De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 Overzicht Overzicht  Algemeen vermoeden van commercialiteit  -> ‘Subjectieve’ daden van koophandel  Publiciteitsverplichtingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 Overzicht Overzicht  Algemeen vermoeden van commercialiteit  -> ‘Subjectieve’ daden van koophandel  Publiciteitsverplichtingen."— Transcript van de presentatie:

1 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 Overzicht Overzicht  Algemeen vermoeden van commercialiteit  -> ‘Subjectieve’ daden van koophandel  Publiciteitsverplichtingen  Handelsregister/Ambachtsregister  Vennootschapsdossier  Bekendmaking huwelijksvoorwaarden  Soepeler bewijsregelen  Algemeen  Bijzondere toepassingen: de boekhouding en de factuur Overzicht Overzicht  Algemeen vermoeden van commercialiteit  -> ‘Subjectieve’ daden van koophandel  Publiciteitsverplichtingen  Handelsregister/Ambachtsregister  Vennootschapsdossier  Bekendmaking huwelijksvoorwaarden  Soepeler bewijsregelen  Algemeen  Bijzondere toepassingen: de boekhouding en de factuur Hoofdstuk II. Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar

2 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20022 Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...  Verplicht gebruik van giraal geld  Vermoeden van hoofdelijkheid  Vormeloze ingebrekestelling handelsschulden  Bevoegdheid Rechtbank van Koophandel  Gerechtelijk akkoord/Faillissement  Verplicht gebruik van giraal geld  Vermoeden van hoofdelijkheid  Vormeloze ingebrekestelling handelsschulden  Bevoegdheid Rechtbank van Koophandel  Gerechtelijk akkoord/Faillissement

3 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20023 1. Algemeen vermoeden van commercialiteit  Principe: art. 2, in fine W. Kh. (‘subjectieve’ daden van koophandel)  Ratio legis: bescherming tegenpartij  Algemene draagwijdte: contractuele/(quasi-) delictuele verbintenissen  Vermoeden weerlegbaar als “oorzaak vreemd aan handel” 1. Algemeen vermoeden van commercialiteit  Principe: art. 2, in fine W. Kh. (‘subjectieve’ daden van koophandel)  Ratio legis: bescherming tegenpartij  Algemene draagwijdte: contractuele/(quasi-) delictuele verbintenissen  Vermoeden weerlegbaar als “oorzaak vreemd aan handel” Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

4 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20024 2. Publiciteit: Het Handelsregister  Ontstaan en bestaansreden  Vnl. Identificatie handelaren/handelsactiviteiten  Huidige regeling: ‘Handelsregisterwet’ KB 20 jul 1964  Principe: registratie voorafgaand aan start activiteit  Wie ? Handelaar (fysiek of rechtspersoon)Handelaar (fysiek of rechtspersoon) Vennoten van VOF of GCV: geen afzonderlijke inschrijvingVennoten van VOF of GCV: geen afzonderlijke inschrijving  Waar ?In arrondissement van hoofdinrichting + bijhuizen Uitz.: leurhandelaars: woonplaatsUitz.: leurhandelaars: woonplaats Vennootschappen: ook maatschappelijke zetelVennootschappen: ook maatschappelijke zetel 2. Publiciteit: Het Handelsregister  Ontstaan en bestaansreden  Vnl. Identificatie handelaren/handelsactiviteiten  Huidige regeling: ‘Handelsregisterwet’ KB 20 jul 1964  Principe: registratie voorafgaand aan start activiteit  Wie ? Handelaar (fysiek of rechtspersoon)Handelaar (fysiek of rechtspersoon) Vennoten van VOF of GCV: geen afzonderlijke inschrijvingVennoten van VOF of GCV: geen afzonderlijke inschrijving  Waar ?In arrondissement van hoofdinrichting + bijhuizen Uitz.: leurhandelaars: woonplaatsUitz.: leurhandelaars: woonplaats Vennootschappen: ook maatschappelijke zetelVennootschappen: ook maatschappelijke zetel Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

