De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RESPIRATOIR STELSEL Diagnoses: ICD-9 hfdst 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "RESPIRATOIR STELSEL Diagnoses: ICD-9 hfdst 8"— Transcript van de presentatie:

1 RESPIRATOIR STELSEL Diagnoses: ICD-9 hfdst 8
codes Procedures: ICD-9 hfdst 6 & 16 codes 30-34 codes 87-99

2 Pneumonie met identificatie van de oorzakelijke kiem
Combinatiecode: pneumonie + kiem in 1 code Hfdst 8 : Vb pneumonia due to Staphyloccoccus aureus Hfdst infectieziekten : Vb candidiasis of lung Gebruik van 2 aparte codes: infectieuze aandoening HD + overeenkomstige code pneumonie elders geklassificeerd in ND Vb cytomegaloviral disease pneumonia in cytomegalic inclusion disease geen identificatie van oorzakelijk agens 486: pneumonia unspecified 485: bronchopneumonia, organism unspecified Gram-negatieve kiem niet gespecificeerd 482.83: pneumonia due to other Gram-negative bacteria Gram-positieve kiem niet gespecificeerd 482.9: bacterial pneumonia unspecified Pneumonie en hypoxemie Code hypoxemia mag als nevendiagnose gebruikt worden bij een pneumonie. Hypoxemie is niet inherent aan pneumonie. Hypoxemie duidt op een tekort aan oxygenatie in het bloed. Baby (2dagen oud) + pneumonie Codeer congenital pneumonia voor een kind van 2 jaar met pneumonie. De regel luidt dat als men niet weet of een aandoening bij een pasgeborene te wijten is aan het geboorteproces of verworven is men standaard de aandoening correleert met het geboorteproces. (hfdst 15) Ventilator-associated pneumonie ≠ pneumonie tijdens ventilatie 1. complicatiecode: 999.9: complications, ventilation therapy 2. Pneumonie: zie hoofdstuk pneumonie maart 2008

3 Pneumonie en mucoviscidose
Pneumonie in het kader van mucoviscidose: Code pneumonie cystic fibrosis with pulmonary manifestations Kind (3 jaar) bekend met mucoviscisosis: opname voor de behandeling van een acute bronchitis Code acute bronchitis in hoofddiagnose; code : cystic fibrosis with pulmonary manifestations in nevendiagnose maart 2008

4 Pneumonie en legionella
Specifieke pneumonie veroorzaakt door de Legionella-bacterie: legionnaires’ disease maart 2008

5 Aspergillose Invasieve pneumonie op basis van aspergillus:
117.3 aspergillosis pneumonia in aspergillosis (pneumonia in infectious diseases classified elsewhere) Pneumonie met eosinofiele infiltraten op basis van een allergische reactie op aspergillus 518.6 allergic bronchopulmonary aspergillosis maart 2008

6 Aspiratiepneumonie pneumonie op basis van externe agentia
Voedsel of braaksel: 507.0 Oliën of essences: 507.1 Andere vaste stoffen of vloeistoffen: 507.8 Pathogene kiemen: zie hfdst pneumonie Meconium: 770.1: meconium aspiration syndrome Combinaties mogelijk als gedocumenteerd ! maart 2008

7 Inhalatie van vreemde lichamen (zonder pneumonie)
Procedure: fibroscopie Voedingsresten objectiveerbaar 934.x foreign body in trachea, bronchus and lung + E911 inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract or suffocation (zie hfdst: injury and poisoning) Voedingsresten zijn niet objectiveerbaar wheezing + E911 inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract of suffocation (zie hfst: symptoms) maart 2008

8 Interstitiële pneumopathieën
Definitie Etiologie Pneumopathie van auto-immune aard Pneumopathie van immuno-allergische aard Pneumopathie op basis van toxiciteit Pneumopathie op medicamenteuze basis Pneumopathie van infectieuze aard Pneumopathie van beroepsgebonden oorsprong Pneumopathie van onbekende etiologie maart 2008

9 Pneumopathie: auto-immuun
In een algemene context van een systeemaandoening Combinatiecode: systeemaandoening met pneumopathie Vb rheumatic pneumonia (lung involvement in conditions classified elsewhere) 2 aparte codes: systeemaandoening lung involvement in conditons classified elsewhere Vb amyloidosis Geïsoleerd voorkomen Chronisch: pulmonale fibrose 515 postinflammatory pulmonary fibrosis Acute beginfaze: U.I.P., D.I.P., L.I.P., BOOP,.. 516.3: idiopathic fibrosing alveolitis 516.8: other specified alveolar and parietoalveolar pneumopathies Niet-gespecificeerd 516.9: unspecified alveolar and parietoalveolar pneumopathy maart 2008

