De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe werkt een rekenmachine?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe werkt een rekenmachine?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe werkt een rekenmachine?
Ben Bruidegom AMSTEL Instituut Universiteit van Amsterdam

2 Onderwerpen: Uit welke hardware-componenten bestaat de machine?
Welke instructies kan de machine uitvoeren? Practicum met de rekenmachinesimulator I Uitbreiding van de machine voor het verwerken van constante getallen Practicum met de rekenmachinesimulator II

3 Hardware-componenten:
Uit welke hardware-componenten bestaat de machine? Welke instructies kan de machine uitvoeren? Practicum met de rekenmachinesimulator I Uitbreiding van de machine voor het verwerken van constante getallen Practicum met de rekenmachinesimulator II

4 Hardwarecomponenten Rekenmachine bestaat uit 4 hoofdcomponenten:
Arithmetic Logic Unit (ALU) ProgramCounter (PC) Instruction Memory Registers

5 Hoe werkt een rekenmachine?
Rekenmachine bestaat uit 4 hoofdcomponenten: Arithmetic Logic Unit (ALU) ProgramCounter (PC) Instruction Memory Registers De ALU voert de berekeningen uit

6 ALU Data-ingangen A en B en uitgang Y zijn 16 bits
Ingangen S1 en S2 selecteren de operator A B Y S0 S1 S1 S0 Operator Functie + (plus) Y = A + B 1 - (min) Y = A - B & (bitwise AND) Y = A & B B-doorlaten Y = B

7 Architectuur van de rekenmachine 4 hoofdcomponenten:
Arithmetic Logic Unit (ALU) ProgramCounter (PC) Instruction Memory Registers Registers bewaren (tussen)resultaten van berekeningen

8 Registers Hoeveel bits is het adres? Hoeveel bits is dit geheugen?
15 1111 14 1110 13 1101 12 1100 11 1011 10 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0000 16 data uitgangen (16 bits) ( register)adres Hoeveel bits is het adres? Hoeveel bits is dit geheugen?

9 Hoeveel bits is het adres? 4 bits
Hoeveel bits is dit geheugen? 16 * 16 = 256 bits

10 In- en uitgangen registers
First Register rs Adres Data Second Register rt Destination Reg. rd Addres Data Adres-ingang rs (4bits) Data-uitgang rs (16 bits) Adres-ingang rt (4bits) Data-uitgang rt (16 bits) Adres-ingang rd (4 bits) Data-ingang rd clock

11 Architectuur van de rekenmachine 4 hoofdcomponenten:
Instruction Memory ProgramCounter (PC) Arithmetic Logic Unit (ALU) Registers In het instructiegeheugen worden de instructies opgeslagen

12 Instruction Memory Iedere instructie is 14 bits
Address Data adres ingang (16 bits) data uitgang (14 bits) Hoeveel bits kan je opslaan in dit geheugen?

13 Hoeveel bits kan je opslaan in dit geheugen. Totaal: 216 x 14 = 65
Hoeveel bits kan je opslaan in dit geheugen? Totaal: 216 x 14 = x 14 = bits

14 Architectuur van de rekenmachine 4 hoofdcomponenten:
ProgramCounter (PC) Arithmetic Logic Unit (ALU) Instruction Memory Registers Program Counter houdt bij welke instructie wordt uitgevoerd

15 Software: Uit welke hardware-componenten bestaat de machine?
Welke instructies kan de machine uitvoeren? Practicum met de rekenmachinesimulator I Uitbreiding van de machine voor het verwerken van constante getallen Practicum met de rekenmachinesimulator II

16 Instructies Rekenkundige instructies: Logische instructie Datatransfer
ADD (optellen) SUB (aftrekken) Logische instructie AND (bitwise AND) Datatransfer COPY (Register  Register)

17 Datapad van een rekenkundige/logische instructie: bijv. ADD
Instruction Memory Registers rs Adres Data ALU PC rt Adres Data Instruction Address Adres rd Data rd 4 bits adres 16 bits data

18 Instructieformaat Voorbeeld: ADD rd, rs, rt Syntax: ADD $7, $5, $6
Instruction Memory Registers rs Adres Data ALU PC rt Adres Data Instruction Address Adres rd Data rd Voorbeeld: ADD rd, rs, rt Syntax: ADD $7, $5, $6 Betekenis: register 7 = register 5 + register 6

19 Instructieformaat Syntax: ADD rd, rs, rt Voorbeeld: ADD $7, $5, $6
Instruction Memory Registers rs Adres Data ALU PC rt Adres Data Instruction Address Adres rd Data rd Syntax: ADD rd, rs, rt Voorbeeld: ADD $7, $5, $6 Instructie ADD Adres rs Adres rt Adres rd 00 0101 0110 0111

20 Rekenmachine I

21 SIM-PL: Uit welke hardware-componenten bestaat de machine?
Welke instructies kan de machine uitvoeren? Practicum met de rekenmachinesimulator I Uitbreiding van de machine voor het verwerken van constante getallen Practicum met de rekenmachinesimulator II

22 Practicum met de Rekenmachine I
Voer opdrachten van paragraaf 3.4 uit

23 Vervolg hardware: Uit welke hardware-componenten bestaat de machine?
Welke instructies kan de machine uitvoeren? Practicum met de rekenmachinesimulator I Uitbreiding van de machine voor het verwerken van constante getallen Practicum met de rekenmachinesimulator II

24 Rekenen met constante getallen
Waarom zijn constante getallen zo belangrijk? Heel veel instructies bevatten een constant getal Waar worden constante getallen opgeslagen? In het instructiegeheugen Welke instructies werken met constante getallen? Immediate instructies

25 Welke immediate instructies zijn er:
LOADI ADDI SUBI ANDI

26 Alle instructies: Rekenkundige en logische instructies
ADD SUB AND Immediate instructies (Instructies met één constant getal) LOADI ADDI SUBI ANDI Datatransfer COPY

27 Datapad van een instructie met een constant getal
Instruction Memory Registers ALU rs Adres Data PC rt Adres Data Instruction Address Adres rd Data rd 4 bits address 16 bits data

28 Assembly Language: Syntax: ADDI rd, rs, getal
100Hex Instruction Memory Registers ALU rs Adres Data PC rt Adres Data Instruction Address Adres rd Data rd Syntax: ADDI rd, rs, getal Voorbeeld: ADDI $7, $5, 0x100 Betekenis: register 7 = register Hex

29 “Control” van de rekenmachine
Instruction Memory Registerfile (16) ALU operatie First Register rs Address Data Second Register rt Address Data Destination Reg. rd Address Data PC Instruction Address Multiplexer (Mux) 4 bits address 16 bits data 3 bits control ADDI $7, $5, 0x100 ADDI rs rt rd Constant getal 000 0101 x 0111 Instructieformaat

30 Rekenmachine II

31 SIM-PL: Uit welke hardware-componenten bestaat de machine?
Welke instructies kan de machine uitvoeren? Practicum met de rekenmachinesimulator I Uitbreiding van de machine voor het verwerken van constante getallen Opdrachten Practicum met de rekenmachinesimulator II

32 Voer opdrachten van paragraaf 3.6 en paragraaf 3.7 uit.


Download ppt "Hoe werkt een rekenmachine?"

Verwante presentaties


Ads door Google