De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021  De “Handelaar”  “Daden van koophandel” (art. 2 W. Kh.)  Objectieve daden: limitatieve opsomming  Subjectieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021  De “Handelaar”  “Daden van koophandel” (art. 2 W. Kh.)  Objectieve daden: limitatieve opsomming  Subjectieve."— Transcript van de presentatie:

1 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021  De “Handelaar”  “Daden van koophandel” (art. 2 W. Kh.)  Objectieve daden: limitatieve opsomming  Subjectieve daden: alle overige daden van handelaar  Winstoogmerk  Wezenlijk, doch niet expliciet in de wet  Toepassing: “zwembadarrest” (Cass. 1973)  Ondernemingsgewijze activiteit ?  Veronderstelt infrastructuur/organisatie  Enkel bij sommige daden van koophandel  De “Handelaar”  “Daden van koophandel” (art. 2 W. Kh.)  Objectieve daden: limitatieve opsomming  Subjectieve daden: alle overige daden van handelaar  Winstoogmerk  Wezenlijk, doch niet expliciet in de wet  Toepassing: “zwembadarrest” (Cass. 1973)  Ondernemingsgewijze activiteit ?  Veronderstelt infrastructuur/organisatie  Enkel bij sommige daden van koophandel Hoofdstuk I. De Handelaar/daden van koophandel

2 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20022 De Handelaar...  Beroepsmatige activiteit: hoofd- of bijberoep  Veronderstelt bepaalde repetitiviteit  Toerekening van de activiteit ?  Handel gedreven via vertegenwoordiger -> principaal is handelaar •Toepassing: bestuurder-orgaan in vennootschap •Maar: makelarij/commissie = daad van koophandel •Geveinsde vertegenwoordiging/naamlening –> derden hebben keuzerecht (art. 1321 BW)  Geheime/ongeoorloofde activiteit  Beroepsmatige activiteit: hoofd- of bijberoep  Veronderstelt bepaalde repetitiviteit  Toerekening van de activiteit ?  Handel gedreven via vertegenwoordiger -> principaal is handelaar •Toepassing: bestuurder-orgaan in vennootschap •Maar: makelarij/commissie = daad van koophandel •Geveinsde vertegenwoordiging/naamlening –> derden hebben keuzerecht (art. 1321 BW)  Geheime/ongeoorloofde activiteit

3 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20023  Beoordeling bij natuurlijke/rechtspersonen  Natuurlijke persoon: werkelijke activiteit  Rechtspersoon (vennootschap)  Principe: statutair doel dient als maatstaf, niet werkelijk gevoerde activiteit  Correctief: als statutair doel onduidelijk -> werkelijke activiteit = middel ter interpretatie van beoogde doel  Bijzonder probleem: oneigenlijke VZWs  Herkwalificatie tot handelaar (+ faillietverklaring) ?  Ontbinding VZW + herkwalificatie tot ‘commerciële maatschap’ => leden kunnen failliet verklaard worden  Beoordeling bij natuurlijke/rechtspersonen  Natuurlijke persoon: werkelijke activiteit  Rechtspersoon (vennootschap)  Principe: statutair doel dient als maatstaf, niet werkelijk gevoerde activiteit  Correctief: als statutair doel onduidelijk -> werkelijke activiteit = middel ter interpretatie van beoogde doel  Bijzonder probleem: oneigenlijke VZWs  Herkwalificatie tot handelaar (+ faillietverklaring) ?  Ontbinding VZW + herkwalificatie tot ‘commerciële maatschap’ => leden kunnen failliet verklaard worden De Handelaar...

4 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20024  De (objectieve) daden van koophandel (art. 2-3 W. Kh.)  Limitatieve opsomming, maar soms ruime interpretatie  Alleenstaande/ondernemingsgewijze verrichtingen  Steeds winsoogmerk vereist  Soms bijzondere intentie vereist  Typologie naargelang activiteit:  Productie  Distributie  Dienstverlening  Intermediatie  De (objectieve) daden van koophandel (art. 2-3 W. Kh.)  Limitatieve opsomming, maar soms ruime interpretatie  Alleenstaande/ondernemingsgewijze verrichtingen  Steeds winsoogmerk vereist  Soms bijzondere intentie vereist  Typologie naargelang activiteit:  Productie  Distributie  Dienstverlening  Intermediatie De Handelaar...

