De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

2 www.agodi.be AgODi Overzicht programma Bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming: 1.Reglementering en toepassingsgebied 2.Wanneer en wie? 3.Procedure en formulieren 4.Elektronische zendingen 5.Begindatum, einddatum en duur 6.Betaling 7.Administratieve en geldelijke toestand 8.Aandachtspunten 2 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

3 www.agodi.be AgODi Reglementering / toepassingsgebied Reglementering:  Wet van 03/07/1967 (art. 3 bis)  K.B. van 02/05/1995  BVR van 21/02/2003  Omzendbrief 24/09/2002 (PERS/2002/21/13AC) Toepassingsgebied:  Personeelsleden die vallen onder de Decreten Rechtspositie van 27/03/1991 3 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

4 www.agodi.be AgODi BBZ tijdens zwangerschap: wanneer?  Infectieziekten: toxoplasmose, cytomegalovirus (CMV),varicella...  kinderen < 6 jaar  risicodragende leerlingen (BLO)  Chemische stoffen  Fysische agentia 4 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

5 www.agodi.be AgODi BBZ tijdens zwangerschap: wie?  Verhoogd risico voor:  personeelsleden in het kleuteronderwijs  personeelsleden die werken met zwaar mentaal gehandicapten ( Type II )  Gewoon risico voor:  personeelsleden in het buitengewoon lager onderwijs  NIET (BBZ&MB):  personeelsleden gewoon lager onderwijs  administratief personeel 5 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

6 www.agodi.be AgODi MB bij zwangerschap: wie en wanneer?  Zwangere vrouwen  agressief gedrag jongeren  lasten tillen  Tijdens lactatieperiode (= borstvoeding)  tillen lasten 10 de week na bevalling  (uitsluitend !) bedreiging CMV (cytomegalovirus), hepatitis B, HIV  blootstelling aan chemische stoffen 6 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

7 www.agodi.be AgODi BBZ/MB: procedure  Risico-evaluatie school:  preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  Risicofunctie + zwanger/borstvoeding  directie inlichten  Afspraak preventieadv.-arbeidsgeneesheer:  beslist al dan niet verwijdering uit risico 7 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

8 www.agodi.be AgODi BBZ/MB: procedure  Werkgever (directie) 1.aanpassing werkomstandigheden bvb. wisselen van klas 2.andere betrekking/ambt (zo mogelijk) bvb. leerm. L.O. wisselen kleuter – lager bvb. kleuteronderwijzer krijgt aanstelling onderwijzer (vast = TAO / tijdelijk = nieuwe aanstelling) 3.vrijstelling van arbeid (= eventueel opdrachtgebonden) 8 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

9 www.agodi.be AgODi Formulieren - stappen  Directie:  Melding tijdelijke verwijdering BBZ Rubriek 1 vak 1 en 2  Melding tijdelijke verwijdering MB Rubriek 1 vak 1 en 2  Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:  Melding tijdelijke verwijdering BBZ Rubriek 2 vak 4 tem 9  Melding tijdelijke verwijdering MB Rubriek 2 vak 4 tem 12 9 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

10 www.agodi.be AgODi Formulieren - stappen  Terug naar Directie:  Melding tijdelijke verwijdering BBZ Rubriek 3 vak 11 tem 13 Formulier doorsturen naar Medex (BBZ of niet)  Melding tijdelijke verwijdering MB Rubriek 3 vak 14 tem 16 Formulier doorsturen naar werkstation  Medex: beslissing BBZ naar werkstation  WS: definitieve beslissing BBZ en MB naar personeelslid + school 10 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

11 www.agodi.be AgODi Elektronische zendingen  BBZ = RL1- code 109 (opdrachtgebonden)  MB = RL1- code 113 (opdrachtgebonden)  Bij niet-erkenning BBZ/MB-code annuleren en ziekteverlof doorsturen (eventueel deel van opdracht) 11 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

12 www.agodi.be AgODi BBZ/MB zwangerschap: start Start  1 e aanstelling: ten vroegste vanaf 1 ste risicodag of 2 de effectieve werkdag (niet vast/geen TADD op vooravond) ≠ weekend of verlofdag (VB 1 + 2 + 3)(VB 1 + 2 + 3)  2 e aanstelling zelfde zwangerschap: vanaf 1 e aanstellingsdag bij zelfde ambt en zelfde schoolbestuur = eventueel weekend of verlofdag (VB 4 + 5)(VB 4 + 5) 12 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

13 www.agodi.be AgODi BBZ/MB zwangerschap: einde Einde  6 weken (= 42 dagen) vóór vermoedelijke bevallingsdatum (8 weken of 56 dagen bij meerlingen) (VB 6)(VB 6)  wanneer geen risico meer / sluiting zomervakantie (VB 4)(VB 4)  bij einde aanstelling/arbeidsovereenkomst tijd./contr. (VB 5)(VB 5) 13 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

