De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding Inschrijving en registratie leerlingen en aanwezig- heden Doorgeven schoolgegevens Dienstbrieven ivm omkadering en toelagen BAO-formulieren Leerplichtcontrole Verificatie webEDISON en elektronische zendingen van leerlingengegevens en terugzendingen 2 …

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Zendingen van leerlingengegevens in het basisonderwijs:  webEDISON  Reglementering zendingen  Overzicht zendingen  Terugzendingen via webEDISON  Enkele aandachtspunten  Contactgegevens AgODi  Project Discimus

4 AgODi  EDISON: Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen Scholen en ministerie van Onderwijs  elektronisch sedert 1995  2008: webEDISON WebEDISON opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi  informatiestroom  school  ministerie  ministerie  school Situering webEDISON webEDISON  webEDISON = elektronische postbode  beveiligd communicatiekanaal  bevat zelf geen gegevens over leerlingen of personeel opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi  toegang webEDISON: enkel met token of eID  beide zijn bruikbaar  reserve  geven ook toegang tot persoonlijke gegevens op andere websites (taxonweb, mutualiteit, …)  wees voorzichtig met doorgeven van wachtwoord, pincode, … eID - token opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi  toegangsrechten vereist  webEDISON is een beveiligde website  enkel toegankelijk met de juiste toegangsrechten  de directeur bepaalt zelf wie zendingen mag doen voor de school (is "Edisonbeheerder")  de directeur kan rechten verlengen en stopzetten  aanmelden bij "webIDM/gebruikersbeheer"  de toegangsrechten kunnen voor ten minste één dag tot maximaal 15 maand toegekend worden Toegangsrechten (1) opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi  belang van toegangsrecht  toegang tot webEDISON  binnen webEDISON versturen zendingen / afhalen terugzendingen: −enkel voor de school waarvoor u rechten heeft −enkel het soort waarvoor u het recht heeft (personeel/leerlingen)  daarom: −waarschuwing bij het aanmelden als recht gaat vervallen −mogelijkheid om zelf rechten na te kijken −verwittiging directeurs via Schooldirect Toegangsrechten (2) opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi 4 schermen: 1.overzicht zendingen 2.verzenden 3.fouten afmelden 4.terugzendingen afhalen Gebruik van webEDISON opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi voorbeeld: alle terugzendingen voor leerlingen van oktober 2011 in de zoekcriteria: status: "Alle statussen" soort: "I&L. ADM" periode van: 01/10/2011 tot en met: 31/10/2011 Terugzendingen afhalen (1) opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi waar zullen de terugzendingen terecht komen ? bij afhalen komen de terugzendingen terecht in −"map voor terugzendingen" van de ingestelde mappenset  wijzig indien nodig vóór het afhalen −submappen "instnr/gestruct": bedoeld voor softwarepakketten "instnr/leesbaar": leesbare en afdrukbare tekst  worden indien nodig automatisch aangemaakt –bestandnaam: 1 e letter: P (personeel) of L (leerlingen) 2 e letter: L (leesbaar) of S (gestructureerd) vb: PL txt is leesbare terugz. personeel Terugzendingen afhalen (2) opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi na afhalen: −gestructureerde terugzendingen komen in map "c:/edison.win/receive/000002/gestruct" −leesbare terugzendingen komen in map "c:/edison.win/receive/000002/leesbaar" Terugzendingen afhalen (3) opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi Online handleiding & veel voorkomende vragen en HELPDESK  pagina's in webEDISON met:  Stap voor stap uitleg  schermafdrukken  links  worden regelmatig aangevuld en actueel gehouden  opzoeken via google  Technische brochures van de zendingen Help (1) opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi  online handleiding: Help (2) opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi WebEDISON-Helpdesk −02 / tijdens de kantooruren  niet voor: −inhoudelijke vragen over dossiers ((bv foutmeldingen) −gebruik van uw softwarepakket, …  voor alles wat met de communicatie zelf te maken heeft −het gebruik van webEDISON : versturen zendingen, afhalen terugzendingen, fouten afmelden, instellen van mappensets en zoekcriteria, … −assistentie bij beheer van toegangsrechten −technische problemen met webEDISON, … Help (3) opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Zendingen REGLEMENTERING:  Omzendbrief Zending van leerlingengegevens in het basisonderwijsZending van leerlingengegevens in het basisonderwijs BaO/2008/03 van 29/08/2008  Overzicht, contactgegevens, info in bijlagen…  Website Wetwijs: “Z”

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht zendingen  Aanwezigheden 3 de schooldag september  Inschrijvingen 1 ste schooldag oktober/februari  GON 1 ste schooldag van oktober  Problematische afwezigheden  Aanwezigheden kleuters  Concurrentieel vervoer

