De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Rietakker basisschool Universiteit Utrecht Onderwijskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Rietakker basisschool Universiteit Utrecht Onderwijskunde."— Transcript van de presentatie:

1 1 Rietakker basisschool Universiteit Utrecht Onderwijskunde

2 2 Direct betrokken personen School: directeur dhr. M. van Veelen ICT-begeleider dhr. M. Masselink docenten KPN: Dhr. P. Wagenaar Dhr. A. de Waal Systeembeheerder Universiteit Utrecht Mevr. R. Britsemmer Dhr. G. Kanselaar Opzet presentatie: 1.Wat staat er ? 2. Wat gebeurt er ? 3. Toekomst ?

3 3 De Rietakker Een school van de VPCO De Bilt Een Daltonschool 140 leerlingen in zes groepen In veel opzichten: gemiddeld De Rietakker en KPN-telecom Een pilotproject van drie jaren

4 4 computerlokaal

5 5 Smartboard

6 6 mediatheek

7 7 10 Laptops, draadloos

8 8 Groep 6/7

9 9 kleuterlokaal

10 10 Driejarig project Start op de school 23 augustus 2000 School besliste over de inrichting Netwerk in school (draad en –loos) Server en breedband verbinding naar buiten Systeembeheerder van KPN ICT-begeleider / coördinator voor 4 dagen per week

11 11 Schoolleiding Directeur van meer scholen (2 dagen rietakker) Geen gedetailleerde planning (a-4tje) Ondersteuning Stimulering Plezier in werk Wel behoefte aan afstemming en planning ontstaan Vooral gezicht naar buiten en voldoende rust in de school. Geen drie vernieuwingen tegelijkertijd invoeren.

12 12 ICT-begeleider Michiel 1e jaar 4 dagen per week beschikbaar, 1 dag lesgeven Voor technische zaken (server en netwerk) ondersteund door KPN-systeembeheerder Taakopvatting: Zorg dat docenten zelfstandig worden: –ICT-coördinator per bouw –Systematiseer problemen; FAQ, documentatie

13 13 Scholing docenten Team 2 dagen externe cursus : MSoffice, Internet, e-mail Beheersing digitale apparatuur: smartboard, beamers (tv), scannen, foto, film Later ook Frontpage voor ontwerpen van groepspagina’s op Web Aanvankelijk op woensdagmiddag instructie In toenemende mate advies- en ondersteuningsrol Stimuleren met succes dat docenten elkaar onderling gaan helpen Oefening zoveel mogelijk met zinvolle taken, geïntegreerd Op dinsdag- en donderdagmiddag andere scholen in Computerlokaal

14 14 Leerkrachten Cursussen op maat Begeleiding Samenwerking Overleg Consultatie Plezier..........

15 15 Leerlingen In begin 2 uur per week instructie in PC-lokaal 1 e uur door ICT-coördinator 2 e uur door eigen groepsleerkracht: schoolkrant, taal, rekenen Toepassingen geïntegreerd leren: Word in taaloefeningen, tabellen maken etc. Leerlingen ook 1 middag per week in de mediatheek (bovenbouw) PowerPoint presentatie maken (1 tot 3 keer in jaar) In de groepen en andere ruimtes ook Laptops beschikbaar Ongeveer 1 PC op 2 leerlingen, maar PC-lokaal gedeeld

16 16 Gebruik PC en thuissituatie 94% van leerlingen Rietakker heeft thuis PC en Internet In studie van ICT-monitor 92% PC thuis In ICT-monitor leerling 0,5 uur per week PC op school Op Rietakker op school PC 1 uur per dag = thuisgebruik Volgens 84% van de ouders willen hun kinderen op school vaker de PC gebruiken

17 17 Software 1 In begin “vrije” aanschaf Docenten hadden moeilijkheden om kennis over gebruiksmogelijkheden te verwerven Leerlingen software laten bekijken en presentatie over houden Later beperking tot software die op Server in netwerk draait Teleurstelling over beschikbaarheid methodegebonden software Discussie over content versus didactisch concept

18 18 Software 3 Educatieve software / content: Oefenen Informatie zoeken Toetsing Planning Communicatie Integraal / elektronische leeromgeving (ELO) Doorbreking van lineaire opbouw van content ‘task based’ design (door docent?)

19 19 www.whizzer.nl elektronische leeromgevingwww.whizzer.nl

20 20 whizzer2

21 21 whizzer3

22 22 whizzer4

23 23 whizzer5

24 24 whizzer6

25 25 Het nieuwe leren Het gebruik van ICT is niet neutraal t.a.v. onderwijsvorm en leerdoelen: Programma's voor ‘drill and practice’ realiseren ander onderwijs dan software voor 'communities of learning' Klassikale onderwijsconcept staat verdere integratie van ICT in de weg (geldt sterker voor vo dan po) Leraren zijn dikwijls niet bekend met de onderwijskundige kenmerken van de beschikbare programmatuur

26 26 Wat is leren  kennis ? Het delen van door mensen gemaakte afspraken (taal, talstelsel) Het in korte tijd onder begeleiding heruitvinden van wat andere mensen eerder bedacht hebben (Gallileï) Het leren begrijpen, verklaren van de wereld om je heen door het leggen van relaties Dit doen we op een tijd, plaats en cultuur gebonden manier (E=mc 2 ) Leren is deelnemen aan communities: Community of practice Community of learners Leren is een sociaal proces Leeromgeving moet kennisdelen mogelijk maken, daarom verschil met traditionele courseware tegenover ELO

27 27 Verwachtingen over drie jaar 1e jaar: beheersing apparatuur, netwerk en standaard software 2e jaar: toename in gebruik algemene applicaties, Internet en losse ‘courseware’ (oefenprogramma’s) 3e jaar: verandering in didactisch concept: van denken in leerstof naar taakontwerp; van individueel naar samenwerkend leren; geïntegreerde leeromgeving; elo

28 28 Conclusies Ouders zeer positief: nieuwe leervormen, motivatie, plezier in leren Leerlingen vinden computergebruik nog te weinig Docenten ervaren door ICT-project niet meer werkdruk Veronderstelde ICT-expertise (ouders, docenten en leerlingen) Bij iedereen neemt het gebruik toe, maar ook de verschillen Te vroeg voor evt. verbetering van leerprestaties En WHIZZER ??!!!. Er is een geïntegreerde oplossing nodig voor onderwijsorganisatie, software aanbod en leeractiviteiten, maar wie zal dat betalen ?

29 29 Onderwijs 1600 Is er iets veranderd sinds 1600 ? Ja zeker wel !

30 30 Kijk ook op: www.rietakker.nl

31 31 Onderwijs 1500 Hoofdelijk onderwijs omstreeks 1500. Een kind van voorname ouders wordt met nog twee kinderen onderwezen. De boeken, een kostbaar bezit, moesten vooral gememoriseerd worden.

32 32 Schema OO KPN (14)


Download ppt "1 Rietakker basisschool Universiteit Utrecht Onderwijskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google