De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 1 De energieboer = producent van PPO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 1 De energieboer = producent van PPO."— Transcript van de presentatie:

1 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 1 De energieboer = producent van PPO

2 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 2 De energieboer = producent van PPO w klimaatbeschermend w milieubeschermend w korte productiecyclus w onbegrensd w geopolitische onafhankelijkheid w gesloten geldcircuit w toekomstgeoriënteerd

3 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 3 raapzaad/koolzaad (brassica napus L.ssp.oleifera) w 00-soorten zonder erucazuur en glucosinolaten w oliegehalte 40 - 50% w eiwitgehalte rond 20% w om de vier jaar in teeltrotatie met andere gewassen 1ha raapzaad w 1.300 -1.600 liter olie koud geperst w 2.600 - 3.400 kg koek w 2 - 4 ton stro

4 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 4 producten uit koolzaadteelt w koek w vervanging van sojaveevoer w olie w delicatesse-olie = hoeveproduct w brandstof conform kwaliteitsnormen w verliessmeerstoffen w ontkistingolie w hydrauliekolie w motorolie w verfcomponent w stro w biomassa voor energieproductie w akkerbemesting

5 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 5 kwaliteitsstandaard voor raapzaadolie Bewaring: w garantiebewaartijd 1 jaar w De olie moet koel, donker bewaard worden w geen temperatuur- schommelingen w in (staal)tank, die ook goed te reinigen is w geen waterkontakt w geen zuurstofkontakt anders oxidatie en hydrolyse, de olie wordt ranzig en slecht

6 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 6 PPO als brandstof Welke krachtbronnen zijn geschikt? w dieselauto’s met (in)directe injectie, pompinjectie, commonrail w zelfombouwkit begint rond de 600 Euro w personenwagens 2.000 tot … Euro w dieselvrachtwagens met directe injectie, pompinjectie, commonrail w kosten vrachtwagen ombouw 4.000 - 6.000 Euro w traktoren, locomotieven, motorwagens, schepen, generatoren, warmtekrachtkoppelingen

7 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 7 PPO als brandstof PPO RME (RapsMethylEster) Waterstof (vloeibaar -253°C) Fossiele diesel Energetisch vermogen (kW/l) 9,2 8,9 2,3 9,8 Netto-energie resultaat (na aftrek van productie- en distributie-energie) 85% 71% -80% 88%

8 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 8 vereisten bij regionale productie w regionale marktanalyse w kostenanalyse w gewaarborgde gediversifieerde afzet (bv. 2% spijsolie, 25% technische olie, 73% brandstof) w eigen gebruik en overschot verkoop combineren

9 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 9 voordelen voor landbouw & milieu w De teelt en verwerking van koolzaad zorgen voor behoud van werkgelegenheid op het platteland w Werkgelegenheid op het platteland zorgt voor instandhouding van het platteland en voorkomt leegloop w Energiegewassen vormen een alternatief in reactie op het Europese landbouwbeleid w Biobrandstoffen hebben niet de negatieve externe effecten (uitstoot broeikasgassen, smog en verzuring) van fossiele brandstoffen w Technologische ontwikkelingen kunnen de productie en het gebruik nog verder verbeteren op het gebied van milieuprestatie of energiegebruik w Koolzaad is een relatief milieuvriendelijk gewas. Het behoeft bijna geen bestrijdingsmiddelen w Koolzaad is ook een bodemverbeteraar, zodat daaropvolgende oogsten van graan en andere gewassen hoger uitvallen

10 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 10 aandachtspunten (1) w Aanpassing van het accijnsbeleid door het Ministerie van Financiën. De productiekosten van biobrandstoffen zijn hoger dan productiekosten van fossiele brandstoffen, waardoor accijns aanpassingen voor biobrandstoffen nog altijd noodzakelijk zijn, maar rekening houdend met de alternatieve inkomsten en besparingen (tot 83% vh. accijnsverlies bij volledige vrijstelling) w Gegarandeerde minimumprijs en afzet van eigen productie, omdat de landbouwkosten in België hoger liggen dan in andere EU-landen (Konkurrentie-nadeel) w De huidige kwaliteitsnorm voor koolzaadolie als standaard aanvaarden, in afwachting van de realisatie van een DIN- of EU-norm (DIN V 51605) w Ecotax voor milieuvervuilende (verlies)smeermiddelen, zoals in andere EU-landen

11 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 11 aandachtspunten (2) w De transportsector groeit jaarlijks, waarmee ook de CO 2 uitstoot stijgt. Beperking van de CO 2 -uitstoot in de transportsector kan de stijgende trend in deze uitstoot beperken of te niet doen. Dit is afhankelijk van de politieke steun en dan voornamelijk op accijnsgebied w energieboeropleiding (kwaliteit, techniek,afzet … ) w Alle partijen in de biobrandstofketen moeten werken aan het sluiten van de kringloop (teelt-productie-gebruik) w Kans voor landbouwbelangenorganisaties om daadwerkelijk alternatieve teelten voor telers te bewerkstelligen; bv.meerdere gewassen tegelijk op een akker w Het Ministerie van Landbouw en de landbouwbelangenorganisaties moeten de invoering van biobrandstoffen actief steunen

12 De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 12 Martina Hülsbrinck voorzitter +32 (0)16 20 48 18 of +32 (0)494 70 56 50 martina@ppo.be www.ppo.be PPO.be vzw maatschappelijke zetel: Stuivenberg 33, B-3140 Keerbergen PPO … kan als veelzijdig & ecologisch verantwoord product direct, snel en doelgericht op de markt inspelen


Download ppt "De Energieboer = producent van PPO Martina Hülsbrinck PPO.BE vzw © 08/03/2005 1 De energieboer = producent van PPO."

Verwante presentaties


Ads door Google