5 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20025  Vermeldingen bij inschrijving  Identificatiegegevens handelaar  Voorgenomen activiteit(en): Nomenclatuur bij K.B.  Bewijs wettelijke voorwaarden voor uitoefening activiteit Cf. wet 10 febr. 1998 tot bevordering zelfstandig ondernemerschap: « ondernemersvaardigheden »Cf. wet 10 febr. 1998 tot bevordering zelfstandig ondernemerschap: « ondernemersvaardigheden » –Basiskennis bedrijfsbeheer –Specifieke beroepsbekwaamheid –> Getuigschrift door Kamer van Ambacht en Neringen Specifieke vereisten: bijv. Vergunning bankactiviteitSpecifieke vereisten: bijv. Vergunning bankactiviteit  Vermeldingen bij inschrijving  Identificatiegegevens handelaar  Voorgenomen activiteit(en): Nomenclatuur bij K.B.  Bewijs wettelijke voorwaarden voor uitoefening activiteit Cf. wet 10 febr. 1998 tot bevordering zelfstandig ondernemerschap: « ondernemersvaardigheden »Cf. wet 10 febr. 1998 tot bevordering zelfstandig ondernemerschap: « ondernemersvaardigheden » –Basiskennis bedrijfsbeheer –Specifieke beroepsbekwaamheid –> Getuigschrift door Kamer van Ambacht en Neringen Specifieke vereisten: bijv. Vergunning bankactiviteitSpecifieke vereisten: bijv. Vergunning bankactiviteit Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

6 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20026  Vermeldingen van ambtswege  Bijv. Vonnissen onbekwaamverklaring, faillissement  Rol van de griffier:  Passieve rol: geen inhoudelijke, enkel formele controle van gegevens  Gevolg van inschrijving: vermoeden hoedanigheid handelaar (art. 3 HRwet)  Bescherming van derden  Vermoeden weerlegbaar door betrokkene of derde  Inschrijving heeft geen constitutieve werking Hoedanigheid handelaar volgt uit art. 1-3 W.Kh.Hoedanigheid handelaar volgt uit art. 1-3 W.Kh.  Vermeldingen van ambtswege  Bijv. Vonnissen onbekwaamverklaring, faillissement  Rol van de griffier:  Passieve rol: geen inhoudelijke, enkel formele controle van gegevens  Gevolg van inschrijving: vermoeden hoedanigheid handelaar (art. 3 HRwet)  Bescherming van derden  Vermoeden weerlegbaar door betrokkene of derde  Inschrijving heeft geen constitutieve werking Hoedanigheid handelaar volgt uit art. 1-3 W.Kh.Hoedanigheid handelaar volgt uit art. 1-3 W.Kh. Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

7 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20027  Publiciteitswerking HR  Verplichte melding HR-nr. door handelaar op documenten, aan uitstalraam, dagvaardingen, …  Kosteloze raadpleging van gegevens in arrondissementele handelsregisters  Groepering arrondissementele registers in centrale databank: ‘Centraal Handelsregister’  Publiciteitswerking HR  Verplichte melding HR-nr. door handelaar op documenten, aan uitstalraam, dagvaardingen, …  Kosteloze raadpleging van gegevens in arrondissementele handelsregisters  Groepering arrondissementele registers in centrale databank: ‘Centraal Handelsregister’ Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

8 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20028  Sanctieregeling  Strafsancties: zelden toegepast  Civiele sancties: -> beperking mogelijkheden tot optreden in rechte als eiser 1. Verzuim vermelding HR-nummer in dagvaarding –Rechter geeft termijn voor regularisatie 2. Handelaar heeft inschrijving, maar niet voor betrokken activiteit –Onontvankelijkheid eis, in te roepen ‘in limine litis’ 3. Handelaar heeft geen inschrijving in HR –Onontvankelijkheid ingestelde eis –Ambtshalve of door verweerder in te roepen  Sanctieregeling  Strafsancties: zelden toegepast  Civiele sancties: -> beperking mogelijkheden tot optreden in rechte als eiser 1. Verzuim vermelding HR-nummer in dagvaarding –Rechter geeft termijn voor regularisatie 2. Handelaar heeft inschrijving, maar niet voor betrokken activiteit –Onontvankelijkheid eis, in te roepen ‘in limine litis’ 3. Handelaar heeft geen inschrijving in HR –Onontvankelijkheid ingestelde eis –Ambtshalve of door verweerder in te roepen Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

