De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 2 webEDISON

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 3 Overzicht programma webEDISON : 1.situering webEDISON 2.toegangsrechten 3.mappensets 4.zoekcriteria 5.mijn profiel 6.veel voorkomende vragen 7.help !

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 4  Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen Scholen en ministerie van ONderwijs  communicatiekanaal, "postbode" :  versturen van zendingen en afhalen van terugzendingen  in beveiligde omgeving, in twee richtingen  gaat niet over de inhoud 1. situering webEDISON ZENDING TERUG- ZENDING webEDISON

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 5  eID en/of federaal token  toekennen van toegangsrecht  belang van toegangsrecht  verwittiging 2. toegangsrechten

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 6  token of eID  beide zijn bruikbaar  reserve  geven ook toegang tot persoonlijke gegevens op andere website (taxonweb, mutualiteit, …)  wees voorzichtig met doorgeven van wachtwoord, pincode, … 2. toegangsrechten

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 7  toekennen van toegangsrecht  door EDISON-beheerder van de school −kan de rechten ook stopzetten, verlengen, … −worden actief binnen 5 minuten  mogelijke rechten : −personeelsadministratie −leerlingenadministratie −(EDISON-beheerder)  combinaties zijn mogelijk −meerdere rechten voor één school −rechten voor meerdere scholen  beperkt in de tijd −minimum tot einde van de dag −maximum voor 15 maand 2. toegangsrechten

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 8  EDISON-beheerders op basis van opdracht −directeurs en adj.-directeurs in elektronische dossiers (EPD) −wekelijkse update −automatische verlenging zolang opdracht loopt −alle andere rechten worden niet automatisch verlengd 2. toegangsrechten

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 9  belang van toegangsrecht  toegang tot webEDISON −met de rechten "personeel" en "leerlingen" −recht "EDISON-beheerder" geeft geen toegang tot webEDISON, alleen tot het gebruikersbeheer (https://webedison-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/)  binnen webEDISON versturen zendingen / afhalen terugzendingen : −enkel voor de school waarvoor u rechten heeft −enkel het soort waarvoor u het recht heeft (personeel/leerlingen) 2. toegangsrechten

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 10  verwittiging −nieuw sedert krokusverlof −duidelijke waarschuwing 2. toegangsrechten

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 11 3. mappensets  wat ?  instellen van mappenset  gebruik van mappensets

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 12 3. mappensets  wat ?  "wegwijzers" voor webEDISON  koppeling van webEDISON met uw softwarepakket  elke mappenset bevat twee mappen : 1.map voor zendingen 2.map voor terugzendingen

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 13 3. mappensets  map voor zendingen −in deze map zoekt webEDISON naar de zendingen die klaar staan om te versturen −in deze map plaatst uw softwarepakket de zendingen  map voor terugzendingen −in deze map zal webEDISON de terugzendingen plaatsen die u afhaalt −in (een submap van) deze map vindt u de leesbare terugzendingen terug en kan uw softwarepakket de gestructureerde terugzendingen ophalen

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 14 3. mappensets  instellen van mappenset  klik op "mappen instellen"

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 15 3. mappensets  mappenset : −toevoegen −wijzigen −verwijderen

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 16 3. mappensets  voor elke mappenset : −Naam mappenset vrij te kiezen −Default mappenset ja / neen −Map voor zendingen lokale map op uw PC of netwerk −Bestanden verwijderen na verzenden ja / neen −Map voor terugzendingen lokale map op uw PC of netwerk  elke gebruiker krijgt één mappenset : −Naam mappenset edison −Default mappenset ja −Map voor zendingen c:/edison.win/tosend −Bestanden verwijderen na verzenden ja −Map voor terugzendingen c:/edison.win/receive

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 17 3. mappensets  veel softwarepakketten gebruiken de standaard mappenset: u hoeft niets te wijzigen of toe te voegen  indien uw softwarepakket andere mappen gebruikt : volg de aanwijzingen van uw leverancier −wijzig de bestaande mappenset −voeg een nieuwe toe  mappensets kunnen interessant zijn indien u in meerdere scholen werkt : bvb −mappenset "school1" : c:/edison.win/tosend … −mappenset "school2" : n:/zendingen/ …  mappensets worden ingesteld voor een gebruiker, niet voor een school

