De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Structureren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Structureren."— Transcript van de presentatie:

1 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Structureren

2 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 2 In een risicoanalyse wordt risico vaak berekend als het product van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Als men nog weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondenemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het – meestal economische – voordeel dat ermee behaald kan worden. De uitkomsten van risicoanalyse houden geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Men is geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek). Bij de meeste risicoanalyses houdt men geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijvoorbeeld in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen te wijten is.

3 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 3 Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het - meestal economische - voordeel dat ermee behaald kan worden. In een risicoanalyse wordt risico vaak berekend als het product van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Als men nog te weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Bij de meeste risicoanalyses houdt men geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijvoorbeeld in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen is te wijten. De uitkomsten van risicoanalyse houden geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Men is geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek).

4 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 4 Wat Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Wanneer Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het - meestal economische - voordeel dat ermee behaald kan worden. Hoe In een risicoanalyse wordt risico vaak berekend als het product van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Als men nog te weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Bij de meeste risicoanalyses houdt men geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijvoorbeeld in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen is te wijten. Conclusie De uitkomsten van risicoanalyse houden geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Men is geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek).

5 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 5 Risicoanalyse Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het - meestal economische - voordeel dat ermee behaald kan worden. In principe zijn er twee methoden van risicoanalyse te onderscheiden. Vaak wordt eenvoudig het product berekend van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Maar als men nog weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, zijn de grootte van de kans en de omvang van de gevolgen niet in getallen uit te drukken. Dan construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Met de resultaten van risicoanalyse moet voorzichtig omgesprongen worden, en wel om twee redenen. Ten eerste houdt men bij de meeste risicoanalyses geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijv. in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen is te wijten. Ten tweede houden de uitkomsten van risicoanalyse geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Men is bijv. geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek).

6 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 6 Risicoanalyse Risicoanalyse is een tak van de toegepaste wiskunde die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Risicoanalyse houdt zich bezig met het voorspellen van risico's. Risicoanalyse wordt vooral toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen, zoals op het gebied van de kernenergie, waar de overheid wil weten of de risico's opwegen tegen het - meestal economische - voordeel dat ermee behaald kan worden. In principe zijn er twee methoden van risicoanalyse te onderscheiden. Vaak wordt eenvoudig het product berekend van de kans dat een bepaald ongeluk gebeurt en de ernst van dat ongeluk (de gevolgen). Maar als men nog weinig ervaring heeft op het terrein waarop de risicoanalyse plaatsvindt, zijn de grootte van de kans en de omvang van de gevolgen niet in getallen uit te drukken. Dan construeert men zogenaamde foutenbomen waarin stap voor stap wordt nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben. Met de resultaten van risicoanalyse moet voorzichtig omgesprongen worden, en wel om twee redenen. Ten eerste houdt men bij de meeste risicoanalyses geen rekening met de mogelijkheid van menselijke fouten, terwijl bijv. in het transport tachtig tot negentig procent van alle ongelukken aan menselijk falen is te wijten. Ten tweede houden de uitkomsten van risicoanalyse geen rekening met de subjectieve ervaring van risico's door mensen. Men is bijv. geneigd een risico eerder te aanvaarden als het gaat om 'geleidelijke' schade (2000 verkeersslachtoffers per jaar) dan wanneer het gaat om een eenmalige ramp (2000 slachtoffers bij een ontploffing in een chemische fabriek).

7 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 7 Innerlijke structuur: bouwplan  Thema (centrale vraag)  hoofd- en subvragen  (kern)antwoorden

8 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 8 Thema: waar de tekst over gaat Risicoanalyse kan in bepaalde gevallen nuttig zijn  Het nut van risicoanalyse ISO-certificering is om vele redenen nodig  De noodzaak van ISO-certificering

9 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 9 Hoofdvragen: welke kwesties komen aan de orde?  Wat is risicoanalyse?  Waarbij wordt risicoanalyse toegepast?  Hoe wordt risicoanalyse uitgevoerd?  Welk voorbehoud moet gemaakt worden bij de uitkomsten van risicoanalyse?

10 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 10 Kernantwoorden: hoe de vragen in grote lijnen beantwoord worden  Wat is risicoanalyse? De tak van de toegepaste wiskunde die zich bezighoudt met het voorspellen van risico's.  Waarbij wordt risicoanalyse toegepast? Risicoanalyse wordt met name toegepast bij de besluitvorming over riskante industriële ondernemingen.

11 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 11 Kernantwoorden  Hoe wordt risicoanalyse uitgevoerd? 1. Door het product te berekenen van de kans op een bepaald ongeluk en de ernst ervan. 2. Door de constructie van zogenaamde foutenbomen  Welk voorbehoud moet gemaakt worden bij de uitkomsten van risicoanalyse? 1. Vaak wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van menselijke fouten. 2 Er wordt geen rekening gehouden met de subjectieve ervaring van risico's.

