De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale Elektronica --1-- Digitale Elektronica Projectiemateriaal Jan Van Campenhout AJ 2004-2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale Elektronica --1-- Digitale Elektronica Projectiemateriaal Jan Van Campenhout AJ 2004-2005."— Transcript van de presentatie:

1

2 Digitale Elektronica --1-- Digitale Elektronica Projectiemateriaal Jan Van Campenhout AJ 2004-2005

3 Digitale Elektronica --2-- Doelstellingen –Vertrouwd worden met begrip ontwerpruimte –Vertrouwd worden met wiskundige achtergronden van logische schakelingen –Verbanden tussen wiskundige modellen en circuits doorgronden –Belangrijkste basisalgoritmen voor analyse en ontwerp van digitale schakelingen (logisch niveau) leren kennen –Effectieve beheersing verwerven over VHDL –Een goed overzicht krijgen over technologie voor digitaal ontwerp –Inzicht verwerven in synchroon gedrag, compositie en decompositie Voorkennis –Elementaire begrippen van discrete wiskunde: logica, verzamelingleer, relaties, functies, ordeningen –Beperkte hoeveelheid elektronica –Enige vertrouwdheid met MAPLE

4 Digitale Elektronica --3-- Feiten en data Lestijden –maandag 8:30 -- 9:45, woensdag 8:30 – 9:45 Oefeningen op maandag 10:00 – 12:45 –Oefeningen op de computer, in de PC-klas –Practicum in de practicumzaal van ELIS –Aard: analyse en gedeeltelijke synthese met behulp van VHDL –Verantwoordelijken: dr. ir. J. Dambre, ir. H. Eeckhaut, ir. W. Heirman Evaluatie –combinatie van jaarwerk (1/2) en examen (1/2) –examen mondeling, gesloten boek

5 Digitale Elektronica --4-- Inhoud (1) De ontwerpruimte en haar terminologie –De ontwerpruimte –Het ontwerptraject Boole-algebra en functies –Definities en eigenschappen van Boole-algebra en functies –Representaties van Boolese functies Schakelnetwerken en hun bouwstenen –Poortnetwerken versus taknetwerken –Analyse van taknetwerken –Standaardcomponenten –Programmeerbare componenten –ASIC-bouwstenen Synthese van poortnetwerken –Algebraïsche minimalisatie –Implicantenmethoden: McCluskey’s algoritme –Topologische en heuristische methoden –Meerniveausynthese

6 Digitale Elektronica --5-- Inhoud (2) Analyse van sequentiële netwerken –het gedrag van teruggekoppelde poortnetwerken –races en hazards –synchroon versus asynchroon gedrag, geheugencellen Sequentiële bouwblokken Synthese van sequentiële netwerken –incrementele gedragsbeschrijvingen –toestandsminimalisatie –Toestandsassignatie Aspecten van compositie en decompositie –Verfijning en decompositie –Spatiale versus temporale decomposities –Composities van synchrone automaten

7 Digitale Elektronica --6-- Inhoud (1) De ontwerpruimte en haar terminologie –De ontwerpruimte –Het ontwerptraject Boole-algebra en functies –definities en eigenschappen van Boole-algebra en functies –representaties van Boolese functies Schakelnetwerken en hun bouwstenen –poortnetwerken versus taknetwerken –analyse van taknetwerken –Standaardcomponenten –Programmeerbare componenten –ASIC-bouwstenen Synthese van poortnetwerken –Algebraïsche minimalisatie –Implicantenmethoden: McCluskey’s algoritme –Topologische en heuristische methoden –Meerniveausynthese

8 Digitale Elektronica --7-- De ontwerpruimte Een definitie van termen logisch Systeem Algoritme R/T circuit Gedrag Logische Structuur Fysische Structuur

9 Digitale Elektronica --8-- De Ontwerpruimte

10 Digitale Elektronica --9-- De gedragshiërarchie Elk hiërarchisch niveau heeft zijn eigen representatie- vormen voor de voorstelling van gedrag Relatie tussen lagen: –Opstijgen in de hiërarchie = abstraheren –Afdalen = concretiseren Belangrijke aspecten: –aard: declaratief vs. proceduraal –karakteristieken: tijd, datatypes

