De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PEP regeling 2005 Delft, 20 april 2005 Luc Boumans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PEP regeling 2005 Delft, 20 april 2005 Luc Boumans."— Transcript van de presentatie:

1 PEP regeling 2005 Delft, 20 april 2005 Luc Boumans

2 20 april 2005PEP-regeling 20052 Inhoud Doelstelling PEP PEP 2005 Prioriteitstelling Budgetten Criteria Richtlijnen en instructies Lessons-learnt PEP 2003/4 Vragen na afloop

3 20 april 2005PEP-regeling 20053 Stelt Nederlandse bedrijven en instellingen in staat om, d.m.v.subsidiëring van technologieontwikkelingen, een verbeterde positie te verschaffen in het verwerven van ruimtevaartopdrachten in internationaal verband, in het bijzonder in ESA-programma’s. Doelstelling PEP-regeling

4 20 april 2005PEP-regeling 20054 PEP 2005 Kader: Prioriteiten voor industriële Ruimtevaartactiviteiten - NIVR Advies aan het Ministerie van Economische zaken (No. I/2001.1001 van 3 september 2001) Brief van Minister van Economische Zaken aan Tweede Kamer over Nederlandse ruimtevaartbeleid (brief 24 446 nr. 12 van oktober 2001) Brief van Minister van Economische Zaken aan Tweede Kamer over subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s (brief 24 446 nr. 21d.d. 22 september 2003) Publicaties (20/11/03) PEP 2003 en (7/3/05) PEP 2005 in Staatscourant Actieplan Ruimtevaart 2004, (www.nederlandseruimtevaart.nl) Besluitvorming Nederlandse inzet voor ESA ministersconferentie 2005

5 20 april 2005PEP-regeling 20055 Prioriteitstelling PEP 2005 Zonnepanelen Instrumenten voor aardobservatie toepassing Instrumenten voor wetenschappelijke toepassing Nieuwe toepassingen voor payload van telecommunicatiesatellieten Structuren voor lanceervoertuigen Structuren voor Re-entryvoertuigen Systemen voor voortstuwing voor satellieten of onderdelen daarvan Ontstekers voor raketmotoren Micrograviteit payloads EGSE en software voor test en simulatie Systemen en componenten voor standregeling van satellieten Systemen en componenten voor warmteregeling voor satellieten Nieuwe toepassingen van aardobservatiesatellieten Nieuwe toepassingen van telecommunicatiesatellieten

6 20 april 2005PEP-regeling 20056 Budget PEP 2005 Totaal € 5,9 miljoen Het budget voor 2005 is gelijk aan 2004 en is niet meer onderverdeeld in subcategorieën

7 20 april 2005PEP-regeling 20057 7 Selectiecriteria (1) 1.Het project draagt bij aan niet-incidentele technologische, kennisintensieve werkgelegenheid in Nederland 2.Het project behelst een op rendabele wijze voortgebracht(e) product of dienst met marktperspectief 3.Het project versterkt de samenhang met ESA en andere Europese organisaties in het kader van ruimtevaart. 4.Het project bevordert de uitgangspositie voor nieuwe ontwikkelingen – binnen en buiten de ruimtevaart - in Nederland

8 20 april 2005PEP-regeling 20058 7 Selectiecriteria (2) 5.Het project brengt kennis en technologie in Nederland op efficiënte en niet-incidentele wijze samen 6.Het project draagt bij aan het gebruik van ruimtevaart als middel voor het realiseren van de ambities, geformuleerd in het Actieplan Ruimtevaart 7.Het project draagt bij aan de opbouw van kennis en technologie en daarmee van de innovatiekracht bij het Midden- en Klein Bedrijf

9 20 april 2005PEP-regeling 20059 Kenmerken PEP 2005 (1) Publicatie in de Staatscourant 7 april 2005 Geen deelbudgetten meer Samenwerkingsovereenkomsten verplicht als bijlage bij de aanvraag (vóórafgaand aan de goedkeurig van het project) Méérjarige projecten mogelijk, maximaal 36 maanden Project moet minimaal 21 punten krijgen Maximaal €350.000 subsidie per project Voorgeschreven rekenmodel uurloonbepaling -Persoonlijk uurloon (1500 uren per jaar) -Vast opslagpercentage indirecte kosten 75% (+5% voor reiskosten bij samenwerkingsverband)