12 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 12 Subvragen: vragen die uit kernantwoorden resulteren  Hoe wordt risicoanalyse uitgevoerd? 1. Door het product te berekenen van de kans op een bepaald ongeluk en de ernst ervan. 2. Door de constructie van zogenaamde foutenbomen Wat zijn foutenbomen? In foutenbomen wordt stap voor stap nagegaan welke fouten kunnen voorkomen in een bepaald systeem, hoe groot de kans daarop is, en welke gevolgen ze kunnen hebben.

13 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 13 Rol van bouwplannen: zender  verzamelen van informatie  selecteren van informatie (perspectief)  ordenen van informatie (structuur)  basis voor overleg bv. met medeschrijvers, met de docent…

14 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 14 Rol van bouwplannen: ontvanger  samenvatten  beoordeling van teksten

15 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 15 Bouwplannen = tekstschema’s  herbruikbaar  uniformiteit

16 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 16 Retorisch tekstschema  exordiuminleiding (interesse wekken)  narratiobeschrijving (probleemstelling)  argumentatiodiscussie (resultaten)  peroratioconclusie (terugkoppeling)

17 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 17 Middengedeelte = vaste vragenreeksen “Onderwerpen zijn in categorieën onder te brengen” (Steehouder e.a. 1992)  onderzoekstructuur  ontwerpstructuur  probleemstructuur  maatregelstructuur  handelingsstructuur  evaluatiestructuur

18 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 18 Onderzoeksstructuur  Wat wordt er precies onderzocht en waarom?  Volgens welke methode?  Met welke resultaten?  Wat zijn de conclusies?

19 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 19 Ontwerpstructuur  Waartoe dient het ontwerp?  Aan welke eisen moet het voldoen?  Welke middelen worden er gekozen?  Hoe ziet het ontwerp eruit?  Wat is de waarde van het ontwerp?

20 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 20 Probleemstructuur  Wat is het probleem precies?  Waarom is het een probleem?  Wat zijn de vermoedelijke oorzaken ervan?  Wat is er mogelijk tegen te doen?

21 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 21 Maatregelstructuur  Wat is de maatregel precies?  Waarom is de maatregel nodig?  Hoe wordt de maatregel uitgevoerd?  Wat zijn de te verwachten effecten ervan?

22 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 22 Handelingstructuur  Wat is het doel van de handeling?  Wat zijn de voorwaarden ervoor?  Hoe verloopt de handeling in grote lijnen?  Hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd?  Hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd?

23 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 23 Evaluatiestructuur  Wat zijn de relevante eigenschappen ervan?  Wat zijn de positieve aspecten?  Wat zijn de negatieve aspecten?  Hoe luidt het totaaloordeel?  Wat kan of moet er dus gedaan worden?

24 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 24 Structuren op basis van inhoud  thematisch  chronologisch  geografisch (functionele beschrijving)  didactisch

25 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 25 Thematische indelingen Een geheel opsplitsen in delen Een bedrijf 1.Organisatie 2.Productie 3.Administratie 4.Marketing

26 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 26 Thematische indelingen Soorten onderscheiden Schooltypen 1.Openbaar onderwijs -Gemeenschapsonderwijs -Provinciaal onderwijs -Gemeentelijk onderwijs 2.Vrij onderwijs

27 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 27 Thematische indelingen Aspecten onderscheiden Bestemmingsplan 1.Wettelijke aspecten 2.Milieu-aspecten 3.Werkgelegenheidsaspecten 4.Sociale aspecten

28 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 28 Chronologische indeling Naar een nieuwe marketingaanpak 1.Inleiding 2.Achtergronden marketingstrategie 3.Verandering in de markt 4.Knelpuntenanalyse 5.Naar een nieuwe benadering 6.De markt in de 21ste eeuw

29 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 29 Geografische (functionele) indeling Beschrijving van multinational 1.Moederbedrijf 2.Vestigingen 1.Europa 2.Verenigde-Staten 3.Azië 3.Dochterondernemingen (…)

30 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 30 Didactische indeling  gemakkelijk - moeilijk  bekend – onbekend  belangrijk – onbelangrijk ps. tijd, ruimte, kwantificerende principes

31 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 31 Doelen van zenders informatiefinformerenkennis instructiefinstruerenvaardigheden persuasiefovertuigenmening, houding motiverendaanzettengedragswijz. affectiefgevoelens opwekk. emoties

32 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 32 Praktische toepassing van vaste structuren en ordeningsprincipes  kritisch lezen  beperkingen: geen keurslijf  combinaties van (vaste) structuren


Download ppt "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Structureren."

Verwante presentaties


Ads door Google