11 Digitale Elektronica --10-- De gedragshiërarchie het circuitniveau Continu tijdsmodel Grootheden Continue fysische en elektrische grootheden: V, I, Z. Verbindingen niet-gericht Gedragsmodellen Modellen voor elektrische en elektronische schakelingen Analytisch: lineaire netwerken, Ebers-Moll, Gummel-Poon, Giacoletto Wiskundig: stelsels van differentiaalvergelijkingen

12 Digitale Elektronica --11-- Voorbeeld: combinatorisch circuit circuitniveau en logisch niveau GedragLogische structuurFysische structuur x = a·sel + b·sel’

13 Digitale Elektronica --12-- De gedragshiërarchie abstractie: van circuit naar logisch Grootheden Worden afgebeeld op eindige verzamelingen (binair, n-air). Boole-algebra is model voor binaire representaties, maar meestal niet voor n-aire! Gedragsmodellen: functionaliteit geheugenloos gedrag = stelsel Boolese functies sequentieel gedrag = eindige automaat Gedragsmodellen: tijd wordt partieel geordende verzameling van gebeurtenissen gebeurtenis = overgang tussen discrete niveaus

14 Digitale Elektronica --13-- Logische niveaus de digitale abstractie Men wil schakelingen maken die goed logisch gedrag vertonen Logisch gedrag = abstractie van elektrisch gedrag op circuitniveau Abstractiefunctie D beeldt analoge waarden af op digitale i1 i2 o v1 v2 V3=f(v1,v2) D v3

15 Digitale Elektronica --14-- Logische niveaus de digitale abstractie D beeldt analoge waarden af op digitale via de definitie van de intervallen L en H 0 1 x L H D

16 Digitale Elektronica --15-- Logische niveaus en transfercurve de eigenschappen van D en f D en f moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om nuttige logische functies te realiseren i1 i2 o v1 v2 V3=f(v1,v2) D v3

17 Digitale Elektronica --16-- Logische niveaus en transfercurve de eigenschappen van D en f Voor een invertor: –curve mag niet in verboden gebied –circuit moet zowel spannings- als vermogenversterking realiseren Curve hangt af van belasting, voedingsspanning, temperatuur,... Lineaire of passieve netwerken voldoen niet! LH H L

18 Digitale Elektronica --17-- De gedragshiërarchie logische niveaus

19 Digitale Elektronica --18-- Ruismarges het ontstaan van stoorspanningen In reële circuits is ingangsspanning van poort nooit gelijk aan uitgangsspanning van sturende poort: –ground bounce –capacitieve koppeling –inductieve koppeling

20 Digitale Elektronica --19-- Ruismarges de opbouw van reële circuits: bordniveau

21 Digitale Elektronica --20-- Ruismarges de opbouw van reële circuits: chipniveau

22 Digitale Elektronica --21-- Ruismarges De ruismarge is de reserve die men heeft op de uitgangsspanning alvorens de ingangsspanning ongeldig wordt:  H = V oh,min -V ih,min  L = V il,max -V ol,max LH H L HH LL

23 Digitale Elektronica --22-- Ruismarges keuze van L en H Men kiest H en L zodanig dat de totale ruismarge maximaal wordt. Wanneer 1 enkele curve: op plaatsen met helling -1  H = V oh,min -V ih,min  L = V il,max -V ol,max LH H L HH LL

24 Digitale Elektronica --23-- Snelheidskenmerken Poortsnelheden worden gekenmerkt door twee grootheden: –stijgtijd en daaltijd –propagatietijd Deze tijden kunnen verschillen tussen opgaande en neerwaartse transitie Deze tijden kunnen sterk afhankelijk zijn van de belasting (vooral capacitief) Off-chip: 1-10 ns; on-chip: 0.1-1 ns t pHL trtr

25 Digitale Elektronica --24-- De gedragshiërarchie abstractie van het tijdsmodel Model op logisch niveau van een poort bestaat uit: –functioneel model (relatie tussen waarden) –delay-model (tijdsgedrag) dd DD  D  

