De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nuttige ervaring: Inhoud n Wat? n Belang? n Voor wie? n Wat telt mee? n Wat telt niet mee? n Hoe wordt geteld? n Welke documenten? n Procedure? n Draagwijdte? n Feitelijke erkenning?

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT ? n TIJD gedurende dewelke een personeelslid van het onderwijs als werknemer of als zelfstandige diensten heeft uitgeoefend BUITEN het onderwijs

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT ? ook: diensten BINNEN het onderwijs maar: buiten categorie bestuurs- en onderwijzend personeel bv. Klerk wordt leraar TV dactylografie

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten BELANG ? n GELDELIJKE ANCIENNITEIT è maximum 10 jaar n BEKWAAMHEIDSBEWIJS è studiebewijs HSO : 3j NE è studiebewijs LSO : 6j NE è BPB + 9j NE ( VO - titel bij PV) è 3j NE ( ANDER bekw.bew. bij PV)

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten VOOR WIE ? n IN DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT è leraar TV en/of PV è leraar KV : è hedendaagse dans, klassieke dans, samenspel è instellingen met TSO/BSO : è coördinator DBSO, directeur, adjunct- directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten VOOR WIE ? è middenschool met technische basisoptie en/of beroepsvoorbereidend leerjaar : directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur è instelling voor BUSO : directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur, leraar BGV

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten VOOR WIE ? n ALS BEKWAAMHEIDSBEWIJS è leraar TV en/of PV è leraar KV : hedendaagse dans, klassieke dans, samenspel è leraar beroepsgerichte vorming in BUSO è technisch adviseur è technisch adviseur-coördinator

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT MEE ? n Voltijdse en deeltijdse diensten è deeltijdse diensten moeten de helft of meer bedragen van een voltijdse functie n Diensten als werknemer binnen de periode van aanstelling è ziekte- of bevallingsverlof tellen mee

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT MEE ? n Bezoldigd en onderworpen aan RSZ-regeling è Ook : - stage van de jongeren - GECO, - TWW, BTK, DAC - ambtenaar - beroepsmilitair

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT MEE ? n Diensten gepresteerd tijdens grote vakantie è tijdelijke: afstand van uitgestelde bezoldiging è vastbenoemde: tbs/pa è uitzonderingen: tijd. of vb. oefent géén bijkomende activiteit uit tijdens de vakantie in vgl. met vorig schooljaar onderst. pers./ opvoed. hulppers./AMVDP-pers. (tijdelijk of vast benoemd) indien deze functie wordt voortgezet tijdens vakantie

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT MEE ? Voorbeeld 1 schooljaar: FT in onderwijs zomervakantie: 8 dagen privé èafstand uitgestelde bezoldiging of tbs/pa voor 8 dagen Voorbeeld 2 schooljaar: 5/20 onderwijs en 19/38 privé zomervakantie: 19/38 privé èGEEN afstand uitgestelde bezoldiging of tbs/pa

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT MEE ? n Diensten buiten het onderwijs tijdens een loopbaanonderbreking in het onderwijs è komen in aanmerking als NE voor het bekwaamheidsbewijs

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT NIET MEE ? nBepaalde diensten: è niet in orde met RSZ-regeling è tewerkstelling voor studenten è diensten onder leerovereenkomst è praktijkstages è bijscholing, nascholing, navorming, bedrijfsstage è vrijstelling van stempelcontrole nMilicien of burgerdienst

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT NIET MEE ? nDiensten buiten onderwijs tegelijk met prestaties in het onderwijs die méér dan de helft bedragen van een FT-ambt nDiensten in onderwijs tegelijk met ander FT- ambt in onderwijs nOutplacement nUitsluitend tijdens weekends en/of vakanties andere dan grote vakantie

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT NIET MEE ? nOpzegperiodes zonder prestaties nVolledige loopbaanonderbreking voor diensten buiten het onderwijs è tenzij zelfstandige of werknemer tijdens deze periode nOnderwijsdiensten (categorie bestuurs- en onderwijzend personeel) of als lesgever buiten het onderwijs

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? n VOOR DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT: è erkende NE è voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft of meer van een voltijdse functie) è vanaf minimumleeftijd weddenschaal è max. 10 jaar: na è van dag tot dag tellen