5 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20025  1. Productie-activiteit  “verrichtingen van industriële ondernemingen...”  Klassieke industriële productie •Verwerking grondstoffen/productn m.b.v. Arbeid/machines  Niet: •Extractiebedrijven -> geen verwerking •Landbouwactiviteit –VW: verwerking voortbrengselen eigen grond –Bijv. Kippenkweker: eigen/aangekocht voeder –Bijv. Verwerking aardappelen tot chips  1. Productie-activiteit  “verrichtingen van industriële ondernemingen...”  Klassieke industriële productie •Verwerking grondstoffen/productn m.b.v. Arbeid/machines  Niet: •Extractiebedrijven -> geen verwerking •Landbouwactiviteit –VW: verwerking voortbrengselen eigen grond –Bijv. Kippenkweker: eigen/aangekocht voeder –Bijv. Verwerking aardappelen tot chips De Handelaar /Daden van koophandel...

6 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20026  “Verrichtingen van openbare/particuliere werken”  Krachtens aannemingsovereenkomst (=huur diensten)  Ongeacht hoedanigheid opdrachtgever  M.b.t. roerende of onroerende goederen  Rechtspraak: ruime interpretatie, o.m. •Verhuur frigo’s voor opslag fruit door fruitkweker •Trainer en verzorger andermans paarden •Crematieonderneming met aanverwante diensten  “Verrichtingen van openbare/particuliere werken”  Krachtens aannemingsovereenkomst (=huur diensten)  Ongeacht hoedanigheid opdrachtgever  M.b.t. roerende of onroerende goederen  Rechtspraak: ruime interpretatie, o.m. •Verhuur frigo’s voor opslag fruit door fruitkweker •Trainer en verzorger andermans paarden •Crematieonderneming met aanverwante diensten De Handelaar /Daden van koophandel...

7 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20027  Ambachtelijke activiteit  Enkel daad koophandel mits gepaard met levering koopwaar  Vereist materieel werk ( intellectuele arbeid)  Afbakening niet steeds eenvoudig •Bijv. Tuinier, kapper  Ambachtelijke activiteit  Enkel daad koophandel mits gepaard met levering koopwaar  Vereist materieel werk ( intellectuele arbeid)  Afbakening niet steeds eenvoudig •Bijv. Tuinier, kapper De Handelaar /Daden van koophandel...

8 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20028  2. Distributie-activiteit  “aankoop om te verkopen”  Zowel roerende als onroerende goederen •Bij onroerende goederen: ‘onderneming’ vereist  Bijzondere intentie vereist op ogenblik aankoop  Winstoogmerk vereist  Hoedanigheid tegenpartij is irrelevant  Eventueel verwerking gekochte zaak  “verkoop ingevolge zulke aankoop”  Hoedanigheid koper is irrelevant  Ook als aankoop slechts volgt op verkoop: “short selling  2. Distributie-activiteit  “aankoop om te verkopen”  Zowel roerende als onroerende goederen •Bij onroerende goederen: ‘onderneming’ vereist  Bijzondere intentie vereist op ogenblik aankoop  Winstoogmerk vereist  Hoedanigheid tegenpartij is irrelevant  Eventueel verwerking gekochte zaak  “verkoop ingevolge zulke aankoop”  Hoedanigheid koper is irrelevant  Ook als aankoop slechts volgt op verkoop: “short selling De Handelaar /Daden van koophandel...

9 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20029  “Aankoop om te verhuren + erop volgende verhuur”  Enkel als m.b.t. roerende goederen (voedingsmiddelen, koopwaar)  Bijv.: roerende leasing  “Huur om weder te verhuren +eropvolgende verhuur”  Enkel als m.b.t. roerende goederen  Opmerkingen  Termen ‘koop/verkoop: ruim (ook ruil, inbreng,...)  “Aankoop om te verhuren + erop volgende verhuur”  Enkel als m.b.t. roerende goederen (voedingsmiddelen, koopwaar)  Bijv.: roerende leasing  “Huur om weder te verhuren +eropvolgende verhuur”  Enkel als m.b.t. roerende goederen  Opmerkingen  Termen ‘koop/verkoop: ruim (ook ruil, inbreng,...) De Handelaar /Daden van koophandel...

10 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200210  Bijzonder geval: apothekers (art. 2bis W.Kh.)  Als enkel verkoop van ‘farmaceutische producten’ -> Geen daad van koophandel  Als (bijkomend) verkoop andere producten -> Wel daden van koophandel -> Apotheker = handelaar voor volledige activiteit  Bijzonder geval: apothekers (art. 2bis W.Kh.)  Als enkel verkoop van ‘farmaceutische producten’ -> Geen daad van koophandel  Als (bijkomend) verkoop andere producten -> Wel daden van koophandel -> Apotheker = handelaar voor volledige activiteit De Handelaar /Daden van koophandel...