26 Digitale Elektronica --25-- De gedragshiërarchie abstractie van het tijdsmodel

27 Digitale Elektronica --26-- De gedragshiërarchie abstractie: van asynchroon naar synchroon Men is vaak maar geïnteresseerd in signaalwaarden op bepaalde ogenblikken: –na verloop van propagatietijd bij combinatorische schakelingen –in bepaalde intervallen van klokperiode in (sommige) sequentiële schakelingen Dit noemt men een synchroon model Veronderstelt de aanwezigheid van een kloksignaal Is maar partiële specificatie van werkelijk gedrag van schakeling Is veel eenvoudiger, en daarom nuttig

28 Digitale Elektronica --27-- Sequentieel gedrag op logisch niveau synchrone circuits De meeste circuits op logisch en R/T-niveau zijn synchroon De hoogste klokfrequentie wordt bepaald door het traagste combinatorisch pad Combinatorische circuits Registers InOut Klok Flip-flop-delay Klok Combin. delay Flip-flop instel

29 Digitale Elektronica --28-- De gedragshiërarchie R/T-niveau Grootheden Rijen van n-aire grootheden. Elementaire datatypes zoals n-bit geheel getal of FP-getal Gedragsmodellen: functionaliteit logische en aritmetische operaties op bitrijen controle = eindige automaat Gedragsmodellen: tijd meestal synchroon model voor tijd abstractie van tijdsgedrag d.m.v. sequentieel gedrag of pijplijngedrag

30 Digitale Elektronica --29-- Voorbeeld VHDL-representatie van gedrag op R/T-niveau Entity RMS is port( inp : in sample; outp : out result; start : in bit; busy : out bit; ck : in bit ); Entity RMS is port( inp : in sample; outp : out result; start : in bit; busy : out bit; ck : in bit ); Architecture behaviour of RMS is begin process -- initialise;... -- operate; loop wait until not(start’stable) and start = ‘1’; busy <= ‘1’; -- input and process;... end loop; end process; end behaviour Architecture behaviour of RMS is begin process -- initialise;... -- operate; loop wait until not(start’stable) and start = ‘1’; busy <= ‘1’; -- input and process;... end loop; end process; end behaviour

31 Digitale Elektronica --30-- De gedragshiërarchie algoritmisch niveau Grootheden Datastructuren uit programmeertalen. Representatielengte meestal irrelevant Gedragsmodellen: functionaliteit Algoritmen en functies uit programmeertalen Gedragsmodellen: tijd klok en kloksynchroon gedrag verdwijnt tijd = opeenvolging (totale orde) van gebeurtenissen (althans in een sequentieel algoritme) precieze tijdsduur van operatie irrelevant

32 Digitale Elektronica --31-- Voorbeeld grafische gedragsrepresentatie op algoritmisch niveau + + 1 0 **2 <-a[ ] a[ ]<- Inp **2 PS1S >>10 + + + + 1 + + - - - - 1 - - ? l ulsqusq 0 + 1024 =? + + - -

33 Digitale Elektronica --32-- De gedragshiërarchie systeemniveau Grootheden Datastructuren uit programmeertalen. Representatielengte meestal irrelevant Gedragsmodellen: functionaliteit Communicerende processen die acties uitvoeren Processen definiëren functionele relatie tussen inputs en outputs Gedragsmodellen: tijd tijd = partiële orde van tijdsloze gebeurtenissen gelijktijdigheid en oorzakelijk verband tussen acties en activiteiten

