De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Verwante presentaties


Presentatie over: "infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming"— Transcript van de presentatie:

1 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
webEDISON webIDM webEDISON webIDM pilootfase, uitrolplan in 2003 is er al gestart met een piloot voor webEDISON, deze is toen om verschillende redenen stopgezet er is opnieuw begonnen, met een propere lei. er zijn al enkele stappen gezet, er kan zelf al iets getoond worden van het prototype 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

2 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON huidige EDISON clientsoftware geïnstalleerd op PC van secretariaat van instelling communicatie via “Route400” toegangscontrole : instellingsgebaseerd, met sleuteldiskette 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

3 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON Waarom WebEDISON ? probleemsituatie leeftijd (+10 jaar) Route400 communicatiesoftware niet meer ondersteund EDISON-server : hardware en besturingssysteem zijn end-of-service/end-of-life project webEDISON EDISON technisch terug up-to-date (client & server) webtoepassing, geen lokaal geïnstalleerde software zo eenvoudig en zo snel mogelijk in gebruik oplossen van gekende problemen (o.a. grote zendingen, Mac, ...) zelfde functionaliteit als huidige EDISON versturen zendingen, ophalen terugzendingen structuur en inhoud van zendingen/terugzendingen wijzigt niet nieuw opsplitsing personeel – instellingen&lerenden toegangscontrole : persoonsgebonden, gebruik van elektronische identiteitskaart en/of federaal token 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

4 WebEDISON WebEDISON Departement Electronische Dossiers schoolpakket
ACM (toegangscontrole) IDM (functie controle) Departement 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

5 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON on-line gedeelte functies voor beheerders in de onderwijsinstellingen overzichten zendingen en terugzendingen: rechtstreeks op databank WebEDISON versturen zendingen afhalen terugzendingen gebruikersinstellingen functies voor WebEDISON helpdesk medewerkers on-line interface met WebIDM voor toekennen van de rollen batch gedeelte Uitwisseling van de gegevens met systemen van “electronische dossiers” met instellingen databank WebEDISON on-line batch 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

6 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON WebEDISON Technische vereisten De goede werking van WebEDISON wordt gegarandeerd met volgende configuraties: Windows XP, Windows Vista Internet Explorer 5.5+, Firefox 1.5+, Netscape 7.0+ Sun JRE/Plugin 1.4.2_09+ Mac OS X Safari 2+, Firefox 1.5+ Mac Java JRE Security Update 2004 andere OS en/of browser : "op eigen risico" 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

7 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON schoolpakket Transmissies minimaal houden van wachttijden zendingen of terugzendingen worden verpakt in “zip” container om transmissietijden minimaal te houden transmissies worden als “blob” opgeslagen in de database en in de achtergrond verwerkt Applet is code die automatisch gedownload wordt en lokaal op de gebruikers PC wordt uitgevoerd toegang tot harde schijf voor presentatie van kandidaat zendingen toegang tot harde schijf voor wegschrijven opgehaalde terugzendingen validatie en controles, bv. op rol: mag deze gebruiker die zending uitvoeren ? 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

8 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON schoolpakket Mappenset map voor zendingen + map voor terugzendingen mappenset = koppeling met softwarepakket in huidige EDISON : “basismap zendingen” en “basismap terugzendingen” meerdere mappensets zijn mogelijk, bvb : “personeel”, “leerlingen” “school 1”, “school 2”, ...,”thuis”, ... “pers school1”, “pers school2”, “leerl school1”, “leerl school2”,... “deze PC”, “netwerk”, ... ... mappensets zijn persoonsgebonden, en worden centraal bewaard in de WebEDISON database 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

9 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON ACM: Authentication Control System op basis van federaal token / elektronische identiteitskaart toegang tot WebEDISON kan enkel met federaal token of digitale identiteitskaart. De huidige Edison-sleuteldiskette is niet bruikbaar voor WebEDISON. niet van Belgische nationaliteit : personen officieel woonachtig in België : kunnen een fed.token aanvragen (via fysieke aanmelding bij het registratiekantoor van fedict) indien niet (officieel) woonachtig in België maar wel RSZ-plichtig (en indien men dus beschikt over een SIS-kaart) > fed.token (via evenwel fysieke aanmelding bij het registratie-kantoor van fedict) indien niet (officieel) woonachtig in België en niet RSZ-plichtig > geen ondersteuning op dit moment ACM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

10 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON Authenticatie ACM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

11 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON aanmelden via federaal token ACM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

12 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON aanmelden via federaal token ACM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