10 Pneumopathie: immuno-allergisch extrensieke allergische alveolitis
Verantwoordelijk allergeen: bv duiven,.. 495.1 495.8: extrinsic allergic alveolitis specified Geen verantwoordelijk allergeen 495.9 unspecified allergic alveolitis and pneumonitis Sterk verhoogde eosinofilie 518.3: Pulmonary eosionophilia 495.x: Inhalatie van organische stofpartikels van fungale, theromphilic actinomycete of andere oorsprong maart 2008

11 Pneumopathie: toxisch + E-code
Inhalatie gasvormige toxische stoffen 506.3 other acute and subacute respiratory conditions due to fumes and vapors 506.4 chronic respiratory conditions due to fumes and vapors Inhalatie toxische stoffen in vaste of vloeibare vorm 507.1 pneumonitis due to inhalation of oils and essences 507.8 pneumonitis due to other solids and liquids Ioniserende stralingen 508.0 acute pulmonary manifestations due to radiation 508.1 chronic and other pulmonary manifestations due to radiation Andere specifieke externe oorzaak 508.8 respiratory conditions due to other specified external agents Andere niet-gespecificeerde externe oorzaak respiratory conditions due to unspecified external agents maart 2008

12 Pneumopathie: medicamenteus
Kortdurig gebruik van medicatie: 516.8: other specified and parietoalveolar pneumpathy + code intoxicatie door medicatie: als van toepassing in HD + code bijwerking van medicatie: E930-E949 In het stadium van fibrose door langdurig gebruik van medicatie (bv amiodarone) 515 postinflammatory pulmonary fibrosis CC 2006/II p 20: methotrexaat induced pneumonitis: 516.8: other specified alveolar en parietoalveolar pneumopathie. Contradictie? maart 2008

13 Pneumopathie: infectieus
Geen identificatie van kiem 486 pneumonia, organism unspecified Met identificatie van kiem zie regelgeving pneumonie Pneumopathie Pneumocystitis Carinii 136.3 pneumocystosis Pneumopathie Pneumocystitis Carinii in het kader van AIDS 042 human immunodeficiency virus disease pneumocystosis maart 2008

14 Pneumopathie: beroepsgebonden Pneumoconiosis
Anthraco-silicose bij mijnwerkers 500 coal workers’ pneumoconiosis Asbest, silicaten, anorganisch stof,… 501 504 Ongespecificeerd: 505: pneumoconiosis, unspecified 500505: anorganische stoffen maart 2008

15 Pneumopathie: onbekende etiologie
Bij een onbekende etiologie gebruikt men steeds 515: postinflammatory pulmonary fibrosis maart 2008

16 COPD: chronisch obstructief bronchiaal lijden
491.2x obstructive chronic bronchitis x-waarde 0: geen exacerbatie 1: met exacerbatie 2: obstructieve chronische bronchitis +/- exacerbatie met acute bronchitis Klinisch beeld Chronisch obstructieve bronchitis (alle stadia: vervangt en 491.1) Emfyseem (vervangt code 492.8) Chronisch obstructief astma (vervangt code 493.2) Chronische bronchitis met emfyseem 491.x: niet langer van toepassing, te vervangen door 491.2x 491.0 en simple or mucopurulent chronic brochitis (smoker’s cough) = stadium 0 van COPD 491.8 en 491.9: niet-specifiek COPD: 4 stadia gebaseerd op de afwijkingen van de longfunctie 0: at risk: normale spirometrie, chronische symptomen (hoest, sputum) 1: mild COPD 2A: moderate COPD 2B: moderate COPD with the potential for severe exacerbations 3: severe COPD Acute exacerbatie: Een acute exacerbatie is een verslechtering of een decompensatie van een chronische aandoening. Een acute exacerbatie is niet het equivalent van een infectie gesuperponeerd op een chronische aandoening alhoewel de exacerbatie kan getriggerd zijn door een infectie. Emphysema MacLeod’s syndrome Swyer-James syndrome Excludes: emphysema with chronic bronchitis : maart 2008

17 COPD + aanverwante aandoeningen
492.0: code specifiek voor emphysemateuze bullae 492.8: code voor specifieke syndromen met emphysema 493.xx: asthma 5de digit: 0: niet-gespecificeerd 1: status asthmaticus 2: with (acute) exacerbation 4de digit 0: extrinsic asthma, childhood asthma, hooikoorts met asthma 1: intrinsic asthma, late-onset asthma (2: chronic obstructive astma: te vervangen door 491.2x) 8x: other forms of astma 9: asthma, unspecified 496 chronic airway obstruction: niet-specifiek Status asthmaticus: Ernstige astma-aanval die niet meer reageert op de gebruikelijke therapie en die een respiratoire insufficiëntie veroorzaakt of dreigt te veroorzaken. maart 2008

