De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College project management 15 februari 2002 1 Kwaliteit College Project Management 15 februari 2002 Robert de Hoog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College project management 15 februari 2002 1 Kwaliteit College Project Management 15 februari 2002 Robert de Hoog."— Transcript van de presentatie:

1 College project management 15 februari 2002 1 Kwaliteit College Project Management 15 februari 2002 Robert de Hoog

2 College project management 15 februari 2002 2 Onderwerpen Inleiding Meten Beheersen Conclusies

3 College project management 15 februari 2002 3 Inleiding “Defining quality means destroying quality” (Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, 1974) “Het effect van het informatiesysteem wordt bepaald door de kwaliteit van het informatiesysteem vermenigvuldigd met de acceptatie graad door de gebruikers organisatie, E = K * A” (Delen & Rijsenbrij, 1990)

4 College project management 15 februari 2002 4 Inleiding (vervolg) de rol van het kwaliteitsbegrip is sinds midden 80- er jaren toegenomen (slechte resultaten projecten) invloed van Japan, totale kwaliteitszorg kwaliteitsbegrip is verbreed twee basisproblemen blijven bestaan: èmeten van kwaliteit èbeheersen van kwaliteit

5 College project management 15 februari 2002 5 Meten van kwaliteit hoe bepaal je kwaliteit? minimaal drie stappen 1.het definiëren van kwaliteitsaspecten 2.het operationaliseren van die aspecten, d.w.z een metriek opstellen 3.het verkrijgen van data stap 1 is over het algemeen makkelijker dan stap 2 hoe pakken de auteurs deze problemen aan?

6 College project management 15 februari 2002 6 Meten van kwaliteit: definitie Delen & Rijsenbrij: kwaliteit kan opgedeeld worden in een aantal kwaliteitsdimensies Blokdijk e.a.: kwaliteit is een combinatie van factoren die de performance beinvloeden

7 College project management 15 februari 2002 7 Meten van kwaliteit: definitie (vervolg) KBB: definitie van kwaliteit is sociaal, kan niet vooraf gedefinieerd worden maar moet worden geëliciteerd via de methode DeMarco & Lister: kwaliteit is afhankelijk van doel Royce; Fitzgerald e.a., Sassenburg e.a., O’Connell: kwaliteit zit in het proces (bijvoorbeeld CMM of ISO) Snoeck: verborgen in het ontwerp, twee criteria èovereenstemming processchema - afhankelijkheidsschema ègeen volgordeconflicten

8 College project management 15 februari 2002 8 Meten van kwaliteit: definitie (vervolg) Conclusies m.b.t. definities: per zijn aanzienlijke verschillen in reikwijdte, van zeer beperkt (Snoeck) tot zeer breed (Delen & Rijsenbrij) psommige auteurs bepleiten een heldere definitie die algemeen geldig is (Snoeck) anderen zien meer in het relatieve karakter van definities (KBB) (“beauty is in the eye of the beholder”) pOnderscheid tussen proces en product kwaliteit

9 College project management 15 februari 2002 9 Meten van kwaliteit: metrieken definitie van een kwaliteitsaspect eist operationalisatie, het meetbaar maken meetbaar betekent het kunnen doen van een kwantitatieve uitspraak over het verschil tussen twee objecten op een criterium kwantitatief kent verschillende nivo’s: èrangorde èrelatief verschil èabsoluut verschil

10 College project management 15 februari 2002 10 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) CMM

11 College project management 15 februari 2002 11 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Onderzoek van Hoondert: verschil in belangrijkheid van kwaliteitsaspecten voor betrokkenen Opvallend zijn de verschillen in correlaties tussen de belangrijkheidsscores per categorie:

12 College project management 15 februari 2002 12 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg)

13 College project management 15 februari 2002 13 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) KBB: weinig informatie over metrieken, op p.47 wordt gezegd: “Ook is een ‘analistenreferentie’ ontwikkeld die aangeeft hoe per kwaliteitseis de score is te bepalen” Blokdijk e.a.: geven geen expliciete metrieken, metingen via een vragenlijst. Wel resultaten performance vs practices

14 College project management 15 februari 2002 14 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg)

15 College project management 15 februari 2002 15 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg)

16 College project management 15 februari 2002 16 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Snoeck: definitie en metriek zitten dicht bij elkaar, operationalisaties zijn de regels voor correctheidscontrole (p. 263, p.264) Royce: geeft een aantal centrale zaken die gemeten moeten worden als indicator van kwaliteit (zie college 8 februari)

17 College project management 15 februari 2002 17 Meten van kwaliteit: metrieken (vervolg) Conclusies voor metrieken : ohoe beperkter de scope hoe eenvoudiger de metriek te definiëren is (Snoeck) osommige aspecten laten zich lastig kwantificeren oprobleem van overall kwaliteit niet echt opgelost in metrieken (“som van de afzonderlijke kwaliteitsscores”)

18 College project management 15 februari 2002 18 Meten van kwaliteit: “meten” Definitie metriek is nog niet hetzelfde als het verkrijgen van een meting Meting: –Objectief –Betrouwbaar Kan je CMM betrouwbaar meten?

19 College project management 15 februari 2002 19 Meten van kwaliteit: “meten” Artikel van O’Connell & Saiedan Behandelen problemen bij het verkrijgen van objectieve en betrouwbare data voor CMM evaluaties –gebrek aan expertise –gebrek aan tijd –“gaming”: vaagheid, overvloed aan informatie, verkeerde steekproef, goede voorbereiding Verder: verspilling van tijd en energie

20 College project management 15 februari 2002 20 Beheersen van kwaliteit kwaliteit komt meestal niet “vanzelf”tot stand, twee hoofdtaken: Êplannen van kwaliteitsbeheersing Ëuitvoeren/controleren kwaliteitsbeheersing Wat zeggen de auteurs hierover?

21 College project management 15 februari 2002 21 Beheersen van kwaliteit: plannen Procesbenaderingen: plan het proces en de resources Snoeck: kwaliteitsplanning zit opgesloten in modelleervoorschriften KBB: kwaliteitsplanning zit verwerkt in het cyclische karakter van de dubbele kringloop van produktkwaliteit (fig. 4)

22 College project management 15 februari 2002 22 Beheersen van kwaliteit: uitvoeren en controleren (vervolg) Snoeck: combinatie van gebruik juiste modelleertechniek en controle algoritmes KBB: uitkomsten KBB proces kunnen gebruikt worden voor een “audit” (zie fig.5), lijkt echter alleen bruikbaar voor compleetheid kwaliteitsattributen

23 College project management 15 februari 2002 23 Beheersen van kwaliteit: uitvoeren en controleren (vervolg) Royce: “Quality assurance is everyone’s responsibility and should be integral to almost all process activities instead of a separate discipline performed by quality assurance specialists” (p.53)

24 College project management 15 februari 2002 24 Beheersen van kwaliteit: uitvoeren en controleren (vervolg) Conclusies m.b.t. beheersen: osommigen benadrukken een aparte beheersingslaag ( KBB), anderen propageren het inweven van kwaliteit in de manier van werken (Snoeck, procesbenaderingen) oin andere literatuur wordt ook sterk aangegeven dat het gaat om een attitude van het personeel

25 College project management 15 februari 2002 25 Conclusies *“Well........ do good work!” (Grissom) *“And what is good, Phaedrus, And what is not good........ Need we ask anyone to tell us these things?” (Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance) *combinatie van attitude, manier van werken en beheersing


Download ppt "College project management 15 februari 2002 1 Kwaliteit College Project Management 15 februari 2002 Robert de Hoog."

Verwante presentaties


Ads door Google