13 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON aanmelden via eID ACM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

14 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON - WebIDM IDM: IDentity Management systeem WebIDM: WebInterface naar het IDM systeem Toegang tot WebIDM ook slechts mogelijk na ACM authenticatie IDM geeft aan ACM door wie toegang moet krijgen tot de toepassing IDM geeft aan WebEDISON de gebruikersrollen door zonder vertraging, via webservice Gebruikers kunnen WebEDISON gebruiken indien: geldige rol gedefinieerd is voor minstens één instelling  IDM instelling gemigreerd is van EDISON (oud) naar WebEDISON (nieuw)  status verzet door WebEDISON helpdesk IDM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

15 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebIDM EDISON-beheerder : wordt aangeduid per instelling (bvb directeur) door EDISON-helpdesk duidt de personen met de rol beh. pers.adm. en beh. inst&ll.adm. aan voor deze instelling kan eigen rol delegeren kan zichzelf de rol beh. pers.adm. en beh. inst&ll.adm. toekennen gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebIDM voor webEDISON” beheerder personeelsadministratie : wordt aangeduid per instelling kan zendingen voor personeelsadministratie versturen kan terugzendingen voor pers. adm. ophalen gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebEDISON” beheerder instellingen en lerenden administratie : kan zendingen voor inst&ll administratie versturen kan terugzendingen voor inst&ll ophalen IDM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

16 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebIDM combinaties zijn mogelijk : meerdere rollen voor één instelling rol(len) voor meerdere instellingen IDM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

17 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebIDM aanduiden van de EDISON-beheerders : door Ministerie van Onderwijs en Vorming IDM EDISON-beheerder 123456 234567 345678 EDISON-beheerder EDISON-beheerder 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

18 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebIDM toekennen van rollen door de EDISON-beheerder IDM Pers.Adm. E 123456 I&L Adm. 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

19 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebIDM zoek gebruiker IDM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

20 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebIDM detail gebruiker IDM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

21 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebIDM Persoonsnummer creatie en identificatie van een gebruiker gebeurt op basis van het persoonsnummer : komt meestal overeen met het rijksregisternummer bij personen die niet gekend zijn binnen het rijksregister, komt het overeen met het BIS-nummer (Kruispuntbanknummer van de RSZ) wie geen persoonsnummer heeft kan geen WebEDISON gebruiker worden elke persoon met een persoonsnummer kan in WebIDM toegevoegd worden, een stamboeknummer is niet noodzakelijk geen controle vanuit het Ministerie verantwoordelijkheid van de EDISON-beheerder zendingen hebben rechtstreekse invloed op wedde en werkingstoelagen koppeling met Rijksregister wordt later voorzien hieraan wordt gewerkt voorlopig zelf naam en voornaam in te vullen IDM 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

22 Start scherm na authenticatie: overzicht zendingen
WebEDISON Start scherm na authenticatie: overzicht zendingen 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

23 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON WebEDISON Opvolging zendingen versturen terugzendingen afhalen fouten afmelden Wissel rol bv. van “beheerder personeelsadministratie” naar “beheerder instellingen en lerenden administratie” Mappen instellen bv. maak map op file server 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

24 Detail van “verzenden”
WebEDISON Detail van “verzenden” bestanden van ingestelde mappenset worden getoond, en in overeenstemmig met de rol 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

25 Detail van “zendingen afhalen”
WebEDISON Detail van “zendingen afhalen” bestanden worden naar ingestelde mappenset overgehaald 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

26 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON Migratie periode van EDISON naar WebEDISON tijdens piloot en uitrol fases instellingen worden door helpdesk overgezet migratiefase is transparant voor resterende EDISON gebruikers mainframe instelling EDISON-server WebEDISON-server 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

27 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
WebEDISON WebEDISON Planning Pilootfase 50 scholen / 17 secretariaten periode mei / juni volledig productief gebruik WebEDISON ervaring gebruikt voor uitrol fase rapportering van onvolkomenheden post-piloot fase piloot instellingen blijven werken met WebEDISON op individuele basis kunnen instellingen toegevoegd worden, bv. nieuwe instellingen of instellingen die herinstallatie EDISON vragen nieuwe release eind augustus / begin september oplossing van onvolkomenheden uit piloot uitrol fase vanaf oktober loopt over meerdere maanden belangrijk dat scholen “technisch” klaar zijn voor de overstap 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

28 de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W. T. C
de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44


Download ppt "infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming"

Verwante presentaties


Ads door Google