18 Bronchospasme Bronchospasme als deel van de pathologie niet te coderen (bv COPD, asthma) Bronchospasme als zuiver functionele en reversibele situatie van luchtwegvernauwing met wheezing als symptoom wheezing Bronchospasme als gevolg van een anatomisch aanwijsbaar letsel (calcificatie, stenosis, ulcus van bronchus of trachea) 519.1 other disease of trachea and bronchus, not elsewhere classified 1/10/2006: nieuwe codes 519.11: acute bronchospasme 519.19: other diseases of trachea and bronchus Bronchospasme in combinatie met andere aandoeningen : bronchospasme + astma 493.81: exercise induced bronchospasm 466.0: bronchospasme + bronchitis maart 2008

19 Atelectase Enkel te coderen als de arts het klinisch belang ervan vermeldt in zijn verslag 518.0 pulmonary collapse maart 2008

20 Pleuravochtuitstorting code enkel te gebruiken als pleuravocht specifiek onderzocht wordt of als er een specifieke behandeling word ingesteld Als hoofddiagnose of nevendiagnose Infectieuze pleuravochtuitstorting Bij TBC primo-infectie: 010.0 Bij TBC in alle andere gevallen: 012.0 Bij andere bacteriële infecties: kiem Pleurisy al of niet met pleuravochtuitstorting zonder vochtuitstorting: 511.0 Met vochtuitstorting: 511.x maart 2008

21 Niet-infectieuze pleuravochtuitstorting
Hemothorax, hydrothorax, hydropneumothorax, hemopneumothorax 511.8 pleurisy - other specified forms of effusion, except TB Onbepaalde etiologie 511.9 unspecified pleural effusion Neoplasie (niet conform ICD-9) 197.2 secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive system – pleura pleurisy - other specified forms of effusion, except TB Trauma Open wonde: injury to other specified intrathoracic organs, with open wound into cavity Zonder open wonde: injury to other specified intrathoracic organs without mention of open wound into cavity - other Behandeling van pleuravocht: code 34.92, Injection into thoracic cavity, for the insufflation of talc and application of the biological glue. + code 34.04, Insertion of intercostal catheter for drainage, for the insertion of chest tubes. De thoracoscopie wordt niet gecodeerd. maart 2008

22 Respiratoir falen/insufficiëntie enkel te coderen bij vermelding in dossier!!!
Diagnose: arteriële bloedgaswaarden Daling pa O2 (hypoxie) Stijging pa CO2 (hypercapnie) Daling van PH (acidose) Daling van Sa O2 (zuurstofsaturatie) Klinische vormen Acuut: Chronisch: Acuut op chronisch: Acuut respiratoir falen (inclusief COPD) acute daling Pa O2 van 10-15mm EN PaO2< 60mm Hg en /of Pa CO2 > 50 mm Hg en/of PH< 7.31 Vb: PaO2: 55 mm Hg maar normaal altijd 63 mmHg: geen acuut respiratoir falen Chronisch respiratoir falen PaO2< 60mm Hg en /of Arteriële PH kan normaal zijn Acuut en chronisch respiratoir falen Acute daling van PaO2 van 10-15mm Hg bij een chronisch respiratoire insufficiëntie en/of Vb PaO2: 51mm Hg normaal 59 mm Hg: geen acuut respiratoir falen wel chronisch respiratoir falen. Acute stijging van PaCO2 van 10 mm Hg en/of Acute daling van PH van 0.05 maart 2008

23 Respiratoir falen/insufficiëntie 2 specifieke situaties
Nachtelijke of inspanningshypoxie met zuurstoftherapie thuis (terugbetaling RIZIV zuurstofconcentrator): chronic respiratory failure ARDS (acute respiratory distress syndrome) 518.5 pulmonary insufficiency following trauma and surgery Deze code mag echter ook gebruikt worden voor ARDS onafhankelijk van de etiologie (niet conform ICD-9) ( wordt vervangen door 518.5) ARDS: acute respiratory distress syndrome: 518.5 Diagnose: PaO2/ Fi O2 < 200 (fraction of inspired oxigen in gas: uitgedrukt van 0(0%) tot 1 (100%)). De FiO2 van normale kamerlucht is 21% (0.21). PaO2/FiO2 = oxygenatie index grenswaarde 42 mmHg PaO2 - Bilaterale longinfiltraten op RX - Pulmonary arterial wedge pressure (PAWP) < 18 mm Hg (via Swan Ganz) 10% van alle intensive care patiënten ARF waarvan 20% criteria voor ARDS Oorzaken: Shock, trauma including injury and poisoning, surgical procedures, fat embolism, Postoperative pneumonia, Postoperative pancreatitis, Post-traumatic pancreatitis, Traumatic pancreatitis, Septicemia, sepsis, or other severe infection associated with trauma or surgery maart 2008

