De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal Verantwoordings Systeem Webconferentie 27 september 2007 Digitaal Verantwoordings Systeem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal Verantwoordings Systeem Webconferentie 27 september 2007 Digitaal Verantwoordings Systeem."— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal Verantwoordings Systeem Webconferentie 27 september 2007 Digitaal Verantwoordings Systeem

2 Pagina 2 Digitaal Verantwoordings Systeem Introductie Digitaal Verantwoordings Systeem DVS kan beschouwd worden als het vehikel waarmee gemeentelijke informatie over de WWB en aanverwante wetten bij SZW wordt aangeleverd. Belangrijk daarbij is dat DVS geen eisen stelt aan de wijzen waarop de gemeente haar informatieproces organiseert en de informatie vastlegt in haar administratie. Wel is vereist dat de gebruikers van het systeem over certificaten beschikken, waardoor geborgd is dat de informatieverstrekking veilig en verantwoord geschiedt. Het gebruik van DVS is in dit stadium beperkt tot de indiening van de verschillende voorlopige verslagen over de uitvoering. In de nabije toekomst zullen de toepassingsmogelijkheden van DVS naar verwachting verruimd worden. Tijdens deze webconferentie willen wij u op een heldere en overzichtelijke wijze informatie geven over de werking van DVS en is daarmee een nuttige hulp om uw eventuele vragen op te lossen. In de praktijk zult u ervaren dat het gebruik van de DVS-applicatie zich in feite vanzelf wijst. Ik wens u veel gemak en succes met het gebruik van de DVS-applicatie. Ron Schuurmans Ministerie SZW Projectleider DVS

3 Pagina 3 Digitaal Verantwoordings Systeem Doel DVS Doel »Het digitaliseren van informatiestromen tussen SZW en gemeenten draagt bij aan het terugdringen van administratieve lasten voor gemeenten en het Rijk, de snelheid van verwerking en de betrouwbaarheid van gegevens en vergroot daarmee de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de informatie

4 Pagina 4 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS »DVS simuleert huidige documentenstroom »Schematische flow: Selecteren Formulier bewerken Formulier versturen Formulier beoordelen Nieuwe formulieren Medewerker Goedgekeurd formulier Bestaande formulieren Formulier terugsturen Einde Formulier gereed Niet goedgekeurd

5 Pagina 5 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS De gebruiker moet toegang hebben tot de website https://dvs.szw.nl.https://dvs.szw.nl De gebruiker moet de beschikking hebben over een geldig certificaat (PKI overheid, een Persoonlijk certificaat of certificaat op rol). De gebruiker moet de beschikking hebben over een certificaatdrager (bv USB-key). De voor het certificaat benodigde software moet op het werkstation van de gebruiker geïnstalleerd zijn (‘Rootcertificaat’). Op het werkstation van de gebruiker moet de juiste versie van de Adobe reader software (versie 8.1.0 of hoger ) geïnstalleerd zijn. De gebruiker moet door de gemeentelijk DVS beheerder ‘aangemaakt’ zijn als gebruiker van het DVS. Randvoorwaarden

6 Pagina 6 Digitaal Verantwoordings Systeem De taken van de gemeenten Identificeren van gebruikers De gemeenten moeten zelf aangeven wie in welke rol en met welke taken betrokken zijn in het proces van invullen, controleren, ondertekenen en indienen van de documenten. Aanmaken van gebruikers De gebruikersbeheerders van de gemeenten dienen de eindgebruikers aan te maken en rollen aan hun toe te kennen. De gebruikersbeheerders geven aan de aangemaakte gebruikers hun gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige manier door (interne email, schriftelijk of mondeling). Invullen van de formulieren De gemeenten zijn volledig verantwoordelijk voor het volledig en correct invullen van de formulieren. Het DVS ondersteunt daarin door middel van automatische berekeningen, juistheidcontroles en volledigheidscontroles. Controleren, ondertekenen en indienen van de formulieren De gemeenten zijn volledig verantwoordelijk voor het adequaat controleren van de formulieren, het ondertekenen door bevoegde personen en het tijdig online indienen van de formulieren bij SZW. In het kader van het DVS worden onderstaande taken door de gemeente uitgevoerd:

