De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 RESPIRATOIR STELSEL Diagnoses: ICD-9 hfdst 8 codes 460-519 Procedures: ICD-9 hfdst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 RESPIRATOIR STELSEL Diagnoses: ICD-9 hfdst 8 codes 460-519 Procedures: ICD-9 hfdst."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 RESPIRATOIR STELSEL Diagnoses: ICD-9 hfdst 8 codes 460-519 Procedures: ICD-9 hfdst 6 & 16 codes 30-34 codes 87-99

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 2 Pneumonie met identificatie van de oorzakelijke kiem –Combinatiecode: pneumonie + kiem in 1 code Hfdst 8 : Vb 482.41 pneumonia due to Staphyloccoccus aureus Hfdst infectieziekten : Vb 112.4 candidiasis of lung –Gebruik van 2 aparte codes: infectieuze aandoening HD + overeenkomstige code pneumonie elders geklassificeerd in ND Vb 078.5 cytomegaloviral disease + 484.1 pneumonia in cytomegalic inclusion disease geen identificatie van oorzakelijk agens –486: pneumonia unspecified –485: bronchopneumonia, organism unspecified Gram-negatieve kiem niet gespecificeerd 482.83: pneumonia due to other Gram-negative bacteria Gram-positieve kiem niet gespecificeerd 482.9: bacterial pneumonia unspecified

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 3 Pneumonie en mucoviscidose Pneumonie in het kader van mucoviscidose: Code pneumonie + 277.2 cystic fibrosis with pulmonary manifestations

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 4 Pneumonie en legionella Specifieke pneumonie veroorzaakt door de Legionella-bacterie: 482.84 legionnaires’ disease

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 5 Aspergillose Invasieve pneumonie op basis van aspergillus: 117.3 aspergillosis + 484.6 pneumonia in aspergillosis (pneumonia in infectious diseases classified elsewhere) Pneumonie met eosinofiele infiltraten op basis van een allergische reactie op aspergillus 518.6 allergic bronchopulmonary aspergillosis

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 6 Aspiratiepneumonie pneumonie op basis van externe agentia Voedsel of braaksel: 507.0 Oliën of essences: 507.1 Andere vaste stoffen of vloeistoffen: 507.8 Pathogene kiemen: zie hfdst pneumonie Meconium: 770.1: meconium aspiration syndrome Combinaties mogelijk als gedocumenteerd !

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 7 Inhalatie van vreemde lichamen (zonder pneumonie) Procedure: fibroscopie Voedingsresten objectiveerbaar 934.x foreign body in trachea, bronchus and lung + E911 inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract or suffocation (zie hfdst: injury and poisoning) Voedingsresten zijn niet objectiveerbaar 786.08 wheezing + E911 inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract of suffocation (zie hfst: symptoms)

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 8 Interstitiële pneumopathieën Definitie Etiologie –Pneumopathie van auto-immune aard –Pneumopathie van immuno-allergische aard –Pneumopathie op basis van toxiciteit –Pneumopathie op medicamenteuze basis –Pneumopathie van infectieuze aard –Pneumopathie van beroepsgebonden oorsprong –Pneumopathie van onbekende etiologie

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 9 Pneumopathie: auto-immuun In een algemene context van een systeemaandoening –Combinatiecode: systeemaandoening met pneumopathie Vb 517.1 rheumatic pneumonia (lung involvement in conditions classified elsewhere) –2 aparte codes: systeemaandoening + 517.8 lung involvement in conditons classified elsewhere Vb 277.3 amyloidosis + 517.8 Geïsoleerd voorkomen –Chronisch: pulmonale fibrose 515 postinflammatory pulmonary fibrosis –Acute beginfaze: U.I.P., D.I.P., L.I.P., BOOP,.. 516.3: idiopathic fibrosing alveolitis 516.8: other specified alveolar and parietoalveolar pneumopathies –Niet-gespecificeerd 516.9: unspecified alveolar and parietoalveolar pneumopathy