24 Respiratoir falen/insufficiëntie 3
Anomalie van de bloedgassen zonder te voldoen aan de criteria voor respiratoir falen: other pulmonary insufficiency, not elsewhere classified Asphyxie: als onderdeel van een aandoening (bv acute of chronische respiratoire insufficiëntie): niet coderen! bij hypoxie met onbepaalde etiologie 799.0 asphyxia Symptoomcodes: orthopnoe, apnoe, tachypnoe, dyspnoe: enkel te coderen als etiologie onbekend: 786.0x: dyspnea and respiratory abnormalities Asphyxie Asphyxie: verstikkingsgevaar door het ophouden van de ademhalingsfunctie met als gevolg een tekort aan O2 voor het lichaam. Vb: tengevolge van passagebelemmering in keel of luchtwegen (ingeslikte voorwerpen, membranen bij difterie, stembandverlamming, verdrinking) maar ook van beschadiging van longweefsel of stoornissn in hersenen of ruggemerg. Vanaf 1/10/2005: asphyxia: 799.0: 2 codes om asphyxie te onderscheiden van hypoxemie Hypoxemie Hypoxemie: deficiënte oxygenatie van het bloed maart 2008

25 Respiratoir falen/insufficiëntie 4
Respiratoire insufficiëntie bij de pasgeborene Respiratoire insufficiëntie door aandoening specifiek perinatale periode 769 respiratory distress syndrome of 770.x other respiratory conditions of fetus and newborn Respiratoire insufficiëntie door aandoening niet specifiek perinatale periode acute respiratory failure Onderliggende aandoening in hoofddiagnose!! maart 2008

26 Respiratoir falen/insufficiëntie 5 keuze van de hoofddiagnose
Wat de oorzaak van de respiratoire insufficiëntie ook mag zijn, de respiratoire insufficiëntie wordt nevendiagnose, de onderliggende aandoening hoofddiagnose. Uitzondering op de regel!!!! opname voor een respiratoire insufficiëntie als acute complicatie van een bekende chronische neurologische aandoening (myasthenia gravis, ALS,.): de acute respiratoire insufficiëntie wordt hoofddiagnose, de onderliggende neurologische aandoening nevendiagnose. maart 2008

27 Acuut longoedeem De oorzakelijke aandoeningen steeds in hoofddiagnose! Cardiale etiologie + AL: AL manifestatie van hartfalen Hartinsufficiëntie/falen: AL niet te coderen! Infarct (410.xx), ischemische cardiopathie (411.xx) of coronaire atherosclerosis: toevoegen van code hartfalen (standaard) of (indien gespecificeerd) Vb hartinfarct + AL: 410.x Niet-cardiale etiologie + AL: Acute pathologie + E-code 508.0 acute pulmonary manifestations due to radiation 506.1 acute pulmonary edema due to fumes and vapors 994.1 drowning and nonfatal submersion 993.2 other and unspecified effects of high altitude 518.4 acute edema of lung unspecified : in alle andere gevallen (ook postoperatief pulmonair oedeem) Chronische pathologie 514 pulmonary congestion and hypostasis maart 2008

28 Biopsie bronchiën - longen
Endoscopie (soepele fibroscopie – rigide bronchoscopie) Thoracoscopie Thoracotomie Transthoracaal maart 2008

29 Endoscopie Opm: 33.24 + 33.27 kunnen samen voorkomen
33.24: closed (endoscopic) biopsy of bronchus Prelevement met biopsietang Celuitstrijkje met metalen borsteltje (brush) BAL: broncho-alveolaire lavage: diagnostisch 33:27: closed (endoscopic) biopsy of lung 33.99: other operations on lung (whole lung lavage) therapeutische broncho-alveolaire lavage: pulmonaire alveolaire proteinosis 96.56: other lavage of bronchus and trachea therapeutische mucusverwijdering Opm: kunnen samen voorkomen Therapeutische broncho-alveolaire lavage Vb other continuous mechanical ventilatie ( ) + respiratory therapy ( ) maart 2008