7 Pagina 7 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Voor inhoudelijke vragen m.b.t. de formulieren kunt u terecht bij: De DVS helpdesk Bereikbaar per email op dvs@minszw.nldvs@minszw.nl Voor technische vragen over het DVS kunt u terecht bij: De DVS helpdesk Bereikbaar per email op dvs@minszw.nl dvs@minszw.nl Voor vragen over het PKI certificaat kunt u terecht bij: De helpdesk van DigiNotar Bereikbaar via https://service.diginotar.nl/helpdesk of 0900 - 3444668 https://service.diginotar.nl/helpdesk Ondersteuning

8 Pagina 8 Digitaal Verantwoordings Systeem De voorbereidende werkzaamheden Installeren van het certificaat Om gebruik te kunnen maken van DVS moet de software voor het gebruik van het certificaat op het werkstation worden geinstaleerd. Bij de uitlevering wordt een handleiding geleverd die u stap-voor-stap door de installatie zal leiden Installatie ´Starkey´ software

9 Pagina 9 Digitaal Verantwoordings Systeem De voorbereidende werkzaamheden Installeren van het certificaat Om gebruik te kunnen maken van DVS moet de software voor het gebruik van het certificaat op het werkstation worden geinstaleerd. Bij de uitlevering wordt een handleiding geleverd die u stap-voor-stap door de installatie zal leiden Installatie ´Safesign´ software

10 Pagina 10 Digitaal Verantwoordings Systeem De voorbereidende werkzaamheden Installeren van het certificaat Na het installeren van de software kan de werking van het certificaat getest worden.. De USB key wordt in de USB poort gestoken. De naam van de certificaathouder of de aanduiding ´Rolcertificaat´ wordt getoond in het ´Beheerprogramma´ Controle certificaat

11 Pagina 11 Digitaal Verantwoordings Systeem De voorbereidende werkzaamheden Koppelen van het certificaat aan de gebruiker Open een internet browser (bij voorkeur IE explorer versie 6 of hoger of Firefox) Plaats het token in de USB poort Type het adres https://dvs.szw.nl in.https://dvs.szw.nl Controle certificaat

12 Pagina 12 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Kiezen van een certificaat Vul in het scherm de door Diginotar verstrekte pincode in. Na het koppelen wordt het inlogscherm van het DVS getoond.

13 Pagina 13 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Wijzigen van uw wachtwoord U kunt aanloggen met de aan u verstrekte gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord. U wordt gevraagd het wachtwoord te wijzigen.

14 Pagina 14 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Het inlogscherm Door nogmaals uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, wordt uw certificaat aan uw gebruikersgegevens gekoppeld. Indien u een volgende maal gebruik gaat maken van DVS, dan wordt niet meer om uw gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd; met behulp van uw certificaat en pin-code krijgt u toegang tot DVS.

15 Pagina 15 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Beheerfunctionaliteit De gemeentelijk DVS beheerder heeft een apart menu ter beschikking. De beheerder kan: Nieuwe gebruikers aanmaken Gebruikers blokkeren en deblokkeren Koppelen van rollen aan gebruikers Blokkeren en deblokkeren van formulieren

16 Pagina 16 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Aanmaken gebruiker De gemeentelijk DVS beheerder kan zelf de gemeentelijke gebruikers aanmaken.

17 Pagina 17 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Koppelen rol aan gebruiker De gemeentelijk DVS beheerder koppelt gebruikers aan rollen.

18 Pagina 18 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Blokkeren en deblokkeren formulieren De gemeentelijk DVS beheerder kan formulieren blokkeren en/of deblokkeren.

19 Pagina 19 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Deblokkeren gebruikers De gemeentelijk DVS beheerder kan gemeentelijk gebruikers blokkeren en deblokkeren.

20 Pagina 20 Digitaal Verantwoordings Systeem De globale werking van het DVS Gebruikersgegevens aanpassen De gemeentelijk DVS beheerder kan de gebruikersgegevens aanpassen, gebruikers blokkeren, deblokkeren, verwijderen of het password resetten.

21 Pagina 21 Digitaal Verantwoordings Systeem Behandelde onderwerpen Start en installatie Controle op de installatie Aanmelden en wijzigen van het wachtwoord Beheer van formulieren en gebruikers ….


Download ppt "Digitaal Verantwoordings Systeem Webconferentie 27 september 2007 Digitaal Verantwoordings Systeem."

Verwante presentaties


Ads door Google