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 10 Pneumopathie: immuno-allergisch extrensieke allergische alveolitis Verantwoordelijk allergeen: bv duiven,.. –495.1  495.8: extrinsic allergic alveolitis specified Geen verantwoordelijk allergeen –495.9 unspecified allergic alveolitis and pneumonitis Sterk verhoogde eosinofilie –518.3: Pulmonary eosionophilia

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 11 Pneumopathie: toxisch + E-code Inhalatie gasvormige toxische stoffen –506.3 other acute and subacute respiratory conditions due to fumes and vapors –506.4 chronic respiratory conditions due to fumes and vapors Inhalatie toxische stoffen in vaste of vloeibare vorm –507.1 pneumonitis due to inhalation of oils and essences –507.8 pneumonitis due to other solids and liquids Ioniserende stralingen –508.0 acute pulmonary manifestations due to radiation –508.1 chronic and other pulmonary manifestations due to radiation Andere specifieke externe oorzaak –508.8 respiratory conditions due to other specified external agents Andere niet-gespecificeerde externe oorzaak –508.9 respiratory conditions due to unspecified external agents

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 12 Pneumopathie: medicamenteus Kortdurig gebruik van medicatie: 516.8: other specified and parietoalveolar pneumpathy + code intoxicatie door medicatie: 960-979 als van toepassing in HD + code bijwerking van medicatie: E930-E949 In het stadium van fibrose door langdurig gebruik van medicatie (bv amiodarone) 515 postinflammatory pulmonary fibrosis + code bijwerking van medicatie: E930-E949

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 13 Pneumopathie: infectieus Geen identificatie van kiem –486 pneumonia, organism unspecified Met identificatie van kiem –zie regelgeving pneumonie Pneumopathie Pneumocystitis Carinii –136.3 pneumocystosis Pneumopathie Pneumocystitis Carinii in het kader van AIDS –042 human immunodeficiency virus disease + 136.3 pneumocystosis

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 14 Pneumopathie: beroepsgebonden Pneumoconiosis Anthraco-silicose bij mijnwerkers –500 coal workers’ pneumoconiosis Asbest, silicaten, anorganisch stof,… –501  504 Ongespecificeerd: –505: pneumoconiosis, unspecified

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 15 Pneumopathie: onbekende etiologie Bij een onbekende etiologie gebruikt men steeds –515: postinflammatory pulmonary fibrosis

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 16 COPD: chronisch obstructief bronchiaal lijden 491.2x obstructive chronic bronchitis –x-waarde 0: geen exacerbatie 1: met exacerbatie 2: obstructieve chronische bronchitis +/- exacerbatie met acute bronchitis –Klinisch beeld Chronisch obstructieve bronchitis (alle stadia: vervangt 491.0 en 491.1) Emfyseem (vervangt code 492.8) Chronisch obstructief astma (vervangt code 493.2) Chronische bronchitis met emfyseem 491.x: niet langer van toepassing, te vervangen door 491.2x –491.0 en 491.1 simple or mucopurulent chronic brochitis (smoker’s cough) = stadium 0 van COPD –491.8 en 491.9: niet-specifiek

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 17 COPD + aanverwante aandoeningen 492.0: code specifiek voor emphysemateuze bullae 492.8: code voor specifieke syndromen met emphysema 493.xx: asthma –5de digit: 0: niet-gespecificeerd 1: status asthmaticus 2: with (acute) exacerbation –4de digit 0: extrinsic asthma, childhood asthma, hooikoorts met asthma 1: intrinsic asthma, late-onset asthma (2: chronic obstructive astma: te vervangen door 491.2x) 8x: other forms of astma 9: asthma, unspecified 496 chronic airway obstruction: niet-specifiek

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 18 Bronchospasme Bronchospasme als deel van de pathologie niet te coderen (bv COPD, asthma) Bronchospasme als zuiver functionele en reversibele situatie van luchtwegvernauwing met wheezing als symptoom –786.07 wheezing Bronchospasme als gevolg van een anatomisch aanwijsbaar letsel (calcificatie, stenosis, ulcus van bronchus of trachea) –519.1 other disease of trachea and bronchus, not elsewhere classified