9 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20029 Andere publiciteitsmaatregelen Andere publiciteitsmaatregelen  Ambachtsregister  Vennootschapsdossier Handelsvennootschappen -> Griffie KhHandelsvennootschappen -> Griffie Kh Burgerlijke vennootschappen: « RBV »Burgerlijke vennootschappen: « RBV » Bekendmaking huwelijksgoederenstelsel Bekendmaking huwelijksgoederenstelsel  Ratio legis: informatie/bescherming schuldeisers  Bekendmaking in HR: Door notaris als handelaar huwtDoor notaris als handelaar huwt Door handelaar als reeds gehuwd bij start activiteitDoor handelaar als reeds gehuwd bij start activiteit  Sanctie: geldboete/aansprakelijkheid notaris  Maar: geen effect op tegenwerpelijkheid huwelijksvoorwaarden Andere publiciteitsmaatregelen Andere publiciteitsmaatregelen  Ambachtsregister  Vennootschapsdossier Handelsvennootschappen -> Griffie KhHandelsvennootschappen -> Griffie Kh Burgerlijke vennootschappen: « RBV »Burgerlijke vennootschappen: « RBV » Bekendmaking huwelijksgoederenstelsel Bekendmaking huwelijksgoederenstelsel  Ratio legis: informatie/bescherming schuldeisers  Bekendmaking in HR: Door notaris als handelaar huwtDoor notaris als handelaar huwt Door handelaar als reeds gehuwd bij start activiteitDoor handelaar als reeds gehuwd bij start activiteit  Sanctie: geldboete/aansprakelijkheid notaris  Maar: geen effect op tegenwerpelijkheid huwelijksvoorwaarden Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

10 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200210 3. Soepeler bewijsregelen  Principe: art. 25, lid 1 W. Kh.  Ontvankelijkheid van alle bewijsmiddelen  Rechter beoordeelt vrij de bewijswaarde Geen beperking qua bedragGeen beperking qua bedrag Geen hiërarchie (bijv. Getuigenis tegen geschrift)Geen hiërarchie (bijv. Getuigenis tegen geschrift)  Toepassingsgebied: ‘handelsverbintenissen’  Verbintenissen door handelaars  Verbintenissen uit ‘eenmalige’ daden van koophandel 3. Soepeler bewijsregelen  Principe: art. 25, lid 1 W. Kh.  Ontvankelijkheid van alle bewijsmiddelen  Rechter beoordeelt vrij de bewijswaarde Geen beperking qua bedragGeen beperking qua bedrag Geen hiërarchie (bijv. Getuigenis tegen geschrift)Geen hiërarchie (bijv. Getuigenis tegen geschrift)  Toepassingsgebied: ‘handelsverbintenissen’  Verbintenissen door handelaars  Verbintenissen uit ‘eenmalige’ daden van koophandel Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

11 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200211  « Gemengde » handelingen  Bewijs tegen particulier: volgens B.W.  Bewijs tegen handelaar: art. 25 W. Kh  Uitzonderingen (art. 25, lid 1, in fine W. Kh.)  Bijv. Oprichting vennootschap met Rpersoonlijkheid  -> steeds bij geschrift  « Gemengde » handelingen  Bewijs tegen particulier: volgens B.W.  Bewijs tegen handelaar: art. 25 W. Kh  Uitzonderingen (art. 25, lid 1, in fine W. Kh.)  Bijv. Oprichting vennootschap met Rpersoonlijkheid  -> steeds bij geschrift Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

