De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Melamine in uit China afkomstige melk en producten die melk bevatten 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Melamine in uit China afkomstige melk en producten die melk bevatten 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Melamine in uit China afkomstige melk en producten die melk bevatten 2008

2 Zeer ernstige gevolgen voor gezondheid van Chinese kinderen - 4 baby’s overlijden - 50000 baby’s worden ziek -Treft baby’s van mensen uit de middenklasse die een zekere opleiding hebben genoten 22 Chinese bedrijven uit de melksector zijn hierbij betrokken - hoogste waarde : 2563 mg/kg in Chinese bereidingen voor zuigelingen  bereik van de verontreiniging : 0,09 tot 619 mg/kg met als mediaan 29 mg/kg - hoogste waarde in vloeibare melk : 8,6 mg/kg Op 11 september 2008 stelt een bedrijf uit de melksector in Nieuw- Zeeland de autoriteiten in kennis van een geval van fraude : aanwezigheid van melamine in zuigelingenmelk ; de regering brengt de Chinese autoriteiten op de hoogte Historiek In China

3 Melamine gevonden in 8 dranken, roomijs en melkproducten die in de handel worden gebracht door een officiële sponsor van de Olympische Spelen, Yili International issue - 22 personen aangehouden op verdenking van fraude - Beschuldigde bedrijven uit melksector : Sanlu dat sinds maart 2008 op de hoogte is van de fraude - Hoofd van het Agentschap voor voedselveiligheid neemt ontslag In China (vervolg) Landen die de invoer van levensmiddelen met melk hebben stopgezet: Bangladesh, Myanmar, Brunei, Burundi, Gabon, Japan, Tanzania … Wereldwijd

4 15 maart 2007 De FDA verneemt dat petfood de oorzaak is van de dood en van ziekteverschijnselen bij katten en honden Verdachte verontreiniging : uit China afkomstige eiwitingrediënten in petfood Melaminegehalten in een uit China ingevoerd concentraat van tarwegluteneiwit en rijsteiwitten : 2 tot 80g/kg Bij in USA uitgevoerde analyses worden gehalten gevonden van 9,4 tot 1952 mg/kg in monsters van petfood, bakmeel, varkens- en visvoer Geen nieuw probleem !!

5 Synoniemen : Cyanuramide, Cyanurotriamide, Cyanurotriamine, Isomelamine, Triaminotriazine, 2,4,6-Triaminotriazine, Triamino- s-triazine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, 2,4,6-s-Triazinetriamine, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-triimine - Gebruikt bij fabricage van hars, plastic en lijm – Bestanddeel van meststoffen – Belangrijkste bestanddeel van geel pigment 150 (kleurstof voor inkt en plastic) - Afgeleide van arseenhoudend geneesmiddel voor het behandelen van Afrikaanse slaapziekte (trypanosomiase) – Ondergeschikte metaboliet van cyromazine (erkend in België als insecticide dat in sommige groenteteelten wordt gebruikt) Wat is melamine ?

6 Ammelide Melamine Cyanuurzuur Ammeline Brandvertragers Melamine + Cyanuurzuur Melamine en analoge verbindingen

7 – Melamine en cyanuurzuur zijn gebonden onoplosbaar in vrijwel alle solventen – De nieren bevatten kristallen van melamine en cyanuurzuur. Incidentie : kristallisatie veroorzaakt nieraandoeningen TDI : 0,5 mg/kg pc Toxiciteit van melamine

8 Richtlijn 2002/72/EG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen : Melamine goedgekeurd als monomeer en als additief in kunststoffen met een SML van 30mg/kg Beschikking 2002/994/EG : De invoer van food en feed van dierlijke oorsprong vanuit China op Europees grondgebied is verboden Beschikking 2007/275/EG : veterinaire controle bij de invoer van samengestelde producten met meer dan 50 % producten van dierlijke oorsprong. Minder dan 50 % : niet onderworpen, bijvoorbeeld wafels, melk, bonbons met melk, melkchocolade … Rechtstreeks uit China afkomstige melk en melkproducten zijn reeds verboden in de EU EU-wetgeving