30 Transthoracale naaldbiopsie/aspiratie
Thoracoscopie 33.25: open biopsy of bronchus 33.28: open biopsy of lung thoracoscopie wordt niet gecodeerd tenzij exploratieve thoracoscopie! Thoracotomie Transthoracale naaldbiopsie/aspiratie 33.26: closed (percutaneous) (needle) biopsy of lung Het coderen van de thoracoscopie indien exploratorische redenen: The patient underwent exploratory thoracoscopy and pleural biopsy. In the operative note the surgeon stated that a thorough examination of the pleural cavity was carried out and pleural biopsies were taken from abnormal sites of both the parietal and visceral pleura. When queried about the procedure performed, the surgeon stated that the thoracoscopy involved more than just the operative approach. It included visual inspection of the pleura, which was required from a clinical perspective. Since the thoracoscopy was done for exploratory purposes (diagnostic), should it be coded as well as the pleural biopsy? Answer: Assign code 34.24, Pleural biopsy, and code 34.21, Transpleural thoracoscopy, for the procedures performed. In this case, the surgeon performed an exploratory thoracoscopy. The thoracoscopy involved more than just the surgical approach. Therefore, it is correct to assign both code and maart 2008

31 Mechanische ventilatie Invasieve mechanische ventilatie
CODES 96.71: continuous mechanical ventilation for 96 consecutive hours 96.72: continuous mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more + indien van toepassing: 96.04: insertion of endotracheal tube 96.05: other intubation of respiratory tract 31.1: temporary tracheostomy 31.29: other permanent tracheostomy CONDITIES Van intubatie of opstarten van ventilatie tot extubatie inclusief weaning Niet te coderen als mechanische ventilatie als onderdeel van anesthesie Uitz: meer dan 2 dagen post-op ventilatie Uitz: onverwacht verlengde periode van mechanische ventilatie door arts gestipuleerd in medisch dossier Endoprosthesis tracheobronchiaal: insertion of tracheobronchial stent (96.05) What is the correct code for insertion of tracheobronchial endoprosthesis performed for treatment of benign tracheobronchial strictures or strictures produced by malignant neoplasms? Answer: Assign code 33.91, Bronchial dilation, and code 31.99, Other operations on trachea, if dilating both the bronchus and trachea. Assign code 96.05, Other intubation of respiratory tract, if desired, to identify the use of the stent being left behind. If this procedure is performed without dilation, assign the appropriate code for the bronchoscopy if done, and code Temporary tracheostomy A patient with severe COPD was admitted with acute respiratory failure. He was intubated and placed on a ventilator. Attempts at weaning were unsuccessful during the first week, so a temporary tracheostomy was performed. Procedures: 96.7x: other continuous mechanical ventilation Other intubation of respiratory tract 31.1 Temporary tracheostomy maart 2008

32 Mechanische ventilatie niet-invasieve mechanische ventilatie
93.90: continuous positive airway pressure (cPAP, BiPAP) 93.91: intermittent positive pressure breathing (IPPB) 93.99: other respiratory procedures (CNP, …) 93.93: nonmechanical methods of resuscitation (airbag) Endotracheale tube met beademing door airbag Assign code 93.93, Nonmechanical methods of resuscitation. An ambu bag is a self-reinflating bag that produces positive-pressure respiration during resuscitation, manually supporting the patient's breathing. maart 2008

33 Afhankelijkheid aan een beademingstoestel
V46.11: dependence of respirator, status Patiënt reeds mechanisch geventileerd vóór opname Nevendiagnose V46.12: encounter for respirator dependence during power failure Hoofddiagnose V46.8: dependence of other enabling machines: o.a. cPAP, BiPAP Hyperbare kamer toestellen voor slaapapnoe niet coderen (geen permanent karakter) Respirator = ventilator maart 2008

34 Complicaties van tracheostomie 519.0x: tracheostomy complications
Infectieus: 519.01: infection of tracheostomy + specifieke klinische manifestatie +/- kiem Mechanisch: 519.02: mechanical complication of tracheostomy Andere: tracheo-esophageale fistel, hemorrhagie, .. 519.09: other tracheostomy complications Ongespecificeerd: 519.00: tracheostomy complication, unspecified Pneumothorax Since pneumothorax is a known risk associated with most thoracic surgeries, it would be inappropriate to assign an additional code for the iatrogenic pneumothorax, based on an x-ray finding alone, without physician concurrence. maart 2008


Download ppt "RESPIRATOIR STELSEL Diagnoses: ICD-9 hfdst 8"

Verwante presentaties


Ads door Google