12 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200212 Bijzondere bewijsmiddelen: de boekhouding Bijzondere bewijsmiddelen: de boekhouding  Alle handelaren: boekhoudplichtig  Bewijsmiddel tegen handelaar ?  Art. 1330 B.W.: boeken van kooplieden = bewijs tegen hen  Art. 20 W.Kh.: regelmatige boekhouding kan worden aangenomen als bewijs van handelsverrichtingen tussen handelaren Ten voordele van handelaar of niet-handelaarTen voordele van handelaar of niet-handelaar Maar: boeken = onsplitsbaar met oog op bewijsMaar: boeken = onsplitsbaar met oog op bewijs Kwalificatie: buitengerechtelijke bekentenisKwalificatie: buitengerechtelijke bekentenis Bijzondere bewijsmiddelen: de boekhouding Bijzondere bewijsmiddelen: de boekhouding  Alle handelaren: boekhoudplichtig  Bewijsmiddel tegen handelaar ?  Art. 1330 B.W.: boeken van kooplieden = bewijs tegen hen  Art. 20 W.Kh.: regelmatige boekhouding kan worden aangenomen als bewijs van handelsverrichtingen tussen handelaren Ten voordele van handelaar of niet-handelaarTen voordele van handelaar of niet-handelaar Maar: boeken = onsplitsbaar met oog op bewijsMaar: boeken = onsplitsbaar met oog op bewijs Kwalificatie: buitengerechtelijke bekentenisKwalificatie: buitengerechtelijke bekentenis Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

13 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200213  Art. 21-23 W.Kh.: vereist bevel van rechtbank Bevel tot overlegging van volledige boekhouding in limitatief aantal gevallen (faill., echtscheiding, erfenis)Bevel tot overlegging van volledige boekhouding in limitatief aantal gevallen (faill., echtscheiding, erfenis) Bevel tot openlegging van de boekhoudingBevel tot openlegging van de boekhouding –Geen afgifte, enkel onderzoek van stukken –Vaak onderzoek door deskundige –Bij weigering: rechter kan aanvullende eed opleggen aan tegenpartij (art. 24 W. Kh.)  Bewijsmiddel aangevoerd door handelaar ?  Gevaar: handelaar verschaft zichzelf bewijs  Heeft enkel waarde van vermoeden  Art. 21-23 W.Kh.: vereist bevel van rechtbank Bevel tot overlegging van volledige boekhouding in limitatief aantal gevallen (faill., echtscheiding, erfenis)Bevel tot overlegging van volledige boekhouding in limitatief aantal gevallen (faill., echtscheiding, erfenis) Bevel tot openlegging van de boekhoudingBevel tot openlegging van de boekhouding –Geen afgifte, enkel onderzoek van stukken –Vaak onderzoek door deskundige –Bij weigering: rechter kan aanvullende eed opleggen aan tegenpartij (art. 24 W. Kh.)  Bewijsmiddel aangevoerd door handelaar ?  Gevaar: handelaar verschaft zichzelf bewijs  Heeft enkel waarde van vermoeden Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

14 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200214 Bijzondere bewijsmiddelen: de factuur Bijzondere bewijsmiddelen: de factuur  Notie « factuur »: niet wettelijk omschreven  Geschrift met beschrijvende staat van producten/diensten en opgave van prijs  Opstellen van factuur = handelsgebruik  Maar: fiscale verplichting: B.T.W.  Bewijskracht factuur (art. 25 W. Kh.)  Principe: aanvaarde factuur = bewijs van (ver)koop Naar analogie: ook voor andere verrichtingenNaar analogie: ook voor andere verrichtingen  Aanvaarding: uitdrukkelijk of stilzwijgend (infra) Bijzondere bewijsmiddelen: de factuur Bijzondere bewijsmiddelen: de factuur  Notie « factuur »: niet wettelijk omschreven  Geschrift met beschrijvende staat van producten/diensten en opgave van prijs  Opstellen van factuur = handelsgebruik  Maar: fiscale verplichting: B.T.W.  Bewijskracht factuur (art. 25 W. Kh.)  Principe: aanvaarde factuur = bewijs van (ver)koop Naar analogie: ook voor andere verrichtingenNaar analogie: ook voor andere verrichtingen  Aanvaarding: uitdrukkelijk of stilzwijgend (infra) Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