9 Verklaring van de EFSA (24/09/08) over risico’s voor volksgezondheid als gevolg van de aanwezigheid van melamine in uit China afkomstige zuigelingenmelk en andere melkproducten Om blootstelling te ramen, de hoogste vermelde waarde van melamine in samenstellingen voor zuigelingen - ADI niet overschreden (aanvaardbare dagelijkse inname van 0,5 mg/kg lichaamsgewicht) voor volwassene die chocolade of koekjes eet die melkpoeder bevatten, zelfs niet in worst case scenario - Kinderen met gemiddelde consumptie van koekjes, melk, bonbons en chocolade zouden ADI niet overschrijden. Behalve bij worst case scenario consumptie gevulde koekjes (met 16 % melk), blootstelling aan 3x ADI mogelijk

10 Invoer van bijzondere voeding voor zuigelingen en jonge kinderen vanuit China is verboden Tests op 100% van ingevoerde partijen samengestelde levensmiddelen die melk bevatten, zoals snoepgoed, chocolade, koekjes en bonbons en elk ander uit China afkomstig product dat melk als ingrediënt bevat (15% en meer of onbekend) Verscherpte controle op dergelijke producten die reeds in de handel zijn gebracht Optreden bij 2,5 mg / kg indien niet conform, product vernietigen SCOFCAH van 10 oktober : goedkeuring van gewijzigde versie van de beschikking Tijdelijk! Beschikking 2008/757/EG van 26/09/2008 houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China.

11 NIEUW! Beschikking 2008/798/EG van de Commissie van 14 oktober 2008 houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/757/EG van de Commissie De invoer van bijzondere voeding voor zuigelingen en jonge kinderen vanuit China is verboden Tests op 100% van de ingevoerde partijen samengestelde levensmiddelen uit China afkomstig product dat melk als ingrediënt bevat (geen %). De LS moeten beslissen over controles op eiwitrijke producten Lijst van controlepunten wordt door nationale autoriteit verstrekt (=GIP) Verscherpte controle op dergelijke producten die reeds in de handel zijn Voorafgaande kennisgeving van invoer door operator Maatregelen worden geregeld herbekeken op grond van controleresultaten Actiegrens van 2,5 mg / kg voor producten die melk bevatten maar ook voor eiwitrijke producten indien nc, producten vernietigd (+ Rechtvaardiging gehalte ) Intrekking Beschikking 2008/757/EG van 26/09/2008, KB gepland

12 Analysemethode Laboratorium van Belgisch Voedselagentschap (Luik) ontwikkelde een op GC-MS gesteunde methode om de aanwezigheid van melamine te detecteren (FDA) De analysemethode en het validatiedossier zijn beschikbaar op de website van het Belgische Voedselagentschap : http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/den-alim_nl.asp MethodeLOQLODType levensmiddel GC/ MS0.0950.057Melkpoeder 0.3120.187Snoepgoed 0.2500.150Koekjes

13 19/9: brief gericht aan FEVIA en FEDIS: mélamine in autocontrole 22/9: persbericht FAVV 25/9: deelname expertenvergadering EC 26/9: persbericht toepassing beschikking EC + uit de handel name 30/9: Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van levensmiddelen of diervoeders afkomstig uit China en deze invoeren Acties van het FAVV

14 Sinds eind september 2008 - Controle bij invoer: doorvoer GIP, gesteund op lijst van douanecodes, tot nu toe geen enkele invoer sinds beschikking van kracht werd - Controles in Chinese winkels (31): Toevallige of gerichte controles al naargelang van informatie van douane - controle in Chinese restaurants (121), 6 monsters genomen; alle conform 7 niet-conforme resultaten (op 50)4 RASFF -« White rabbit » (roombonbons) In 2007 Melaminegehalte gecontroleerd in eiwitrijke grondstoffen zoals gluten, rijsteiwit, een niet-conforme partij (RASFF) Resultaten van het FAVV

15 Er worden zeer strenge controles uitgevoerd : - Vriespunt (verandert als water en melamine worden toegevoegd) - Eiwit - Vet -Negatieve melamine analyses bij een operator Controle door Belgische melksector


Download ppt "Melamine in uit China afkomstige melk en producten die melk bevatten 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google