De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basis MAI1 Basiscursus MAI-6 B. J. Wielinga. Basis MAI2 Bijeenkomsten (data herzien) Elke week om 13.15 (precies)-15.00 Geen college op 2 mei (herkansingsweek)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basis MAI1 Basiscursus MAI-6 B. J. Wielinga. Basis MAI2 Bijeenkomsten (data herzien) Elke week om 13.15 (precies)-15.00 Geen college op 2 mei (herkansingsweek)"— Transcript van de presentatie:

1 Basis MAI1 Basiscursus MAI-6 B. J. Wielinga

2 Basis MAI2 Bijeenkomsten (data herzien) Elke week om 13.15 (precies)-15.00 Geen college op 2 mei (herkansingsweek) en 9 mei (docent buitenslands) Laatste college 20 juni (I.p.v 6 juni) 11 juli 13.15 –16.00 uur presentaties van opdrachten 13 juli, 9-11 uur tentamen, zaal C 206 (?)

3 Basis MAI3 Tijdsverdeling e.d. Boek bestuderen ca. 56 uur Literatuur voor opdracht wordt niet getentamineerd, wel in het verslag verwerkt Colleges en tentamen 16 uur Opdracht 48 uur Eindcijfer: 60% tentamencijfer en 40% opdrachtcijfer

4 Basis MAI4 Hoofdstuk 6 Het Sociale Thema’s: –Sociale ongelijkheid –Sociale infrastructuur –Communicatie

5 Basis MAI5 Sociale ongelijkheid Dimensies: –Sociale stratificatie –Infrastructuur van communicatie –sociale cohesie

6 Basis MAI6 Mondiale ontwikkelingen Machtsconcetratie in het centrum Mondiale spreiding van selectieve informatieverwerkende arbeid naar landen met lage lonen Eenvoudige arbeid verdwijnt uit de rijke landen (“tiersmondisering”) Gevolg: ongelijke ontwikkeling van werkgelegenheid op regionaal niveau

7 Basis MAI7 Werkgelegenheid Productie infrastructuur neemt af transporteurs neemt af systeembeheer neemt toe aanbieders neemt toe procesinnovatie veroorzaakt daling produktinnovatie kan toename veroorzaken Conclusie: ICT heeft per saldo negatief effect

8 Basis MAI8 Soort werk en klassenstructuur Bezit productiemiddelen: ICT brengt meer mogelijkheden voor kleine bedrijven, maar hun positie is niet altijd sterk Bezit van organisatie: middenkader verdijnt of wordt vervangen door technisch personeel: kloof tussen functiegroepen wordt groter

9 Basis MAI9 Soort werk en klassenstructuur Bezit kwalificaties: –Schijnbare toename van hooggekwalificeerd werk –Praktijk: onderbenutting van kennis –Dekwalificering Polarisering: ICT vakarbeid versus bijna geautomatiseerde arbeid

10 Basis MAI10 Positie vrouwen Hoewel het aandeel vrouwen in ICT functies klein is, Wordt de werkgelegenheid van vrouwen niet nadelig beinvloed door ICT

11 Basis MAI11 Positie allochtonen Dreigen technische en communicatieve vaardigheden te missen Gevolg is en teruggang van kwaliteit en kwantiteit van de arbeid

12 Basis MAI12 Positie consumenten van ICT Drempels: –“computer angst” –Geen PC of toegang tot netwerken Ontwikkeling van toegankelijkheid en adoptie is omstreden –Gebruikersvriendelijkheid –Scope van de applicaties

13 Basis MAI13 S Curve adoptie

14 Basis MAI14 Informatie-ongelijkheid? Sociaal-culturele differentiatie en individualisering Materiele ongelijkheid Complexere toepasingen Wat zijn de gevolgen?

15 Basis MAI15 Sociale infrastructuur Giddens: “time-space distantiation” McLuhan: “Global Village” Harvey: “time-space compression” Wat is de visie van van Dijk hierop?

16 Basis MAI16 Radicalisering van ruimte-tijd Ruimte en tijd zijn nog steeds belangrijke factoren We hechten grote waarde aan het overbruggen en verkleinen van de afstanden Er worden nieuwe prioriteiten gesteld Uitbreiding en verdichting

17 Basis MAI17 Vermaatschappelijking Sociale context wordt steeds meer door mensen geconstrueerd “ontgeografisering” Media zijn niet meer tijdgebonden Gevolgen: –Opwaardering sociale omgeving –Objectivering sociale omgeving –Versplintering sociale omgeving –Generalisering en uniformisering

18 Basis MAI18 Dialectisch proces Individualisering van sociale ruimte en tijd Socialisering van individuele ruimte en tijd

19 Basis MAI19 Virtuele gemeenschappen Sociale organisatie is afgeleid van de “gekende realiteit” Beperkte bandbreedte (vnl. tekst) Samenhang: een kenmerk gemeen Conclusie: –Virtuele gemeenschappen vervangen organische gemeenschappen niet, zijn meer een aanvulling

20 Basis MAI20 Communicatiegroepen Massacommunicatie Interpersoonlijke communicatie Tussengebied ontstaat door nieuwe mediumnetwerken (Figuur 6.1) Segmentering van ontvangersgroepen Gevolg: afnemende sociale integratie versus semi-publieke gemeenschapsvormen

21 Basis MAI21 Communicatiecapaciteit Vrijheid versus sociale isolatie Verlies aan face-to-face communicatie Vermindering sociale cohesie

22 Basis MAI22 Vragen Kunnen mediumnetwerken face-to-face communicatie vervangen? Kunnen mediumnetwerken leiden tot nieuwe sociale cohesie?

23 Basis MAI23 Social Presence Mate van sociabiliteit, warmte, persoonlijke informatie, gevoel dat kan worden overgedragen reduced social cues: geen context en non- verbale signalen Kan een aantal verschijnselen niet verklaren, o.a. sociaal-emotioneel gebruik van “arme” communicatiekanalen

24 Basis MAI24 Social IP model Gebruik wordt bepaald door houdingen: (inter)subjectief Social identity theorie: identiteit bepaalt de communicatievormen

25 Basis MAI25 Nieuwe media Vooral aanvulling op face-to-face telewerk blijft (voorlopig) beperkt geen teruggang in mobiliteit

26 Basis MAI26 Sociale cohesie en nieuwe media Valt de maatschappij uiteen onder invloed van de nieuwe media? Dualiteit van de sociale structuur: –Groeiende eenheid (gemeenschappelijke ervaringswereld) –Fragmentering (niewe media werken sterk individualiserend)

27 Basis MAI27 Publieke domein Publieke domein minder aan plaats gebonden Eenheid van het publieke domein wordt gefragmenteerd Verschil tussen publieke en private domein wordt vager


Download ppt "Basis MAI1 Basiscursus MAI-6 B. J. Wielinga. Basis MAI2 Bijeenkomsten (data herzien) Elke week om 13.15 (precies)-15.00 Geen college op 2 mei (herkansingsweek)"

Verwante presentaties


Ads door Google