De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie 29/05/2008. Welkom op de infosessie 10u- 10.45u  BBB en Afdeling ICT en cel externe ICT communicatie binnen de organisatie  Onderwijsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie 29/05/2008. Welkom op de infosessie 10u- 10.45u  BBB en Afdeling ICT en cel externe ICT communicatie binnen de organisatie  Onderwijsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie 29/05/2008

2 Welkom op de infosessie 10u- 10.45u  BBB en Afdeling ICT en cel externe ICT communicatie binnen de organisatie  Onderwijsbeleid en informatiseringsprojecten 11u- 12u15  Nieuwigheden personeel  Nieuwigheden instellingen en leerlingen  Webedison 12u15  Lunch Hotel President

3 BBB en Afdeling ICT en cel externe ICT communicatie binnen de organisatie

4

5 Stafdienst Algemeen directeur Scholen Basisonderwijs en CLB Personeel Basisonderwijs en CLB Scholen secundair onderwijs en DKO Personeel secundair onderwijs en DKO Advies en Ondersteuning onderwijspersoneel ICT externe ICT communicatie projecten onderhoud Administrateur-generaal AGODI

6 Afdeling ICT Taken  onderhoud en ontwikkeling van toepassingen voor domein instellingen en leerlingen en voor domein personeel  externe ICT communicatie Databanken  Leerkrachten  Lerende mens  Inschrijvingen  DHO  studietoelagen Applicaties  (webedison)  EPD, Wedden  Toelagen, studietoelagen, omkadering, leerplicht, financieringswet

7 Afdeling ICT Scope  alle onderwijsniveaus AGODI en AHOVOS Samenwerking  met Departementale informatiecel (architectuur en contact met e-IB) en met EDS/T (ontwikkeling)  met CORVE : egov beleid – Vlaams bestuurlijk beleid  met RSVZ, RR, KSZ, RKW, RSVZ, Pesioenen, FOD financiën

8 Onderwijsbeleid en informatiseringproject en

9 ICT en strategische doelstellingen AGODI  beleid  innovatie  dienstverlening  Management Informaticabehoeften en onderwijsbeleid

10 Beleid  Decreet schooltoelagen basisonderwijs, secundair onderwijs  Decreet volwassenenonderwijs  Nieuw financieringssysteem leerplicht en internaten  Nieuw financieringssysteem hoger onderwijs  Decreet leren en werken  SEPA Informaticabehoeften en onderwijsbeleid

11 dienstverlening  Informatie uit databanken ter beschikking stellen aan externen – privacy  Vlaamse leerresultatendatabank  Rekeninguittreksels on demand  Inzage personeelsdossier door externen Informaticabehoeften en onderwijsbeleid

12 management  modernisatie examencommissie  procesreïngeneering werkstations  Procesreingeneering schoolbeheerteams  datawarehouse  weetulex Informaticabehoeften en onderwijsbeleid

13 Innovatie  Webedison  Integratie rijksregisternummers in databanken  Intelligent archief – volledig elektronisch dossier  Automatisatie dienstonderbrekeningen en vaste benoemingen  Audit weddesysteem  Berekening van de omkadering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, DKO en OSP  CREON: Clb registratie voor onderwijs Informaticabehoeften en onderwijsbeleid

14 Nieuwigheden personeel Wijzigingen voor schooljaar 2008-2009

15 Vakcodes Wijzigingen ivm. ZORG  Decreet XVIII + ontwerp OMZB  Zorg en zorg+ komen in één enveloppe  Enveloppe zorg gebruiken voor Zorgcoördinator (ambten 251 of 252) of Directeur, adjunct-directeur met vakcode 791 (zorg) OOM-code 00 (gewoon) of 07 (overdracht SG)  Vakcode 897 (zorg+) niet meer geldig na 31/8/2008

16 Vakken DKO Nieuwe vakken in DKO, lijst zie website

17 Nieuwe “sectoren” in EPD Inspectie Pedagogische begeleidingsdiensten Kinderdagverblijven GO Brussel Voor- en naschoolse opvang GO Brussel GECO’s Brussel CBE’s : 1/9/2009

18 Aandachtspunten Nu ook studiemeester-opvoeder internaat in gesubsidieerd onderwijs (1/9/2008) Noemer TAC (Technisch Adviseur coördinator) in HFS 311 wijzigt !  10-den ipv 30-sten  Gelijktrekken fictieve noemer voor ambten zonder prestatieregeling in 311  Nieuwe zendingen nodig!