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? n VOOR HET BEKWAAMHEIDSBEWIJS: è erkende NE è voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft of meer van een voltijdse functie) è géén minimumleeftijd è van dag tot dag tellen

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld t.e.m werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs= 77 dagen = 2 maanden 17 dagen (resterende 17 dagen naar volgende periode)

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld 1 (vervolg) t.e.m werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs = 47dagen = 1 maand 17 dagen saldo vorige periode + dit saldo = 34 dagen 1 maand 4 dagen Totaal = 4 maanden 4 dagen NE

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld t.e.m werknemer privé 18/38 op in dienst in het onderwijs GEEN NE want deeltijdse diensten < helft FT-functie

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld t.e.m werknemer 8/ t.e.m werknemer 19/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs = 16 dagen op in dienst in het onderwijs op GA = 1 maand 8 dagen

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld t.e.m werknemer 19/38 onderwijs 11/22 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit +bekwaamheidsbewijs = 122 dagen = 4 maanden en 2 dagen

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten WELKE DOCUMENTEN ? n Diensten als werknemer n Diensten als zelfstandige n Diensten in het buitenland

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten WELKE DOCUMENTEN ? n PROBLEMEN ? è bedrijf in faling: curator vult attest in è bedrijf bestaat niet meer: - verklaring griffie rechtbank van koophandel - taakomschrijving door personeelslid è werkgever is niet bereid: inspectie van sociale wetten (FOD Werkgelegenheid Arbeid &Sociaal overleg ) - vult attest in - afschrift van personeelsregister

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten PROCEDURE ? Zie bijlage 4 bij de cursusbijlage 4

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE ? nOvergang wervingsambt naar selectie- of bevorderingsambt of van selectieambt naar bevorderingsambt : è waarbij NE geldig is voor bb en/of geldelijke anciënniteit GEEN nieuwe procedure nodig voorbeeld: leraar SO heeft NE voor TV/PV mechanica wordt technisch adviseur

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE ? nOvergang naar andere opdracht zonder wijziging van specialiteit : GEEN nieuwe procedure nodig è NE geldt voor TV en PV binnen zelfde specialiteit è NE geldt voor KV en PV voor de specialiteiten hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE ? è Vakrubricering verandert van TV/PV naar AV/KV NE blijft behouden indien binnen dezelfde specialiteit. è Verandering van studieniveau binnen zelfde specialiteit è Verandering van opleidingsvorm in BUSO binnen zelfde specialiteit è Verandering van onderwijsnet binnen zelfde specialiteit

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE ? nOvergang naar andere opdracht met wijziging specialiteit WEL nieuwe procedure nodig ! Voorbeeld: leraar heeft NE voor mechanica en wordt volgend schooljaar belast met elektriciteit

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE è Uitzonderingen: omwille van concordantie nijverheidstechnieken gezinstechnieken technologische opvoeding

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE ? nOvergang van ambt zonder NE naar ambt met NE WEL procedure volgen! Voorbeeld: leraar AV wordt bevorderd tot technisch adviseur

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten FEITELIJKE ERKENNING ? n WIT BLIJFT WIT è schriftelijke positieve beslissing in dossier blijft behouden ! n ZWART BLIJFT ZWART è schriftelijke negatieve beslissing in dossier blijft behouden ! uitzondering:deeltijdse diensten

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten FEITELIJKE ERKENNING ? n GRIJS WORDT WIT OF ZWART è NE nooit voorgelegd wel meegeteld in GA en/of als BB OPLOSSING: Erkenning van NE die voor feitelijk werd opgenomen. ENKEL voor vak/specialiteit/ambt op en/of , effectief gegeven of titularis ervan.

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten FEITELIJKE ERKENNING ? VOORBEELD : schriftelijke positieve beslissing voor TV/PV hout op vanaf tot heden: TV/PV bouw (zonder goedkeuring meegeteld) vanaf tot : TV/PV elektriciteit (zonder goedkeuring meegeteld)

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten FEITELIJKE ERKENNING ? Waarvoor NE ? NE voor TV/PV hout (wit blijft wit) Feitelijke erkenning NE voor TV/PV bouw (grijs wordt wit) want gaf TV/PV bouw op en Geen feitelijke erkenning NE voor TV/PV elektriciteit want gaf TV/PV elektriciteit niet op refertedata (grijs kan wit/zwart worden via erkenningprocedure)


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google