De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming1 webEDISON - webIDM 1.webEDISON 2.webIDM 3.pilootfase, uitrolplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming1 webEDISON - webIDM 1.webEDISON 2.webIDM 3.pilootfase, uitrolplan."— Transcript van de presentatie:

1 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming1 webEDISON - webIDM 1.webEDISON 2.webIDM 3.pilootfase, uitrolplan

2 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming2 WebEDISON huidige EDISON –clientsoftware geïnstalleerd op PC van secretariaat van instelling –communicatie via “Route400” –toegangscontrole : instellingsgebaseerd, met sleuteldiskette

3 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming3 Waarom WebEDISON ? probleemsituatie –leeftijd (+10 jaar) *Route400 communicatiesoftware niet meer ondersteund *EDISON-server : hardware en besturingssysteem zijn end-of- service/end-of-life project webEDISON –EDISON technisch terug up-to-date (client & server) *webtoepassing, geen lokaal geïnstalleerde software *zo eenvoudig en zo snel mogelijk in gebruik *oplossen van gekende problemen (o.a. grote zendingen, Mac,...) –zelfde functionaliteit als huidige EDISON *versturen zendingen, ophalen terugzendingen *structuur en inhoud van zendingen/terugzendingen wijzigt niet –nieuw *opsplitsing personeel – instellingen&lerenden *toegangscontrole : persoonsgebonden, gebruik van elektronische identiteitskaart en/of federaal token WebEDISON

4 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming4 schoolpakket Electronische Dossiers WebEDISON ACM (toegangscontrole) IDM (functie controle) WebEDISON Departement

5 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming5 on-line gedeelte –functies voor beheerders in de onderwijsinstellingen *overzichten zendingen en terugzendingen: rechtstreeks op databank WebEDISON *versturen zendingen *afhalen terugzendingen *gebruikersinstellingen –functies voor WebEDISON helpdesk medewerkers –on-line interface met WebIDM voor toekennen van de rollen batch gedeelte –Uitwisseling van de gegevens *met systemen van “electronische dossiers” *met instellingen databank WebEDISON on-line batch

6 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming6 Technische vereisten –De goede werking van WebEDISON wordt gegarandeerd met volgende configuraties: *Windows XP, Windows Vista *Internet Explorer 5.5+, Firefox 1.5+, Netscape 7.0+ *Sun JRE/Plugin 1.4.2_09+ *Mac OS X 10.3.4+ *Safari 2+, Firefox 1.5+ *Mac Java JRE Security Update 2004 –andere OS en/of browser : "op eigen risico" WebEDISON

7 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming7 WebEDISON Transmissies –minimaal houden van wachttijden *zendingen of terugzendingen worden verpakt in “zip” container om transmissietijden minimaal te houden *transmissies worden als “blob” opgeslagen in de database en in de achtergrond verwerkt Applet –is code die automatisch gedownload wordt en lokaal op de gebruikers PC wordt uitgevoerd *toegang tot harde schijf voor presentatie van kandidaat zendingen *toegang tot harde schijf voor wegschrijven opgehaalde terugzendingen *validatie en controles, bv. op rol: mag deze gebruiker die zending uitvoeren ? schoolpakket

8 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming8 WebEDISON Mappenset –map voor zendingen + map voor terugzendingen –mappenset = koppeling met softwarepakket in huidige EDISON : “basismap zendingen” en “basismap terugzendingen” –meerdere mappensets zijn mogelijk, bvb : *“personeel”, “leerlingen” *“school 1”, “school 2”,...,”thuis”,... *“pers school1”, “pers school2”, “leerl school1”, “leerl school2”,... *“deze PC”, “netwerk”,... *... –mappensets zijn persoonsgebonden, en worden centraal bewaard in de WebEDISON database schoolpakket

9 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming9 WebEDISON ACM: Authentication Control System –op basis van federaal token / elektronische identiteitskaart –toegang tot WebEDISON kan enkel met federaal token of digitale identiteitskaart. De huidige Edison-sleuteldiskette is niet bruikbaar voor WebEDISON. –niet van Belgische nationaliteit : *personen officieel woonachtig in België : kunnen een fed.token aanvragen (via fysieke aanmelding bij het registratiekantoor van fedict) *indien niet (officieel) woonachtig in België maar wel RSZ-plichtig (en indien men dus beschikt over een SIS-kaart) > fed.token (via evenwel fysieke aanmelding bij het registratie-kantoor van fedict) *indien niet (officieel) woonachtig in België en niet RSZ-plichtig > geen ondersteuning op dit moment ACM

10 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming10 WebEDISON ACM Authenticatie

11 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming11 WebEDISON ACM aanmelden via federaal token

12 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming12 WebEDISON ACM aanmelden via federaal token