19 SEPA SEPA : Single European Payment Area RL-9 gewijzigd + annex RL Overgangsperiode : dubbel gebruik Ingangsdatum wellicht 1/1/2009 Verdere info volgt

20 Nieuwigheden instellingen en leerlingen Basisonderwijs Secundair onderwijs Creon

21 Basisonderwijs

22 Belangrijkste wijzigingen 08-09 Nieuwe telling aanwezigheden kleuters in het basisonderwijs Zending problematische afwezigheden basisonderwijs

23 Controle pedagogische voorwaarden schooltoelage Einde van het schooljaar (teldag 30/06) Aantal halve dagen aanwezigheid het voorbije schooljaar Enkel voor niet leerplichtige kleuters Zowel gewoon als buitengewoon kleuteronderwijs Gegevens over alle kleuters die het voorbije schooljaar ingeschreven waren Telling aanwezigheden kleuters

24 Identificatierecord Aanwezigheidsrecord kleuters  aantal halve dagen aanwezigheid Telling aanwezigheden kleuters

25 Zending problematische afwezigheden basisonderwijs Controle pedagogische voorwaarden schooltoelage Afgeslankte versie nieuwe zending Afwezigheden secundair onderwijs (identificatierecord, inschrijvingsrecord, PA record) Vanaf het moment dat de leerling 30 halve dagen B-code heeft in het aanwezigheidsregister Voor leerlingen lager onderwijs én voor leerplichtige kleuters kleuteronderwijs Zowel voor gewoon als buitengewoon onderwijs

26 Zending problematische afwezigheden basisonderwijs Identificatierecord Inschrijvingsrecord Record PA  Aantal halve dagen B-codes  Datum eerste B-code  Datum 10° en datum 30°

27 Gemeenschappelijke voor Basis en Secundair

28 Leerlingenkenmerken buitengewoon onderwijs type 1 en type 3 Simulaties nieuwe omkadering Bij de inschrijvingsgegevens teldag 1feb en 1okt basisonderwijs Bij de inschrijvingsgegevens teldag 1okt/feb en late inschrijvingen secundair onderwijs Enkel de kenmerken in verband met taal en opleidingsniveau van de moeder Een melding van aangevulde of gecorrigeerde socio-culturele leerlingenkenmerken van een reeds ingeschreven leerling krijgt een aparte gebeurteniscode: 10055 (enkel secundair)

29 Leerlingenkenmerken buitengewoon onderwijs type 1 en type 3 Beschikbaarheid leerlingenkenmerken Spreektaal moeder, vader, broer/zus, vrienden Opleidingsniveau moeder

30 Beschikbaarheid leerlingenkenmerken Kenmerken gekend bij school Kenmerken gekend bij OND Terugzending via Edison Ja Geen JaNeenGeen NeenJaKenmerken van de leerling naar de school Neen Extra melding: vraag de Kenmerken op!

31 Secundair onderwijs

32 Nieuwe zending Onderwijs aan Huis Aanpassing zending afwezigheden: nieuwe zending bij “tucht” Nieuwe gebeurteniscode bij wijziging van socio-culturele leerlingenkenmerken Belangrijkste wijzigingen 08- 09

33 Tijdelijk onderwijs aan huis Voor elke leerling die regelmatig ingeschreven is Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Zending per periode onderwijs aan huis Permanent onderwijs aan huis Enkel in het buitengewoon secundair onderwijs De leerling is niet ingeschreven als regelmatige leerling Zending o nderwijs aan huis

34 Identificatie van de leerling Type onderwijs aan huis Periode van onderwijs aan huis Aantal uren onderwijs aan huis Plaats waar onderwijs aan huis gegeven wordt Afstand tot de school Technische brochure hooizolder : www.ond.vlaanderen.be/edison www.ond.vlaanderen.be/edison Inhoud van de zending onderwijs aan huis

35 De zending problematische afwezigheden wordt nu ook gebruikt voor de melding andere afwezigheden Nieuwe code om aan te geven over welk soort afwezigheid het gaat: “problematische afwezigheid” of “afwezigheid door tuchtmaatregel” De inhoud van de velden (o.a. van de velden “betrokken externen”) wijzigt Voor CDO : wijziging definitie problematische afwezigheid van 20 naar 30 halve dagen Zending afwezigheden

36 Nieuwe codes bij de zending studiebewijzen voor een uitgestelde beslissing (reeds vanaf juni 2008) De velden van de vorige inschrijving, zijn in sommige gevallen niet meer verplicht indien het identificatienummer (rijksregisternummer of BIS- nummer) ingevuld is. CDO : nieuwe reden uitschrijven Andere wijzigingen aan het inschrijvings- en leerlingenbestand secundair onderwijs

37 Creon

38 Informatiesysteem voor de centra voor leerlingenbegeleiding – output: beleidsinformatie Lokale registratie van activiteiten – periodieke zendingen via (web)EDISON naar O&V 18 april eerste kennismaking met softwareontwikkelaars die reeds actief zijn bij CLB en andere geïnteresseerden (aangeduid door CLB zelf) 29 mei: toelichting definitieve versie technisch handboek CREON

39 Webedison

40 Lunch Hotel President


Download ppt "Infosessie 29/05/2008. Welkom op de infosessie 10u- 10.45u  BBB en Afdeling ICT en cel externe ICT communicatie binnen de organisatie  Onderwijsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google