De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SGDB Informatica Hardware (1). SGDB Informatica Opbouw van een computer Een computer bestaat uit veel verschillende componenten. Bijvoorbeeld: Processor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SGDB Informatica Hardware (1). SGDB Informatica Opbouw van een computer Een computer bestaat uit veel verschillende componenten. Bijvoorbeeld: Processor."— Transcript van de presentatie:

1 SGDB Informatica Hardware (1)

2 SGDB Informatica Opbouw van een computer Een computer bestaat uit veel verschillende componenten. Bijvoorbeeld: Processor Intern geheugen Harde schijf Netwerkkaart Toetsenbord Monitor Geluidskaart …

3 SGDB Informatica Samenwerking Componenten communiceren met elkaar via de Bus De Bus is een onderdeel van het moederbord Elk component is verbonden met moederbord (en dus met de Bus) –Vast gesoldeerd op moederbord –Verbonden via kabel –In moederbord “geprikt” via “slot”

4 SGDB Informatica Moederbord (oudere PC) ISA-slots PCI-slots AGP-slot Accelerated Graphics Port DIMM sockets Processor slot IDE ports Chipset

5 SGDB Informatica Moederbord (nieuwere PC) PCI-slots DIMM sockets Processor slot SATA ports Chipset PCI-e-slots

6 SGDB Informatica De bus (1) TOETSEN- BORD CPU WERK- GEHEUGEN HARDDISKPRINTER Zender zet informatie + bestemming op bus Ontvanger leest informatie van de bus Overige componenten negeren informatie Initiatief bij zender: schrijfactie Initiatief bij ontvanger: leesactie (vaak gevolgd door schrijfactie)

7 SGDB Informatica De bus (2) De bus bestaat eigenlijk uit 3 kanalen: Databus –Verstuurt gegevens –Bijvoorbeeld: de te printen letters Adresbus –Bevat adres ontvanger –Bijvoorbeeld: adres van de printer Controlbus –Verstuurt commando’s –Bijvoorbeeld: Print de tekens van de databus databus adresbus controlbus

8 SGDB Informatica Bus (3) Verkeer op de bus wordt geregeld door busarbiter Een transactie moet (via controlbus) worden aangevraagd Bus wordt gedreven door een klok Elke tik vindt één buscyclus plaats: –Zender zet data op bus –Ontvanger leest van bus –Bus wordt leeggemaakt

9 SGDB Informatica Bus (4) Capaciteit van de (data)bus wordt bepaald door: –Kloksnelheid (aantal transacties per seconde –Busbreedte (hoeveel data kan er tegelijk op de bus staan?)

10 SGDB Informatica Von Neumann architectuur Belangrijkste componenten –Processor –Geheugen

11 SGDB Informatica De processor Het “brein” van de computer Voert alle berekeningen uit Andere namen: – CPU (Central Processing Unit) – CVE (Centrale Verwerkings Eenheid)

12 SGDB Informatica Geheugen Het geheugen bestaat uit geheugenplaatsen van 1 byte met elk een eigen adres De memorycontroller is de “archivaris” en “kijkt” naar de bus 128110128111128112128113 128114 128118 128115 128119 128116128117 128120128121 memorycontroller

13 Instructies (machinetaal) Alleen hele eenvoudige operaties –Optellen –Vergelijken –Herhalen –… Miljoenen operaties per seconde, dus toch ingewikkelde dingen mogelijk Vergelijkbaar met alfabet: maar 26 letters, toch zeer veel woorden mogelijk

14 SGDB Informatica Processor onderdelen ALU –Voert de bewerkingen en berekeningen uit Registers –Tijdelijke opslag voor berekeningen (een soort kladblok) Control unit –Leest de stroom instructies van de controlbus –Zorgt dat de instructies worden uitgevoerd door de ALU ALU databus adresbus controlebus CONTROL UNIT REGISTERS

15 SGDB Informatica Instructiecyclus Ophalen instructie Uitvoeren instructie Analyseren instructie 1.De Control Unit haalt instructie op waar de programcounter naar verwijst en zet deze in het instructieregister. De programcounter wordt verhoogd 2.De Control Unit analyseert de instructie. De benodigde gegevens worden in de registers gezet 3.De ALU voert de bewerking uit Resultaten worden in het register opgeslagen

16 SGDB Informatica Machinetaal Iedere instructie bestaat uit een rij bits. 01101101000010010000001100000100 In een machinetaal zou de instructie voor het optellen van de inhoud van twee registers er als volgt kunnen uitzien: operandcode: 00000100 register 4 Deze opdracht kan betekenen: Tel de inhoud van de registers 3 en 4 bij elkaar op en zet het resultaat in register 9. operatiecode : 01101101 optellen van de inhoud van twee registers operandcode : 00001001 register 9 operandcode : 00000011 register 3

17 SGDB Informatica Assembleertaal Machinetaal is lastig voor mensen –Slecht leesbaar –Snel fouten Oplossing: assembleertaal 01101101 00001001 00000011 00000100 wordt ADD R9, R3, R4 Vertaling: assembler –Vertaalt assembly code naar machinetaal –Is het enige programma dat in machinetaal geschreven hoeft te worden –Processorafhankelijk

18 SGDB Informatica Assembleertaal (2) Voorbeeld: LOAD R0, 1234 LOOP: ADDR0, #1 CMPR0, #12 JNGLOOP LOAD1234, R0 1.Rekenkundige of logische instructies ADD, CMP 2.Spronginstructies JNG 3.Instructies voor datatransport LOAD


Download ppt "SGDB Informatica Hardware (1). SGDB Informatica Opbouw van een computer Een computer bestaat uit veel verschillende componenten. Bijvoorbeeld: Processor."

Verwante presentaties


Ads door Google