13 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming13 WebEDISON ACM aanmelden via eID

14 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming14 WebEDISON - WebIDM IDM IDM: IDentity Management systeem WebIDM: WebInterface naar het IDM systeem –Toegang tot WebIDM ook slechts mogelijk na ACM authenticatie IDM geeft aan ACM door wie toegang moet krijgen tot de toepassing IDM geeft aan WebEDISON de gebruikersrollen door –zonder vertraging, via webservice Gebruikers kunnen WebEDISON gebruiken indien: –geldige rol gedefinieerd is voor minstens één instelling  IDM –instelling gemigreerd is van EDISON (oud) naar WebEDISON (nieuw)  status verzet door WebEDISON helpdesk

15 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming15 WebIDM IDM –EDISON-beheerder : *wordt aangeduid per instelling (bvb directeur) door EDISON- helpdesk *duidt de personen met de rol beh. pers.adm. en beh. inst&ll.adm. aan voor deze instelling *kan eigen rol delegeren *kan zichzelf de rol beh. pers.adm. en beh. inst&ll.adm. toekennen *gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebIDM voor webEDISON” –beheerder personeelsadministratie : *wordt aangeduid per instelling *kan zendingen voor personeelsadministratie versturen *kan terugzendingen voor pers. adm. ophalen *gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebEDISON” –beheerder instellingen en lerenden administratie : *wordt aangeduid per instelling *kan zendingen voor inst&ll administratie versturen *kan terugzendingen voor inst&ll ophalen *gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebEDISON”

16 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming16 WebIDM IDM –combinaties zijn mogelijk : *meerdere rollen voor één instelling *rol(len) voor meerdere instellingen

17 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming17 WebIDM IDM –aanduiden van de EDISON-beheerders : door Ministerie van Onderwijs en Vorming EDISON-beheerder 123456 234567 345678

18 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming18 WebIDM IDM –toekennen van rollen door de EDISON-beheerder E 123456 Pers.Adm. I&L Adm.

19 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming19 WebIDM IDM –zoek gebruiker

20 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming20 WebIDM –detail gebruiker IDM

21 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming21 WebIDM Persoonsnummer –creatie en identificatie van een gebruiker gebeurt op basis van het persoonsnummer : *komt meestal overeen met het rijksregisternummer *bij personen die niet gekend zijn binnen het rijksregister, komt het overeen met het BIS-nummer (Kruispuntbanknummer van de RSZ) *wie geen persoonsnummer heeft kan geen WebEDISON gebruiker worden –elke persoon met een persoonsnummer kan in WebIDM toegevoegd worden, een stamboeknummer is niet noodzakelijk *geen controle vanuit het Ministerie *verantwoordelijkheid van de EDISON-beheerder *zendingen hebben rechtstreekse invloed op wedde en werkingstoelagen –koppeling met Rijksregister wordt later voorzien *hieraan wordt gewerkt *voorlopig zelf naam en voornaam in te vullen IDM

22 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming22 WebEDISON Start scherm na authenticatie: overzicht zendingen

23 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming23 WebEDISON Opvolging –zendingen versturen –terugzendingen afhalen –fouten afmelden Wissel rol –bv. van “beheerder personeelsadministratie” naar “beheerder instellingen en lerenden administratie” Mappen instellen –bv. maak map op file server WebEDISON

24 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming24 WebEDISON Detail van “verzenden” bestanden van ingestelde mappenset worden getoond, en in overeenstemmig met de rol

25 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming25 WebEDISON Detail van “zendingen afhalen” bestanden worden naar ingestelde mappenset overgehaald

26 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming26 WebEDISON instellingEDISON-server mainframe WebEDISON-server Migratie periode van EDISON naar WebEDISON –tijdens piloot en uitrol fases *instellingen worden door helpdesk overgezet *migratiefase is transparant voor resterende EDISON gebruikers

27 29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming27 WebEDISON Planning –Pilootfase *50 scholen / 17 secretariaten *periode mei / juni *volledig productief gebruik WebEDISON *ervaring gebruikt voor uitrol fase *rapportering van onvolkomenheden –post-piloot fase *piloot instellingen blijven werken met WebEDISON *op individuele basis kunnen instellingen toegevoegd worden, bv. nieuwe instellingen of instellingen die herinstallatie EDISON vragen –nieuwe release *eind augustus / begin september *oplossing van onvolkomenheden uit piloot –uitrol fase *vanaf oktober *loopt over meerdere maanden *belangrijk dat scholen “technisch” klaar zijn voor de overstap WebEDISON

28 de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44


Download ppt "29 mei 2008 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming1 webEDISON - webIDM 1.webEDISON 2.webIDM 3.pilootfase, uitrolplan."

Verwante presentaties


Ads door Google