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanwezigheden 3 de schooldag van september  Wie?  Alle scholen behalve type 5-scholen  Doel?  Leerplichtcontrole, kleuterparticipatie  Welke gegevens?  Identificatie  Aan- en afwezigheden eerste 3 schooldagen  Wanneer?  Binnen de 7 werkdagen

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inschrijvingen 1 ste schooldag oktober/februari  Wie?  Alle scholen behalve type 5-scholen  Doel?  Leerplichtcontrole  Financieringswet  Toekenning omkadering en toelagen  Welke gegevens?  Identificatie  Inschrijving  Leerlingenkenmerken  Wanneer?  Binnen de 7 werkdagen na teldag

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Leerlingenkenmerken  Geïntegreerd in de zending van 1 ste schooldag oktober/februari  Gewoon onderwijs en BO (enkel types 1 en 3 voor de externen en semi-internen)  Kenmerken: - thuistaal - opleidingsniveau moeder - thuisloos en trekkende bevolking (enkel voor gewoon onderwijs)

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten GON 1 ste schooldag van oktober  Reglementering?  Omzendbrief Geïntegreerd onderwijs GD/2003/05Omzendbrief Geïntegreerd onderwijs GD/2003/05  Wie?  Scholen voor buitengewoon onderwijs met GON  Doel?  Toekenning van eenheden en toelagen  Welke gegevens?  Identificatie  Inschrijvingen  Type, aard handicap, aard integratie,…  Enkel leerlingen die recht hebben op GON-begeleiding  Wanneer?  Binnen de 7 werkdagen na teldag

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Problematische afwezigheden  Reglementering?  Omzendbrief Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs BaO/2002/11Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs BaO/2002/11  Wie?  Alle scholen met leerplichtigen  Doel?  Toekenning van schooltoelage en beleidsinformatie  Welke gegevens?  Identificatie  Inschrijving  Aantal B-codes  Data B-codes: 1 ste, 10 de en 30 ste halve dag  Werkwijze bij schoolverandering  Wanneer?  Bij 30 halve dagen B-code

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanwezigheden kleuters  Wie?  Alle scholen met kleuterniveau  Doel?  Toekenning schooltoelage en beleidsinformatie  Controle toelatingsvoorwaarden gewoon LO  Welke gegevens?  Identificatie  Aantal halve dagen aanwezigheid  Enkel niet-leerplichtige kleuters  Wanneer?  Binnen de 7 werkdagen na teldag (laatste schooldag juni)

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Concurrentieel vervoer  Wie?  Scholen in Vlaams-Brabant, Brussels Hoofdstedelijk gewest en aantal gemeenten  Doel?  Financieringswet  Welke leerlingen?  Regelmatige en georganiseerde ophaling vanuit Waals gewest  Wanneer?  Vóór 1 maart

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Terugzendingen via (WEB)EDISON (1)  Soorten terugzendingen:  terugzendingen voor personeel krijgen een bestandsnaam die begint met de letter "P"  terugzendingen voor leerlingen krijgen een bestandsnaam die begint met de letter "L"  leesbare terugzendingen krijgen een "L" als tweede letter van de bestandsnaam  gestructureerde terugzendingen krijgen een "S" als tweede letter van de bestandsnaam  Voorbeelden : gestructureerde terugzending personeel : "PS txt" leesbare terugzending leerlingen : "LL txt

26 AgODi  Info i.v.m. verwerking:  Verwerkt  Verwerkt maar waarschuwende fouten  Niet verwerkt wegens fatale fouten Nieuwe zending is nodig! opleiding schoolsecretariaten Terugzendingen via (WEB)EDISON (2)

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verwerking en foutmeldingen  Mogelijke oorzaken van waarschuwende fouten  fouten op naam met RRNR  onderwijs vorig schooljaar  Mogelijke oorzaken van fatale fouten  fouten op naam zonder RRNR  geslacht, geboortedatum,...  verplicht veld niet ingevuld  ongeldige nationaliteit

28 AgODi  Mainframescherm - AGODI   ED17 Actie : _ Lezen Wijzigen   ED BPWS045 ONDERWIJS COMMUNICATIE :25:47  LIJST BERICHTEN INSTELLINGEN EN LEERLINGEN   Instelling _25711 Vrije Basisschool BuO  Beekstaat 3  8000 BRUGGE  IHS Soort Gebeurtenis Geldigheidsdatum  Ontvangst vanaf tot   S Geldigheid Gebeurtenis Stat EIC IHS Ontvangst Zending Bericht Software  halve dagen aan TDI ONDVLA C  aanwezigheden d TDW ONDVLA C  LEERL.EN INSCHR TDW ONDVLA C  LEERL.EN INSCHR TDI ONDVLA C  GON LEERLINGEN FRC ONDVLA C  GON LEERLINGEN TDI ONDVLA C  LEERL.EN INSCHR TDI ONDVLA C  .  F13=LRECORD F14=LFOUTEN F21=LSCHOOL F22=LINST  opleiding schoolsecretariaten Terugzendingen via (WEB)EDISON (3)

