De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Toetsing en evaluatie van theorieën (H.7/8;H.VII/VIII) Hypothetisch Deductieve (HD-)methode –afleiden en toetsen van testimplicaties Voorbeelden –Einstein-Eddington:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Toetsing en evaluatie van theorieën (H.7/8;H.VII/VIII) Hypothetisch Deductieve (HD-)methode –afleiden en toetsen van testimplicaties Voorbeelden –Einstein-Eddington:"— Transcript van de presentatie:

1 1 Toetsing en evaluatie van theorieën (H.7/8;H.VII/VIII) Hypothetisch Deductieve (HD-)methode –afleiden en toetsen van testimplicaties Voorbeelden –Einstein-Eddington: ART  buiging licht –Newell&Simon: physical symbol system hyp a physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action

2 2 Toetsing: 4 deductieve relaties tussen hypothese H en evidence E H  EE confirmeert H H   EE falsifieert H(E   H)  H  EE disconfirmeert H  H   E E verifieert H(E  H)

3 3 Deductieve (d-)confirmatie H  E, aangevuld met comparatieve principes –P.1: als E* plausibeler is dan E dan levert E meer confirmatie op dan E* (als H  E  E* dan...) –P.2: als H en H* beide geconfirmeerd worden door E dan evenveel Conditionele (d-)confirmatie: H&C  E Problemen: raven-/grue-paradox; opgelost!? Quantitatieve = probabilistische confirmatie

4 4 Separate HD-evaluatie HD-methode toegepast op theorie X –afleiden en toetsen van algemene testimplicaties –per I: itv individuele testimplicaties, tzt òf falsificatie: ind. tegenvoorbeeld van I, dus van X òf acceptatie van I: algemeen succes van X NB: succes: voorspelling / verklaring, min. afleidbaar Vaak: statistische testimplicaties

5 5 Evaluatierapport van X op t Negatief: problemen –individuele tegenvoorbeelden –ook: algemene tegenvoorbeelden Positief: successen –algemene successen –ook: individuele successen

6 6 Comparatieve HD-evaluatie Def: Y is op t succesvoller dan X –geen extra tegenvoorbeelden –eerdere successen blijven behouden –enig extra succes en/of tv minder CSH: Comparatieve Succes Hypothese: –Y blijft tenminste even succesvol als X –interessante hypothese, ook als Y al gefalsifieerd is!

7 7 Succes Regel (Instrumentalistisch):IRS Als CSH “voldoende” getest is, kies pas dan, voorlopig, de succesvollere theorie Toepassing IRS: empirische vooruitgang CLAIM: IRS, en dus HD-methode, functioneel voor waarheidsbenadering

8 8 Algemeen Methodologische Principes 1) Falsifieerbaarheidsprincipe (= confirmeerbaar/toetsbaar) 2) Evaluatieprincipe (=> evaluatierapport ) ihb streven naar vermoedelijke falsificatie (= potentieel sterke confirmatie!) 3) Verbeterprincipe VP (=> empirische vooruitgang) –niet: eliminatie-principe EP (Popper?) –o.a. mbv idealisatie en concretisering 4) Eenvoudsprincipe

9 9 tautologie waar onwaar * de waarheid toenemende sterkte VP zonder EP (= instrumentalistische methode): functioneel voor - empirische vooruitgang (triv.) - waarheidsbenadering VP met EP, zodra falsificatie (= falsificationistische methode) idem, maar minder efficiënt NB: ‘de waarheid’: de sterkste ware theorie als product van taal en werkelijkheid

10 10 Dogmatisch gedrag (Kuhn/Lakatos) Programmatisch verbeterprincipe (PVP) –streef naar betere theorie met behoud harde kern –pas desnoods harde kern aan –zoek desnoods ander programma Blijft functioneel voor empirische vooruitgang en waarheidsbenadering Typen dogmatisch gedrag: –verantwoord /wetenschappelijk: indien met VP –onverantwoord/pseudowet.: indien zonder VP

11 11 DICHTERBIJ DE WAARHEID Aannames van een RP: D: domein van fenomenen M: verz. conceptuele mogelijkheden T: verz. nomische mogelijkheden: DE GROTE ONBEKENDE Constructief realisme: T hangt af van D en M (T=M(D)) M T

12 12 Interpretatie “theorie X” - X is een deelverz. van M met de sterke claim “X=T” - (on)waar als claim (on)waar - precies één ware theorie, T, de waarheid - of: de sterkste/meest-informatieve ware theorie, itv de zwakke claim “T  X” T-X X T Sterke claim: X-T leeg T-X leeg X-T

13 13 Definitie: Y is dichterbij de waarheid dan X (a): T-Y is een deelverzameling van T-X (b): Y-T is een deelverzameling van X-T (c): tenminste éénmaal “echte deelverzameling” X56 Y T 3 2 1 4 7 8 (a): 2 leeg (b): 6 leeg (c): 4 en/of 5 niet-leeg

14 14 HOOFDSTELLING Als Y dichterbij de waarheid is dan X (waarheidsbenaderinghypothese WBH) Dan is Y altijd tenminste even succesvol als X (comparatieve succeshypothese CSH) Bewijs itv R verz. gerealiseerde mogelijkheden: R deelverz. T S op R gebaseerde sterkste ware wet: T deelverz. S X Y T X Y RTSRTS Premissen WBH & R  T  S  Conclusie CSH

15 15 Gevolg: RS, en dus HD-methode, functioneel voor waarheidsbenadering Als Y succesvoller is dan X kies dan Y, want : –Y kan dichterbij de waarheid zijn dan X, hetgeen (WHB) succesvoller (CSH) zou verklaren –X kan niet dichterbij de waarheid zijn dan Y, anders zou Y niet succesvoller kunnen zijn dan X –als geen van beide, dan specifieke verklaring voor CSH nodig

16 16 Conclusies Epistemologisch –falsificationistische methode ( realistisch, empiristisch, Bayesiaans ) niet erg efficiënt voor WB: (on)waarheid vrijwel irrelevant –RS+HD functioneel voor WB –reviseer Inference to the Best Explanation (IBE)

17 17 Methodologisch Kern HD-methode ongewijzigd: –streven naar falsificaties blijft geboden zelfs naar vermoedelijke falsificaties –falsifieerbaarheid daarvoor noodzakelijk –gebruik RS, met of zonder WB-intenties Niet-falsificationistische praktijk –goed te rechtvaardigen itv WB –standaardverklaringen dus iha misplaatst, maar soms terecht


Download ppt "1 Toetsing en evaluatie van theorieën (H.7/8;H.VII/VIII) Hypothetisch Deductieve (HD-)methode –afleiden en toetsen van testimplicaties Voorbeelden –Einstein-Eddington:"

Verwante presentaties


Ads door Google