11 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200211  “Ondernemingen van leveringen”  Levering goederen/diensten tegen voorafbepaalde prijs  Repetitiviteit vereist  Ruime invulling door rechtspraak, o.m. •Uitbating rusthuis •Uitgave dagblad •Uitbating benzinestation, hotel, restaurant,...  “Onderneming van openbare verkopingen”  M.b.t. Roerende goederen  Hoedanigheid veilingonderneming is irrelevant  Verkooptechniek is irrelevant (opbod/afslag)  “Ondernemingen van leveringen”  Levering goederen/diensten tegen voorafbepaalde prijs  Repetitiviteit vereist  Ruime invulling door rechtspraak, o.m. •Uitbating rusthuis •Uitgave dagblad •Uitbating benzinestation, hotel, restaurant,...  “Onderneming van openbare verkopingen”  M.b.t. Roerende goederen  Hoedanigheid veilingonderneming is irrelevant  Verkooptechniek is irrelevant (opbod/afslag) De Handelaar /Daden van koophandel...

12 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200212  3. Dienstverleningsactiviteit  “Ondernemingen van vervoer”  Ruim: personen/goederenvervoer •Bijv. Ook: pijpleiding, lijkenvervoer  Alle soorten vervoer: land/zee/lucht  Hoedanigheid tegenpartij is irrelevant  Winstoogmerk vereist •Bijv.: Responsible Young Drivers -> niet  3. Dienstverleningsactiviteit  “Ondernemingen van vervoer”  Ruim: personen/goederenvervoer •Bijv. Ook: pijpleiding, lijkenvervoer  Alle soorten vervoer: land/zee/lucht  Hoedanigheid tegenpartij is irrelevant  Winstoogmerk vereist •Bijv.: Responsible Young Drivers -> niet De Handelaar /Daden van koophandel...

13 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200213  “Ondernemingen van agentschappen/zakenkantoren”  Behartigen tegen betaling andermans belangen •Ruime interpretatie, o.m. –Octrooibureau –Publiciteitsagentschap –Ingenieur-studieburelen •Niet: vrije beroepen (advocaat, notaris, deurwaarder, architect)  “Ondernemingen van agentschappen/zakenkantoren”  Behartigen tegen betaling andermans belangen •Ruime interpretatie, o.m. –Octrooibureau –Publiciteitsagentschap –Ingenieur-studieburelen •Niet: vrije beroepen (advocaat, notaris, deurwaarder, architect) De Handelaar /Daden van koophandel...

14 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200214  “Onderneming van openbare schouwspelen”  Ruime interpretatie: sportwedstrijden, bioskoop, organisator colloquium,...  Winstoogmerk vereist •Niet: louter artistieke, wetenschappelijke ‘schouwspelen’ •Bijv.: cineast  “Onderneming van openbare schouwspelen”  Ruime interpretatie: sportwedstrijden, bioskoop, organisator colloquium,...  Winstoogmerk vereist •Niet: louter artistieke, wetenschappelijke ‘schouwspelen’ •Bijv.: cineast De Handelaar /Daden van koophandel...

15 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200215  “Bank- en wisselverrichtingen/verrichtingen van openbare banken”  Elke verrichting = daad van koophandel  Bankverrichting: Ontvangst deposito’s, kredietverlening, dienstverlening rond effecten  Wisselverrichting: contant/termijn  Openbare banken ? •Nagenoeg allen geprivatiseerd;  “Onderneming van premieverzekering”  Premieverzekering: wel daad van koophandel  Onderlinge verzekering: geen daad van koophandel  “Bank- en wisselverrichtingen/verrichtingen van openbare banken”  Elke verrichting = daad van koophandel  Bankverrichting: Ontvangst deposito’s, kredietverlening, dienstverlening rond effecten  Wisselverrichting: contant/termijn  Openbare banken ? •Nagenoeg allen geprivatiseerd;  “Onderneming van premieverzekering”  Premieverzekering: wel daad van koophandel  Onderlinge verzekering: geen daad van koophandel De Handelaar /Daden van koophandel...

16 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200216  4. Handelstussenpersonen  “Agentuur-, commissie en makelaarsverrichting”  Handelagent -> lasthebber (in naam en voor rekening van derden)  Commissionair: in eigen naam; voor rekening van derde •Bijv. beursvennootschap  Makelaar: Bijeenbrengen/bemiddeling tussen partijen •In roerende of onroerende goederen  4. Handelstussenpersonen  “Agentuur-, commissie en makelaarsverrichting”  Handelagent -> lasthebber (in naam en voor rekening van derden)  Commissionair: in eigen naam; voor rekening van derde •Bijv. beursvennootschap  Makelaar: Bijeenbrengen/bemiddeling tussen partijen •In roerende of onroerende goederen De Handelaar /Daden van koophandel...


Download ppt "© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021  De “Handelaar”  “Daden van koophandel” (art. 2 W. Kh.)  Objectieve daden: limitatieve opsomming  Subjectieve."

Verwante presentaties


Ads door Google