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 18 3. mappensets  gebruik van mappensets  bij "verzenden"  bij "terugzendingen afhalen"

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 19 4. zoekcriteria  wat ?  gebruik van zoekcriteria

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 20 4. zoekcriteria  wat ?  "filter" op verstuurde zendingen  webEDISON bewaart de zendingen en terug- zendingen gedurende 14 maand  slechts een selectie van de zendingen en terugzendingen wordt getoond  dit gebeurt op basis van de zoekcriteria : −instellingsnummer −soort (terug)zending : personeel / leerlingen −status van de zending −periode

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 21 4. zoekcriteria  gebruik  de zoekcriteria zijn altijd actief bij −overzicht zendingen −fouten afmelden −terugzendingen afhalen  u kan de standaardinstelling van de zoekcriteria gebruiken of zelf de criteria instellen (bvb om iets op te zoeken)  zoekcriteria worden ingesteld voor een gebruiker

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 22 4. zoekcriteria  klik op "zoekcriteria"

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 23 4. zoekcriteria

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 24 4. zoekcriteria  automatisch ingevuld : −instellingsnummer(s) waarvoor u rechten heeft −standaard periode of meest recente  pas de criteria aan en druk op "zoek"

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 25 overzicht rechten - mappenset - zoekcriteria mappensetrechten zoekcriteria webEDISON verzenden TZ afhalen, overzicht,fouten afmelden softw. pakket webEDISON databank 14 maand rechten mappenset

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 26 5. mijn profiel  nieuw sedert krokusverlof  "mijn rechten"  "mijn zoekcriteria"

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 27  mijn rechten −klik "mijn profiel" > "mijn rechten" −welk recht, voor welke school, begin- en einddatum −aanduiding van rechten die gaan vervallen −contacteer uw EDISON-beheerder indien rechten ontbreken of verlengd moeten worden 5. mijn profiel

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 28  mijn zoekcriteria −klik "mijn profiel" > "mijn zoekcriteria" −kies de gewenste periode of meest recente −druk op "bewaar" −de aanpassing is actief na opnieuw aanmelden 5. mijn profiel

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 29 6. veel voorkomende vragen 1.overzicht zendingen 2.verzenden 3.fouten afmelden 4.afhalen terugzendingen

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 30 6. veel voorkomende vragen 1."overzicht zendingen"  u ziet : verstuurde zendingen die voldoen aan : −uw rechten −uw zoekcriteria  vragen : −niets te zien −status van een zending −historiek van een zending

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 31 niets te zien in "overzicht zendingen" "Er werden geen resultaten gevonden voor het gevraagde overzicht, pas eventueel je zoekcriteria aan. "  pas de zoekcriteria aan  controleer uw rechten (ook van toepassing bij "fouten afmelden" en "terugzendingen afhalen)

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 32 6. veel voorkomende vragen overzicht zendingen  pas de zoekcriteria aan (bvb na vakantie)

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 33 6. veel voorkomende vragen status van een zending geldigZending is correct opgebouwd.Heel tijdelijke toestand. in verwerkingZending is goed ontvangen.Zal verwerkt worden op Min. TZ af te halenZending is verwerkt, TZ klaar.Kan afgehaald worden. TZ afgehaaldTerugzending is afgehaald.Kan nogmaals afgehaald worden fout in zendingFout in opbouw, niet verstuurd.Corrigeren, opnieuw opsturen. afgemeldFout is nagezien.

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 34 6. veel voorkomende vragen 2."verzenden"  u ziet de te versturen zendingen die voldoen aan : −de ingestelde mappenset ("map voor zendingen") −uw rechten  vragen −niets te zien −selecteren van zendingen −vreemde bestanden

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 35 6. veel voorkomende vragen verzenden niets te zien bij "verzenden"  controleer de instelling van uw mappenset −juiste mappenset ingesteld ? −juiste "map voor zendingen" ?  bekijk de inhoud van de map voor zendingen −via "verkenner" −staan daar zendingsbestanden ?  controleer uw rechten −"mijn profiel" > "mijn rechten" −als u bvb enkel het recht "personeel" heeft, zal u geen zendingen voor leerlingen zien

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 36 6. veel voorkomende vragen verzenden selecteren van zending(en)  klik op de kolomtitels om te sorteren  klik op "uitgebreide tabel"