14 www.agodi.be AgODi MB tijdens lactatieperiode: duur/einde  Maximum 5 maanden vanaf effectieve bevallingsdatum (VB 7)(VB 7)  Aansluitend op bevallingsverlof tenzij onderbreking zomervakantie of nieuwe aanstelling/contract (VB 8)(VB 8)  Einde  einde aanstelling, contract  geen risico, zomervakantie (sluitingsperiode)  Deeltijdse verwijdering: combinatie met onbezoldigd ouderschapsverlof mogelijk 14 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

15 www.agodi.be AgODi Betaling  Bedreiging beroepsziekte:  ministerie  opgelet: tijdelijken zonder TADD op vooravond tijdens 2 de aanstelling zelfde zwangerschap: 90 % (VB 9)(VB 9)  Moederschapsbescherming:  vastbenoemden  ministerie  tijdelijken  ziekenfonds  Uitbreiding aanstelling = onbezoldigd (TABD + TADD) 15 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

16 www.agodi.be AgODi Administratieve en geldelijke toestand  Dienstactiviteit  Recht op uitgestelde bezoldiging  Recht op vakantiegeld  Recht op eindejaarstoelage  Geen vermindering ziekteverlof (niet meedelen aan Mensura) 16 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

17 www.agodi.be AgODi Aandachtspunten  Geïntegreerd onderwijs = gewoon onderwijs  NIET verplaatsen van niet-risico- naar risicofunctie  GEEN verlenging/nieuwe opdracht TAO in risicofunctie  Laboresultaten moeten niet meer opgestuurd worden, kunnen wel door Medex opgevraagd worden  BV na BBZ/MB start gelijktijdig voor alle opdrachten en niveaus 17 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

18 www.agodi.be AgODi Aandachtspunten  Einddatum BBZ/MB tijdens zwangerschap wijzigt niet als effectieve bevalling vroeger of later is dan voorzien (VB 6 + VB 7 )(VB 6 + VB 7 )  BBZ/MB zwangerschap niet overdraagbaar naar postnataal bevallingsverlof  MB lactatie: afspraak bij preventieadviseur- arbeidsgeneesheer 2 tot 3 weken vóór einde bevallingsverlof + doktersattest i.v.m. borstvoeding tijdens 2 de en 3 de maand 18 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

19 www.agodi.be AgODi Vragen? 19 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

20 www.agodi.be AgODi Bedreiging beroepsziekte Moederschapsbescherming Voorbeelden 20 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

21 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 1 Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond BBZ 01/0915/02 Begin BV maandag 31/08 21 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

22 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 2 Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond BBZ 02/0915/02 Begin BV zondag 01/09 22 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

23 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 3 Geen TADD op vooravond BBZ 01/0915/02 Begin BV 30/06 geen opdracht in risicoambt tijdens vakantie 02/09 1/9: directie verwittigen + afspraak arbeidsgeneesheer maandag 23 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

24 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 4 2 de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/06 Begin BV BBZ 14/1002/0501/09 geen BBZ tijdens sluitingsperiode instelling zondag 24 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

25 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 5 2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/0915/10 30/03 10/09 geen BBZ wegens geen aanstelling 2 de aanstelling BBZ BV 11/09 1 ste Aanstelling 25 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

26 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 6 Einddatum tijdens zwangerschap BBZ 3/2 EF 9 weken 6 weken 15/3 VM Bevallingsverlof (103 dagen) 16/52/917/3 * Opgelet indien schrikkeljaar * 26 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

27 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 7 MB tijdens lactatieperiode 04/12 VM 9 weken6 weken 16/01 15/01 EF 19/03 MB tijdens lactatie tot max. 15/06 Bevallingsverlof (106 dagen) 15/06 * Opgelet indien schrikkeljaar * 27 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

28 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 8 MB tijdens lactatieperiode (in een school) 9 weken BV 14/06 EF 1/9 MB tijdens lactatie tot max. 13/11 13/11 15/08 Tussen 15/8 en 1/9 geen risico 28 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

29 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 9 2 de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt – geen TADD BBZ 30/06 Begin BV BBZ met 90% salaris 14/1002/0501/09 geen BBZ tijdens sluitingsperiode instelling zondag 29 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

30 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 4 2 de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/06 Begin BV BBZ 14/1002/0501/09 geen BBZ tijdens sluitingsperiode instelling zondag 30 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

31 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 5 2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/0915/10 30/03 10/09 geen BBZ wegens geen aanstelling 2 de aanstelling BBZ BV 11/09 1 ste Aanstelling 31 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

32 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 6 Einddatum tijdens zwangerschap BBZ 3/2 EF 9 weken 6 weken 15/3 VM Bevallingsverlof (103 dagen) 16/52/917/3 * * Opgelet indien schrikkeljaar 32 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

33 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 7 MB tijdens lactatieperiode 04/12 VM 9 weken6 weken 16/01 15/01 EF 19/03 MB tijdens lactatie tot max. 15/06 Bevallingsverlof (106 dagen) 15/06 * Opgelet indien schrikkeljaar * 33 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google