De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw concertation platform of associations of elderly with the role of Flemish elderly Council.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw concertation platform of associations of elderly with the role of Flemish elderly Council."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw concertation platform of associations of elderly with the role of Flemish elderly Council

2 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Before 1993 High council of third age Only the traditional associations of retreated people Care - Income – Defence of interests Week of third age New movements support

3 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD 1993: Europees jaar van de ouderen Great congres in Wachtebeke Encounter and reflection were the motto’s

4 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD December 1993: OOK is born A partner for the authority (stimulans minister Wivina De Meester) Various reflection meetings Definition of statutes and implementation of a structure After two years the presidence and the secretary are changed Terminology: “ouderen”

5 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Objectives OOK Stimulate reflection and collaboration between the various organisations aiming at a greater well-being for old people Community opinion building Formulaton of leading advices about dwelling and care reglementations, 21 items programma Information exchange towards the authority and the organisations

6 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Objectives OOK OOK as representative speaker for the elderly Emphasizer, flag function Sensibilisation of the public opinion, namely the spreading of a het uitdragen of a realistic image Advocacy for all Dutch-speaking aged people

7 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Ouderenorganisaties: wat? Klassieke verenigingen Nieuwe bewegingen Politieke senioren Vakbondssenioren Ouderenadviesraden Vormingsinstellingen voor en met ouderen Dienstencentra Themagroepen Belangengroepen Dienstverlenenende groepen ouderen Professionele organisaties voor ouderen +/- 850 000 ouderen

8 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Structurele werking Het OOK = de ouderen (of hun afgevaardigden), allen vrijwilligers (of werkzaam in een ouderenorganisatie) Democratisch Gestuurd vanuit een algemene vergadering en een raad van bestuur (besluitvormingsorganen) Dagelijks bestuur (= woordvoerders) Zoeken naar consensus Onafhankelijk secretariaat sinds december 2001

9 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Afvaardiging naar Raadgevend Comité voor de pensioensector (federaal adviesorgaan) Commisies en werkgroepen: Structurele werking

10 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Werkgroepen en commissies Samenstelling werkgroepen/commissies: afgevaardigden van de lidorganisaties, individuelen, deskundigen, professionele Een lidorganisatie heeft de trekkersrol Actuele en noodzakelijke thema’s: onderhoudsplicht, federale ouderenadviesraad, toegelaten arbeid, leeftijdsdiscriminatie, …

11 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Werkingsmiddelen Via jaarlijkse convenant, via beheersovereenkomst Sporadisch projectsubsidie

12 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Commisies en werkgroepen –Inkomen: welvaartsvast pensioen –Europa: Bolkenstein - leeftijdsdiscriminatie –Beleidsparticipatie: inspraak op elk niveau –Ouderenweek en ouderenparlement –Zorg & wonen: zorgverzekering – woon- en zorgdecreet –Mobiliteit: memorandum - seniorenbiljetten –Sport & bewegen: actieplan - sensibilisering –Media: vat krijgen op - beeldvorming –Multicultureel samenleven: sensibilisering

13 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Inhoudelijke werking steunt op de inbreng van de lidorganisaties werkgroepen/commissies doen het inhoudelijke werk, voorbereiding van adviezen

14 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Inhoudelijke werking Jaarlijks: ouderenweek (wonen, cultuur, veiligheid, armoede, participatie, ouderenbeleidsplan…) Tweejaarlijks: ouderenparlement met beslissingen voor de verdere werking, met dialoog met beleidsverantwoordelijken (Ouderen maken toekomst, voorbereiding verkiezingen) Werken aan (beleids)participatie

15 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Verwezenlijkingen OOK als uniek overlegplatform Memoranda Decreet beleidsparticipatie van ouderen (Belgisch Staatsblad 16/7/2004) Van OOK als woordvoerder naar het OOK als OUDERENRAAD Meer aandacht vanuit het beleid Raadgevend comité voor de pensioensector

16 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Beleidsparticipatie = het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van alle ouderen Directe politieke participatie Indirecte participatie = inspraak Alle beleidsdomeinen hebben hun belang voor, hun weerslag op ouderen Er is permanente aandacht nodig dat ouderen aan bod komen

17 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Participatie in 4 stappen Mee-doen = deelnemen aan … Mee-spreken = opinie geven, brief schrijven, hoorzitting bijwonen, … Mee-denken = aan planningsprocessen deelnemen, meewerken in werkgroepen, adviesteksten ontwerpen, … Mee-beslissen = rechtstreekse politieke participatie

18 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Inclusief beleid Ouderen niet als een aparte groep waar mogelijk Inspelen op alle beleidsdomeinen Een maatschappij voor alle leeftijden

19 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Sterktes Eensgezind naar buiten komen door het overleg Respect voor de eigenheid van de lidorganisaties Engagement van oudere vrijwilligers Competentie van ouderen en hun organisaties

20 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Sterktes Het OOK raakt meer en meer bekend en betrokken Het OOK wordt als woordvoerder aanzien Het OOK heeft de rol van VLAAMSE OUDERENRAAD

21 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Decreet op de beleidsparticipatie Is een feit na 10 jaar ijveren Vlaamse Ouderenraad geïnstalleerd op 7-12-2006 Ouderenbeleidsplan per legislatuur Coördinerend minister van ouderenbeleid Stimulans voor lokale ouderenadviesraden schepen Ouderenbeleid Ouderenbeleidscoördinator Lokaal ouderenbeleidsplan

22 OOK-Vlaamse OUDERENRAAD Contactgegevens Secretariaat OOK–Vlaamse OUDERENRAAD Gelijkekansenhuis Koningsstraat 136 1000 Brussel Tel.: 02 209 34 51 of 0472 445 313 E-mail:mie.moerenhout@vlaams-ook.be Website: www.vlaams-ook.be


Download ppt "Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw concertation platform of associations of elderly with the role of Flemish elderly Council."

Verwante presentaties


Ads door Google