De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De snelheid van het lezen van deze presentatie kunt uzelf bepalen. Na elke pagina komt er een pauze van 30 seconden. Wilt u niet wachten, maar doorgaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De snelheid van het lezen van deze presentatie kunt uzelf bepalen. Na elke pagina komt er een pauze van 30 seconden. Wilt u niet wachten, maar doorgaan."— Transcript van de presentatie:

1 De snelheid van het lezen van deze presentatie kunt uzelf bepalen. Na elke pagina komt er een pauze van 30 seconden. Wilt u niet wachten, maar doorgaan met de presentatie, dan klikt u op de linkermuisknop of drukt eenmaal op de spatiebalk. Wilt u helemaal stoppen, druk dan op Even vooraf ………

2 Een presentatie over de organisatie van de Senioren in Venray. Welkom

3 Organisatie Senioren Venray  Senioren van Venray zijn primair burgers van onze gemeente. Zij willen weten wat er met en in Venray gebeurt. Het gaat daarbij namelijk vaak ook om hun welbevinden. Maar eerst even dit ……  Senioren zijn belangrijk voor de plaatselijke verkiezingen.  Senioren zijn van grote betekenis voor de economie.

4 Organisatie Senioren Venray De bevolkingsgroep SENIOREN is in samenstelling zeer divers: Diversiteit zowel qua leeftijd, lichamelijke conditie en financiële mogelijkheden; maar ook met verschillende sociaal-culturele en maatschappelijke achtergronden en interesses.

5 Organisatie Senioren Venray Senioren hebben veel gemeenschappelijke kenmerken, zoals: Gemeenschappelijkheid  Zij nemen, als regel, niet meer deel aan het arbeidsproces,  Zij hebben behoefte aan een zinvolle tijdsbesteding,  Bij het ouder worden willen zij kunnen rekenen op de voorzieningen en de zorg die aansluit op hun situatie.

6 De Organisatie van de En dan nu ……. Centrale van Ouderenverenigingen Venray Organisatie Senioren Venray

7 Wat is de centrale? De Centrale is een overkoepelend orgaan, waarbij zijn aangesloten:  Alle Ouderenverenigingen van Venray-kom,  Alle Ouderenverenigingen van de kerkdorpen,  Seniorservice Venray,  Ouderencentrum De Kemphaan.

8 Organisatie Senioren Venray Wat wil de centrale?  Op gemeentelijk niveau de algemene belangen van alle Senioren in Venray behartigen.  Fungeren als platform voor overleg en afstemming.  Activiteiten die voor Senioren van belang zijn, zoveel mogelijk helpen ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen.  De achterban regelmatig informeren over zaken die voor hen en hun positie in de Venrayse samenleving van belang zijn.

9 Organisatie Senioren Venray Activiteiten  De ouderenverenigingen organiseren voor hun leden allerlei recreatieve en educatieve activiteiten.  Door de Centrale / Seniorenraad worden ook ‘eigen’ (aanvullende) activiteiten ontwikkeld, zoals:  De jaarlijkse viering van de ‘Dag van de Ouderen’ op of rond 1 oktober.  Het verzorgen van computercursussen aan Senioren in het eigen computerlokaal in De Kemphaan.

10 Organisatie Senioren Venray Samenstelling centrale KBO verenigingenANBO verenigingen  Castenray  Blitterswijck  Geijsteren  Leunen  Oirlo  Smakt & Holthees  Venray-kom  Veulen  Wanssum  Ysselsteyn / Vredepeel  Heide  Merselo  Oostrum  ANBO-Venray Wijkgebonden verenigingen  Ouderencentrum De Kemphaan  Smakterheide  Noord-West  Landweert  Seniorservice Venray En verder

11 Organisatie Senioren Venray De vergaderingen van de Centrale De Centrale komt eenmaal in de twee maanden in vergadering bijeen.  Twee afgevaardigden per aangesloten vereniging,  Alle leden van de Seniorenraad. Aan die vergaderingen nemen deel:

12 Organisatie Senioren Venray Wat is de Seniorenraad? De Seniorenraad is het bestuur van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray.