15 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200215  Bewijs tegen de leverancier/handelaar Factuur = buitengerechtelijke bekentenis m.b.t. bestaan van de overeenkomst + andere vermeldingen op factuurFactuur = buitengerechtelijke bekentenis m.b.t. bestaan van de overeenkomst + andere vermeldingen op factuur –Leverancier kan tegenbewijs leveren Rechtspraak: klant heeft recht op factuurRechtspraak: klant heeft recht op factuur Bewijs van betaling ?Bewijs van betaling ? –Ondertekening door leverancier –Bijzondere vermelding + ondertekening –> Maar: steeds tegenbewijs mogelijk  Bewijs tegen de leverancier/handelaar Factuur = buitengerechtelijke bekentenis m.b.t. bestaan van de overeenkomst + andere vermeldingen op factuurFactuur = buitengerechtelijke bekentenis m.b.t. bestaan van de overeenkomst + andere vermeldingen op factuur –Leverancier kan tegenbewijs leveren Rechtspraak: klant heeft recht op factuurRechtspraak: klant heeft recht op factuur Bewijs van betaling ?Bewijs van betaling ? –Ondertekening door leverancier –Bijzondere vermelding + ondertekening –> Maar: steeds tegenbewijs mogelijk Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

16 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200216  Bewijs tegen de klant (1)Klant is handelaar -> art. 25 W. Kh. -> aanvaarde factuur = bewijs -> creëert wettelijk vermoeden, maar weerlegbaar door klant (2) Klant is geen handelaar -> bewijsregelen B.W. -> aanvaarde factuur is hooguit vermoeden of buitengerechtelijke bekentenis  Bewijs tegen de klant (1)Klant is handelaar -> art. 25 W. Kh. -> aanvaarde factuur = bewijs -> creëert wettelijk vermoeden, maar weerlegbaar door klant (2) Klant is geen handelaar -> bewijsregelen B.W. -> aanvaarde factuur is hooguit vermoeden of buitengerechtelijke bekentenis Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

17 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200217  «Aanvaarding » van de factuur door klant Uitdrukkelijk (bijv. handtekening)Uitdrukkelijk (bijv. handtekening) Stilzwijgend -> niet-protesterenStilzwijgend -> niet-protesteren –Maar: is klant geen handelaar -> stilzwijgen moet ‘omstandig’ zijn: niet-protesteren is onvoldoende  « Aanvaarding »: kan slaan op factuur of op levering Aanvaarding factuur = instemming met overeenkomstAanvaarding factuur = instemming met overeenkomst Aanvaarding levering = instemming conformiteit levering met overeenkomst + geen zichtbare gebrekenAanvaarding levering = instemming conformiteit levering met overeenkomst + geen zichtbare gebreken –Art. 18 W. 25 okt. 1919: levering van goederen: aanvaard indien geen bezwaar binnen 1 maand na levering  «Aanvaarding » van de factuur door klant Uitdrukkelijk (bijv. handtekening)Uitdrukkelijk (bijv. handtekening) Stilzwijgend -> niet-protesterenStilzwijgend -> niet-protesteren –Maar: is klant geen handelaar -> stilzwijgen moet ‘omstandig’ zijn: niet-protesteren is onvoldoende  « Aanvaarding »: kan slaan op factuur of op levering Aanvaarding factuur = instemming met overeenkomstAanvaarding factuur = instemming met overeenkomst Aanvaarding levering = instemming conformiteit levering met overeenkomst + geen zichtbare gebrekenAanvaarding levering = instemming conformiteit levering met overeenkomst + geen zichtbare gebreken –Art. 18 W. 25 okt. 1919: levering van goederen: aanvaard indien geen bezwaar binnen 1 maand na levering Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