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 19 Atelectase Enkel te coderen als de arts het klinisch belang ervan vermeldt in zijn verslag –518.0 pulmonary collapse

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 20 Pleuravochtuitstorting code enkel te gebruiken als pleuravocht specifiek onderzocht wordt of als er een specifieke behandeling word ingesteld Als hoofddiagnose of nevendiagnose Infectieuze pleuravochtuitstorting –Bij TBC primo-infectie: 010.0 –Bij TBC in alle andere gevallen: 012.0 –Bij andere bacteriële infecties: 511.1 + kiem

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 21 Niet-infectieuze pleuravochtuitstorting –Hemothorax, hydrothorax, hydropneumothorax, hemopneumothorax 511.8 pleurisy - other specified forms of effusion, except TB –Onbepaalde etiologie 511.9 unspecified pleural effusion –Neoplasie (niet conform ICD-9) 197.2 secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive system – pleura + 511.8 pleurisy - other specified forms of effusion, except TB –Trauma Open wonde: 862.39 injury to other specified intrathoracic organs, with open wound into cavity Zonder open wonde: 862.29 injury to other specified intrathoracic organs without mention of open wound into cavity - other

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 22 Respiratoir falen/insufficiëntie enkel te coderen bij vermelding in dossier!!! Diagnose: arteriële bloedgaswaarden –Daling pa O 2 (hypoxie) –Stijging pa CO 2 (hypercapnie) –Daling van PH (acidose) –Daling van Sa O 2 (zuurstofsaturatie) Klinische vormen –Acuut: 518.81 –Chronisch: 518.83 –Acuut op chronisch: 518.84

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 23 Respiratoir falen/insufficiëntie 2 specifieke situaties 1.Nachtelijke of inspanningshypoxie met zuurstoftherapie thuis (terugbetaling RIZIV zuurstofconcentrator): –518.83 chronic respiratory failure 2.ARDS (acute respiratory distress syndrome) –518.5 pulmonary insufficiency following trauma and surgery –Deze code mag echter ook gebruikt worden voor ARDS onafhankelijk van de etiologie (niet conform ICD-9) (518.82 wordt vervangen door 518.5)

24 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 24 Respiratoir falen/insufficiëntie 3 3.Anomalie van de bloedgassen zonder te voldoen aan de criteria voor respiratoir falen: –518.82 other pulmonary insufficiency, not elsewhere classified 4.Asphyxie: -als onderdeel van een aandoening (bv acute of chronische respiratoire insufficiëntie): niet coderen! -bij hypoxie met onbepaalde etiologie 799.0 asphyxia 5.Symptoomcodes: orthopnoe, apnoe, tachypnoe, dyspnoe: enkel te coderen als etiologie onbekend: 786.0x: dyspnea and respiratory abnormalities

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 25 Respiratoir falen/insufficiëntie 4 6.Respiratoire insufficiëntie bij de pasgeborene Respiratoire insufficiëntie door aandoening specifiek perinatale periode 769 respiratory distress syndrome of 770.x other respiratory conditions of fetus and newborn Respiratoire insufficiëntie door aandoening niet specifiek perinatale periode 518.81 acute respiratory failure Onderliggende aandoening in hoofddiagnose!!

26 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 26 Respiratoir falen/insufficiëntie 5 keuze van de hoofddiagnose Wat de oorzaak van de respiratoire insufficiëntie ook mag zijn, de respiratoire insufficiëntie wordt nevendiagnose, de onderliggende aandoening hoofddiagnose. Uitzondering op de regel!!!! opname voor een respiratoire insufficiëntie als acute complicatie van een bekende chronische neurologische aandoening (myasthenia gravis, ALS,.): de acute respiratoire insufficiëntie wordt hoofddiagnose, de onderliggende neurologische aandoening nevendiagnose.