13 Organisatie Senioren Venray Samenstelling van de Seniorenraad Klik hier !hier

14 Organisatie Senioren Venray De vergaderingen van de Seniorenraad De Seniorenraad komt eenmaal per maand in vergadering bijeen.  De agenda van de Seniorenraad wordt gepubliceerd op de website.  In De Schakel verschijnt telkens een samenvatting van wat er besproken is.  Dit geldt ook voor de vergaderingen van de Centrale.

15 Organisatie Senioren Venray De Commissies / Werkgroepen De Centrale van Ouderenverenigingen kent commissies en werkgroepen.  Een werkgroep is ingesteld door de Seniorenraad en ondersteunt een Seniorenraadslid bij zijn of haar werk op een specifiek terrein.  Een commissie is door de Centrale zelf ingesteld, waarin zijzelf de leden benoemd.

16 Organisatie Senioren Venray De Commissies / Werkgroepen Commissie Politiek en Ouderen met de taken:  Onderhouden van contact met de politiek en de gemeente,  De veiligheid en leefbaarheid op straat en in openbare ruimten,  Letten op de mobiliteit van ouderen (openbaar vervoer, ziekenvervoer). Commissie Public Relations:  Bevorderen van de bekendheid van de ouderenorganisatie.

17 Organisatie Senioren Venray De Commissies / Werkgroepen Werkgroepen:  Dag van de Ouderen  WMO  Ontmoetingscentra  MBvO  Nieuwe website  Redactie De Schakel

18 Organisatie Senioren Venray Bereikte resultaten  Ouderencentrum De Kemphaan  Eigen computerleslokaal  Informatieblad De Schakel  Participatie in cliëntenraad WWB  Signalering van knelpunten  Inbreng door Commissies  Viering Dag van de Ouderen  Ouderenadvisering

19 Organisatie Senioren Venray Actuele aandachtspunten  Armoedebestrijding  Participatie Seniorenraad in overleg gemeente  Woonvoorzieningen  Wet, Werk en Bijstand (WWB)  Veiligheid  Bestrijding sociaal isolement  Ouderenadvisering  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  Basiszorg Ziekenhuis Venray  Openbaar vervoer

20 Organisatie Senioren Venray De Schakel De Schakel is het informatieblad van de Centrale. Het verschijnt 10 maal per jaar. Als u lid bent (of wordt) van een van de ouderenverenigingen krijgt u De Schakel gratis thuisbezorgd. Met De Schakel blijft u bij de tijd !!

21 Organisatie Senioren Venray De Kemphaan Het ouderencentrum van Venray voor:  Vergaderen…  Biljarten…  Koffiedrinken  Contacten  Seniorensport  Internetten  Computercursussen …..  en nog veel meer …

22 Organisatie Senioren Venray Web-site De Seniorenraad heeft sinds 2004 een eigen website www.seniorenraad.info Bent u in het bezit van een computer met internetaansluiting, dan is het de moeite waard om deze website eens te bezoeken.

23 Organisatie Senioren Venray Samen sterk Met 3887 aangesloten leden (per 1 januari 2009) is de Centrale de grootste maatschappelijke groepering in Venray. Gezien de toename van het aantal Senioren, zal dit aantal in de komende jaren groeien. Ons devies is dan ook: SAMEN STERK

24 Organisatie Senioren Venray Tot slot Wij hopen, dat met deze presentatie enig inzicht heeft gekregen in onze organisatie. Let wel: de Centrale van Ouderenverenigingen Venray is een unieke organisatie. U zult die elders in het land niet tegenkomen! Sluit u daarom aan bij een van de ouderenverenigingen en maak daarmee waar, dat we SAMEN STERK kunnen zijn en blijven.


Download ppt "De snelheid van het lezen van deze presentatie kunt uzelf bepalen. Na elke pagina komt er een pauze van 30 seconden. Wilt u niet wachten, maar doorgaan."

Verwante presentaties


Ads door Google