18 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200218  Wat wordt bewezen met (aanvaarde) factuur ?  Bestaan overeenkomst zoals vermeld op factuur  Algemene verkoopsvoorwaarden op factuur ? Probleem: vaak onleesbaar of slechts gekend bij toezending factuurProbleem: vaak onleesbaar of slechts gekend bij toezending factuur Fundamentele vraag: heeft klant toegestemd met algemene voorwaarden ?Fundamentele vraag: heeft klant toegestemd met algemene voorwaarden ? Rechtspraak: terughoudend bij stilzwijgende aanvaarding door klant-handelaarRechtspraak: terughoudend bij stilzwijgende aanvaarding door klant-handelaar Voorbeelden:Voorbeelden: –Voorwaarden wijken af van vroegere –Enkel verwijzing op factuur naar publicatie algemene voorwaarden –Moeilijk leesbaar, … –Voorwaarden enkel op achterzijde: geen probleem  Wat wordt bewezen met (aanvaarde) factuur ?  Bestaan overeenkomst zoals vermeld op factuur  Algemene verkoopsvoorwaarden op factuur ? Probleem: vaak onleesbaar of slechts gekend bij toezending factuurProbleem: vaak onleesbaar of slechts gekend bij toezending factuur Fundamentele vraag: heeft klant toegestemd met algemene voorwaarden ?Fundamentele vraag: heeft klant toegestemd met algemene voorwaarden ? Rechtspraak: terughoudend bij stilzwijgende aanvaarding door klant-handelaarRechtspraak: terughoudend bij stilzwijgende aanvaarding door klant-handelaar Voorbeelden:Voorbeelden: –Voorwaarden wijken af van vroegere –Enkel verwijzing op factuur naar publicatie algemene voorwaarden –Moeilijk leesbaar, … –Voorwaarden enkel op achterzijde: geen probleem Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

19 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200219 T.a.v. klant-niet handelaar: rechtspraak nog strengerT.a.v. klant-niet handelaar: rechtspraak nog strenger Remedie voor leverancier ?Remedie voor leverancier ? –Voorwaarden op bestelbon e.a. opnemen –Duidelijke druk/verwijzing op voorkant naar voorwaarden op acherzijde –Uitdrukkelijke aanvaarding van voorwaarden door klant Wet Handelspraktijken (14 juli 1991): bijzondere regelen m.b.t. bestelbon (art. 39)Wet Handelspraktijken (14 juli 1991): bijzondere regelen m.b.t. bestelbon (art. 39) –verplichte aflevering van bestelbon bij uitgestelde levering met betaling voorschot –Bindende kracht bestelbon voor verkoper T.a.v. klant-niet handelaar: rechtspraak nog strengerT.a.v. klant-niet handelaar: rechtspraak nog strenger Remedie voor leverancier ?Remedie voor leverancier ? –Voorwaarden op bestelbon e.a. opnemen –Duidelijke druk/verwijzing op voorkant naar voorwaarden op acherzijde –Uitdrukkelijke aanvaarding van voorwaarden door klant Wet Handelspraktijken (14 juli 1991): bijzondere regelen m.b.t. bestelbon (art. 39)Wet Handelspraktijken (14 juli 1991): bijzondere regelen m.b.t. bestelbon (art. 39) –verplichte aflevering van bestelbon bij uitgestelde levering met betaling voorschot –Bindende kracht bestelbon voor verkoper Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

20 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200220  Overdracht van facturen: Wet 25 oktober 1919  Ratio legis: Vroeger: versoepeld regime van endossement in vergelijking met gemeen recht (art. 1690 B.W.)Vroeger: versoepeld regime van endossement in vergelijking met gemeen recht (art. 1690 B.W.) Thans: gedeeltelijk achterhaaldThans: gedeeltelijk achterhaald  Toepassingsgebied: Alle vorderingen waarvoor gewoonlijk facturen worden opgemaakt (handel, vrij beroep, ambacht, …)Alle vorderingen waarvoor gewoonlijk facturen worden opgemaakt (handel, vrij beroep, ambacht, …)  Wijze van overdracht Overdracht door eenmalig endossementOverdracht door eenmalig endossement Enkel overdracht (endossement) aan kredietinstellingenEnkel overdracht (endossement) aan kredietinstellingen Schriftelijke kennisgeving aan schuldenaar factuurSchriftelijke kennisgeving aan schuldenaar factuur  Rechtsgevolg: overdracht vorderingen uit factuur, zonder zuivering van verweermiddelen  Overdracht van facturen: Wet 25 oktober 1919  Ratio legis: Vroeger: versoepeld regime van endossement in vergelijking met gemeen recht (art. 1690 B.W.)Vroeger: versoepeld regime van endossement in vergelijking met gemeen recht (art. 1690 B.W.) Thans: gedeeltelijk achterhaaldThans: gedeeltelijk achterhaald  Toepassingsgebied: Alle vorderingen waarvoor gewoonlijk facturen worden opgemaakt (handel, vrij beroep, ambacht, …)Alle vorderingen waarvoor gewoonlijk facturen worden opgemaakt (handel, vrij beroep, ambacht, …)  Wijze van overdracht Overdracht door eenmalig endossementOverdracht door eenmalig endossement Enkel overdracht (endossement) aan kredietinstellingenEnkel overdracht (endossement) aan kredietinstellingen Schriftelijke kennisgeving aan schuldenaar factuurSchriftelijke kennisgeving aan schuldenaar factuur  Rechtsgevolg: overdracht vorderingen uit factuur, zonder zuivering van verweermiddelen Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