27 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 27 Acuut longoedeem De oorzakelijke aandoeningen steeds in hoofddiagnose! Cardiale etiologie + AL: AL manifestatie van hartfalen –Hartinsufficiëntie/falen: AL niet te coderen! –Infarct (410.xx), ischemische cardiopathie (411.xx) of coronaire atherosclerosis: toevoegen van code hartfalen 428.1 (standaard) of 428.0 (indien gespecificeerd) Vb hartinfarct + AL: 410.x + 428.1 Niet-cardiale etiologie + AL: –Acute pathologie + E-code 508.0 acute pulmonary manifestations due to radiation 506.1 acute pulmonary edema due to fumes and vapors 994.1 drowning and nonfatal submersion 993.2 other and unspecified effects of high altitude 518.4 acute edema of lung unspecified : in alle andere gevallen (ook postoperatief pulmonair oedeem) –Chronische pathologie 514 pulmonary congestion and hypostasis

28 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 28 Biopsie bronchiën - longen Endoscopie (soepele fibroscopie – rigide bronchoscopie) Thoracoscopie Thoracotomie Transthoracaal

29 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 29 Endoscopie –33.24: closed (endoscopic) biopsy of bronchus Prelevement met biopsietang Celuitstrijkje met metalen borsteltje (brush) BAL: broncho-alveolaire lavage: diagnostisch –33:27: closed (endoscopic) biopsy of lung –33.99: other operations on lung (whole lung lavage) therapeutische broncho-alveolaire lavage: pulmonaire alveolaire proteinosis –96.56: other lavage of bronchus and trachea therapeutische mucusverwijdering Opm: 33.24 + 33.27 kunnen samen voorkomen

30 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 30 Thoracoscopie –33.25: open biopsy of bronchus –33.28: open biopsy of lung thoracoscopie wordt niet gecodeerd tenzij exploratieve thoracoscopie! Thoracotomie –33.28: open biopsy of lung Transthoracale naaldbiopsie/aspiratie –33.26: closed (percutaneous) (needle) biopsy of lung

31 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 31 Mechanische ventilatie Invasieve mechanische ventilatie CODES 96.71: continuous mechanical ventilation for 96 consecutive hours 96.72: continuous mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more + indien van toepassing: –96.04: insertion of endotracheal tube –96.05: other intubation of respiratory tract –31.1: temporary tracheostomy –31.29: other permanent tracheostomy CONDITIES –Van intubatie of opstarten van ventilatie tot extubatie inclusief weaning –Niet te coderen als mechanische ventilatie als onderdeel van anesthesie Uitz: meer dan 2 dagen post-op ventilatie Uitz: onverwacht verlengde periode van mechanische ventilatie door arts gestipuleerd in medisch dossier

32 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 32 Mechanische ventilatie niet-invasieve mechanische ventilatie 93.90: continuous positive airway pressure (cPAP, BiPAP) 93.91: intermittent positive pressure breathing (IPPB) 93.99: other respiratory procedures (CNP, …) 93.93: nonmechanical methods of resuscitation (airbag)

33 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 33 Afhankelijkheid aan een beademingstoestel V46.11: dependence of respirator, status Patiënt reeds mechanisch geventileerd vóór opname Nevendiagnose V46.12: encounter for respirator dependence during power failure Hoofddiagnose V46.8: dependence of other enabling machines: o.a. –cPAP, BiPAP –Hyperbare kamer –toestellen voor slaapapnoe niet coderen (geen permanent karakter)

34 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU maart 2008 34 Complicaties van tracheostomie 519.0x: tracheostomy complications Infectieus: –519.01: infection of tracheostomy + specifieke klinische manifestatie +/- kiem Mechanisch: –519.02: mechanical complication of tracheostomy Andere: tracheo-esophageale fistel, hemorrhagie,.. –519.09: other tracheostomy complications Ongespecificeerd: –519.00: tracheostomy complication, unspecified


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 RESPIRATOIR STELSEL Diagnoses: ICD-9 hfdst 8 codes 460-519 Procedures: ICD-9 hfdst."

Verwante presentaties


Ads door Google