34 Digitale Elektronica --33-- De gedragshiërarchie tijdmodellen

35 Digitale Elektronica --34-- De structuurhiërarchie: Logisch vs. Fysisch chip bord kast netwerk

36 Digitale Elektronica --35-- Voorbeeld de netlijst van een poortdiagram op logisch niveau

37 Digitale Elektronica --36-- Voorbeeld logische structuur op R/T-niveau

38 Digitale Elektronica --37-- Voorbeeld fysische structuur op R/T-niveau: standard-cell en modules

39 Digitale Elektronica --38-- Voorbeelden fysische structuur op R/T-niveau: standard-cell en modules

40 Digitale Elektronica --39-- Inhoud (1) De ontwerpruimte en haar terminologie –De ontwerpruimte –Het ontwerptraject Boole-algebra en functies –definities en eigenschappen van Boole-algebra en functies –representaties van Boolese functies Schakelnetwerken en hun bouwstenen –poortnetwerken versus taknetwerken –analyse van taknetwerken –Standaardcomponenten –Programmeerbare componenten –ASIC-bouwstenen Synthese van poortnetwerken –Algebraïsche minimalisatie –Implicantenmethoden: McCluskey’s algoritme –Topologische en heuristische methoden –Meerniveausynthese

41 Digitale Elektronica --40-- Systeem Algoritme circuit Gedrag Logische Structuur Fysische Structuur R/T logisch Het ontwerptraject Ontwerp is een traject in de ontwerpruimte Start bij informele opgave van vereisten Eindigt bij afgewerkt systeem Ideaal enkel een voorwaarts pad; in realiteit iteraties Informele vereisten

42 Digitale Elektronica --41-- Systeem Algoritme circuit Gedrag Logische Structuur Fysische Structuur R/T logisch Het ontwerptraject de formaliseringsstap Eerste hoofdstap is formalisering: het in machineleesbare vorm brengen van vereisten Resultaat is gedragsbeschrijving. Niveau is afhankelijk van complexiteit Informele vereisten

43 Digitale Elektronica --42-- Systeem Algoritme circuit Gedrag Logische Structuur Fysische Structuur R/T logisch Het ontwerptraject de formaliseringsstap Nut van deze stap: machineverwerkbaar resultaat ondubbelzinnig completer dan vereisten Omgekeerde stap: validatie door simulatie (uitvoerbare formalisering) door bewijsvoering Informele vereisten

44 Digitale Elektronica --43-- Het ontwerptraject de synthesestap Tweede hoofdstap is synthese: de overstap van gedrag naar logische structuur. Het resultaat is een structuurbeschrijving op logisch niveau of R/T-niveau Systeem Algoritme circuit Gedrag Logische Structuur Fysische Structuur R/T logisch

45 Digitale Elektronica --44-- Het ontwerptraject de synthesestap Wanneer geautomatiseerd: meestal gesteund op syntaxis van gedragsbeschrijving Moet moeilijke keuze maken tussen ruimte en tijd: een duur maar snel circuit een goedkoop maar trager circuit Systeem Algoritme circuit Gedrag Logische Structuur Fysische Structuur R/T logisch

46 Digitale Elektronica --45-- Systeem Algoritme circuit Gedrag Logische Structuur Fysische Structuur R/T logisch Het ontwerptraject de fysische ontwerpsstap De volgende stap is generatie: de overstap van logische naar fysische structuur Resultaat is beschrijving van fysische lay-out Gewoonlijk drie deelstappen: technology mapping partitionering plaatsing en routering

47 Digitale Elektronica --46-- Het ontwerptraject de fysische ontwerpsstap Omgekeerde stap: extractie Kan gebruikt worden voor terugwinnen van de effectieve net list van de realisatie (voor verificatie) bepalen van fysische eigenschappen van systeem (oppervlakte, capaciteiten, weerstand,…) Ge-extraheerde parameters maken tijdsgetrouwe simulatie mogelijk (back annotation) Systeem Algoritme circuit Gedrag Logische Structuur Fysische Structuur R/T logisch

48 Digitale Elektronica --47-- Systeem Algoritme circuit Gedrag Logische Structuur Fysische Structuur R/T logisch Het ontwerptraject effectieve realisatie De laatste stap is de eigenlijke fabricage: de realisatie van de concrete schakeling Inverse stap: testen. Gaat na of werkelijke structuur van circuit overeenstemt met ontwerp


Download ppt "Digitale Elektronica --1-- Digitale Elektronica Projectiemateriaal Jan Van Campenhout AJ 2004-2005."

Verwante presentaties


Ads door Google