21 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200221 4. Verplicht gebruik giraal geld 4. Verplicht gebruik giraal geld  K.B. nr. 56, 10 nov. 1967Principes:  Elke handelaar moet rekening hebben Sanctie:Sanctie: –geen inschrijving in HR –Geen recht op moratoire interest op openstaande schuldvorderingen zolang SA rekening niet kent  Verplichte ontvangst girale betaling boven 10.000 BEF Enkel voor handelsschulden, tussen handelaarsEnkel voor handelsschulden, tussen handelaars Sanctie: eventueel art. 1382 B.W.Sanctie: eventueel art. 1382 B.W. 4. Verplicht gebruik giraal geld 4. Verplicht gebruik giraal geld  K.B. nr. 56, 10 nov. 1967Principes:  Elke handelaar moet rekening hebben Sanctie:Sanctie: –geen inschrijving in HR –Geen recht op moratoire interest op openstaande schuldvorderingen zolang SA rekening niet kent  Verplichte ontvangst girale betaling boven 10.000 BEF Enkel voor handelsschulden, tussen handelaarsEnkel voor handelsschulden, tussen handelaars Sanctie: eventueel art. 1382 B.W.Sanctie: eventueel art. 1382 B.W. Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

22 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200222 5. Vermoeden van hoofdelijkheid 5. Vermoeden van hoofdelijkheid  Gemeen recht: principe van schuldsplitsing (art.? 1202 B.W.)  Handelsrecht: vermoeden van hoofdelijkheid  Gewoonte contra legem: bevordert handelsverkeer Bevestigd door Hof van CassatieBevestigd door Hof van Cassatie  Enkel voor verbintenissen van handelaars 5. Vermoeden van hoofdelijkheid 5. Vermoeden van hoofdelijkheid  Gemeen recht: principe van schuldsplitsing (art.? 1202 B.W.)  Handelsrecht: vermoeden van hoofdelijkheid  Gewoonte contra legem: bevordert handelsverkeer Bevestigd door Hof van CassatieBevestigd door Hof van Cassatie  Enkel voor verbintenissen van handelaars Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...

23 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200223 6. Vormeloze ingebrekestelling 6. Vormeloze ingebrekestelling  Gemeen recht: art. 1139 B.W.  ‘aanmaning’ (bij deurwaardersexploot) of gelijkgestelde akte;  Handelsrecht: ook andere wijze van ‘verwittiging’ is toegelaten, ook als niet bij overeenkomst voorzien 6. Vormeloze ingebrekestelling 6. Vormeloze ingebrekestelling  Gemeen recht: art. 1139 B.W.  ‘aanmaning’ (bij deurwaardersexploot) of gelijkgestelde akte;  Handelsrecht: ook andere wijze van ‘verwittiging’ is toegelaten, ook als niet bij overeenkomst voorzien Rechtsgevolgen van het statuut van handelaar...


Download ppt "© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 Overzicht Overzicht  Algemeen vermoeden van commercialiteit  -> ‘Subjectieve’ daden van koophandel  Publiciteitsverplichtingen."

Verwante presentaties


Ads door Google