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Info i.v.m. doorgestuurde gegevens:  Globale leerlingenaantallen BAO4, BKL  Gedetailleerde info bv zending van 30/06 vermeldt alle kleuters met het doorgestuurde aantal halve dagen aanwezigheid Terugzendingen via (WEB)EDISON (4)

30 AgODi  Aanvulling rijksregisternummers  half januari  eind mei …  aankondiging exacte data via Schooldirect opleiding schoolsecretariaten Terugzendingen via (WEB)EDISON (5)

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Enkele aandachtspunten (1)  Rijksregisternummers  alle controles op basis van RRNR  Bisnummers  enkel als RRNR niet gevonden wordt  extra controle identificatiegegevens noodzakelijk!!!

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Enkele aandachtspunten (2) Zending aanwezigheden kleuters  Timing  Kwaliteit van de gegevens Afhankelijk van de input in de school!

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Contactgegevens AgODi Gewoon onderwijs: Antwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Limburg: Oost-Vlaanderen: Vlaams-Brabant: West-Vlaanderen: Buitengewoon onderwijs:

34 AgODi Project ‘Discimus’ opleiding schoolsecretariaten

35 AgODi Momenteel: webEdison  Leerlingengegevens via Edisonzendingen:  School doet ‘bulkzendingen’ (3/9,1/10, 1/2, 30/6,…)  Nadelen: Fout in gegevens van één leerling kan zending voor de hele school tegenhouden AgODi beschikt pas laat over gegevens wie waar is ingeschreven Geen in- en uitschrijvingen in de loop van het schooljaar in het basisonderwijs opleiding schoolsecretariaten

36 AgODi Situering  Vraag van de minister naar realisatie van een geïntegreerd systeem voor registreren en opvragen van  inschrijvingen  afwezigheden  attesten  schoolloopbanen  kenmerken van leerlingen…  Vraag van scholen om meer gegevens uit te wisselen op het moment dat ze nodig zijn… opleiding schoolsecretariaten

37 AgODi Nabije toekomst: Discimus (1)  Een centraal systeem voor de registratie van in- en uitschrijvingen:  Directe verbinding tussen schoolpakket en centrale databank  Start voorjaar 2012 voor inschrijvingen voor schooljaar opleiding schoolsecretariaten

38 AgODi Nabije toekomst: Discimus (2)  Gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs  Inschrijvingen, geen aanmeldingen, geen weigeringen  Geleidelijke uitbouw van het project opleiding schoolsecretariaten

39 AgODi  Voorjaar 2012: uitwisseling van inschrijvings- en uitschrijvingsgegevens  Einde schooljaar : informatie over dubbele inschrijvingen bezorgen aan scholen Hoe verloopt de uitrol? (1) opleiding schoolsecretariaten

40 AgODi  Schooljaar :  Dubbeldraaien met webEDISON  Verder onderzoek behoefte uitwisseling afwezigheidsgegevens en studiebewijzen  …  Verdere toekomst? Hoe verloopt de uitrol? (2) opleiding schoolsecretariaten

41 AgODi Mainframe WebEDISON inter net Instellingen (Directeur, medewerker, …) School opleiding schoolsecretariaten

42 AgODi Project Discimus internet Project Discimus Instellingen (Directeur, medewerker, …) WS 1 School AgODi opleiding schoolsecretariaten

43 AgODi Kritische succesfactoren  AgODi kan inschrijvingen ontvangen  Planning : voorjaar 2012  Softwareleveranciers volop bezig met ontwikkeling  Schooladministratie  Inschrijvingen in pakket registeren  Met rijksregisternummer of bisnummer  Geen aparte lijsten opleiding schoolsecretariaten

44 AgODi Voordelen  Beter zicht op capaciteitsproblematiek door project Discimus  Hulpmiddel bij organisatie begin schooljaar  Op termijn gemakkelijker opzoeken van rijksregisternummers  Schooladministraties beter ondersteunen opleiding schoolsecretariaten

45 AgODi Communicatie  Eén omzendbrief voor basis- én secundair onderwijs  Contactpersonen in afdelingen ‘scholen’  Lijst van FAQ’s voor scholen  Scholen worden via Schooldirect en mail op de hoogte gesteld  LOP-deskundigen zijn op de hoogte en kunnen info geven opleiding schoolsecretariaten

46 AgODi Contactgegevens  Dezelfde contactgegevens als voor leerlingenzendingen via webEDISON  Zie omzendbrief ‘Zendingen van leerlingengegevens in het basisonderwijs’ opleiding schoolsecretariaten

47 AgODi opleiding schoolsecretariaten Contactgegevens AgODi Gewoon onderwijs: Antwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Limburg: Oost-Vlaanderen: Vlaams-Brabant: West-Vlaanderen: Buitengewoon onderwijs:


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google