De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De drughulpverlening in Vlaanderen: organisatie, feiten en tendenzen Wouter Vanderplasschen Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De drughulpverlening in Vlaanderen: organisatie, feiten en tendenzen Wouter Vanderplasschen Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent."— Transcript van de presentatie:

1 De drughulpverlening in Vlaanderen: organisatie, feiten en tendenzen Wouter Vanderplasschen Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent

2 Lesoverzicht n Ontstaan n Overzicht bestaande voorzieningen n Naar meer kwaliteitszorg

3 Ontstaan drughulpverlening (1) n Vanaf eind jaren ‘60 - begin jaren ‘70: toenemend druggebruik (heroïne) n Traditionele gezondheidszorg weigerachtig: oprichting gespecialiseerd PZ en 2 TG’s (1972-1975) n Groeiende beschikbaarheid + problemen: crisisinterventiecentra, dagcentra, KTP’s en TG’s n Weinig sturing door regering, betrokkenheid verschillende ministeries, belangrijke focus binnen de gezondheidszorg n groot aantal gespecialiseerde initiatieven voor druggebruikers n Meer recent: straathoekwerk, MSOC’s, sociale werkplaatsen

4 Ontstaan drughulpverlening (2) n Vanaf jaren ‘80: meer en meer in contact met traditionele gezondheidszorg: algemene of psychiatrische ziekenhuizen, centra geestelijke gezondheidszorg n Vrij uitgebreid en gedifferentieerd categoriaal hulpverleningsaanbod: meer lappendeken, dan netwerk n Nood aan meer coördinatie, samenwerking en overleg tussen alle niveaus en betrokkenen n Drugvrije en psychiatrische behandeling; methadonsubstitutie; harm reduction; geïntegreerde behandeling

5 Overzicht betrokken voorzieningen n Algemene gezondheids- en welzijnszorg –Ambulant n OCMW n Straathoekwerk n Sociale Werkplaatsen n Huisartsen n Apotheken n CGG –Residentieel n Onthaalcentra n AZ of PAAZ n PZ n Gespecialiseerde drughulpverlening –Ambulant n Dagcentra n MSOC –Residentieel n CIC n KTP n TG

6 Belgisch drugbeleid n In overeenstemming met Europese regelgeving n preventie en reductie druggebruik n reductie van het aantal nieuwe gebruikers n bescherming van de samenleving n zorg voor (problematische) druggebruikers n betere ‘quality of life’ n Volksgezondheidsprobleem + normalisatie (controle + reductie druggerelateerde risico’s) n Preventie; behandeling, reïntegratie, schadebeperkende maatregelen; repressie

7 Terugdringen van de vraag n Preventie: op school + in naaste omgeving n behandeling: –zonder gebruik van drugs: positieve relatie tussen duur en succes van behandeling –meer en meer case management –substitutietherapie (ook naltrexone, heroïne) n Schadebeperkende maatregelen n straathoekwerk n laagdrempelige hulpverlening (gebruikersruimten) n early warning system (gezondheidsmaatregelen) n Repressie (criminaliteitsbestrijding ) n preventie (in gevangenis) + rehabilitatie (onderwijs, huisvesting, werk, training)

8 Risicogedrag n delen van injectiespuiten (20 - 65%) en andere materiaal: watten, water en sponzen n vrees voor Aids beperkt; n uitbreiding substitutiebehandeling + afname intraveneus gebruik n weinig overdracht via seksueel contact; wel van moeder op kind n maatregelen: steriele naalden, condooms, HIV- voorlichting en tests, gebruikersruimten en gecontroleerde heroïneverstrekking

9 Kwaliteit in de verslavingszorg n Evaluatie-onderzoek: als gevolg van een ruimere maatschappelijke tendens (vrije markt, verantwoording, effectiviteit, efficiëntie) n Reorganisatie van de ggz op basis van zorgvraag cliënten en vorming van zorgcircuits n Meer continuïteit, geïndividualiseerde zorg, coördinatie, samenwerking n Aanbod- en instellingsgericht; gebrek aan standaardisatie; dubbel werk; onvoldoende communicatie; fragmentatie; overlappingen en hiaten; meer complexe zorgvragen; shopping; competitie; gebrek aan follow-up; n Alternatieven: case management; netwerkvorming; ‘client-matching’; centraliseren van de intake

10 Naar geïntegreerde behandelvormen (1) n Reorganisatie van de verslavingszorg: cliënten met meervoudige en complexe problematiek + meer coördinatie en continuïteit n TG in de verdrukking n meer methadonverstrekking + ook heroïne n TG’s in gevangenissen n Recovery-paradigma tegenover harm reduction n VS: meer methadonsubstitutie + prohibitie n nood aan meer samenwerking, uitbreiding naar specifieke doelgroepen + aaneenschakeling modules

11 Naar geïntegreerde behandelvormen (2) n Conceptuele en ethische vragen n Uiteenlopende doelstellingen van behandeling: abstinentie - schadebeperking n Drugvrije behandeling, psychiatrische behandeling, substitutie, harm reduction: compatibel n druggebruikers maken gebruik van verschillende behandelvorm tegelijk of kort na elkaar n aanpak: decriminaliseren, depenaliseren, legaliseren

12 Verschillende paradigma’s (drugvrij) n Drugvrije levensstijl + volledig herstel n ‘No-exit’-approach bekritiseerd n geloof in mogelijkheden = SFP n methadon is illusie n autoritaire omgang met gebruikers n sektarisch karakter

13 Tegengestelde paradigma’s (substitutie) n Effectief en goedkoop middel om personen te laten functioneren in maatschappij: gebruik, criminaliteit n HIV zorgde voor groei n Cliëntgericht, psychologische en medische begeleiding, beperkte drop- out

14 Tegengestelde paradigma’s (harm reduction) n Methadon centrale rol n negatieve gevolgen van druggebruik beperken aan de hand van verschillende interventies n van veilig gebruik tot volledige abstinentie n respect voor autonomie individu n intraveneus toedienen drugs, voorschrijven van injecteerbare drugs, spuitenruil, liberalisering druggebruik, gebruikersorganisaties

15 Tegengestelde paradigma’s (managed care) n Meer aandacht voor kosten-baten n Nieuwere werkvormen: centrale intake, netwerkvorming, matching, case management n Doelen: inspelen op noden en behoeften, beperken negatieve gevolgen, integreren verschillende interventies, omvattende behandeling, preventie, basiszorg, sterkte- zwakte analyse

16 Voorwaarden integratie n Wederzijds respect n rekening houden met oude tegenstellingen n unieke benadrukken van elke behandeling n verschillende werkvormen aanbieden n multidisciplinariteit n assessment, planning, evaluatie n specifieke doelgroepen, n individualiseren + continuïteit n samenwerking, communicatie, gemeenschappelijke taal

17 Voorwaarden n registratie en dossiervorming n verwijsprotocol n participatie n analyse van behoeften en tevredenheid


Download ppt "De drughulpverlening in Vlaanderen: organisatie, feiten en tendenzen Wouter Vanderplasschen Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google