieperiode: duur/einde  Maximum 5 maanden vanaf effectieve bevallingsdatum (VB 7)(VB 7)  Aansluitend op bevallingsverlof tenzij onderbreking zomervakantie of nieuwe aanstelling/contract (VB 8)(VB 8)  Einde  einde aanstelling, contract  geen risico, zomervakantie (sluitingsperiode)  Deeltijdse verwijdering: combinatie met onbezoldigd ouderschapsverlof mogelijk 14 Opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi Betaling  Bedreiging beroepsziekte:  ministerie  opgelet: tijdelijken zonder TADD op vooravond tijdens 2 de aanstelling zelfde zwangerschap: 90 % (VB 9)(VB 9)  Moederschapsbescherming:  vastbenoemden  ministerie  tijdelijken  ziekenfonds  Uitbreiding aanstelling = onbezoldigd (TABD + TADD) 15 Opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi Administratieve en geldelijke toestand  Dienstactiviteit  Recht op uitgestelde bezoldiging  Recht op vakantiegeld  Recht op eindejaarstoelage  Geen vermindering ziekteverlof (niet meedelen aan Mensura) 16 Opleiding schoolsecretariaten

17 AgODi Aandachtspunten  Geïntegreerd onderwijs = gewoon onderwijs  NIET verplaatsen van niet-risico- naar risicofunctie  GEEN verlenging/nieuwe opdracht TAO in risicofunctie  Laboresultaten moeten niet meer opgestuurd worden, kunnen wel door Medex opgevraagd worden  BV na BBZ/MB start gelijktijdig voor alle opdrachten en niveaus 17 Opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi Aandachtspunten  Einddatum BBZ/MB tijdens zwangerschap wijzigt niet als effectieve bevalling vroeger of later is dan voorzien (VB 6 + VB 7 )(VB 6 + VB 7 )  BBZ/MB zwangerschap niet overdraagbaar naar postnataal bevallingsverlof  MB lactatie: afspraak bij preventieadviseur- arbeidsgeneesheer 2 tot 3 weken vóór einde bevallingsverlof + doktersattest i.v.m. borstvoeding tijdens 2 de en 3 de maand 18 Opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi Vragen? 19 Opleiding schoolsecretariaten

20 AgODi Bedreiging beroepsziekte Moederschapsbescherming Voorbeelden 20 Opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi Voorbeeld 1 Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond BBZ 01/0915/02 Begin BV maandag 31/08 21 Opleiding schoolsecretariaten

22 AgODi Voorbeeld 2 Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond BBZ 02/0915/02 Begin BV zondag 01/09 22 Opleiding schoolsecretariaten

23 AgODi Voorbeeld 3 Geen TADD op vooravond BBZ 01/0915/02 Begin BV 30/06 geen opdracht in risicoambt tijdens vakantie 02/09 1/9: directie verwittigen + afspraak arbeidsgeneesheer maandag 23 Opleiding schoolsecretariaten

24 AgODi Voorbeeld 4 2 de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/06 Begin BV BBZ 14/1002/0501/09 geen BBZ tijdens sluitingsperiode instelling zondag 24 Opleiding schoolsecretariaten

25 AgODi Voorbeeld 5 2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/0915/10 30/03 10/09 geen BBZ wegens geen aanstelling 2 de aanstelling BBZ BV 11/09 1 ste Aanstelling 25 Opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi Voorbeeld 6 Einddatum tijdens zwangerschap BBZ 3/2 EF 9 weken 6 weken 15/3 VM Bevallingsverlof (103 dagen) 16/52/917/3 * Opgelet indien schrikkeljaar * 26 Opleiding schoolsecretariaten

27 AgODi Voorbeeld 7 MB tijdens lactatieperiode 04/12 VM 9 weken6 weken 16/01 15/01 EF 19/03 MB tijdens lactatie tot max. 15/06 Bevallingsverlof (106 dagen) 15/06 * Opgelet indien schrikkeljaar * 27 Opleiding schoolsecretariaten

28 AgODi Voorbeeld 8 MB tijdens lactatieperiode (in een school) 9 weken BV 14/06 EF 1/9 MB tijdens lactatie tot max. 13/11 13/11 15/08 Tussen 15/8 en 1/9 geen risico 28 Opleiding schoolsecretariaten

29 AgODi Voorbeeld 9 2 de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt – geen TADD BBZ 30/06 Begin BV BBZ met 90% salaris 14/1002/0501/09 geen BBZ tijdens sluitingsperiode instelling zondag 29 Opleiding schoolsecretariaten

30 AgODi Voorbeeld 4 2 de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/06 Begin BV BBZ 14/1002/0501/09 geen BBZ tijdens sluitingsperiode instelling zondag 30 Opleiding schoolsecretariaten

31 AgODi Voorbeeld 5 2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/0915/10 30/03 10/09 geen BBZ wegens geen aanstelling 2 de aanstelling BBZ BV 11/09 1 ste Aanstelling 31 Opleiding schoolsecretariaten

32 AgODi Voorbeeld 6 Einddatum tijdens zwangerschap BBZ 3/2 EF 9 weken 6 weken 15/3 VM Bevallingsverlof (103 dagen) 16/52/917/3 * * Opgelet indien schrikkeljaar 32 Opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi Voorbeeld 7 MB tijdens lactatieperiode 04/12 VM 9 weken6 weken 16/01 15/01 EF 19/03 MB tijdens lactatie tot max. 15/06 Bevallingsverlof (106 dagen) 15/06 * Opgelet indien schrikkeljaar * 33 Opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google