10 20 april 2005PEP-regeling 200510 Kenmerken PEP 2005 (2) Accountantsprotocol in de regeling opgenomen Subsidie van 70% van de gemaakte en betaalde kosten Documenten op internet www.nivr.nl Voorstel in viervoud aanbieden & één elektronische versie Externe Adviescommissie geeft een bindend advies aan Minister/AD NIVR

11 20 april 2005PEP-regeling 200511 Na subsidietoewijzing Rapportage per kwartaal –technisch –financieel Voorschotaanvraag per kwartaal –tot 80% subsidiebedrag Subsidievaststelling na beëindiging werkzaamheden –Incl. eindrapport en accountantverklaring over gemaakte kosten Gebruik aanvraagformulieren –voorstel, voorschotaanvraag, subsidievaststelling Intellectueel eigendom ligt bij subsidieontvanger –Vervreemding dient vooraf te worden aangevraagd

12 20 april 2005PEP-regeling 200512 PEP Besluitvormingsproces (1) TenderperiodeProjectvoorstelformulier Spelregels (data) Criteria Prioriteiten Ontvangst voorstellen Toetsing met criteria Rangorde vaststellen binnen de prioriteiten Beoordelingsformulier Subsidie alloceren Verdelen voorstellen onder NIVR projectbegeleiders Evaluatie projectvoorstellen

13 20 april 2005PEP-regeling 200513 PEP Besluitvormingsproces (2) Adviescommissie Goedkeuren Besluit Minister/AD NIVR Afwijzen SubsidietoewijzingSubsidieafwijzing Preadvies aan Adviescommissie

14 20 april 2005PEP-regeling 200514 Richtlijnen voor aanvragers (1) Indienen van voorstellen schept geen verplichting voor het NIVR Uitvoering op projectbasis: van tevoren vastgelegde prestatie op een afgesproken termijn te leveren –projectwijzigingen vooraf aanvragen Voorstellen moeten voldoen aan alle in de wet gestelde eisen –wettekst maatgevend

15 20 april 2005PEP-regeling 200515 Richtlijnen voor aanvragers (2) De werkzaamheden mogen na 1 januari 2005 van start zijn gegaan NIVR subsidie zal maximaal 70% bedragen van de vooraf geraamde projectkosten. –Bij lagere werkelijke kosten ook proportioneel lagere subsidie –Bij hogere werkelijke kosten blijft het subsidiebedrag onveranderd –Voorschotten tot maximaal 80% van het subsidiebedrag

16 20 april 2005PEP-regeling 200516 Instructies bij de voorstellen Sluitingstijdstip voorstellen 31 mei 2005 12.00u Voorstel in viervoud aanbieden & één elektronische versie Voorstellen en correspondentie in de Nederlandse of Engelse taal Evaluatiecriteria van voorstellen: –Voldoen aan eisen en voorwaarden van de regeling –Aannemelijkheid, geschiktheid van het voorstel en achtergrond, ervaring van aanvrager en overige deelnemers –Mate van reflectie op PEP doelstelling,-criteria en -prioriteiten

17 20 april 2005PEP-regeling 200517 Tijdschema PEP regeling 2005 20 april: Voorlichtingsbijeenkomst Rv. Netwerk 1 april - 31 mei : Tender periode 1 juli : Preadvies NIVR gereed medio augustus : Adviescommissie gereed 30 augustus : Toewijzing subsidies gereed

18 20 april 2005PEP-regeling 200518 Lessons-learnt PEP 2003/4 Verkenning voorgenomen voorstellen met NIVR loont Prioriteitstelling goed in acht nemen Criteria goed in acht nemen De regeling schrijft strikt de kostencalculaties voor –Vernieuwd Format ProjectplanProjectplan –Rekenmodel nauwgezet volgen Nieuwkomers PEP 2005 kunnen begeleiding krijgen op financiële paragraaf Ondertekende Samenwerkingsovereenkomst verplicht bij indienen voorstel Realistisch presenteren

19 20 april 2005PEP-regeling 200519 Betrokken NIVR medewerkers Controllers : Ties van Doorne, Pieter Goelema

20 20 april 2005PEP-regeling 200520 Samenvatting Regeling bij wet geregeld €5,9 miljoen beschikbaar voor 2005, geen deelbudgetten Maximaal € 350.000 per project Prioriteiten en criteria maatgevend Documenten op internet www.nivr.nl NIVR assisteert


Download ppt "PEP regeling 2005 Delft, 20 april 2005 Luc Boumans."

Verwante presentaties


Ads door Google