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 37 6. veel voorkomende vragen verzenden vreemd bestand tussen zendingen  is waarschijnlijk per vergissing in map voor zendingen geplaatst (download)  ga via verkenner naar map verzendingen −verwijder of verplaats het bestand

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 38 6. veel voorkomende vragen 3."fouten afmelden"  u ziet de zendingen die structureel ongeldig zijn −volgens uw rechten −en uw zoekcriteria  vragen : −betekenis "fout in zending" −wat is er fout ? −oplossen en afmelden

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 39 6. veel voorkomende vragen fouten afmelden betekenis "fout in zending"  er is iets verkeerd met de zending, waardoor deze niet verstuurd kan worden −zending is reeds verstuurd, verkeerd teken in de zending, verkeerde recordlengte … −vgl. met postbode : verkeerd formaat, verkeerd geadresseerd …  is niet hetzelfde als een terugzending met een foutboodschap : de zending vertrekt niet

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 40 6. veel voorkomende vragen fouten afmelden wat is er fout  klik op het referentienummer Record (2), ongeldige recordlengte - Fout in uw schoolpakket. Record (2) gelezen met codepage (850) heeft een ongeldige lengte: (209) i.p.v. (210).

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 41 6. veel voorkomende vragen fouten afmelden oplossen en afmelden  oplossen −"referentienummer is niet uniek" u hebt deze zending al verstuurd u hoeft verder niets te doen −andere fout contacteer uw softwareleverancier maak een correcte zending aan verstuur de correcte zending  afmelden −verwijderen "herinnering" −fout wordt niet vanzelf opgelost

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 42 6. veel voorkomende vragen 4."terugzendingen afhalen"  u ziet uw terugzendingen, die voldoen aan : −uw rechten −uw zoekcriteria terugzendingen komen terecht in een map bepaald door uw mappenset  vragen −waar staan mijn afgehaalde terugzendingen −selecteren van terugzendingen

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 43 6. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen waar staan de afgehaalde terugzendingen ?  bij afhalen komen de terugzendingen terecht in −"map voor terugzendingen" van uw mappenset −submappen "instnr/gestruct" en "instnr/leesbaar" −"gestruct" : voor softwarepakket "leesbaar" : leesbare en afdrukbare tekst −terugzendingen bevatten belangrijke informatie

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 44 6. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen waar staan de afgehaalde terugzendingen ?  klik op het referentienummer  Terugzending (refnr=…, instelling=…, (bestandsnaam=001811008.txt) afgehaald door gebruiker "…" op locatie "c:/edison.win/receive/…/leesbaar/".

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 45 6. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen selecteren van terugzendingen via zoekcriteria −merk op : terugzendingen kunnen meerdere keren afgehaald worden

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 46 6. veel voorkomende vragen terugzendingen afhalen selecteren van terugzendingen  vb. 1 : alle nog niet afgehaalde terugzendingen sedert 1 januari status : "Terugzendingen af te halen" periode van : 01/01/2010  vb. 2 : alle terugzendingen voor leerlingen van oktober 2009 status : "Alle statussen" soort : "I&L. ADM" periode van : 01/10/2009 tot en met : 31/10/2009

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 47 1.online handleiding & veel voorkomende vragen 2.EDISON-helpdesk 7. help !

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 48 1. online handleiding & veel voorkomende vragen  worden regelmatig aangevuld en actueel gehouden  pagina's met : −stap-per-stap uitleg −schermafdrukken −links 7. help !

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 49  online handleiding : 7. help !

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 50  rechtstreekse link naar handleiding in webEDISON 7. help !

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 51  veel voorkomende vragen −technische onderwerpen (Java) −vragen over eID en token 7. help !

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 52  veel voorkomende vragen 7. help !

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 53 7. help !

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 54 7. help !

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 55  permanentie kantooruren (8u - 17u) −02 / 553 9090 −helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be  voor alles wat met de communicatie zelf te maken heeft −het gebruik van webEDISON : versturen zendingen, afhalen terugzendingen, fouten afmelden, instellen van mappensets en zoekcriteria, … −vragen over toegangsrechten −…  niet voor inhoudelijke vragen −inhoud van dossiers −betekenis van foutmeldingen in terugzendingen −… 7. help !

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 56 bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google